Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis vaiko sveikatos priežiūros klausimais
5 (100%) 1 vote

Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis vaiko sveikatos priežiūros klausimais

1121

1. Įvadas…………………………………………………………………………………………………..3

2. Kūdikių ir vaikų sveikatos rūpinimosi įgūdžiai………………………………………….4

3. Sveikatos priežiūros apmokymo medžiaga………………………………………………..4

4. Klausimynas……………………………………………………………….…..4

5. Tėvų įgūdžių patikrinimas, suvaidinant situacijas………………………………………5

6. Sveikatos žinynas…………………………………………………………………………………..6

7. Simptomai ir ligos požymiai……………………………………………………………………6

8. Tėvų elgesio tikrinimo anketa………………………………………………………………….6

9. Sveikatos išrašų lentelė…………………………………………………………………………..6

10. Tėvų įvertinimas apmokymo metu……………………………………………………………7

11. Kaip vyksta tėvų įgūdžių patikrinimas, vaidinant situacijas…………………………7

12. Mokymų dalys……………………………………………………………………………………….8

13. Žinių įvertinimas prieš pradedant mokymus………………………………………………8

14. Dalomoji medžiaga………………………………………………………………………………..8

15. Sveikatos priežiūros įgūdžių formavimas………………………………………………….9

16. Papildomi užsiėmimai…………………………………………………………………………..10

17. Mokymų naudingumo įvertinimas………………………………………………………….11

18. Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama mokymų metu, ir jų sprendimo būdai…………………………………………………………………………………..11

19. Išvados………………………………………………………………………………………………..13

Įvadas

Pranešimai, apie socialinės rizikos šeimų blogą elgesį prieš vaikus, rodo, kad yra stokojama įgūdžių, reikalingų suteikti atitinkamą sveikatos ir medicinos pagalbą, tų šeimų kūdikiams ir vaikams. Šių žinių trūkumas gali padidinti tikimybę, kad vaikų sveikatos būklė bus neatskleista t.y jie nebus išgydyti, o dar blogiau, kad tai gali peraugti į rimtesnes ligas, komplikacijas. Taigi vaikai, kuriais yra nesirūpinama, tokiu būdu įgauna riziką turėti rimtesnių sveikatos problemų, kurios nepalankiai gali įtakoti jų sveikatą ateityje, sutrikdyti tolesnį sveikatos vystymąsi.

Kūdikių ir vaikų sveikatos rūpinimosi apmokymai buvo pasiūlyti, kad būtų suteikta tėvams tam tikrų įgūdžių, reikalingų atpažinti simptomus ir paruošti vaikus tinkamam gydymui. Šis apmokymas, paruošimas buvo numatytas ne tik socialinės rizikos šeimoms, kurios atlaidžiai rūpinasi savo vaikais arba visiškai jais nesirūpina, bet ir visiems tėvams bei globėjams. Šie apmokymai buvo pritaikyti ir įvertinti bei toliau tobulinami projekte „Safe Care“ (Bigelow and Lutzker 2000).

Šio referato uždaviniai

Kūdikių ir vaikų sveikatos rūpinimosi įgūdžiai

Penkių kursų paruošiamajame apmokyme, kuris yra toliau aprašomas šiame referate, tėvai yra mokomi atpažinti ir įregistruoti vaikų ligos pirmuosius simptomus, naudotis sveikatos žinynu, nustatant gydymo eigą ir jei prireikia kreiptis pagalbos į gydytoją ar gydyti vaiką namuose. Tėvai taip pat yra mokinami tikrinti pirmuosius ligos požymius ir suteikti papildomą gydymą jei prireikia. Šis apmokymas reikalauja iš tėvų kruopštaus pasiruošimo, dalis tėvų yra mokinami stebėti eilę bendrų gydymo etapų ir po to patiems konsultuoti savo draugus ar šeimos narius, padėti jiems nustatyti ligą bei toliau ją gydyti remiantis sveikatos žinynu. Papildomi įgūdžiai, kuriuos tėvai įgauna per visą mokymo kursą, apima ir tokius dalykus kaip temperatūros matavimas, vaistų priskyrimas ar pulso patikrinimas.

Toliau bendrais bruožais savo referate supažindinsime su šia apmokymo medžiaga bei testais, kurių pagalba yra įvertinami tėvų sugebėjimai.

