Sukurta uab lietuviško midaus realizavimo politikos formavimo sistema
5 (100%) 1 vote

Sukurta uab lietuviško midaus realizavimo politikos formavimo sistema

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………….2 ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ REALIZAVIMO POLITIKA………………………3

Realizavimo politikos samprata………………………………………………3

Veiksniai, įtakojantys alkoholinių gėrimų realizavimo politiką……………4

1. Demografinė aplinka…………………………5

2. Ekonominė aplinka…………………………6

3. Gamtos aplinka………………………………7

4. Technologinė aplinka…………………………8

5. Politinė aplinka………………………………..9

6. Socialinė – kultūrinė aplink……………………9

2. REALIZAVIMO POLITIKOS ORGANIZAVIMAS

UAB „LIETUVIŠKAS MIDUS” …………………………………………10

2.1. UAB „Lietuviškas midus” veiklos ir jos rinkos apibūdinimas………10

1. UAB „Lietuviškas midus” veikla bei jos pagrindiniai raidos etapai….10

2. UAB „Lietuviškas midus” personalas………………………………11

3. UAB „Lietuviškas midus” pardavimų strategija……………………11

4. UAB „Lietuviškas midus” realizacijos dinamikos ir struktūros tyrimas…12

IŠVADOS …………………………………………………………………13

LITERATŪRA…………………………………………………………………………14

1.

ĮVADAS

Temos aktualumas. Realizavimas kiekvienoje gamybos įmonėje – viena iš svarbiausių veiklos dalių. Neužtenka vien tik pagaminti labai gerą prekę, reikia sugebėti ją parduoti, todėl realizavimo procesas tampa labai glaudžiai susijęs su marketingu. Realizavimo procese efektyviai panaudojus visus marketingo elementus, sukuriama efektyvi realizavimo politika, kurios rezultatas – didelės pardavimų apimtys.

Tačiau realizavimo politika nebus efektyvi, jei nebus atsižvelgiama į ją veikiančius faktorius – išorinę aplinką. Kiekviena įmonė, gerai išstudijavus ją veikiančius aplinkos veiksnius, turi atsižvelgti ir į savo produktų rinkos ypatumus.

Mūsų tiriama įmonė UAB „Lietuviškas midus”, gaminanti midų, midaus gėrimus bei įvairius alkoholinius kokteilius, veikia labai specifinėje – alkoholinių gėrimų – rinkoje.

Alkoholinių gėrimų rinka paskutiniu metu tapo Lietuvos Vyriausybės bandymų objektu – vis keičiamas akcizų įstatymas bei muitai atskiroms importuojamoms žaliavoms, iš kurių gaminami alkoholiniai gėrimai. Alkoholinių gėrimų akcizų sumažinimas teigiamai paveikė daugelio Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų realizacijos apimtis, tačiau mūsų tiriamai įmonei šis įstatymo pakeitimas negalioja. Tai labai paveikė UAB „Lietuviškas midus” realizaciją. Dabar tai opiausia problema įmonėje – kaip padidinti pardavimus ir išlikti konkurencinėje kovoje.

Tyrimo problema – teisinės, politinės ir kitos aplinkos negatyvi įtaka alkoholinių gėrimų realizacijos plėtrai.

Tyrimo tikslas – ištirti UAB “Lietuviško midaus” realizavimo politiką ir jos įgyvendinimo ypatumus.

Tyrimo objektas – UAB „Lietuviškas midus” realizavimo procesas.

Tyrimo dalykas – realizavimo politika ir jos įgyvendinimo ypatumai.

Tyrimo uždaviniai:

1. Išanalizuoti alkoholinių gėrimų realizavimo politiką: politikos sampratą, įtakojančius veiksnius, realizavimo sistemas ir strategiją.

1.1. Apibūdinti “Lietuviško midaus” veiklą bei rinką.

Tyrimo rezultatas – sukurta UAB “Lietuviško midaus” realizavimo politikos formavimo sistema.

2.

1. ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ REALIZAVIMO POLITIKA

Realizavimo politikos samprata

Pagamintų prekių realizavimas – tai gamybinės įmonės baigiamoji veiklos dalis. Svarbiausias realizavimo objektų šaltinis – gamyba – gamtos objektų perdirbimas, suteikiant jiems pageidaujamų vartojamųjų savybių. Gamyba turi dvi pagrindines savo plėtojimo kryptis: pirma, gaminti kuo daugiau tokių pačių prekių; antra, gaminti naujų, daugiau ar kitokių vartojamųjų savybių turinčių prekių. Vartojamosios savybės gali tenkinti racionalius arba emocionalius poreikius.

Nors gamyba yra labai svarbi ūkinės veiklos sritis, tačiau rinkos sistemoje ji neišsprendžia visų vartotojų reikmių tenkinimo problemų. Diskusijos, kas yra svarbiau – gamyba ar marketingas, ne toks jau retas reiškinys. Dažnai yra sakoma, kad turint gerą gaminį, verslas tikrai bus sėkmingas. Tačiau ir tobuliausias prekes gaminančią įmonę gali ištikti nesėkmė, jei jos prekės nebus palaikomos tinkamomis marketingo priemonėmis. Todėl gamybos plėtojimas nesiremiant marketingu yra rizikinga ir neperspektyvi veikla.

