Statistikos
5 (100%) 1 vote

Statistikos

I. ĮŽANGA ………………………………………………………………………………………………………………….

II. DUOMENŲ LENTELĖ ……………………………………………………………………………………………

III. IŠPLĖSTINĖ DAŽNIŲ LENTELĖ …………………………………………………………………………

IV. DIAGRAMOS ………………………………………………………………………………………………………

V. SKAITINĖS DUOMENŲ CHARAKTERISTIKOS ……………………………………………………

1. Poslinkio charakteristikos. ……………………………………………………………………………..

a. Vidurkis. ……………………………………………………………………………………………

b. Moda. ……………………………………………………………………………………………….

c. Mediana. ……………………………………………………………………………………………

2. Sklaidos charakteristikos. ……………………………………………………………………………….

a. Imties plotis. ………………………………………………………………………………………

b. Tiesinis nuokrypis. ……………………………………………………………………………..

c. Dispersija. …………………………………………………………………………………………

d. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. …………………………………………………………..

VI. KORLIALECINĖ IR REGRESINĖ ANALIZĖ. ………………………………………………………..

1. Regresija. ……………………………………………………………………………………………………..

2. Koreliacija. …………………………………………………………………………………………………..

a. Bendrasis, klaidų ir regresinis nuokrypiai. ……………………………………………..

b. Determinacijos koeficientas. ………………………………………………………………..

c. Koreliacijos koeficientas. …………………………………………………………………….

d. Koreliacijos indeksas. ………………………………………………………………………….

VII. PIRSONO IR ČIUPROVO RODIKLIAI. ………………………………………………………………..

VIII. IŠVADA. ……………………………………………………………………………………………………………

IX. LITERATŪRA. …………………………………………………………………………………………………….

I. ĮŽANGA

Užduoties atlikimui pasirinkau tirti jaunuolių, pašauktų į pradinę privalomąją karo tarnybą ir paskirtų dalyvauti „Baziniame inžinerinio parengimo“ kurse Karo inžinerijos mokykloje pažangumą. Tai nutariau atlikti tam, kad nustatyčiau kaip civilinis išsilavinimas įtakoja karių pažangumą „Bazinio inžinerinio parengimo“ kurso metu.

II. DUOMENŲ LENTELĖ

Šiam tikslui naudojamas bendras „Bazinio inžinerinio parengimo“ kursų įskaitų ir praktinių pratybų žiniaraštis (priedas Nr. 1). Šios lentelės pagalba sudaroma kuklesnė duomenų lentelė, įtraukiant į ją tik reikalingus mums duomenis (priedas Nr. 2).

III. IŠPLĖSTINĖ DAŽNIŲ LENTELĖ

Dažnių lentelės pagalba pavaizduosiu turimus duomenis kiek vaizdžiau ir suprantamiau. Lentelę suskirstysiu į keturis intervalus, kadangi minėtų kursų metu vertinimas vyksta penkių balų sistemoje, o mažiausias įvertinimas – 2 balai (lentelė Nr. 1).

Šioje lentelėje taip pat apskaičiuoju ir papildomus duomenis, kurie bus reikalingi tolimesnėje tyrimo eigoje.

Požymis(balai) Paprastasisdažnis Procentinisdažnis Augantis (sukauptas)dažnis Augantis procentinisdažnis Santykinisdažnis

1 < x < 2 17 21.8% 17 21,8% 0,22

2 < x < 3 2 2.6% 19 24,4% 0,03

3 < x < 4 56 71.8% 75 96,2% 0,72

4 < x < 5 3 3.8% 78 100% 0,04

å 78 100% 1,00

Lentelė Nr. 1 Išplėstinė dažnių lentelė.

IV. DIAGRAMOS

Duomenis, esančius lentelėje, galima pavaizduoti įvairių diagramų pagalba. Šiuo atveju pavaizduoti vienetinį įvertinimų pasiskirstymą panaudojau stulpelinę diagramą, o procentinį įvertinimų pasiskirstymą pavaizdavau skritulinės diagramos pagalba (pav. 1 ir pav. 2).