Sveikatos priežiūros apmokymo medžiaga

Tėvai, dalyvaujantys šiuose kursuose, gauna tam tikrą sveikatos priežiūros apmokymo medžiagą, kuria jie gali prireikus naudotis ir ateityje. Socialinės rizikos šeimos yra supažindinamos su Sveikatos žinynu, Tėvų elgesio tikrinimo sąrašu ir Sveikatos išrašų lentele. Šia medžiaga tėvai gali pasinaudoti susirgus jų vaikui ir toliau ja naudotis po visų apmokymų.

Klausimynas

Šis klausimynas yra pateikiamas testo forma „taip-ne“. Jis susideda iš 6 variantų o kiekvienas skirtingas variantas dar iš 10 klausimų. Jeigu tėvai surenka 80% arba daugiau pirminiame teste, papildomi testai tėvams nėra pateikiami iki paskutinės apmokymo pamokos, tačiau jei surenkama mažiau nei 80% pagrindiniame teste, testai yra toliau pateikiami kituose apmokymuos. Šis klausimynas taip pat naudojamas ir tolesniuose stebėjimuose, kursuose.

Tėvų įgūdžių patikrinimas, suvaidinant situacijas

Norint patikrinti tėvų įgūdžius,
rūpinantis vaikų sveikata, tėvams yra išdalinamos kortelės, kuriose yra aprašomi įvairūs vaiko ligos simptomai, konkreti liga ar sveikatos būklė.Yra pateikiama 19 atvejų su įvairiom aprašytom ligom ar tam tikrais ligos požymiais. Gavę vieną iš tokių kortelių, tėvai papasakoja konsultantui, kokią jie ligą įtaria ar kaip jie tokiu atveju savo vaiką gydytų bei suvaidina šią situaciją. Yra pasiūlomos 4 kategorijos, kuriomis remiantis jie pasirenka gydymą :

1. Gydymas namie;

2. Skambinti daktarui;

3. Esant kritiškai situacijai ieškoti pagalbos kitur;

4. Bandymas suteikti pirmąją pagalbą namie, po to kviesti gydytoją;

Sveikatos žinynas

Sveikatos žinynas yra sudarytas iš namų medicinos vadovėlio (Fries&Vickery, 1990; Stoppard, 1986) ir susideda iš 5 dalių: “Informacijos naudojimas”, “Planavimas ir prevencija ”, “Vaiko priežiūra namie”, “Gydytojo iškvietimas“, “Pirmoji pagalba“.

Simptomai ir ligos požymiai

Dalis simptomų ir ligos atpažinimo požymiai socialinės rizikos šeimoms pristatomi iš sveikatos žinyno.Yra apibūdinami 35 ligų požymiai bei aprašomas jų gydymas. Pateikta informacija nusako ar sveikatos būklė yra rimta, ar liga turi būti gydoma namie, ar turi būti kviečiamas gydytojas bei ką konkrečiai turi daryti tėvai ar gydytojas gydant vaiką.

Tėvų elgesio tikrinimo anketa

Tėvų elgesio tikrinimo anketa susideda iš:

1. kaip tėvai nustato vaiko ligą;

2. koks gydymas taikomas namuose;

3. ar yra skambinama gydytojui;

4. ar yra ieškoma pagalbos esant kritiškai situacijai;

Šis sąrašas yra 25 punktų, kurių pagalba yra analizuojami ir įvertinami tėvų įgūdžiai, rūpinantis savo vaikų sveikata.

Sveikatos išrašų lentelė

Sveikatos įrašų schema yra tokia speciali lentelė, kurioje tėvai užrašo tam tikrą vaiko ligą ir aprašo jos simptomus bei gydymą. Lentelėje paliekama vietos tėvų užrašams papildyti, esant gydymo požymių pasikeitimams, praėjus kuriam tai nors laiko tarpui.

Aprūpinimas sveikatos priežiūros priemonėmis

Tėvai turi turėti ar būti aprūpinti termometru, medicininiu lašintuvu bei šaukšteliu, tepalu, bintu, marle, pirmos pagalbos ryšulėliu, vata. Užsiėmimų metu gali būti naudojamas ir manekenas pvz. temperatūrai pamatuoti, nes gali būti, kad vaikai tam nėra pasiruošę ar tiesiog situacija tam nėra tinkama.

