Strateginis kompanijos veiklos internete įvertinimas
5 (100%) 1 vote

Strateginis kompanijos veiklos internete įvertinimas

STRATEGINIS KOMPANIJOS VEIKLOS INTERNETE ĮVERTINIMAS

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Kompanijos veikla internete 5

2. Turinio valdymo sistema 6

3. Interneto vardo pasirinkimas 8

4. Informacijos pateikimas interneto svetainėje 11

5. Interneto svetainės teikiamos naudos optimizavimas 13

6. Interneto parduotuvės įvertinimo kriterijai 17

6.1. Kompanijos veiklos rezultatai 17

6.2. Prekybos sistemos charakteristikos 17

6.3. Prekių apmokėjimo sistemos kokybė 18

6.4. Prekių pristatymo sistemos charakteristikos 18

IŠVADOS 19

ĮVADAS

Informacinės technologijos turi ypatingą reikšmę kuriant šiuolaikinę visuomenę. Augant informacijos vaidmeniui, auga ir technologijų, kurios suteikia galimybę tą informaciją apdoroti ir perduoti, vaidmuo. Šiuo metu efektyviausiai tai daroma naudojant kompiuterines sistemas ir internetą. Internetas suteikia galimybę perduoti bet kokio tipo informaciją – pradedant paprasčiausiais simboliais ir baigiant garso ir vaizdo medžiaga ir netgi pinigais.

Vykstant interneto technologijų plėtrai, šių technologijų pagrindu atsirado atskiri verslo modeliai ir pradėjo kurtis kompanijos, kurių veikla tiesiogiai susijusi su paslaugų teikimu internete. Internetui tampant vis labiau pasiekiamu plačiam žmonių ratui bei plečiantis interneto teikiamų paslaugų spektrui, jis imtas naudoti ne tik bendravimui vietoj telefono arba informacijos gavimui vietoj radijo, televizijos, bet ir kompanijų plėtrai – bet kuri kompanija, atidariusi savo vartus internete gali pasiekti tarptautinę pardavimų rinką. Interneto universalumas ir programavimo kalbų vystymas sudarė galimybę struktūrizuoti perduodamą informaciją, dar labiau integruoti verslo struktūras ir sukurti efektyvesnius informacijos srautus.

Pradžioje dauguma buvo įsitikinę, kad tam tikrų verslo modelių perkėlimas į internetą žymiai sumažins šių modelių aptarnavimo išlaidas, kas leistų ne tik gauti didesnį pelną, bet ir suteiktų konkurencinį pranašumą dėl mažesnių kainų ir naujų paslaugų rūšių. Tai reikštų, kad nedidelė kompanija laiku išėjusi į rinką per kelis metus gali tapti didžiule korporacija ir tapti lydere ne tik savo interneto sektoriuje, bet ir konkuruoti su „senosios ekonomikos“ gigantais. Tokie ne visada pagrįsti lūkesčiai 1995-2000 m. žymiai padidino beveik visų su interneto verslu susijusių kompanijų akcijų vertę – nuo kompiuterių ar tinklo įrangos gamintojų iki grynai interneto kompanijų. Tačiau realūs kompanijų veiklos rezultatai neatitiko investuotojų lūkesčių, analitikai ir kompanijos pradėjo skelbti apie prastėjančius augimo bei pelningumo rezultatus, tai sukėlę žymų rinkos smukimą. Kaip ir reikėjo tikėtis investuotojai nusisuko nuo interneto kompanijų, o stambiosios kompanijos gerokai apkarpė savo veiklos planus šioje srityje.

Nepaisant šios situacijos internetas vis giliau skverbiasi į mūsų gyvenimą. Pasiekus interneto kompanijoms normalų pelningumo lygį, žmonės vis labiau pradės naudotis internetu ieškodami informacijos, pirkinių ar pramogų. Visoms kompanijoms teks koreguoti savo veiklą atsižvelgiant į plintančias interneto technologijas.

Šio darbo tikslas – įvertinti kompanijos veiklos internete galimybes, pateikti pagrindinius kriterijus į kuriuos turėtų atsižvelgti kompanija prieš pardėdama verslą internete. Pirmojoje darbo dalyje apžvelgsime kompanijos interneto svetainės kūrimo ir palaikymo ypatumus, pagrindines priemones kaip pateikti informaciją ir išpopuliarinti svetainę, antrojoje dalyje – kriterijus, į kuriuos atsižvelgiama vertinant konkrečias kompanijų interneto svetaines – interneto parduotuves.

1. Kompanijos veikla internete

Pirmosios komercinės svetainės lietuviškajame internete pradėjo kurtis apie 1995-1996 metus, tuo metu, kai savo veiklą pradėjo pirmieji interneto tiekėjai bei pirmosios interneto svetainių kūrimo kompanijos.

