Socialinių tyrimų etika
5 (100%) 1 vote

Socialinių tyrimų etika

Socialinių tyrimu etika

Bendrosios pastabos

Besivystant socialiniams mokslams, vis aktualesni tampa moraliniai tyrimų klausimai, susiję su tyrimo dalyviais. Aktualios edukaciniuose tyrimuose yra etinės problemos, reikalaujančios išlaikyti pusiausvyrą tarp tyrėjo noro gauti objektyvią informaciją ir tiriamojo asmens saugos.Literatūroje tai dar vadinama išlaidų/ naudos santykiu.

Šis santykis yra fundamentali soacialinio tyrimo svarbiausios etinės dilemos koncepcija. Planuodami tyrimą, socialinių mokslų atstovai įvertinti galimą socialinę savo darbų naudą ir asmenines dalyvaujančių tyrime išlaidas. Tyrimų nauda gali būti atradimai, prisidedantys prie teorinių ir taikomųjų žinių pažangos, o dalyvaujančių tyrime asmenų kaina gali būti siejama su pažeistu jų orumu, pasitikėjimo socialiniais santykiais praradimu.

Dievobaimgai pamokslaudami apie žmogaus orumo nepažeidžiamumą ar prisiekinėdami ištikimybę mokslo labui. Paprastai patariama prisilaikyti etikos, kartu nepažeidžiant tyrimo validumo. Problemos gali kilti dėl paties projekto, tyrimo konteksto, taikomų procedūrų, kurios gali sukelti nerimą, dalyvių savybių, surinktų duomenų pobūdžio, jų publikavimo.

Fundamentali tyrimų etikos koncepcija yra tiriamųjų sutikimas dalyvauti tyrime, jiems apie jį gavus išsamios informacijos. Tyrimo dalyviai turėtų žinoti, kad bet kuriuo tyrimo metu jų dalyvavimas yra savanoriškas, todėl jiems iš anksto turėtų būti paaiškintos visos galimos pasėkmės, t.y. nauda, teisės, rizika, pavojai.

Dalyvio sutikimas gerbia jo apsisprendimo teisę, bet kartu ir uždeda jam atsakomybę, jeigu tyrime kas nors nepavyksta. Laisvo apsisprendimo aspektas – galimybė asmeniui atsisakyti dalyvauti tyrime arba, jam prasidėjus, iš jo pasitraukti.

Šiame sutikime išskiriami keturi jo elementai: kompetencija, savanoriškumas, pilna informacija ir supratimas. Kompetencija reiškia, kad atsakingas, subrendęs žmogus priims tinkamą sprendimą tik gavęs tikslią informaciją. Savarankiškumas užtikrina, kad dalyviai laisvai renkasi: dalyvauti tyrime ar ne ir garantuoja, kad jie rizikuos tai žinodami ir savo noru. Kuo didesnė rizika tyrimo dalyviams, tuo labiau tyrėjas įpareigotas gauti dalyvio sutikimą, pateikiant jam informaciją apie tyrimą.

Kai tyrime dalyvauja maži vaikai, sutikimo gavimas apima dvi fazes. Pirma, tyrėjas konsultuojasi su suaugusiais, atsakingais už šiuos vaikus,ir prašo jų leidimo. Antra, kreipiasi į pačius vaikus. Atsižvelgiant į tyrimo turinį, suaugusiais gali būti tėvai, mokytojai, auklėtojai, jaunimo vadovai, treneriai ir kiti asmenys. Trečia, bendra tyrimų etikos ypatybė susijusi su tų institucijų ar organizacijų, kuriose planuojama vykdyti tyrimus, leidimo gavimu. Svarbiausia oficialaus leidimo gavimas.

Prieš prašydamas oficialaus leidimo, tyrėjas pats sau turi aiškiai nusakyti tyrimo pobūdį ir apimtį. Suformuluoti tyrimo tikslą, jo praktinį pritaikymą, žinoti tyrimo metodus ir procedūras, tiriamųjų kontingentą, laiko sąnaudas bei išsaugotas gautų duomenų konfidencialumas, koks bus atgalinis ryšys, kokios pagalbos jam reikės iš organizacijos bei jos administracijos.