Ligos atpažinimo požymiai, Sveikatos išrašų lentelė bei rekomenduojamų medicinos priemonių sąrašas, kurie yra įtraukti į sveikatos žinyną, buvo patvirtinti 11 gydytojų bei 11 šeimos gydytojų. Šių profesionalų pateikti apmokymų paaiškinimai yra įtraukti į mūsų referate aprašomą tėvų mokymo programą.

Tėvų įvertinimas apmokymo metu

Socialinės rizikos šeimų įgūdžiai, rūpinantis jų vaikais, yra įvertinami 2 būdais: tėvų elgesys yra atestuojamas per stebėjimą, panaudojant Tėvų elgesio sąrašą, bei tėvų įgūdžiai yra įvertinami naudojant klausimyną. Tačiau norint tiksliai įvertinti tėvų įgūdžius, būtina tiesiogiai stebėti tėvų elgesį, kai jie gydo savo vaikus. Įvertinti tėvus pradedama jau po kelių apmokymų.

Kaip vyksta tėvų įgūdžių patikrinimas, vaidinant situacijas

Prieš apmokant tėvus atidžiai rūpintis savo vaikų sveikata, pirmiausia jie atlieka įvairias užduotis, analizuoja, vaidina situacijas. Viena iš tokių situacijų – kai tėvams yra išdalinamos kortelės su tam tikra situacija, reikalaujančia apibūdinti sergančio vaiko ligą. Situacija yra perskaitoma konsultanto arba tėvai susipažįsta savarankiškai. Tuomet tėvų paprašoma įsivaizduoti, kad būtent jų vaikai serga kortelėje aprašyta liga ir papasakoti konsultantui, kaip jie gydytų pastebėtą ligą. Konsultantas taip pat pateikia papildomų klausimų, užuominų tėvams. Norint išsiaiškinti tėvų sugebėjimus atpažinti, gydyti ligą yra pateikiamos mažiausiai trys situacijos.

Kai tėvai išsamiai apibūdina vaiko ligą ir nupasakoja savo elgesį ligos atveju, yra išklausomas konsultanto įvertinimas. Šio apmokymo tikslas yra išsiaiškinti, ką tėvai darytų atsidūrę tam tikroje situacijoje, kaip reaguotų, jei vaiko liga pablogėtų ar pagerėtų, ir tiesiog, kaip ir kada tikrintų ligos požymius. Jeigu kokioje nors vietoje tėvai suklysta atsakinėdami į situacijose pateiktus atvejus, situacija yra tęsiama toliau, kai konsultantas esamą padėtį nukreipia kita linkme pvz.: jeigu mama nurodo, kad ligos atveju kreipsis į gydytoją, nors teisingas atsakymas būtų gydymas namie, tuomet konsultantas suvaidina gydytoją ir pokalbio metu nurodo vaiką gydyti namie ir netgi pataria, kaip gydyti. Mamai nėra pasakoma, kad ji neturėjo šioje situacijoje kreiptis į gydytoją, tačiau neteisingas pasirinkimas, atsakymas žymimas kaip klaida.

Teisingų atsakymų variantai yra pavaizduojami kas savaitę tam tikroje diagramoje. Tėvai vertinami 100% balų sistema ir dažniausiai penktame mokymo etape tėvai surenka puikų įvertinimą t.y 100%. Žinoma pasitaiko atvejų, kai šimtas procentinė dalis yra surenkama ir anksčiau.

Mokymų dalys:

Žinių įvertinimas prieš pradedant mokymus

Tėvų žinių sveikatos priežiūros srityje įvertinimas prieš pradedant mokymus turėtų parodyti, kokie sveikatos priežiūros įgūdžiai jau yra susiformavę ir kokius dar reikia
suformuoti. Panašus tėvų įgytų žinių įvertinimas turėtų būti daromas ir prieš kiekvieną užsiėmimą tam, kad būtų galima užtikrinti, jog tėvai iš tiesų formuoja naujus įgūdžius. Patarėjas garsiai perskaito klausimyną, į kurio klausimus reikia atsakyti “taip” arba “ne”. Jei nori, tėvai turi turėti galimybę persiskaityti klausimyną tyliai. Tėvų atsakymai į klausimus parodo spragas tėvų žiniose. Šios spragos turėtų būti panaikintos teorinės mokymų dalies arba situacijų vaidinimo metu.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1479 žodžiai iš 2847 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.