Šių dienų interneto sprendimai gerokai pasikeitė tiek dizaino, tiek jų valdymo požiūriu, tačiau viena esminė problema, ko gero, liko. Tiek anksčiau, tiek dabar interneto svetainės kuriamos be aiškaus tikslo ir be aiškių investicijų grąžos suvokimo. Kitaip sakant, dauguma svetainių iki šiol kuriamos reprezentaciniais tikslais.

Galbūt dėl to iš dalies kalta ekonominė padėtis, neleidžianti daug investuoti į nepažįstamą sritį. Jei per tam tikrą laiką (metus arba dvejus) kompanija nepajaučia rezultatų, jai pakankamai sunku į tai investuoti dar kartą, ypač didesnius pinigus. Taip uždaras ratas ir sukasi.

Padėtį šiek tiek taiso naujoviškai dirbančios įmonės su jaunais ir progresyviais vadovais, kurios tiki interneto teikiama nauda verslui bei savo kompanijų pavyzdžiu parodo, kad galima sukurti svetainę, kuri įmonei yra ne našta, o vystymosi variklis.

Šiandien pasaulyje interneto svetainių tikslai orientuojami į verslą. Jie formuluojami labai paprastai: veiklos sąnaudų mažinimas, pardavimų didinimas, klientų lojalumo ugdymas ir panašiai. Be abejo, svetainės kuriamos ir reprezentaciniais tikslais. Tačiau tai pakankamai specifinis uždavinys.

Kokie pagrindiniai veiksniai lemia interneto svetainės sėkmę? Jie yra tokie:

· aiškus jos egzistavimo tikslas;

· gerai parengta projektinė dalis, įskaitant ir estetinę išvaizdą;

· patogus, lankstus, nedaug kaštų reikalaujantis svetainės
ingas.

Galima būtų išskirti 3 stambias svetainių grupes, kurios dažniausiai naudojamos kompanijos veiklai internete pristatyti:

· vizitinė kortelė;

· korporatyvnės svetainės;

· portalai.

2. Turinio valdymo sistema

Kas yra ta turinio valdymo sistema? Iš esmės tai yra programinė įranga, integruota į svetaines (arba svetainės, integruotos į šią programinę įrangą), kuri suteikia savininkui galimybę keisti joje esančius tekstus, grafiką, informacijos išdėstymą, struktūrą – tai yra valdyti svetainę.

Kol turinio valdymo sistemos buvo nepaplitusios, daugelį dalykų svetainėje keisdavo pačios įmonės arba ją aptarnaujančios interneto projektų kompanijos programuotojai. Tokie atnaujinimai vykdavo (o ir dabar vyksta) vangiai, yra brangūs ir įmonei mažai ką duoda.

Ši grandinė veikia tokiu būdu: atsakingas už įmonės svetainę darbuotojas sukaupia reikalingus pakeitimus svetainėje. Jie žodžiu, elektroniniu paštu arba faksu perduodami vykdytojui (aptarnaujančiai įmonei arba saviems kompiuterininkams). Vykdytojas dažniausiai iš karto negali imtis šių darbų ir pastato juos į eilę. Atlikęs pakeitimus jis įdeda juos į bandomąją interneto svetainės vietą ir praneša apie tai juos užsakiusiam asmeniui. Šis juos peržiūri ir dažnai turi pastabų, kad vieną ar kitą vietą norėtų matyti kiek kitaip, netgi randa klaidų. Vėl siunčiamas pranešimas vykdytojui. Pagaliau sutvarkyta beveik taip, kaip norėta, duodamas leidimas skelbti tai internete. Vykdytojas informaciją perkelia į svetainę ir praneša apie tai užsakovui. Šis dar kartą pasižiūri, ar viskas gerai. Po savaitės ar kelių pataisymai padaryti.

Štai tokia sudėtinga grandine yra atnaujinama informacija be turinio valdymo sistemos. Paprastai niekas nekeisdavo vieno sakinio, o laukdavo, kol susikaups pakankamas kiekis pataisų. Tuomet labai sudėtinga kalbėti apie interneto svetainę kaip apie kompanijos rinkodaros įrankį, nes informacija į svetainę patenka pavėluotai, praeidama didžiulę grandinę darbuotojų. Taip dirbant kai kurios informacijos dalys jų talpinimo į svetainę metu jau tampa ir nebeaktualios.

Turinio valdymo sistemos iš esmės šią situaciją pakeitė, kadangi informaciją paprastai įkelia ta darbuotojų grandis, kurioje ji ir gimsta.

Pavyzdžiui, vadybininkas, atsakingas už tam tikrą produktų grupės pardavimą, yra tiesiogiai suinteresuotas, kad informacija apie jo produktus internete būtų pateikiama operatyviai. Jis tiesiog prisijungia prie jam priskirtos interneto svetainės dalies ir nesunkiai sutvarko produktų aprašymus bei nuotraukas.

