Transporto priemonių draudimas kasko
5 (100%) 1 vote

Transporto priemonių draudimas kasko

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VADYBOS KATEDRA

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS

KASKO

Darbą parengė:

2005m.

TURINYS

I. KASKO DRAUDIMAS ……………………………………………………………………………………….3

1.1 kompleksinis transporto priemonių draudimas…………………………………………………4

1.2 Transporto priemonės (kasko) draudimo suma ir jos apskaičiavimas……………….4

II. DRAUDIMINIAI NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI ……………………………………………….5

2. 1. Draudiminiai ivykiai …………………………………………………………………………………….6

2. 2 Nedraudiminiai ivykiai…………………………………………………………………………………..7

III. FRANŠIZĖ……………………………………………………………………………………………………….9

3.1 Franšizių palyginimai………………………………………………………………………………………10

NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………………………………….14

I. KASKO DRAUDIMAS

KASKO- tai savanoriškas transporto priemonių, vairuotojų, keleivių, bei papildomos vidaus bei išores įrangos draudimas.

Transporto priemonių kasko draudimu draudžiamos pagal nustatytą tvarką kelių policijoje registruotos transporto priemonės (lengvieji ir krovininiai automobiliai, priekabos, motociklai ir motoroleriai, autobusai ir kt.). Apsidraudus šiuo draudimu, draudimo bendrovė atlygins žalą, kuri transporto priemonei padaryta dėl avarijų, stichinių nelaimių (audrų, potvynių, liūčių, krušų, žaibo trenkimo), vagysčių, vandalizmo, gaisrų. Jei bus nurodyta draudimo sutartyje, taip pat bus atlyginta žala, padaryta transporto priemonės papildomai įrangai (garso aparatūrai, išorinėms antenoms, spoileriams ir pan.).

Automobiliai, automobilių priekabos, traktoriai, traktorių priekabos, mototransporto priemonės draudžiamos nuo šių rizikų:

“A”- autoavarija – transporto priemonės sunaikinimas ar sugadinimas susidūrus su kita transporto priemone, judančiais ar nejudančiais objektais, apvirtus, paskendus, elektrai trumpai susijungus, bet jei dėl to nekilo gaisras, nukritus ar kokiam nors objektui užkritus ant jos.

“B”- vagystė – transporto priemonės, jos dalių bei reikmenų pavogimas, sugadinimas bandant pavogti. Draudžiant nuo vagystės lengvuosius automobilius, visureigius ir mikroautobusus būtina sąlyga –veikianti signalizacija, o kai šių automobilių vertė didesnė kaip 10000 Lt būtina sąlyga- veikianti degimą arba kuro padavimą blokuojanti signalizacija kartu su pavarų svirties blokatoriumi, imobilaizerio tipo apsaugos priemonės kartu su garsine signalizacija.

“C”- gaisras. (transporto priemonės padegimas), sprogimas (susprogdinimas), kita trečiųjų asmenų tyčinė veika bei stichinės nelaimės.

Trečiųjų asmenų tyčine veika be kita ko laikoma ir paliktos transporto priemonės sugadinimas (apgadinimas , kurį įvykdė nenustatytas asmuo (asmenys).

Papildomai su transporto priemone galima drausti:

Vairuotojo bei keleivių sveikatą ir gyvybę dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių autoavarijos metu (pagal transporto priemonių techninėje charakteristikoje nurodytą keleivių vietų skaičių);

Papildomus įrengimus. Papildomais įrengimais laikomi bet kokie transporto priemonės įrengimai, kurių gamykla neįmontuoja kaip būtinų.

1.1 kompleksinis transporto priemonių draudimas

Kompleksinį transporto priemonių draudimą sudaro:

Transporto priemonių kasko draudimas

 Transporto priemonė apdraudžiama nuo: avarijos, vagystės, stiklo dūžio, gaisro, sprogimo, piktavališkų trečiųjų asmenų veikos, stichinių nelaimių, trumpo jungimo elektros instaliacijoje.

Keleivių ir vairuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų avarijos metu

 Apdraudžiami keleiviai ir vairuotojas mirties, invalidumo ar traumų atveju

Pagalbos kelyje draudimas

 Apdraudžiamos išlaidos dėl neatidėliotinos pagalbos kelyje automobiliui sugedus, transporto priemonės saugojimo, kelionės pratęsimo ar grįžimo atgal, nakvynės kai automobilis remontuojamas bei atsarginių transporto priemonės raktelių pristatymo.

neįmontuoja kaip būtinų.

1.2 Transporto priemonės (kasko) draudimo suma ir jos apskaičiavimas

Transporto priemonės draudimo suma yra draudžiamos transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną. Draudikas atlygina draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius, neviršijančius šios sumos.

Draudimo suma – tai transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną.

