Tėvo reikšmė vaiko gyvenime
5 (100%) 1 vote

Tėvo reikšmė vaiko gyvenime

112131

“Šeima:

viena seniausių visuomenės institucijų.Šeimos santykius tiria įvairios mokslinės disciplinos.

Apibūdinant šeimą kaip socialinę instituciją,pabrėžiami santuokiniai ryšiai,todėl šiuo atžvilgiu ne visos kartu gyvenančių,bendrai tvarkančių ūkį žmonių grupės laikytinos šeima.Šiuolaikinė šeima,kai kurių tyrinėtojų nuomone,tolsta nuo pasižymėjusio griežtomis normomis,tiksliai reglamentuotais elgesio būdais socialinės institucijos ir artėja prie mažosios grupės,kurioje vaidmenys,funkcijos,vertybės ir pan.kuriamos sąveikaujant asmenybėms.”

Šeima vadinami du susituokę žmonės.Jei abu jie vaisingi,anksčiau ar vėliau tokia šeima sulauks pagausėjimo.Nuo to momento iš esmės pasikeis sutuoktinių socialiniai vaidmenys – jie taps tėvais.

Moters gyvenimas sulig nėštumo pradžia daugeliu atžvilgių gerokai pasikeičia.Iki tol ji galbūt pasižymėjo plačiais interesais ar verslo veikla,gal reiškėsi kaip aktyvi politikė ar entuziastingai žaidė tenisą.Galimas daiktas,kad žinia apie nėštumą iš pradžių ją papiktins,nes labai jau akivaizdu,kaip siaubingai sutrukdytas bus jos “asmeninis” gyvenimas.Tačiau taip pat greitai ji pakeis savo nuomonę,vos pajutusi po širdim užgimusią naują gyvybę.

Niekam ne paslaptis,kad motina vaikui ko gero svarbiausias asmuo,juos sieja gilus dvasinis ir fizinis ryšys,atsiradęs nuo pat gyvybės užsimezgimo.Motina atlieka maitintojos vaidmenį,tai švelnumo,ramybės ir užuojautos šaltinis.”Apie motinos vaidmenį kūdikio,vaiko gyvenime žinome iš tiesų labai daug,tai plačiai psichologų aptarinėjama,diskutuojama ir aprašoma tema,todėl labai dažnai kyla natūralus klausimas – “o kaipgi tėvas?”

Turbūt visiems aišku,kad normaliomis aplinkybėmis labiausiai nuo motinos priklauso ,ar tėvas siekia pažinti savo vaiką.Galima atrasti įvairiausių priežasčių,kodėl tėvui sunku dalyvauti auginant kūdikį.Visų pirma,jis tikrai būna retai namie,kai vaikas nemiega.Tačiau labai dažnai,net tėvui esant šalia,motina nežino,kada pasinaudoti vyro parama ir kada paprašyti jį netrukdyti.Be abejo,neretai kur kas paprasčiau užmigdyti vaiką iki tėvui pareinant.

Akivaizdu,kad vyro ir žmonos santykiams labai padeda kad ir mažiausi išgyvenimai,patirti prižiūrint savo kūdikį.Tų išgyvenimų įvairovė vis plečiasi,o drauge stiprėja ir motinos bei tėvo ryšys.

Kai kurie tėvai pradžioje su savo kūdikiais jaučiasi labai nedrąsiai,akivaizdu,kad yra ir tokių,kurių niekaip nepriversi domėtis vaikais.

Kai kuriems vyrams atrodo,kad jie geriau atliktų motinos vaidmenį negu jų žmonos,tad kartais jie gali gerokai kliudyti.Tai ypač akivaizdu,kai vyrai linkę dailiai “įčiuožti”,pabūti labai kantria “motina” kokį pusvalandį ir vėl “iščiuožti”lauk,visiškai nesirūpindami tuo,kad motinos turi būti geros dvidešimt keturias valandas per parą,ir taip diena po dienos.

Pažvelgę nuo pat pradžių,matome,kad naujagimis pirmiausia sužino apie motiną.Anksčiau ar vėliau jis ima atpažinti tam tikras jos savybes,o kai kurios jų – švelnumas,meilumas – bus visada siejamos su motina.Tačiau motina pasižymi ir daugeliu “kietų” savybių : pavyzdžiui,ji gali būti nesukalbama,atšiauri ir griežta.Tam tikros,ne pačios svarbiausios motinos savybės kūdikio sąmonėje pamažu susijungia į visumą,ir ši visuma ima sietis su jausmais kuriuos kūdikis ilgainiui ima skirti tėvui.Ko gero daug geriau yra stiprus tėvas,kurį galima gerbti ir mylėti,negu vien motinos savybių ir taisyklių bei reikalavimų,leidimų bei draudimų – t.y. negyvų ir nelanksčių dalykų – derinys.

