Tiristorinio optrono tyrimas 2 laborator darbas labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Tiristorinio optrono tyrimas 2 laborator darbas labaratorinis

Elektronikos laboratorija

13 laboratorinis darbas

Tiristorinio optrono tyrimas

Darbo tikslas:

Išnagrinėti paprasčiausių optinės elektronikos elementų ir tiristorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus, taikymus.

Pav. 1 Matavimo grandinė

1. Išmatuoti optrono įėjimo charakteristikas , kai ir 10 V. U1 ir I1 – tiesioginė šviesos diodo įtampa ir srovė, U2 – uždaro fototiristoriaus tiesioginė įtampa.

Kai U2=0 Kai U2=10V

I1, mA U1, V I1, mA U1, V

0 0 0 0

0 0,2 0 0,2

0 0,4 0 0,4

0,001 0,6 0,001 0,6

0,008 0,8 0,01 0,8

0,052 1 0,05 1

1,2 1,2 1,2 1,2

1,5 1,21 1,5 1,21

2,1 1,22 1,8 1,22

2,7 1,23 2,1 1,22

3,9 1,24 2,4 1,23

4,5 1,25 2,7 1,23

Čia turėtų būti grafikas

2. Išmatuoti optrono išėjimo charakteristikas , atitinkančias tris dėstytojo nurodytas įėjimo srovės vertes. Čia U2 ir I2 – tiesioginė fototiristoriaus įtampa ir srovė.

Kai I1=1,2mA Kai I1=1,5mA Kai I1=1,8mA

I2 U2 I2 U2 I2 U2

0 0 0 0 0 0

4 33 0,07 4 0,01 0,75

6 0,95 0,53 0,9 1 0,1

8 0,95 2 0,9 2 0,2

10 1 4 1 3 0,3

12 1,05 6 1 4 0,5

14 1,05 8 1 6 0,6

16 1,1 10 1,1 8 0,8

18 1,1 12 1,2 10 0,9

20 1,3 14 1,2 12 0,95

Įjungimo įtampa (U2*) – 33V, kai I2=4mA; išjungimo srovė (I2*) – 0,1mA Įjungimo įtampa (U2*) – 4V, kai I2=0,07mA; išjungimo srovė (I2*) – 0,04mA Įjungimo įtampa (U2*) – 0,75V, kai I2=0,01mA; išjungimo srovė (I2*) – 0,1mA

Dar vienas grafikas

3. Sudarykite optrono valdymo charakteristiką . Tai šviesos diodo srovės , kuriai tekant atsidaro fototiristorius, priklausomybė nuo fototiristoriaus tiesioginės įtampos .

Kai , ;

kai ;

kai ;

kai ;

kai ;

Paskutinis grafikas

Išvados:

Nelabai kol kas žinau ką čia rašyti…

Sekmės!!!