Sėkmės svertai versle
5 (100%) 1 vote

Sėkmės svertai versle

TURINYS

ANOTACIJA……………………………………………………………………………………………………………. 2 psl.

TURINYS…………………………………………………………………………………………………………………. 3 psl.

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………… 4 psl.

1. SĖKMĖ……………………………………………………………………………………………………………… 5 psl.

1.1. Žmogaus, kuris žino, kas tai yra sėkmė, asmenybės bruožai…………………………….. 5 psl.

1.2. Žmogus, kuriam nesiseka, asmenybės bruožai (nevykėlio bruožai)…………………… 6 psl.

2. SĖKMĘ, LEMIANTYS KRITERIJAI IR POŽIŪRIAI………………………………………. 8 psl.

2.1. Mokymasis…………………………………………………………………………………………………. 9 psl.

2.2. Optimizmas………………………………………………………………………………………………… 10 psl.

2.3. Atkaklumas………………………………………………………………………………………………… 10 psl.

2.4. Savikontrolė……………………………………………………………………………………………….. 11 psl.

2.5. Gera nuotaika……………………………………………………………………………………………… 11 psl.

2.6. Pasitikėjimas………………………………………………………………………………………………. 12 psl.

2.7. Ekstraversija……………………………………………………………………………………………….. 13 psl.

3. ŽMOGUS IR KITI…………………………………………………………………………………………….. 13 psl.

4. ŽMOGUS IR DARBAS……………………………………………………………………………………… 17 psl.

4.1. Kelias į profesiją…………………………………………………………………………………………. 17 psl.

4.2. Užsibrėžti tikslai ir uždaviniai………………………………………………………………………. 18 psl.

4.3. Darbas……………………………………………………………………………………………………….. 19 psl.

4.4. Karjeros laiptai……………………………………………………………………………………………. 21 psl.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI…………………………………………………………………………………….. 23 psl.

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………. 24 psl.

ĮVADAS

„Sėkmės reikia siekti taip pat kaip sporto laimėjimų, nes likimas, nors ir aklas, jos aklai nedalija. Už savo sėkmę gyvenime esame atsakingi tik patys.“ (ANNE VON BLOMBERG)

Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad sėkmę pasiekti nėra jau taip sunku, kaip tvirtina viskuo nepatenkinti žmonės. Gebėjimą džiaugtis gyvenimu galima išsiugdyti. Tai vienas svarbiausių atradimų žengiant į naująjį tūkstantmetį. Tikslo siekiantys žmonės yra energingesni, geriau dirba, lengviau bendrauja.

Geriau, gražiau, visavertiškiau gyventi trokšta visi, kaip to pasiekti, kokie kriterijai lemia sėkmę, kaip siekti tobulėjimo, pabandysime išsiaiškinti. Kad žmogui sektųsi, neužtenka daug žinoti. Reikia savo žinias gyvenime kiekvienoje situacijoje mokėti pritaikyti. Neužtenka tik šypsotis, reikia mokėti valdyti savo asmenines savybes, jas tobulinti ir siekti kuo aukštesnių rezultatų. Reikia sugebėti visa tai paversti gyvenimo būdu. O tai ir yra sudėtingiausia.

Juk visi siekiame, kad mūsų troškimams būtų lemta išsipildyti. Iš dalies šį troškimą galima įgyvendinti, paėmę jį į savo rankas, jį ugdydami ir puoselėdami tarsi ginklą, kuriuo galėtume atremti visus likimo smūgius.

Darbo tikslas: atskleisti ir išsiaiškinti kriterijus, kurie lemia sėkmę versle.

Uždaviniai:

1. Perskaityti ir išanalizuoti literatūrą.

2. Pasirinkti tinkamą medžiagą.

3. Išanalizuoti surinktą medžiagą.

4. Padaryti išvadas.

1. SĖKMĖ

„Sunkumai, neturtas bei trūkumai yra pats geriausias paskatinimas ir žmogaus sėkmės pagrindas.“ (BREDFORDAS MERILAS)

Sėkmė – nuostabus žodis. Visi jos trokštame, bet tik keli pasiekia. Visi jos trokšta, bet tik keli pasiekia. Daugelis neturi jokio supratimo, ką jiems reiškia sėkmė. Vis dėlto ji glaudžiai susijusi su laime. Sėkmė dažnai matuojama pinigais, tačiau ji neturi nieko bendro su prestižiniais dalykais, tokiais kaip pinigais, galia ar šlove. Bandymai pasigauti sėkmę jų vaikantis veda į nusivylimą, vilčių žlugimą ir tikrai nepadaro žmogaus laimingesnio. Tik tai, ką pasieki darbu ir ypač per dideles pastangas, suteikia ilgalaikį pasitenkinimą, o jis ir yra tikros sėkmės ženklas.

