Sprendimu priemimas uab murenoje
5 (100%) 1 vote

Sprendimu priemimas uab murenoje

TURINYS

ĮVADAS 3 psl.

1. VALDYMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 4 psl.

1.1 Sprendimo priėmimo atitikimas valdymo lygiams………………………………6 psl.

1.2 Įmonių planavimo lygiai ir planų hierarchija…………………………………….6 psl.

2. SPRENDIMO PRIĖMIMAS (PROCESAS)……………………………………………….9 psl.

2.1 Sprendimo priėmimo procesas…………………………………………………………..9 psl.

2.1.1 Pripažinimas (problemos pastebėjimas)………………………………….10 psl.

2.1.2 Identifikacija……………………………………………………………………………10 psl.

2.1.3 Problemos išaiškinimas (išsprendimas)…………………………………….10 psl.

2.1.4 Įvykdymas………………………………………………………………………………..11 psl.

2.1.5 Kontrolė…………………………………………………………………………………11 psl.

3. PROBLEMŲ SPRENDIMO PROCESO ATVEJŲ ANALIZĖ…………….12 psl.

3.1 Kokybės vadybos bei aplinkos vadybos sistemų įdiegimas…………………..12 psl.

3.2 Ne Lietuvos piliečių įdarbinimas………………………………………………………..14 psl.

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………….16 psl.

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………….17 psl.

PRIEDAS…………………………………………………………………………………………………….18 psl.

ĮVADAS

Valdymo sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudedamoji dalis. Tai vienas esminių vadovų veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti arba organizuoti valdymo sprendimų priėmimą labai nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymąsi.

Šio darbo tikslas – sprendimų teorijos kurso metu įgytų žinių pritaikymas pasirinktoje įmonėje UAB „Murena“, kuri užsiima statybos, interjero ir remonto darbais. Priežastis – nors Lietuvoje statybų mastas sparčiai auga, tačiau statybos darbus atliekančių specialistų trūksta, taigi įmonė priversta ieškoti kitų alternatyvų.

Šiame darbe stengiausi atsakyti į šiuos klausimus:

• Kokie valdymo sprendimai priimami ir su kokiomis problemomis susiduriama planavimo procese;

• Kokius ir kas atlieka strateginius, taktinius bei operatyvinius sprendimus;

• Kokie yra sprendimų priėmimo proceso periodai;

• Kokie aktualiausi problemų sprendimai pastaruoju metu buvo priimti įmonėje;

Savo darbe naudojau šiuos metodus: mokslinių ir informacinių šaltinių analizė, paskaitų medžiaga.

1. VALDYMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

„Vadovavimas žmonėms, įstaigos administravimas ar kitokio proceso valdymas – tai spendimų, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančias situacijas, paieška ir priėmimas“

( Stoškus; Beržinskienė, 2005, p.238)

Taigi kiekvienas funkcinis vadovas bei įmonės direktorius priima valdymo sprendimus tam, kad atliktų valdymo funkcijas ir pasiektų organizacijos tikslus. Mokslinėje literatūroje išskiriami šie spendimų tipai (Yates, 2004, p.38):

 Pasirinkimo sprendimai. Susiduriama su keliomis alternatyvomis ir reikia pasirinkti vieną iš konkrečių galimybių;

 Priėmimo ir atmetimo sprendimai. Susipažįstama su viena galimybe ir reikia ją pasirinkti arba atmesti;

 Įvertinimo sprendimai. Suformuluojama veiksmų kryptis, pagrįsta tam tikro veiksmo įvertinimu;

 Konstrukciniai sprendimai. Naudojami visi galimi šaltiniai norint išsiaiškinti idealiausią alternatyvą konkrečiai problemai spręsti.

Kaip žinome UAB“Murena“ atlieka statybos remonto bei interjero darbus. Statybos darbų užduotis, dalyvaujant padalinių vadovams, rengia techninis direktorius. Už užduočių savalaikį įvykdymą atsako tiesiogiai susiję padalinių vadovai. Techninis direktorius atlieka svarbius įvertinimo sprendimus – jis formuluoja veiksmų kryptis. Taip pat jis sprendžia patvirtinti ar atmesti projektus.Šaltinis: http://www.murena.lt/index.php?cid=113

1 pav. UAB „Murenos“ statybos proceso valdymo schema

Projekto vadovas atsako už statybos darbų organizavimą, aktų išrašymą ir registravimą, galutinę kontrolę ir objekto pridavimą bei garantinių įsipareigojimų vykdymą. Projekto valdytojui , o kartu ir techniniams direktoriui atskaitingas statybos darbų vadovas yra atsakingas už statybos darbų objekte organizavimą ir technišką vadovavimą, atliekant visus statybos darbus (tame tarpe ir subrangovų). Jo sprendimų galioje yra statybos darbų kalendorinis planas – grafikas.