Nauji automobiliai gali būti draudžiami jų nauja verte, t.y., transporto priemonei padaryti nuostoliai atlyginami neišskaitant keičiamų detalių nusidėvėjimo; automobilio visiškos žūties (kada jį remontuoti netikslinga) atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai atėmus liekanų vertę, o automobilio praradimo atveju nuostolis yra lygus automobilio draudimo sumai. Senesni (iki 5 metų amžiaus) automobiliai gali būti draudžiami su sąlyga, kad nebus taikomas nusidėvėjimas kompensuojamoms detalėms. Senesni nei 5
metų amžiaus automobiliai paprastai draudžiami jų rinkos verte.

Įmokos dydis

Transporto priemonių kasko draudimo metinės draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudėjo amžiaus, vairavimo stažo, gyvenimo vietos, transporto priemonės naudojimo paskirties, jos amžiaus, eksploatavimo teritorijos transporto priemonės vertės, markės ir Jūsų pasirinktos draudiminės rizikos – 1.5 – 10 % transporto priemonės vertės;

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmoka, priklausomai nuo draudimo sumos lengviesiems automobiliams, yra nuo 75 Lt;

Vairuotojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo metinės draudimo įmokos dydis priklauso nuo transporto priemonės tipo bei variklio darbo tūrio ir svyruoja nuo 15 iki 225 Lt.

Transporto priemonių (kasko) draudimo sumos apskaičiavimas

Transporto priemonės rinkos vertė (draudimo suma) nustatoma remiantis kainynų, katalogų duomenimis, atsižvelgiant į transporto priemonės techninę būklę bei išorinę išvaizdą. Atskiru šalių sutarimu draudimo suma gali būti nustatyta vadovaujantis transporto priemonės pirkimo ar buhalterinės apskaitos dokumentais.

Draudimo įmoka. Be abejo, kiekvienu atveju draudimo sąlygos bei įmokos priklausys nuo konkrečios įmonės transporto priemonių parko dydžio, amžiaus, kokybės, nuostolingumo bei pasirinktų draudimo sąlygų. Jei turite didesnį nei 10 transporto priemonių parką,

Didės ir kainos

Anot p. Nedzinsko, draudikams teikiant vis daugiau papildomų paslaugų, intensyvėjant eismui bei vis dažniau lietuviams vykstant į užsienį turėtų augti ir kasko draudimo kainos.

Asta Andriukaitienė, UAB DK „PZU Lietuva“ Transporto draudimo produktų plėtros ir rizikos vertinimo skyriaus vadovė, teigia, kad kasko draudimo kainą didins ir augančios automobilių remonto kainos. LD nurodo, kad sparčiai populiarėjant kasko draudimui didėja ir žalos – pernai vidutinė vienos išmokos suma buvo 2.200 Lt, 2003 m. – apie 1.600 Lt.

II. DRAUDIMINIAI NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

Kiekviena darudimo įmonė turi savo taisyklėse išskyrusi kokie yra draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Kaip pavyzdį pateikiame Lietuvos Draudimo nustatytus daudiminiusir nedraudiminius įvykius.

2. 1. Draudiminiai ivykiai

1.1. Transporto priemones gali buti draudžiamos pasirinktinai nuo šiu draudiminiu ivykiu:

ivykiu bei treèiuju asmenu neteisetos veikos.

1.2. vagystes (draudiminis ivykis V).

Įvykus draudiminiam įvykui reikia visus veiksmus atlikti teisingai. Todėl pateikiame patarimus kaip elgtis įvykus draudiminiam įvykiui:

1. Nedelsiant imtis galimų priemonių gelbėti sužeistus žmones, apsaugoti transporto priemonę ar kitą turtą nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius.

2. Imtis priemonių, kad atsitikęs įvykis nesukeltų pavojaus kitoms transporto priemonėms ir žmonėms.

3. Apie autoįvykį pranešti kelių policijai ir, jei to reikalauja aplinkybės, kitoms įstaigoms (priešgaisrinės apsaugos, sveikatos apsaugos tarnyboms). Kai kurie reikalingi telefonai:

Lietuvos telekomas Omnitel Bitė Tele 2

Policija 02 102 022 022

Greitoji pagalba 03 103 033 033

Priešgaisrinė tarnyba 01 101 011 011

4. Pasirūpinti, kad būtų išsaugotos autoįvykio aplinkybės: nejudinti įvykio metu nukentėjusių transporto priemonių, išsaugoti avarijos pėdsakus, kol atvyks kelių policija. Transporto priemones galima judinti tik tada, jei to reikia gelbstint žmones, jei kitos transporto priemonės negali pravažiuoti ar kyla pavojus kitoms transporto priemonėms ar žmonėms, prieš tai liudininkų akivaizdoje užfiksavus transporto priemonės ir su avarija susijusių daiktų padėtį bei pėdsakus.

5. Užsirašyti šiuos duomenis apie įvykį:

• įvykio vieta, laikas, data;

• nukentėjusi transporto priemonė (markė, modelis, valstybinis numeris);

• nukentėjusios transporto priemonės valdytojas (vardas, pavardė, adresas, telefonas);

• liudininkai (vardai, pavardės, adresai, telefonai);

• į įvykio vietą atvykę policininkai (vardai, pavardės, komisariatas).