Sėkmę galima apibrėžti kaip „vertingo siekio progresyvų įgyvendinimą“ (Earl Nightingale). Tai kažkas, ko nuolatos siekiama, išmėginimas, kažkas reikalaujantis meistriškumo. Taigi sėkmė yra keliavimas, o ne atvykimo
vieta.

Kad pastangos vestų į sėkmę, reikės žinias paversti gyvenimo būdu. Reikės suformuoti sėkmę sąlygojančias mintis, požiūrius bei išsiugdyti įpročius.

1.1. Žmogus, kuris žino, kas tai yra sėkmė, asmenybės bruožai

„Išmoksiu bėgioti su dideliais berniokais. Išmoksiu skęsti ir plaukti…“ (IŠ ŠINID O’KONOR DAINOS)

„Turinti pasisekimą asmenybė“ veiksmingai tvarko gyvenimą ir jaučia pasitenkinimą, siekdama savo tikslų (Wolfe J. Rinke, 1992). Jai būdingi trys bruožai: ji jaučia, kuria kryptimi veikti, mėgsta veikti ir yra subrendusi.

Žinoti kryptį – reiškia turėti tikslą ir žinoti, kokiais veiksmais kasdien jo siekti; sugebėti nuspręsti, ką daryti pirmiausia, supaprastinti, racionalizuoti darbą, daryti tik tai, kas reikalinga, .ir visuomet aiškiai įsivaizduoti kiekvieną žingsnį, artinantį prie tikslo. Neatidėlioti. Siekiant sėkmės, labai svarbu tvirtai žinoti kryptį.

Sekanti sėkmės sąlyga yra veiklos meilė. Turi būtinai atlikti ką reikia, būti smalsus ir paslankus, prisitaikyti prie kintančios situacijos ir imtis tinkamų veiksmų. Darbe mums paprastai moka už veiklą, už jos vertę, už įgūdžius. Jeigu vien tik atsėdėsi darbo valandas ir būsi įsitikinęs, kad šito visiškai pakanka, galų gale teks nustebti, kai tave pakeis kuo nors kitu, trokštančiu veiklos bei rezultatų. Sėkmės lydimas žmogus yra veiklus, užsiėmęs, susitelkęs ir tuo patenkintas.

Subrendimas – trečias būdingas bruožas žmonių, kuriems sekasi, Subrendęs žmogus turi drąsos surizikuoti, kai verta, tačiau atsižvelgia ir į kitus žmones (Stephen R. Covey, 1989). Pirmaisiais karjeros metais būna žmogus labai savimi pasitikintis ir narsus, bet nelabai jautrus kitiems. Jaučia, kad jei nebūsi tvirtas, kiti jo negerbs arba pasinaudos. Nėra subrendimo. Vėliau pradeda labai gerbti kitų orumą ir vertę. Sužino, kad galima būti narsiam nieko neįžeidžiant. Tampa malonesniu, pakantesniu ir tikrai laimingesniu. Vertinti kitus žmones – reiškia būti subrendusiam.

Trumpai tariant, sėkmei reikalingi asmenybės bruožai yra krypties žinojimas, veiklos meilė ir subrendimas. Tuos bruožus turėdamas gali drąsiai pradėti. Jų reikia kiekvienai profesijai kiekvienam tikslui pasiekti. O geriausia yra tai, kad šie bruožai nėra įgimti, juos galima išsiugdyti.

1.2. Žmogus, kuriam nesiseka, asmenybės bruožai (nevykėlio bruožai)

„Šiais laikais pasaulis juda taip greitai, kad žmogų, sakantį, jog ko nors padaryti negalima, pertraukia kas nors šitai bedarantis.“ (HARIS EMERSONAS FOSDIKAS)

„Neturinti pasisekimo asmenybė“ pati sau trukdo tinkamai ir efektyviai tvarkyti gyvenimą (Wolfe J. Rinke, 1992). Nusivylimas, nedraugiškumas, pagieža, vienišumas, nerimas, baimė, depresija ir bejėgiškumas – nevykėlio bruožai, ir jei tokių turi, reikia jų atsikratyti. Niekas atsisėdęs nenusprendžia išsiugdyti šitokius bruožus. Bet vis dėlto yra žmonių, kurių gyvenimo būdą jie lemia.