Gamybos įmonėje realizavimas – viena iš jos veiklos dalių, jis taip pat turi būti paremtas marketingu. Paanalizuokime skirtingų autorių pateiktą realizavimo sampratą bei realizavimo santykį su marketingu.

Paprastai realizavimas ir prekyba – skirtingos sąvokos. Prekyba apima daugiau sričių ir yra platesnė sąvoka nei realizavimas. Prekyba galima daug kur, ir pardavinėti galima bet ką: ir daiktą, ir idėją. Realizavimas – tai tik savo pagamintų prekių ar paslaugų pardavimas.

Realizavimas, pagal J.Gunter ir J.F.Jauk – tai visų pirma santykis tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Realizavimas (kai kur vartojama sąvoka „mainai”) – tai
savanoriškas pasikeitimas vertybėmis.

Realizavimas – prekių bei paslaugų pateikimas pasirinkimui ir jų pardavimas tiek už grynus pinigus, tiek išsimokėtinai.

Taigi matome, kad nėra vieno tikslaus ir paprasto realizavimo apibrėžimo. Iš visų šių apibrėžimų galima daryti išvadą, kad realizavimas – tai santykis tarp pirkėjo ir pardavėjo, kurio metu pardavėjas pateikia prekes bei paslaugas pasirinkimui ir jas parduoda – pirkėjas ir pardavėjas apsikeičia vertybėmis.

Realizacija gali būti suvokiama kaip procesas ir kaip rodiklis. Taigi galime daryti išvadą, kad realizacija kaip rodiklis parodo didmeninės prekybos įplaukas, o apyvarta – mažmeninės prekybos prekių paklausą.

3.

Veiksniai, įtakojantys alkoholinių gėrimų realizavimo politikąMarketingo kompleksas veikia tam tikroje aplinkoje. Kad marketingo veiksmai būtų efektyvūs, būtina atsižvelgti į joje besireiškiančias jėgas. Šios jėgos lemia galimų marketingo veiksmų kryptis ir ribas. Įmonė turi palyginti mažai galimybių veikti šią aplinką, todėl jos pagrindiniu tikslu tampa aplinkoje pasireiškiančių tendencijų išsiaiškinimas ir atitinkamas marketingo komplekso elementų priderinimas.

Tai gana sunkus uždavinys, nes visi aplinkos elementai nuolat kinta. Šiuo metu pastebimas gamybinių jėgų vystymosi spartėjimas kelia papildomų problemų. Jų sprendimo būdų dažniausiai ieškoma kuriant informacijos apie aplinką rinkimo ir apdorojimo sistemas. Jos iš nepaprastai gausių aplinkos parametrų stengiasi atrinkti reikšmingiausius ir nuolat juos stebi. Apibendrinta informacija ir svarbiausių aplinkos elementų vystymosi prognozės pateikiamos strateginius sprendimus darančiai įmonės valdymo grandžiai.

Marketingo komplekso aplinkoje S.Urbonavičius išskiria ir nagrinėja šiuos jos komponentus:

1. Demografinę aplinką;

2. Politinę-teisinę aplinką;

3. Ekonominę aplinką;

4. Technologinę aplinką;

5. Socialinę – kultūrinę aplinką.

Tuo tarpu Ph.Kotler ir G.Armstrong išskiria šešias pagrindines jėgas, pasireiškiančias įmonės makroaplinkoje (žr. 1pav.).

4.

Kai kurie autoriai, pavyzdžiui G.T.Palubinskas, išskiria dar ir ekologinę aplinką (dažniausiai vietoje gamtinės aplinkos) ir neįtraukia demografinės aplinkos.

Lester A.Neidell išskiria tik keturias pagrindines aplinkas (jėgas), veikiančias įmonės makroaplinkoje (žr.2 lentelėje).

Pagrindinės aplinkos (jėgos), veikiančios įmonės makroaplinkoje

Technologija Socialinė

aplinka Vyriausybės

įtaka Ekonominiai faktoriai

Pasikeitimai: tipas ir laipsnis; naujas pritaikymas: turimų technologijų susiejimas su naujomis; atsilikimas nuo naujovių; technologijų pasenimas.

Vertybės ir prioritetai: aplinka, ekologija; gyvenimo būdas; darbo jėga (jos sudėtis); socialinė atsakomybė (pramoninės veiklos); produkto atitikimas standartams; spaudimo grupės.Įstatymų išleidimas, esamų aktų pakeitimas, koregavimas, spaudimo grupės; reguliavimas, jurisdikcija, konfliktai ir sutapimai, sugriežtinta veikla; mokesčiai; specialusis skatinimas: produkcijos (teikimo); finansinis (garantijos).Infliacija/defliacija (lygis ir įtaka); Valiuta (perkainojimas); fiskalinė politika (išlaidos, mokesčiai, kreditai); monetarinė politika; mokėjimų balansas; atlyginimų/kainų kontrolė.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1059 žodžiai iš 3443 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.