1

Tėvas,ėmęsis savo vaidmens vaiko gyvenime,perima jausmus,kuriuos kūdikis

anksčiau išgyveno tam tikrų motinos savybių atžvilgiu,ir motinai labai palengvėja,jei tėvas iš tiesų pajėgus tai padaryti.

Kur tėvo vaidmuo yra vertingas?

Visų pirma,tėvas reikalingas namuose,kad motina geriau jaustųsi fiziškai ir būtų laiminga dvasiškai.Vaikas iš tiesų labai jautriai reaguoja į tėvų santykius,tad jei “užkulisiuose” viskas klostosi gerai,vaikas tai įvertina pirmutinis ir linkęs savo pasitenkinimą išreikšti lengviau prisitaikydamas,būdamas ramesnis ir lengviau prižiūrimas.Kūdikis ar vaikas šitaip supranta “socialinį saugumą”.

Antra,tėvas reikalingas,kad teiktų motinai moralinę paramą,palaikytų jos autoritetą,kad būtų tas žmogus,kuris įtvirtina aiškumą ir tvarką,motinos diegiamą vaiko gyvenime.Kad tai atliktų,tėvui nėra reikalo visą laiką būti šalia,tačiau jis turėtų pasirodyti pakankamai dažnai,kad vaikas jaustų : tėvas yra gyvas ir realus asmuo.Vaikams kur kas lengviau turėti du tėvus : vieną jie gali suvokti kaip visada mylintį,o kito galima nekęsti,ir tokia padėtis savaime stabilizuoja vaiko pasaulį.Kartais matome,kaip vaikas įspiria motinai,ir galime nujausti,kad jei vyras ją paremtų,vaikas,matyt,norėtų įspirti jam,o greičiausiai apskritai nemėgintų taip elgtis.Retkarčiais
vaikas ima ko nors nekęsti,ir jei nėra tėvo,kuris pasakytų,ką tokiais atvejais daryti,vaikas ima nekęsti motinos.Tai jį smarkiai sutrikdo,nes kaip tik motiną jis myli visų esmingiausiai.

Trečia,tėvas labai reikalingas vaikui dėl savo teigiamų savybių,dėl to,kuo jis išsiskiria nuo kitų vyrų,ir dėl savo asmeniško gyvybingumo.

Tėvas vaikui padeda tyrinėti aplinką,jis tarsi tiltas tarp vaiko ir motinos.Tėvas,reikalaudamas sau atskiros vietos,padeda vaikui augti,prisiderinti prie aplinkos.Paslaptingai ateidamas ir išeidamas tėvas kur kas labiau domina vaiką,nei motina.Vaikas labai dažnai pastebi,kad tėvo vaidmuo reikšmingesnis,nes jis duoda toną,nurodinėja,baudžia,vadovauja,vaikas mato,kad visi paklūsta jo įsakymams,kad motina nuolat juo remiasi.Vyras visais atžvilgiais pasirodo esąs stiprus galingas.Kai kuriems vaikams tėvas yra toks autoritetas,kad jiems šventa viskas,ką jis pasakė ir dažniausiai vienintelis jų argumentas ginant savo nuomonę yra tas,kad tai pasakė tėvas.Net ir tada,kai tėvo įtaka nėra tokia ryški,vaikams susidaro įspūdis kad tėvas pranašesnis,nes atrodo velkąs visą šeimos naštą,nors iš tiesų tik dėl darbo padalijimo tėvas gali geriau panaudoti savo jėgas.

Vargu ar įmanoma nupasakoti,kokiais būdais tėvas praturtina savo vaikų gyvenimą,juk galimybių yra kabai daug.Vaikai suformuoja savo idealą,bent jau iš dalies,pagal tai,ką jie mato ar mano,kad mato,stebėdami savo tėvą.