Nusivylimas žmogų apima, kai tikslo nepavyksta – įgyvendinti taip, kaip buvo tikėtasi. Kiekvienas kartais kuo nors nusivilia. Nusivylimas mus tarsi suluošiną – kliudo eiti pirmyn, mes nusimename ir pasidarome tokie nekantrūs, kad metame bet kokią pradėtą veiklą. Dažniausiai nusivilia tobulybės siekėjai. Tokios asmenybės pasižymi ambicingumu ir sumanumu, bet jos niekada nieko nepabaigia iki galo. Kai, kas nors nepavyksta, tai imasi kito darbo. Tokie darbuotojai praranda ne tik kolegų pagarbą, bet ir patį darbą. Kad ir ką darytume gyvenime, kelias neišvengiamai bus – duobėtas. Turime neleisti nusivylimą išmušti savęs iš vėžių.

Kita problema — nedraugiškumus. Yra žmonių, kurie priešiški visam pasauliui, kiti – tik nepažįstamiems. Bet ypatingai žalingas yra neteisingos krypties draugiškumas, kai žmogus būna šaltas ir nejautrus tiems, kurie juo rūpinasi ir pernelyg nuoširdus ir mielas su tais, kuriems jis visai nerūpi. Tai tikrai pražūtinga, nes patys vertingiausi santykiai sugadinami, o nauji neužmezgami. Geriausia su visais būti mandagiam ir draugiškam, bet ypač su tais, kuriems tu, rūpi.

Pagiežingas žmogus nuolat ieško dingsčių kaltinti kitus, patį gyvenimą. Laimės nebeįmanoma pasiekti, pagieža iščiulpia kiekvieno ja „susirgusio“ energiją. Tokie žmonės, nors ir būtų gabūs, būna visada nepatenkinti, mėgėjai skųstis, pyktis, mėgsta apkalbas, jaučiasi viską išmanantys, kitus laiko kvailais ar nesąžiningais. Pavydi, jei kam pasiseka. Dėl savo likimo kaltina kitus. Pagieža lyg kokia užkrečiama liga lengvai išplinta, todėl geriausia neturėti jokių reikalų – su pagiežingaisiais.

Kiekvienas kartais pasijunta vienišas. Ilgimės tų kuriuos mylime, be jų jaučiamės vieniši. Tai normalu. Problema iškyla, kai vienatvė tampa žmogaus gyvenimo būdu, asmenybės būdinguoju bruožu. Vienišas žmogus vengia kitų nes yra pernelyg įsigilinęs į save. Net ir pasiekęs kokį savo tikslą, dėl vienišumo negalės pasidžiaugti pergale, nes neturės su kuo džiaugsmu pasidalyti. „Išeiti iš savęs“ galima, prisivertus būti su kitais žmonėmis. Padėdamas kitiems, prisidėdamas prie jų laimės, išguisi vienišumą už durų.

Dažnai žmonės ištisas valandas praleidžia paskendę nerimastingose mintyse ir nesusimąstę, ar tikrai yra ko jaudintis. Jie tiesiog nerimauja. Daug
yra dėl to, kas niekados neatsitiks, arba dėl to, kas jau įvyko. Rūpinamės, ar užteks pinigų mokesčiams, nors kiekvieną mėnesį juos sumokame. Užuot krimtęsis, nukreipk energiją situacijai pataisyti. Toks nerimas ne tik sugaišina daugybę laiko, bet ir gali tarsi išpranašauti nelaimę, paruošti Jai dirvą (M. Scott Peck, 1978): dalykus, kurių baiminamės, tarsi patys prisišaukiame. Jei būgštaujame, kad sutuoktinis neištikimas ir nuolat nerimaudami galime pastūmėti partnerį į neištikimybę. Jei nenori, kad atsitiktų kas nors bloga, kuo mažiau apie tai galvok. Siekdamas sėkmės, tikriausiai susidursi su daug kuo, kąs kels nerimą. Šito niekaip neišvengsi. Jeigu susirūpinai dėl tokio dalyko, kurį gali kontroliuoti, nedelsk.