Jei svetainės lankytojas, potencialus ar esamas kompanijos klientas pajaučia, kad informacija čia yra tikrai nauja bei neklaidinanti, jis ja gali naudotis priimdamas sprendimus. Tai naudinga kompanijai, nes sumažinamas vadybininkų apkrovimas ir padidinamas klientų lojalumas.

Tai tik paprastas pavyzdys, kuris iliustruoja, kad turinio valdymo sistema reikalinga kone kiekvienai kompanijai, kuri turi bent keletą vadybininkų ir dirba su didesniu klientų ratu.

„Vizitinės kortelės“ tipo svetainei turinio valdymo sistemos daugeliu atvejų turėti neapsimoka, nes tokių svetainių sukūrimas yra pigus, informacija jose yra retai kintanti, o svetainės apimtis paprastai siekia iki 5 puslapių.

Korporatyvinių svetainių savininkai operatyviai ir savo jėgomis valdydami turinį gali pasiekti gerokai geresnių svetainės efektyvumo rezultatų negu be valdymo sistemos. Tik dažnai yra neskaičiuojami pinigai ir laikas, kuriuos suvalgo ilgoji svetainės aptarnavimo grandinė bei neteikiama didelė svarba interneto svetainės skaitytojui.

Remiantis užsienio tyrimų duomenimis, du trečdaliai interneto svetainės lankytojų susidaro neigiamą nuomonę apie kompaniją, jei jos informacija internete yra neatnaujinama. Todėl prastai prižiūrima interneto svetainė ne tik kad neduoda naudos, bet dar ir kenkia įmonei. Tokiu atveju geriau pereiti į vizitinės kortelės svetainių kategoriją, kur skaitytojas gali susirasti bazinę ir ilgainiui nekintančią informaciją.

Turinio valdymo sistema turi atlikti tris pagrindines funkcijas:

1. keisti svetainės tekstinę informaciją: bet kur ir bet kokią;

2. valdyti grafiką: įdėti, išimti norimą grafinį elementą iš bet kurios svetainės vietos;

3. valdyti svetainės struktūrą, t.y., kurti, šalinti, keisti svetainės puslapius.

Tobulesnės turinio valdymo sistemos leidžia keisti puslapio išsidėstymą, turi savas lankytojų stebėjimo sistemas bei daugybę įvairių lengvai integruojamų modulių.

Turinio valdymo sistema viena pati nenulemia svetainės sėkmės. Kaip jau buvo minėta aukščiau, svetainė turi turėti aiškų tikslą, būti gerai suprojektuota, lengvai tvarkoma bei būti pakankamai lankoma. Turinio valdymo sistema gali tik padėti valdyti svetainės lankytoją.

Dažnas klientas svetainės tikslų ir projekto negali suformuoti pats, tačiau kartu bijo pasirodyti neišmanėlis. Tačiau interneto specifikos neišmanymas yra visiškai natūralus. Interneto verslo modeliai, lankytojo elgesys bei tikėtini rezultatai skiriasi nuo formuluojamų realiame versle, todėl tikrai nereikia bijoti kreiptis į specialistus.

Visi žino, kad į svetainės viršelį ateina didžiausias žmonių srautas. Galėdami lengvai manipuliuoti svetainės viršelio grafiniais ar tekstiniais elementais, galima priversti lankytoją
nukrypti viena arba kita svetainės šaka.

Tarkime, paskelbti, kad šiandien 43 numerio batai parduodami už pusę kainos, bei ant šių žodžių „uždėti“ nuorodą į norimų parduoti batų puslapį jums prireiks tik kelių minučių. O dėl to per dieną gali būti parduodama keliolika tokių porų daugiau.

Lankytojų srauto suformavimas yra viena iš pagrindinių prielaidų svetainės efektyvumui didinti. Juk ką nors lipdyti iš molio galime tik tada, kai tą molį turime. Nereikia stengtis visko daryti savarankiškai. Šiandien yra įmonių, kurios greitai ir efektyviai atves tikslinę auditoriją į kompanijos svetainę.

Svetainės monitoringo (lankytojo elgesio stebėjimo) sistemos padeda suprasti, kokiais keliais dažniausiai lankytojai praeina svetainę, iš kurių puslapių išeina, kaip dažnai skaito vieną ar kitą svetainės dalį, kiek jų sugrįžta. Tai labai vertinga informacija analizuojant lankytojų srautus bei nukreipiant juos į tą tašką, kuris šiuo metu aktualus įmonės verslui.

3. Interneto vardo pasirinkimas

Interneto vardas – tai įmonės virtualios atstovybės (interneto svetainės) adresas internete.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1644 žodžiai iš 5477 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.