Sveikatos priežiūros sistemos soc organizacija
5 (100%) 1 vote

Sveikatos priežiūros sistemos soc organizacija

TURINYS

1. ĮVADAS 3

1. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA BENDRUOJU POŽIŪRIU 4

2. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS IR UŽTIKRINIMAS 5

2. 1. Sveikatos priežiūros ugdymas 5

2. 2. Visuomenės sveikatos kontrolė 5

2. 3. Užkrečiamų ligų profilaktika 6

2. 4. Visuomenės sveikatos priežiūros ir saugos užtikrinimas 7

3. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 7

4. IŠVADOS 9

5. LITERATŪROS SĄRAŠAS 10

1. ĮVADAS

Norint didinti, palaikyti ir stiprinti asmens, visuomenės sveikatos potencialą, apsaugoti ir užkirsti galimiems pavojams kelią, imamasi įvairių veiksmų, tai įvardijama kaip sveikatinimo veikla. Ją apima: sveikatos priežiūra, farmacija ir kita veikla (mokslinė ir praktinė, susijusi su higiena, užkrečiamų ligų profilaktika), kurią nustato Sveikatos apsaugos ministerija ir šią veiklą įgyvendina tik sveikatos priežiūros specialistai, įmonės, kuriose dirba gydytojai ar žmonės, tam tikra tvarka įgiję teisę į šią veiklą. Šią veiklą Lietuvos sveikatos sistemoje reguliuoja Vyriausybė, ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos, apskričių viršininkai, koordinuojančios, kontroliuojančios šią veiklą institucijos, savivaldos vykdomosios institucijos, o tam tikrą veiklą, susijusią su sveikatos apsauga, įgyvendina valstybės ir savivaldybių įmonės, valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos licenzijas. Jų veikla apima asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.

Tad, kas yra sveikatos priežiūra bendruoju požiūriu? Kaip ji vykdoma ir užtikrinama? Kaip ir kuo vadovaujantis skirstomos šia veikla užsiimančios įstaigos?

1. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA BENDRUOJU POŽIŪRIU

Sveikatos sistemą sudaro:

 Tai, kas vykdoma (veikla, paslaugos);

 Tie, kas vykdo ją;

 Tie, kas valdo vykdymą;

 Tai, kuo ji įgyvendinama (ištekliai)

Sveikatos priežiūra – tai ligonio gydymas, reabilitacija, ligos profilaktika. Liga – tai socialinis rizikos atvejis, kai žmogus turi papildomų išlaidų gydymo išlaidoms, negali patenkinti savo poreikių, negali normaliai funkcionuoti, kadangi liga laikinai atima galimybę dirbti ir užsidirbti. Lietuvoje asmens priežiūra dirbantiems asmenims yra nemokama, t.y. finansuojama iš privalomojo draudimo. Kai liga yra ilgalaikė tarkim neįgalumas, asmeniui reikalinga papildoma apsauga (suteikti vaistus, paslaugas nemokamai ar mažesne kaina), kadangi žmogus nuolat yra pavojuje nepatenkinti savo poreikių. Šių paslaugų sąrašą, kainas, paslaugų teikimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Medicinos priežiūra yra nemokama, lengvatos ar išmokos teikiamos, ir esant šiems socialinės rizikos atvejams: susižalojimui darbe, motinystei.

Į asmens sveikatos priežiūrą įeina sutrikimo diagnozavimas, jo plėtimosi užkirtimas, sveikatos atgavimas ir sustiprinimas. Visa tai vykdo fiziniai ir juridiniai asmenys. Tam pasitelkiama tokia sveikatos priežiūra, kaip prevencija, į kurią įeina informavimas, profilaktiniai patikrinimai, būtinoji medicinos pagalba, į kurią savo ruožtu įeina pirmoji ir institucinė skubi medicinos pagalbos.

Visuomenės sveikatos priežiūra – tai sveikatos stiprinimas, išsaugojimas per organizacines, ekonomines, teisines, socialines priemones.

2. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VYKDYMAS IR UŽTIKRINIMAS

Visuomenės sveikatos priežiūra vykdoma per ugdymą, saugą, kontrolę, užkrečiamų ligų profilaktiką.

2. 1. Sveikatos priežiūros ugdymas

Beveik visose švietimo įstaigose vykdomas sveikatos ugdymas, kiek mažesne apimtimi – lytiškumo ugdymas. Skirtingose mokyklose pasirinktos skirtingos sveikatos ugdymo organizavimo formos. Kas antroje mokykloje sveikatos ugdymo temos integruojamos į mokomuosius dalykus (dažniausiai biologijos, etikos), keliose mokyklose yra pasirenkamas sveikos gyvensenos kursas, dar pusėje mokyklų pasirinktas mišrus variantas, kai sveikata ugdoma derinant pasirenkamojo ir integruoto dalyko formas. Dažniausiai užsiėmimus veda mokytojai arba mokytojai ir sveikatos priežiūros specialistai, tačiau yra mokyklų, kuriose sveikatos ugdymo sritis perduota sveikatos priežiūros specialistams.

2. 2. Visuomenės sveikatos kontrolė

Lietuvoje visuomenės sveikatos kontrolė yra valstybinė ir savivaldybių.

Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė – įgaliotų valstybės institucijų ir pareigūnų atliekami veiksmai ūkinės komercinės veiklos atitikties visuomenės sveikatos saugos norminių teisės aktų reikalavimams įvertinti bei administracinėms poveikio priemonėms taikyti.

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba ir jai pavaldūs visuomenės sveikatos centrai apskrityse vykdo asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, keleivinių laivų, keltų, traukinių, laisvės atėmimo vietų; privačių juridinių asmenų, įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių su maistu besiliečiančius ir kosmetikos gaminius; vartotojams paslaugas (kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo) teikiančių fizinių ir juridinių asmenų;
pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė vykdoma Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-8 (Žin., 2006, Nr. 12-456), nustatyta tvarka.

2. 3. Užkrečiamų ligų profilaktika

Lietuvoje visuomenės sveikatos priežiūrą per užkrečiamų ligų profilaktiką vykdo Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras. Jo pagrindinis tikslas yra Lietuvos gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis, jų sukelto invalidumo ir mirštamumo nuo jų mažinimas. Taip pat šis centras pagal PSO, ES, LR Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos suformuotas visuomenės sveikatos politikos gaires organizuoja, vykdo ir analizuoja žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones Lietuvoje, tvarko valstybinį užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų registrą, teikia informaciją apie sergamumą minėtomis ligomis ir jų profilaktiką PSO Europos regiono biurui, ES komisijai, Lietuvos valdžios ir žiniasklaidos institucijoms.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 919 žodžiai iš 1809 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.