Pav. 1 Vienetinis įvertinimų pasiskirstymas.

Pav. 2 Procentinis įvertinimų pasiskirstymas.

V. SKAITINĖS DUOMENŲ CHARAKTERISTIKOS

Šioje skiltyje pateikiu pagrindines skaitinių duomenų charakteristikų apskaičiavimo būdus, bei galutinę šių charakteristikų lentelę (lentelė Nr. 2, 3, 4).

1. Poslinkio charakteristikos.

a. Vidurkis.

Vidurkis gali būti paprastasis ir svertinis:

Paprastasis vidurkis:

Svertinis vidurkis:čia

-intervalo vidurys

-paprastasis dažnis

-atvejų skaičius

4 Šiuo atveju vidurkį apskaičiuoju naudodamas svertinio vidurkio formulę:

Vidutiniškai kariai įvertinami 3,1 balais (patenkinamai).

b. Moda.

Tai dažniausiai pasikartojantis stebėjimas. Naudojantis dažnių lentele Moda apskaičiuojama pagal
sekančią formulę:čia:

– modalinio intervalo apatinė riba

– modalinio intervalo dydis

– priešmodalinio intervalo dažnis

– modalinio intervalo dažnis

– pomodalinio intervalo dažnis

taigi:

Dažniausiai kariai įvertinami 3,5 balais.

Intervalo vid.xi xifi Vidurkisx MAX fi xo h f1 f2 f3 ModaMo

1,5 25,5

2,5 5

3,5 196

4,5 13,5

SUM: 240 3,1 56 3 1 2 56 3 3,5

Lentelė Nr. 2 Skaitinės duomenų charakteristikos (Vidurkis, Moda).

c. Mediana.

Tai sutvarkytos variacinės eilės vidurinis skaičius. Naudojantis dažnių lentele Mediana apskaičiuojama pagal sekančią formulę:čia:

– medianinio intervalo apatinė riba

– medianinio intervalo dydis

– dažnių suma iki medianinio intervalo (randama iš sukauptų dažnio stulpelio)

– medianinio varianto numeris

– medianinio intervalo paprastasis dažnis

taigi:

Mediana nusako, jog pusė karių įvertinami mažiau nei 3,36 balai, o kita pusė daugiau nei 3,36 balai.

Kadangi vidurkis mažesnis už medianą, o moda didesnė už vidurkį ir medianą, turime kairiašonę asimetriją (nėra didelių skaičių palyginus dideliame kiekyje reikšmių ir duomenys koncentruojasi);

S Fme h xo Mediana(Me)

39 19 56 1 3 3,36

Lentelė Nr. 3 Skaitinės duomenų charakteristikos (Mediana).

2. Sklaidos charakteristikos.

a. Imties plotis.

Tai maksimalios ir minimalios statistinių duomenų reikšmės skirtumas. Imties plotis randamas iš didžiausios reikšmės atėmus mažiausią reikšmę:

taigi:

Imties plotis lygus 4 – kariai gali būti įvertinti 4 būdais (variantais) t. y. 2, 3, 4, ir 5 balais;

b. Tiesinis nuokrypis.

Tai sklaidos charakteristika apibrėžiama kaip variantų nuokrypių nuo vidurkio vidurkinis dydis. Apskaičiuoti galima dviem būdais:

Jeigu duomenys nesutvarkyti:

Jeigu duomenys sutvarkyti:

4 Šiuo atveju naudotoju formulę, skirtą naudojimui kai duomenys sutvarkyti:

Vidurkis turi laisvumą ± 0,72 t. y. nuo 2,38 iki 3,82. Tačiau statistikoje pirmenybė teikiama vidutiniam kvadratiniam nuokrypiui.

c. Dispersija.

Tai variantų nuokrypio nuo vidurkio kvadratų vidurkinis dydis. Apskaičiuoti galima dviem būdais:

Kai duomenys nesutvarkyti:

Kai duomenys sutvarkyti:

4 Šiuo atveju naudotoju formulę, skirtą naudojimui kai duomenys sutvarkyti:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 662 žodžiai iš 1315 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.