Tremties poetas anupras jasevicius
5 (100%) 1 vote

Tremties poetas anupras jasevicius

Anupras Jasevičius

(1805 – 1884)Poetas Anupras Jasevičius gimė 1805 m. kovo 7 (19) d. Žostautuose, Pernaravos parapijoje (dab. Kėdainių raj.), valstiečių ūkyje. Mokėsi pas kaimo mokytoją, Ariogalos kunigą Bagdonavičių, Dotnuvos bernardinų mokykloje, iš kurios stojo į Varnių kunigų seminariją. 1833 m. jis buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Vilkijos vikaru. 1844 m. tapo Ariogalos administratoriumi, po trejų metų klebonu, pagaliau nuo 1854 m. dar ir dekanu. Pirmosiomis 1863 m. sukilimo dienomis, galbūt sekdamas 1831 m. sukilime dalyvavusio brolio Antano ar netolimos parapijos kunigo A.Mackevičiaus pavyzdžiu, bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą. Netrukus – kovo 22 d. – buvo suimtas, uždarytas Kauno kalėjime ir nuteistas aštuoneriems metams katorgos. Vėliau ši bausmė Jasevičiui, atėmus iš jo valstybines kunigo teises, pakeista šešeriais metais sunkiųjų darbų, kuriuos atliko Usolėje prie Angaros. Kaip tremtinys poetas gyveno Kamenkoje, Tunkoje prie Baikalo, o 1874 m. persikėlė į Spaską (Tambovo gubernija). 1884 m. gavo leidimą apsigyventi Kuršo gubernijoje. Tačiau apsistojęs Ilūkstėje (dab. Latvija, Daugpilio raj.) pas kun. Juozą Tamulevičių (Dovydaitį), kuris priglausdavo iš Sibiro grįžusius kunigus, po dešimties dienų mirė ir vasario 6 (18) d. buvo ten pat palaidotas.

Eilėraščius Jasevičius rašė tiek kunigaudamas Ariogaloje, tiek tremtyje, pasirašydamas bene dešimčia žaismingų slapyvardžių ir kriptonimų variantų: Anupras Žemaitis, Josvainių Pesztukas, Ariogalos skerdžius, K.Anupras Dėdelis ir kt. Nežinia, ar bandė eiles išspausdinti. Penki ikisukiliminės poezijos tomai, saugoti konfratrų, kurie rėmė tremtinį pinigais ir nuolatiniu dėmesiu, pateko į Kauno kunigų seminarijos biblioteką, bet dingo Rusijoje bolševikų revoliucijos metais. Mus pasiekusios kūrybos nuotrupos – tai dvylika eiliavimų iš bičiuliui kun. Samueliui Paškevičiui 1876-1884 m. rašytų laiškų. Juose menišką adresanto prigimtį liudija ne vien eilės, bet ir pieštos spalvotos atsklandos. Laiškus su antrašte „Ištremtojo raštai iš Spasko“ 1899-1900 m. Tėvynės sarge paskelbė J.Tumas. Dalimis teišliko ir Jasevičiaus tremties atsiminimai „Išginimas ir sugrįžimas“ – pirmieji tokie lietuvių kalba, kurių pilnas pluoštas turėjo daugiau nei penkis šimtus puslapių.

Jasevičiaus memuarams budingas ramus smulkmeniškas dėstymas, gausu tikslių žinių apie vietas, įvykius, asmenis, su kuriais poetas dalijosi tremtinio likimu. Šen ten pasirodančios autoironiškos gaidelės bei tremties vertinimas (ji, anot poeto, sulygina kunigaikščius ir valstiečius) slepiasi už tankios faktų širmos. Autentiško įspūdžio kontūrai susiklosto kalinio dalios apibūdinimų, raiškių būtent savo „plikumu“, dėka. Antai apie gyvenimo Angaros viduryje sąlygas – rūsčias, tačiau kiek palankesnes, nei ankstesnės – poetas pasakoja taip:

Rudens pirmose dienose spalių mėnesio iš Skalos visus parnešė ant salos ing kazarmą, kurioj tiktai viena stancija buvo, sutilpo mūsų ing ją šešiasdešimt <…> Iš pradžios laikė uždarytus dieną i naktį, žiemoj darbo nebuvo, visi lindėjom viduj. Paskui dienoms neuždarinėjo, valna buvo po salą prasivaikščiot, [be] baimės pabėgimo, nes Angara let praėjus Kalėdas, tančiai i po Kalėdų užšąla. Ant salos vaikščiot pazvalijo be lenciūgų, i taj nemaža dėl mūsų vygada.

Apskritai „Išginimas ir sugrįžimas“ vertas labiau istorikų nei literatų dėmesio. Kas kita – atsiminimuose įterptos 146 Jasevičiaus poezijos eilutės. Stebina išplėtota daugiasluoksne metafora atausta kūrinio pradžia. Subtiliai personifikuoti saulėlydžio vaizdai intonaciškai artimi A.Baranausko Kelionės Petaburkan peizažams:

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 576 žodžiai iš 1138 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.