6. Transporto priemonės praradimo (vagystės) atveju nedelsiant informuoti draudimo bendrovę ir perduoti jai transporto priemonės registravimo dokumentus, raktelių komplektus, signalizacijos nuotolinio valdymo pultus bei imobilizatoriaus raktus arba oficialiais dokumentais policijoje įrodyti jų buvimą. Paaiškėjus pavogtos transporto priemonės buvimo vietai, nedelsiant apie tai raštu pranešti draudimo bendrovei.

7. Esant galimybei, iš įvykio vietos, bet ne vėliau kaip per laikotarpį, nurodytą draudimo sutartyje arba draudimo rūšies taisyklėse, apie įvykį pranešti tos apskrities, kur atsitiko draudiminis įvykis, draudimo bendrovės filialo atstovui, taip pat per nustatytą laiką nuo įvykio žodinį pranešimą patvirtinti raštiškai.

8. Jei draudiko atstovas to reikalauja, per nurodytą laiką (nepradėjus remonto) pateikti sugadintą transporto priemonę defektacijai.

9. Kol sugadintos transporto priemonės neparodytos draudimo bendrovei, neatlikta jų ekspertizė ir negautas draudiko raštiškas leidimas remontuoti ar atlikti kitus veiksmus, negalima imtis jokių transporto priemonės remonto ar ardymo darbų.

10. Kai nukentėjusysis reiškia pretenzijas, per sutartyje nustatytą laiką apie tai raštu pranešti
pridedant pretenzijas reiškiančio asmens pateiktus dokumentus (jų kopijas), bet pretenzijų nepripažinti bei netenkinti be raštiško draudiko sutikimo.

11. Informuoti nukentėjusiuosius, kur galima kreiptis dėl žalos atlyginimo, ir užtikrinti, kad nukentėjęs asmuo nesiimtų jokių turto remonto ar ardymo darbų, kol sugadintas (sunaikintas) turtas nebus parodytas draudikui, neatlikta ekspertizė ir negautas draudiko raštiškas leidimas remontuoti ar atlikti kitus veiksmus.

2. 2 Nedraudiminiai įvykiai

2.1. Nedraudiminiais ivykiais laikomi ivykiai, kai:

ar sportinese treniruotese;

2.1.2. apdraustasis vairavo transporto priemonê budamas neblaivus, apsvaigês nuo narkotiniu ar psichotropiniu medžiagu;

2.1.3. autoavarija, gaisras ar sprogimas ivyko del techniškai netvarkingos transporto priemones eksploatavimo, kai ją naudoti draudžia kelių eismo taisyklės;

2.1.4. apdraustasis padare autoavariją, neturėdamas teises vairuoti transporto priemonės ar neturėdamas teises vairuoti šios rūšies transporto priemonės;

2.1.5. ivykis atsitiko, kai transporto priemone naudojosi asmuo, kuris pagal draudimo sutarti nera valdytoju grupes valdytojas;

2.1.6. transporto priemone buvo pavogta (išskyrus vagystė plešimo būdu) palikus atidarytus langus, neužrakintas duris, neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms ar palikus joje jos registravimo dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultą, imobilizatoriaus raktus;

2.1.7. jei atsitikus ivykiui apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos, pažeisdamas kelių eismo taisykles;

2.1.8. žala yra del padangų sugadinimo ar sunaikinimo, jei tuo pačiu metu nenukentėjo daugiau transporto priemonės dalių, taip pat dėl padangu pradurimo dėl stichinių nelaimių ir nelaimingų įvykių ar trečiųjų asmenų neteisėtos veikos.

Apsidraudus Kasko draudimu žala nėra atlyginama kai:

• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų;

• vairuojant transporto priemonę vairuotojui, neturinčiam vairuotojo pažymėjimo ar neturinčiam teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonės arba kai transporto priemonę vairavęs asmuo nėra teisėtas transporto priemonės valdytojas;

• jei vairuotojas nepakluso policijos pareigūnams ar savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;

• vairuojant techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai jos eksploatacija buvo draudžiama pagal Kelių eismo taisykles ir tai turėjo įtakos įvykiui;

• pervežant transporto priemonę, kai nesilaikoma būtinų saugumo reikalavimų, arba buksyruojant transporto priemonę;

• transporto priemonę panaudojant automobilių sporto varžyboms arba pasiruošimui joms;

• dėl radioaktyviųjų medžiagų poveikio;

• naudojant transporto priemonę kaip nusikaltimo įrankį;

• dėl karo veiksmų, riaušių, civilinio nepaklusnumo akcijų, užgrobimo, konfiskacijos, arešto, įvykdyto civilinės arba karinės valdžios;

• dėl bagažo sugadinimo ar sunaikinimo;

• apdraustam vairuotojui ar keleiviams nusižudžius, kėsinantis nusižudyti arba susižaloti;

• apdraustam vairuotojui ar keleiviams žuvus arba susižalojus dėl trečiųjų asmenų tyčinės veikos;

• dėl apdrausto vairuotojo įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, ligų ar jų priepuolių, kurie buvo autoįvykio, sukėlusio sveikatos sužalojimus ar mirtį, priežastis;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1755 žodžiai iš 5760 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.