Svarbių asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežasčių klasifikacija
5 (100%) 1 vote

Svarbių asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežasčių klasifikacija

Įžanga

Valstybė turi būti vienodai suinteresuota ir nusikaltimų išaiškinimu bei teisingų bausmių juos padariusiems asmenims paskyrimu, ir visapusiška asmens apsauga nusikalstamos veikos pažeistų jo teisių bei teisėtų interesų atstatymu.

Asmens nuo nusikaltimo teisių, pareigų ir garantijų problema pirmiausia jaudina tuo, kad pastarieji dažnai nepkankamai žino savo teises, o antra, tuo, kad žalos atlyginimo nukentėjusiems problema mūsų požiūriu yra visuotina, vadinasi, visus mus liečianti.

Vienas iš savotiškų asmens teisių gynimo priemonių – svarbių priežasčių, dėl kurių asmuo negali dalyvauti baudžiamajame procese įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme.

Mano rašto darbas ir bus apie svarbias asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastis.

Rašto darbas be įžanginės dalies, išvadų ir turinio, apima 6 temas:

1. Svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys – Baudžiamojo proceso kodekso reguliavimo dalykas;

2. Svarbių asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežasčių lyginamasis aspektas ( 1961 ir 2002m. BPK);

3. Asmenys, kuriems taikomas BPK 37 str.;

4. Sankcijos, taikomos be svarbios priežasties neatvykusiems asmenims;

5. Svarbių asmens neatvykimo priežasčių klasifikacija;

6. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika.

Kadangi yra priimtas naujas Baudžiamojo proceso kodeksas ir tam tikri nuostatai ir tvarka yra iš esmės pasikeitę, yra esminių pakitimų ir terminų naudojime. Pagal galiojantį BPK, parengtinę veiklą atlieka tardytojai ir kvotos organai, o pagal naująji BPK – ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Savo rašto darbe naudosiu naujojo BPK sąvokas. Rašant rašto darbą naudojau ir nemažai medžiagos iš senesnės literatūros, tačiau aš senasias sąvokas vistiek keičiu į naujas, nes nematau tikslo palikti senas net ir ten, kur cituoju.

Rašydama darbą rėmiausi vadovėlių literatūra, taip pat straipsniais, teismų praktika bei kodeksu ir jo komentaru.

Svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys – Baudžiamojo proceso kodekso reguliavimo dalykas

Reikšmingas asmens teisių garantas – asmens teisių ir laisvių užtikrinimas teisės aktuose. Šaltiniai, kuriuose yra įtvirtintos asmens teisės, yra norminiai teisės aktai – Konstitucija, ratifikuotos tarptautinės sutartys, Baudžiamasis kodeksas, Konstitucinio Teismo sprendimai, teisėsaugos institucijų įstatymai ir kt. Nagrinėjamos temos objektas – svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys – įtvirtintos 2002m. gegužės 8d. išleisto naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 37str. Šiuo straipsniu ne tik įtvirtinamas nebaigtinis svarbių asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežasčių sąrašas , bet taip pat siekiama apginti asmens ( šiuo atveju nukentėjusiojo) teises nuo teismo bei valstybės ( kaip valstybinio kaltintojo – prokuroro) neteisėtų veiksmų ir savivaliavimo. Taigi, 37 str. įteisina svarbias asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastis, tuo apgindamas teisėtus asmenų, dėl svarbių priežasčių, negalinčių daluvauti procese interesus. Be abejo, kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įsitikinti, ar asmuo procese nedalyvavo tikrai dėl BPK 37str. nurodytų ar kitų, atitinkamų pareigūnų svarbiomis pripažintų priežasčių. Tuo reikia įsitikinti laikantis asmenų lygybės principo, nes asmuo gali piktybiškai vengti dalyvauti baudžiamajame procese, o nešališkas teismas turi būti teisingas visų proceso dalyvių atžvilgiu.

Įgyvendinant BPK 37str. turi būti vadovaujamasi ir kitais BPK straipsniais, tokais kaip BPK 1str. „Baudžiamojo proceso paskirtis“, kuris skelbia, kad „Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikailstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas“. Beto, privalu vadovautis principu, kad teisingumą vykdo tik teismas – „ Teisingumas baudžiamosiose bylose vykdomas vadovaujantis principu, kad įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs nepaisant kilmės, socialinės ir turtinės padėties, tautybės, rasės, lyties, išsilavinimo, kalbos, religinių ar politinių pažiūrų ,veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių. Draudžiama kam nors teikti privilegijų arba daryti apribojimus dėl kokių nors aplinkybių bei žmogaus asmeninių savybių bei turtinės padėties“. ( BPK 6str. 2, 3d.) Taigi, galima daryti išvadą, kad nustatant ar asmuo nedalyvavo procese dės svarbių priežasčių, reikia remtis visų asmenų procese lygybės principu neteikiant privilegijų ir nedarant išimčių jokiems asmenims. Taip pat pažymėtina, kad taikant BPK 37 str. reikia atsižvelgti į tai, kad Baudžiamojo proceso kodeksas – tai vientisas teisės aktas, kurio normos neprieštarauja viena kitai, o papildo viena kitą.

Svarbių asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežasčių lyginamasis aspektas ( 1961 ir 2002m. BPK)

Tiek 1961m. priimtane, tiek 2002m. patvirtiname BPK įstatymų leidėjas įtvirtino svarbias asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastis. Iš esmės tos priežastys abiejuose BPK sutampa, skiriasi tik formuluotė ir
keli aspektai. Čia pateiksiu 1961m. ir 2002m.BPK atitinkamas svarbias priežastis liečiančias straipsnių dalis, nes šiuo metu mums aktualūs abu BPK, nes vienas jų galioja dabar, o kitas, nors jau patvirtintas ir pristatytas visuomenei, įsigalios tik 2003m. gegužės, o galbūt net 2003m. rugsėjo mėnesį.

1961m. BPK 643 straipsnis. Asmenų, kurie turi dalyvauti procese, atvykimo privalomumas

Svarbiomis procese dalyvaujančio asmens neatvykimo teismui, prokurorui, tardytojui ir kvotėjui pašaukus, priežastimis laikomos šios:

1. laisvės atėmimas dėl sulaikymo, suėmimo ar bausmės atlikimo;

2. susisiekimo nutraukimas dėl epidemijos, priešo užpuolimo, nepaparastai didelio potvynio ir panašių nenugalimų kliūčių;

3. išvykimas į tolimąjį plaukiojimą;

4. šaukiamajam netikėta jo stambaus turto netektis dėl nelaimingo atsitikimo;

5. liga, dėl kurios negalima atvykti pagal šaukimą;

6. tėvų, vyro, žmonos bei vaikų mirtis arba jų sunki su mirties pavojumi liga;

7. šaukimo negavimas arba pavėluotas gavimas.

Beto, galiojantis BPK pažymi, kad „ užsiėmimas profesine ar darbine veikla, išskyrus dalyvavimą kitame procese, negali būti laikomas svarbia gynėjo neatvykimo priežastimi“.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 951 žodžiai iš 3139 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.