Visi žinome, kas yra baimė. Kaip ir nerimas, ji tėra tai, ką baugaus patys įsivaizduojame, – kas dar neatsitiko ir galbūt: iš viso neatsitiks. Tai stipresnė ir intensyvesnė nerimo forma (Peter McWilliams). Numatome nelaimę. Manome, jog atsitiks kažkas blogo, o ne gero. Jeigu bijais dėl fizinio saugumo, vertėtų atsižvelgti į šį jausmą. Bet jeigu bijai, kad nepavyks ko padaryti, geriau nekreipk į tą „baimę“ dėmesio. Kuo dažniau pasiryžę padarysime tai, ko bijome, tuo mažiau bijosime. Kai tik įsitikinsime, kad fizinio pavojaus nėra, imkim ir veikim. Jausimės nejaukiai, bet žingsnis po žingsnio – pirmyn! Būti drąsiam reiškia daryti tą, ko bijai. Štai kodėl drąsa taip labai vertinama. Jeigu nebūtų nieko baisaus, nereikė tų būti drąsiam.

Kiekvienas bent kartą gyvenime tikrai patiria lengvą depresiją. Dažnai patys galime ją įveikti – pasistenkime pakeisti niūrias mintis maloniomis, būti tvirtesni, daugiau bendrauti, išeiti į gamtą, mažiau gerti alkoholio ar visiškai jo atsisakyti, siekti vertingų tikslų, reguliariai mankštintis. Nežiūrėk pro pirštus į mankštą, ypač kai aptinka blogos mintys. Depresija neturi tapti gyvenimo būdu. Jeigu stengsies ją nugalėti, ji bus tik laikina kliūtis.

Bejėgiškumas. Žmonės išmoksta bejėgiškumo. Galbūt kas nors pasakė, kad va šito neįmanoma pasiekti. Galbūt patys be entuziazmo pabandėme siekti, nepavyko, ir nusprendėme, kad vilties nėra. Ilgainiui toks elgesys virsta blogu įpročiu. Patenkame į savo mąstymo spąstus. Nebepastebime atsiradusių progų. Tiesiog įprantame nekreipti į jas dėmesio.

Siekiant sėkmės įpročiai yra daug svarbesni nei žinios. Yra gerų ir blogų įpročių. Blogųjų greit įgyja mes, jų sunku atsikratyti, reikia daug pasiryžimo. Gerieji įpročiai gali nepaprastai pakeisti tavo gyvenimą. Trumpai tariant, siekdamas sėkmės, turi užkirsti kelią nusivylimui nedraugiškumui, pagiežingumui, vienišumui, nerimui, baimei, depresijai ir bejėgiškumui. Šie bruožai dažniausiai yra blogo elgesio pagrindas. Jie gali ir nebūti tokie ryškūs, kaip aprašyta. Jų turintys žmonės gali galvoti, kad toks elgesys visai normalus ir net pageidautinas. Tačiau ilgainiui šitie bruožai tampa pražūtingais. Negeros mintys ir jausmai gali paskatinti nesaikingą rūkymą, girtavimą; persivalgymą, sukelti ligas; dėl jų gali įvykti nelaimingų atsitikimų. Turi suprasti, kokios jėgos veikia prieš tave asmeniškai ir suplanuoti, kaip jų atsikratyti.

2. SĖKMĘ, LEMIANTYS KRITERIJAI IR POŽIŪRIAI

„Tobulumą pasieksi, jeigu: domėsiesi labiau negu kiti manys esant išmintinga, rizikuosi labiau negu kiti manys esant saugu, svajosi daugiau negu kiti manys esant praktiška, tikėsies daugiau negu kiti manys esant neįmanoma.“ (ANONIMAS)

Kiek iki šiol esi pasiekęs – daug priklauso nuo tavo įpročių bei požiūrių, kuriuos, be abejo, diktuoja mintys. Kartais įpročius ir požiūrius sunku atskirti vienus nuo kitų. Įpročiai iš esmės yra veiksmai, kuriuos kartojame. Požiūriai yra tai, kaip tuos veiksmus atliekame. Vienodai svarbu ir ką, ir kaip darome.

Geras būdas patikrinti savo įpročius bei požiūrius – paklausti savęs: „Ar norėčiau, kad mano geriausias draugas būtų toks kaip aš?“ Paprastai geriausias, draugas turi būti gerbtinas, sąžiningas, linksmas, mėgstantis veikti, toks, iš kurio gal net galėtum pasimokyti. Jeigu tavo įpročiai ir požiūriai tokie, kokiais tave sužavėtų jų turintis kitas žmogus, ir norėtumei nuolatos su juo būti, – puiku. Jeigu ne – pagalvok, kokios geriausio draugo savybės tave labiausiai erzintų ir pabandyk pats jų atsikratyti.

