Sveikatos draudimo sąvoka ir esmė
5 (100%) 1 vote

Sveikatos draudimo sąvoka ir esmė

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA

EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

STUDIJŲ PROGRAMA FINANSAI

SVEIKATOS DRAUDIMAS: SĄVOKA IR ESMĖ

Referatas

4 NF studentė

LAIMA JURGUTYTĖ

Dėstytoja

ALEKSANDRA LEZGOVKO

Klaipėda 2003

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………..…3

1. PRIVALOMAS SVEIKATOS DRAUDIMAS…………………………………..4

1.1. Privaloma sveikatos draudimas……………………………………………..…..4

1.2. Privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų………………………………5

1.3. Atlyginimas darbuotojams už sužalotą sveikatą…………………………………6

2. PAPILDOMAS ( SAVANORIŠKAS ) SVEIKATOS DRAUDIMAS……………6

2.1. Savanoriškas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų……………………………..7

2.1.1.Nelaimingo atsitikimo sąvoka…………………………………………………..7

2.1.2.Nedraudžiamos rizikos bei nekompensuojami nuostoliai………………………8

2.2. Ligos gydymo išlaidų draudimas………………………………………….…….9

2.3. Medicininių išlaidų kelionėje draudimas………………………………………..10

Išvados……………………………………………………………………………….12

Literatūros sąrašas…………………………………………………………………….13

Įvadas

Egzistuojanti draudiminė apsauga kiekvieną draudėją veikia dvejopai.

Visų pirma netikrumo dėl ateities jausmas yra pakeičiamas saugumo bei

pasitikėjimo jausmu. Be to, atsitikus draudiminiam įvykiui, yra

patenkinamas dėl šio įvykio atsiradęs poreikis. Nuo šio poreikio atskirais

atvejais ( pvz., sunki šeimos maitintojo liga, invalidumas ar mirtis )

priklauso ne tik nelaimės ištiktojo, bet ir jų aplinkinių likimas. Todėl

draudimu turėtų būti suinteresuotas kiekvienas asmuo. <…> Draudimas teikia

ne tik saugumo jausmą bei tenkina dėl draudiminio įvykio atsiradusi

poreikį, bet dažnai būna ir lėšų kaupimo forma ( pvz., kaupiamasis gyvybės

draudimas ).

Jei neegzistuotų draudiminė apsauga, dalis nelaimės ištiktųjų būtų

nustumti į skurdą, tuo pačiu tapdami našta visuomenei. Todėl socialiniu

požiūriu draudimas gali būti vertinamas kaip žmonių gerbūvio palaikymo bei

turtinių skirtumų tarp atskirų gyventojų sluoksnių mažinimo priemonė.

Ekonominiu požiūriu draudimas yra būtina vystymosi bei klestėjimo

sąlyga. Jeigu nebūtų draudiminės apsaugos, dalis rentabilių projektų būtų

atsisakyta, dalis kreditų įmonėms būtų nesuteikta ir krovinių, saugantis

galimų nuostolių, nepervežta. Tiek ką tik paminėtas, tiek ir kitas,

netikrumo jausmo sąlygotas ūkio subjektų šalies ekonomikos vystymąsi. [ 1,

43 psl. ].

Šio darbo tikslas:

• išanalizuoti privalomąjį sveikatos draudimą ( privalomasis

draudimas nuo nelaimingų atsitikimų; privalomas sveikatos

draudimas );

• išanalizuoti papildomą sveikatos draudimą ( draudimas nuo

nelaimingų atsitikimų, draudimas ligos atveju, kelionės

draudimas ).

1. PRIVALOMAS SVEIKATOS DRAUDIMAS

Valstybinį socialinį draudimą Lietuvoje reglamentuoja LR valstybinio

socialinio draudimo įstatymas, LR valstybinio socialinio draudimo fondo

biudžeto sandaros įstatymas, LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių

ligų socialinio draudimo įstatymas, LR ligos ir motinystės socialinio

draudimo įstatymas, LR valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatymas,

taip pat kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

nustato kategorijas, kurie yra privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu

draudimu.

1.1. Privalomas sveikatos draudimas

Privalomas sveikatos draudimas yra valstybės nustatyta asmens

sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, garantuojanti

privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims sveikatos priežiūros

paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas kompensavimą.

Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami Lietuvos Respublikos

piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat

gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Įstatymu yra numatytos trys privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios

institucijos, o būtent privalomojo sveikatos draudimo taryba prie LR

vyriausybės ( toliau privalomojo sveikatos draudimo taryba ), Valstybės

ligonių kasa bei Teritorinės ligonių kasos.

Privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindą sudaro savarankiška

Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas, neįtrauktas į

valstybės ir savivaldybių biudžetus.
Valstybinio privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro apdraustųjų privalomojo sveikatos

draudimo įmokos, valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus

valstybės lėšomis, institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą,

veiklos pajamos, papildomai valstybės biudžeto priežiūros įskaitų

Teritorinių ligonių kasų išieškotos lėšos už neteisėtai suteiktas asmens

sveikatos priežiūros paslaugas.

Įmonės, įstaigos ir organizacijos moka 3 % darbo užmokesčio dydžio

privalomojo sveikatos draudimo įmokas už asmenis, dirbančius pagal darbo

sutartis ar narystės pagrindais renkamose institucijose ir gaunančius

atlyginimą už darbą. Įmonės, įstaigos ir organizacijos moka ne mažiau kaip

30 % fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos dydžio privalomojo sveikatos

draudimo įmokas už asmenis, gaunančius pajamas, susijusias su darbo

santykiais LR teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose

bei užsienyje esančiose LR įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Įstatyme

yra numatyti draudimo įmokų tarifai, taikytini ūkinėms bendrijoms,

individualioms (personalinėms) įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims,

ūkininkams bei jų šeimos nariams. Pavyzdžiui, ūkininkai už save ir už

pilnamečius šeimos narius, dirbančius ūkyje, turi mokėti 10 % jų pačių

deklaruotos pajamų sumos ( ne mažesnės už įstatymų nustatytą minimalų darbo

užmokestį ) dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Draudžiamųjų asmenų sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos

vadovaujantis Teritorinių ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigos

sutartimi. Teritorinės ligonių kasos privalo sudaryti sutartis su valstybės

ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bei

pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti Vyriausybės nustatyta tvarka

akredituotomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, turinčiomis leidimą

verstis asmens sveikatos priežiūra. Teritorinės ligonių kasos privalo

apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis ji yra sudariusi

sutartis, pateiktas sąskaitas, sutartyje numatytomis sąlygomis.

Jei teismas nustato, kad draudiminius įvykius lėmė draudžiamojo

neteisinė veikla, Teritorinė ligonių kasa įstatymų nustatyta tvarka gali

išsiieškoti iš draudžiamojo jam suteiktų privalomojo sveikatos draudimo

garantuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, išskyrus

būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas.

Privalomojo sveikatos draudimo draudiminiai įvykiai yra įstatymo

numatyti bei gydytojo diagnozuoti draustų asmenų sveikatos sutrikimai ar

sveikatos būklė, kuri yra pagrindas teikti asmenims sveikatos priežiūros

paslaugas.

Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto yra apmokamos šios

asmens sveikatos priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba,

atstatomoji medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, slauga, socialinės

paslaugos bei patarnavimai, priskiriami asmens sveikatos priežiūrai, ir

asmens sveikatos ekspertizė. <…> Įstatymas numato vaistų ir medicinos

pagalbos priemonių įsigijimo bei sanatorinio – kurortinio gydymo išlaidų

kompensavimo draudžiamiesiems tvarką. [ 1, 307 – 311 psl. )

1.2. Privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

LR žmonių saugos darbe įstatyme yra numatyta, kad nelaimingas

atsitikimas – tai ūmus darbuotojo sveikatos pakenkimas dėl trumpalaikio

darbo aplinkos pavojingo, kenksmingo veiksnio poveikio, kai darbuotojas

netenka darbingumo vienai dienai. Darbdaviai privalo drausti darbuotojus

nuo nelaimingų atsitikimų darbe vadovaujantis LR draudimo nuo nelaimingų

atsitikimų darbe įstatymu.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų gamyboje, kai draudžiama pašalpoms

suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais ir kitomis išmokomis,

numatytoms Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatyme, Valstybinio

socialinio draudimo įstatymu yra įteisintas kaip atskira valstybinio

socialinio draudimo rūšis.

Atsižvelgiant į statistinius duomenis apie nelaimingų atsitikimų dažnį

ir sunkumą, darbuotojų darbo sąlygas bei įdiegtas darbo saugos priemones,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1073 žodžiai iš 3556 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.