Vaikai dažnai žaidžia “mamas ir tėčius”; kaip žinia,tėtis ryte išeina į darbą,o mama užsiima namų ruoša ir vaikų auklėjimu.Namų ruošą vaikai lengvai suvokia,nes tai visada vyksta aplink juos,tačiau tėčio darbas,jau nekalbant apie laisvalaikio pomėgius,praplečia vaiko supratimą apie pasaulį.O jei kartais tėvas įsitraukia į vaikų žaidimus,tai visuomet reiškia naujus vertingus į žaidimą įsipinančius elementus.Be to,remdamasis savo žiniomis apie pasaulį,tėvas gali numatyti,kokie žaislai ar prietaisai bus vaikams jų žaidimuose naudingi ir neribos natūralaus jų vaizduotės vystymosi.Deja,kartais kai kurie tėvai šį vystymąsi trikdo,pavyzdžiui,nuperka sūneliui garo mašinytę,bet patys ir žaidžia su ja,arba taip džiaugiasi tuo įtaisu,kad net neleidžia vaikui jo liesti,mat jis galėtų naująjį daiktą sulaužyti.Šitaip tėvo žaidimai nueina per toli.

Tėvas vaikams dar svarbus tuo,kad yra realus ir realiai gyvena šalia vaiko

2

ankstyvaisiais metais.Savaime suprantama,vaikai idealizuoja savo tėvą,tačiau jiems

labai svarbu turėti realios patirties iš gyvenimo drauge,pažinti tėvą kaip žmogų,net

tyrinėti jį.”

Tėvo reikšmę puikiai iliustruoja tikri įvykiai:

pastarojo karo metais gyveno berniukas ir mergaitė,jų tėvas tarnavo armijoje.Vaikai puikiai leido laiką – taip jiems tuomet atrodė.Jie gyveno su motina name su gražiu sodu,turėjo visa,kas reikalinga,ir net daugiau.Kartais vaikai tiek įsidūkdavo,kad jų siautėjimas prilygdavo organizuotai antivisuomeniniai veiklai ir grėsdavo viso namo sugriuvimu.Vėliau,žvelgdami atgal,jie suvokė,kad tokios periodiškos iškrovos reiškė pastangas,tuo metu nesąmoningas,priversti tėvą sugrįžti į jų gyvenimą .Tačiau jų motina,palaikoma vyro laiškų,sugebėjo kartu su vaikais įveikti šį sunkųjį laikotarpį.Galima tik įsivaizduoti,kaip jai trūko vyro namie,kad retsykiais galėtų ramiai pasėdėti,kol vyras suguldo vaikus miegoti.

Štai ypatingas atvejis: apie mergaitę,kurios tėvas mirė dar prieš jai gimstant.Jos tragediją lėmė idealizuotas tėvo įvaizdis – vienintelis pagrindas formuotis jos supratimui apie vyrus.Ji nebuvo patyrusi,ką reiškia realaus tėvo švelnus griežtumas.Savo gyvenime ji noriai įsivaizduodavo,kad vyrai yra idealūs,ir šitaip iš pradžių išryškėdavo geriausios jų savybės.Bet neišvengiamai anksčiau ar vėliau paaiškėdavo kiekvieno sutikto vyro trūkumai,ir kiekvienąkart,kai taip atsitikdavo,ją apimdavo neviltis,ir likdavo tik be paliovos skųstis likimu.Nesunku suprasti,kad šis įvaizdis sugriovė jos gyvenimą.Ji būtų patyrusi kur kas daugiau laimės,jei tėvas jos vaikystės metais būtų buvęs gyvas : tuo pat metu ir idealas,ir žmogus su trūkumais,bet sugebantis ištverti jos neapykantą,kai tektų dėl ko nors nusivilti.

Gerai žinoma,kad kartais tėvą ir dukrą sieja gyvybiškai svarbus ryšys.Iš esmės kiekviena maža mergaitė kada nors svajoja užimti motinos vietą,bent jau romantiškai.Atsiradus tokiems jausmams,motinos turi būti labai supratingos.Kai kurios mamos daug ramiau reaguoja į tėvo ir sūnaus draugystę negu į tėvo ir dukters jausmus.Vis dėlto labai gaila,jeigu artimus tėvo ir dukros santykius ,užuot leidus jiems natūraliai plėtotis,trikdo pavydo ir konkurencijos jausmai.Juk anksčiau ar vėliau maža mergaitė pajus kliūtis,iškylančias tokiam švelniam prieraišumui;galų gale ji suaugs ir ieškos kitų krypčių savo įsivaizduotiems dalykams įgyvendinti.Jei tėvas ir motina tarpusavio santykiuose yra laimingi,stiprūs jausmai tarp tėvo ir vaikų nekels grėsmės tėvų ryšiui.Šiuo atžvilgiu labai padeda broliai,jie tampa tarsi pakopa nuo tėvų ir dėdžių prie vyrų apskritai.

Šiuo metu Jūs matote 54% šio straipsnio.
Matomi 1741 žodžiai iš 3206 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.