Gen.direktoriaus pavaduotojas daugiausiai atlieka kontrolės darbus. Jam pavaldus vyr.mechanikas – energetikas sprendžia kur nuomotis ar pirkti techniką. Tiekimo skyriaus atstovai sprendžia, kuriuos tiekėjus rinktis pagal medžiagų kainą ir kokybę, o pagal sandelyje esančių atsargų lygį jis taip pat sprendžia kada atlikti užsakymą.

Vyr.finansininkas atsakingas už įmonės apskaitą, taip pat finansinę įmonės analizę, o tuomet jau ir ateities rodiklių prognozavimą. Įmonė turi susikurti savo apskaitos politiką, tad turi būti priimami sprendimai, kokie apskaitos metodai bus naudojami. Taip pat
vyr.finansininkas atsižvelgdamas į įmonės finansinę padėtį nustato maksimaliai galimas išlaidas. Svarbus, jam tenkantis sprendimas – rasti tinkamiausią pinigų finansavimo šaltinį. Šiuo metu įmonė yra įsigijusi penkis automobilius lizingo būdu – buvo pasirinktas bankas, imantis mažiausias palūkanas. Įmonės vyr.finansininkas yra atsakingas, kad mėnesinės įmokos būtų mokamos laiku, siekiant išvengti delspinigių.

Gamybos direktorius analizuoja bei vertina projektinę dokumentaciją. Apie nustatytus netikslumus raštu informuoja užsakovą ar projektuotojus. Personalo vadybininkas atsako už aprūpinimą personalu. Jis atlieka pasirinkimo sprendimus – kokie darbuotojai iš galimų yra tinkamiausi UAB“Murenai“. Žinoma galutinį žodį „taria“ įmonės generalinis direktorius

UAB“Murenos“ rinkodaros direktoriaus pagrindinė funkcija gerai reprezentuoti įmonę bei pritraukti kuo daugiau klientų. Viena iš priemonių yra reklama. Įmonė turi sukūrusi savo internetini puslapį, kuriame pateikiama pagrindinė informaciją apie įmonę taip pat įmonė yra dalyvavusi labdaros akcijose, kuomet buvo remiami Alytaus vaikų namai bei miesto šventė taip pat dalyvauta ir kitokiose panašiose akcijose. Taigi rinkodaros direktorius pasirenka, kokiomis priemonėmis suteikti informaciją apie įmonę potencialiems jos klientams. Gen.direktorius nustato, kokia maksimali įmonės biudžeto dalis gali būti skiriama įmonės populiarinimui t.y reklamai, o rinkodaros direktorius priima konstrukcinį sprendimą – išsiaiškinti idealiausią įmonės reklamos būdą.

Kokybės vadybos sistemos bei aplinkosaugos vadybos funkcionavimo užtikrinimu rūpinasi vadovybės atstovas kokybei bei vadovybės atstovas aplinkos apsaugai. Jie aprūpina reikalingais dokumentais bei formomis, kurių apimtis derina su statybos darbų vadovais.

1.1 SPRENDIMO PRIĖMIMO ATITIKIMAS VALDYMO LYGIAMS

Organizacijos valdymo lygiai dažniausiai vaizduojami piramidės forma, kuri parodo, kad kylant į viršutinius valdymo lygius, darbuotojų skaičius mažėja.Šaltinis: Stoškus, S.(2002) Bendrieji vadybos aspektai p.121.

2 pav. Valdymo lygiai

UAB“Murenos“ aukščiausiajam valdymo lygiui atstovauja akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Kaip ir turėtų būti, šio lygio atstovai įmonėje atsako už pačių svarbiausių (strateginių) sprendimų priėmimą. Svarbus įmonei strateginis sprendimas, kuris plačiau bus aptartas 6 skyriuje yra nuolatiniam darbui samdyti kitos šalis piliečius (tai unikalus sprendimas nes UAB“Murena“ yra pirmoji Lietuvoje įmonė, kuriai Lietuvos darbo birža išdavė tokį leidimą). Kitas svarbus strateginis sprendimas buvo įdiegti įmonėje visuotinės kokybės vadybos sistemą bei aplinkosaugos vadybos sistemą.

Viduriniajam valdymo lygiui atstovauja UAB “Murenos“ funkciniai vadovai. Jie kontroliuoja ir koordinuoja žemiausiojo valdymo lygio vadovų darbą ir yra gana nepriklausomi priimant sprendimus. Šių vadovų priimami sprendimai atitinka jų valdymo lygio sprendimus tik kartais jaučiamas aukščiausiojo lygio vadovų spaudimas. Vienas iš tokių atvejų yra rangovų pasirinkimas – techninis direktorius visuomet turi rinktis būtent iš tų rangovų, kuriuos jam pasiūlo generalinis direktorius.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 996 žodžiai iš 3108 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.