Parengęs preliminarią informaciją, tyrėjas pasiruošia sekančiam etapui – susitikti su tam tikrais organizacijos žmonėms deryboms.

Užmezgus kontaktą, pradedamas derybų procesas. Siūlome susipažinti su atmintine tyrimo leidimui gauti:

1. Išsiaiškinkite visus formalius kanalus sutikimui gauti.

2. Kalbėkite su žmonėmis, su kuriais turėsite bendradarbiauti.

3. Pateikite projekto matmenis tiriamos institucijos vadovams.

4. Apgalvokite anonimiškuma ir konfidencialumą.

5. Nuspręskite, ar tiriamieji gaus grįžtamąją informaciją apie tyrimą.

6. Paaiškinkite dalyviams, kur ir kaip panaudosite informaciją, kurią gausite iš jų.

7. Aptarkite su dalyviais tyrimo sąlygas, informuogami juos apie tyrimo tikslą.

8. Atminkite, kad žmonės, kurie sutiko jums padėti, daro jums paslaugą.

9. Vadovaukitės tuo, kad derybos yra labai svarbus jūsų tyrimo etapas.

Etikos problemos

Literatūroje išskiriamos tokios socialinių tyrimų etinės problemos, kaip privatumas, anonimiškumas, konfidencialumas, apgaulė.

Privatumas. Platinant tyrimo metu gautą informaciją, iš kurios gali būti atpažįstami tyrimo dalyviai. Todėl bet koks panašios informacijos skleidimas, negavus tiriamųjų sutikimo, pažeidžia privatumo principą ir, savaime aišku, yra netoleruotinas. Jeigu tyrėjas ketina skverbtis į privačius žmonių reikalus, jis apie tai turi pateikti aiškią informaciją ir gauti stebimų ar klausinėjamų asmenų sutikimą.

Anonimiškumas. Šis principas teigia, jog kiekvieno tyrėjo pareiga yra saugoti dalyvių bei tyrimo duomenų anonimiškumą. Esmė yra ta, kad tyrimo dalyvių suteikta informacija, nepaisant jos atvirumo ir asmeniškumo, neleistų nustatyti tiriamųjų tapatybės. Anonimiškumą garantuoja anketos be vardų ir užsiėmimo detalių. Pagrindinė priemonė anonimiškumui garantuoti yra dalyvių vardų bei kitų asmeninių duomenų nenaudojimas. Anonimiškumas sustiprės, jeigu tiriamojo asmens duomenys bus užkoduoti. Sunkiau išlaikyti anonimiškumą, kada skirstant duomenis į kategorijas, išskiriamas kuris
nors individas ar institucija.

Konfidencialumas. Tai reiškia, kad tyrėjas laikys paslaptyje viską apie asmenį, pateikusį jam informaciją. Kiek tyrėjas liks ištikimas tam, kuris jam padėjo tyrime. Kuo intymesnė ir diskretiškesnė informacija, tuo labiau tyrėjas įpareigotas garantuoti konfidencialumą ir rimtai laikytis pažadų. Nurodomi būdai, kaip gali būti leista naudotis surinkta informacija, nepažeidžiant konfidencialumo principo:

1. Duomenų apie informacijos pateikėjus išbraukimas.

2. Nepilnos informacijos apie respondentus pateikimas.

3. Mikroagregacija (t.y. “vidutinių asmenų” duomenų konstravimas).

4. Klaidų įvedimas.

Konfidencialumo nesilaikymas traktuojamas kaip išdavystė.

Apgaulė. Vienais iš tyrėjui keliamų principinių reikalavimų yra gauti tiriamojo asmens sutikimą dalyvauti tyrime bei paaiškinti jam tyrimo tikslą ir jo metu atliekamas procedūras. Tačiau socialinių tyrimų praktikoje to ne visada laikomasi, todėl neretai juose pasitaiko įvairių apgaulės atvejų. Norint sudaryti sąlygas tyrimo rezultatų patikimumui, apgaulė arba nutylėjimas yra būtini.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 889 žodžiai iš 2830 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.