Galbūt jau manai, kad reikia labai daug žinoti, kad iš tavęs tikimasi, jog pasidarysi tobulas. Taip, sėkmė ir laimė nėra lengvi uždaviniai. Štai, kodėl tokiai daugybei žmonių nesiseka, jie nelaimingi. Ne, tu neprivalai būti tobulas. Tiesiog turi stengtis išsiugdyti, kuo daugiau gerų įpročių bei požiūrių. Žmonės, kuriems sekasi, yra patenkinti savimi, tinkamai save vertina, jų elgesys tvirtai motyvuotas, jie, trokšta žinių, yra nepaprastai atkaklūs ir garbingi.

2.1. Mokymasis

„Kas dieną išmoksta daugiau negu mokau pati… Sužinau, kad gauname ko tikėjomės… Sužinau, kad šiame pasaulyje gėrio daugiau negu blogio… Sužinau, kiek daug reikia sužinoti.“ (VIRDŽINIJA ČERČ)

Baigę mokyklą toli gražu nebaigiame mokytis. Svarbi sėkmės sąlyga – pasiryžimas mokytis visą gyvenimą. Investuok į save ir tobulink įgūdžius. Esi

vertingiausias savo turtas.

Žmogus išnaudoja mažiau negu dešimt procentų smegenų potencialo. Galime sukaupti daugybę informacijos. Mokindamiesi stipriname protą, veikiame savo gyvenimą. Paimkime pavyzdį iš pasakos apie tris paršelius. Protą – žinių buveinę – palyginkime su namu. Žmogus, kurio proto konstrukcijos šiaudinės, sulinks nuo menkiausio spustelėjimo. Tas, kurio protas suręstas iš rąstų, turi pakankamai jėgų atlaikyti nemažą.spaudimą, ne vieną nelaimę bei abejonę. O tas, kurio protas sumūrytas iš plytų, turi pakankamai žinių, patirties, gyvumo, nusistatymo ir pasiryžimo sutikti daugiausia iššūkių.

Siekdamas savo tikslų, pirmiausia pagalvok, kuo esi stiprus ir kokie tavo trūkumai. Surašyk viską ant popieriaus lapo. Trūkumus, kurie trukdo pasiekti tikslą, reikia įveikti remiantis patirtim ir žiniomis. Į kitus galima nekreipti dėmesio. Viskam nepakanka laiko. Laiką, pinigus ir energiją reikia investuoti mokymuisi jo, ko reikia tikslams pasiekti.

Kai kas mano, kad yra gera bet ko mokytis. „Kaip gali būti bloga ko nors mokytis?“ – klausia jie. Kai kurios mus pasiekiančios informacijos verčiau reikėtų vengti. Pernelyg nesigilink į skausmingas, kupinas pavojų, žiaurias istorijas, kurių apstu laikraščiuose ir televizijos laidose. Tose istorijose slypi neigiama energija, tau jos niekuo nepadės, tik sukels niūrias mintis, imsi teisti kitus, tiesiog iššvaistysi daug laiko.

Gyvenimas – puikiausias mokytojas. Geriausiai tave pamokys patirtis. Mokykis iš tų įvykių, kurie labiausiai tave suglumino ar supykdė. Būtinai ką nors sužinosi. Neužtenka vien ištverti išbandymus bei sukrėtimus – reikia suprasti priežastį, kodėl taip atsitiko.

Įsivaizduok, kad tavo gyvenimas – knyga. Jeigu neperskaitysi joje jokio moralo, gali tekti vėl pradėti viską iš pradžių arba tik stebėtis – apie ką gi ten skaičiau? Žmonės, nesimokantys iš savo gyvenimo, pasmerkti vėl ir vėl kartoti tas pačias klaidas (Brian Tracy, 1987). Jie tikriausiai vėl susirgs, vėl susituoks ne su tuo žmogum, vėl padarys avariją, juos vėl atleis iš darbo. Gyvenimo pabaigoje juos ims kamuoti vienas negailestingas klausimas: „Kaip, velniai rautų, viskas šitaip susiklostė?!“ Mokykis iš kiekvienos klaidos, kad galėtum sėkmingai žengti pirmyn.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2542 žodžiai iš 8466 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.