Tualetinio popieriaus rinkos tyrimas
5 (100%) 1 vote

Tualetinio popieriaus rinkos tyrimas

Turinys

1. Įvadas 3

2. Tualetinio popieriaus importas ir eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m. 4

2.1. Importas – eksportas 1999 – 2001 m. Lietuvoje pagal kiekį ir vertę 4

2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m. pagal šalis 5

2.2.1. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 metais pagal šalis 5

2.2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 2000 metais pagal šalis 7

2.2.3. Importas – eksportas Lietuvoje 2001 metais pagal šalis 9

3. Tualetinio popieriaus gamyba Lietuvoje 1999 – 2001 metais 11

4. Tualetinio popieriaus pardavimai Lietuvoje 1999 – 2001 metais 12

5. Tualetinio popieriaus rinkos potencialas Lietuvoje 1999 – 2001 metais 14

6. Tualetinio popieriaus gamintojai Lietuvoje 14

7. Tualetinio popieriaus konkurentai Lietuvoje 16

8. Naudoti šaltiniai 17

1. Įvadas

Pirmiausia norėtume suformuluoti marketingo tyrimų apibrėžimą:

Marketingo tyrimai – tai marketingo problemai spręsti reikalingos informacijos paieška, kaupimas, analizavimas ir interpretavimas.

Kadangi, neturėjome konkrečios probleminės situacijos, mūsų tikslas buvo atlikti antrinių duomenų analizę: surinkti kuo daugiau ir kuo išsamesnės informacijos apie tualetinio popieriaus rinką Lietuvoje, ją išanalizuoti ir interpretuoti, aprašyti tualetinio popieriaus rinkos dalyvius, t.y. gamintojus, pardavėjus, importuotojus ir eksportuotojus, apskaičiuoti tualetinio popieriaus rinkos potencialą Lietuvoje, palyginti tualetinio popieriaus gamybos Lietuvoje, importo ir eksporto rodiklius, nustatyti pagrindines eksportuojančias ir importuojančias šalis, jų pokyčius.

Atliekant tyrimą, pagrindinis šaltinis buvo Statistikos departamento antrinių duomenų bazės. Naudojomės trijų metų rinkos duomenimis, t.y. 1999, 2000 ir 2001 metų. Taigi, tualetinio popieriaus rinkos tyrimai atlikti šiems metams. Informaciją apie tualetinio popieriaus gamintojus ir esamus rinkos konkurentus ieškojome internete, Lietuvos įmonių kataloguose, spaudoje (dienraštis “Verslo žinios”).

2. Tualetinio popieriaus importas ir eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m.

2.1. Importas – eksportas 1999 – 2001 m. Lietuvoje pagal kiekį ir vertę

Paveiksluose Nr. 1 ir 2 pavaizduotos 1999 – 2001 metų eksporto ir importo apimtys Lietuvoje milijonais litų ir tūkstančiais tonų.

Pagal paveikslus Nr. 1 ir Nr. 2, 1999 metais importo ir ekporto apimtys Lietuvoje buvo beveik vienodos. Nuo 1999 iki 2001 metų importas laipsniškai mažėjo – vidutiniškai 1% per metus, o eksportas didėjo apie 1% per metus. 2001 metais importo ir eksporto skirtumas išaugo iki 4%. Viena importo mažėjimo priežaščių, mūsų nuomone, yra vidaus gamybos didėjimas – vidutiniškai 1,25% per metus nuo 1999 iki 2001 metų.

2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 – 2001 m. pagal šalis

2.2.1. Importas – eksportas Lietuvoje 1999 metais pagal šalis

Iš statistikos departamento gautais duomenis, Lietuvoje 1999 metais buvo eksportuojama į 18 valstybių ir importuojama iš 16 valstybių (lentelė Nr. 1).

Importas – eksportas Lietuvoje 1999 metais pagal šalis Lentelė Nr. 1

1999 m. Eksportas Importas

Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt

Austrija 82,4 533,8

Baltarusija 29,0 50,4

Čekijos Respublika 3,6 24,1

Vokietija 32,3 278,1

Danija 0,5 1,4 0,2 1,5

Estija 1 088,7 2.919,4 36,3 153,5

Ispanija 0,2 1,3

Suomija 66,8 466,9

Prancūzija 9,2 72,4

Jungtinė Karalystė 2,4 8,0 8,8 105,1

Gruzija 6,5 12,0

Italija 2,7 25,3

Kazachstanas 0,1 1,1

Latvija 985,9 3.129,5

Nyderlandai 0,1 10,9

Lenkija 0,1 0,1 1 251,6

Rusija 16,2 7,2 41,3

Švedija 151,5 59,5 0,2

Slovėnija 0,3 1,4 3.371,2

Slovakija 0,2 1,0

Ukraina 10,3 0,1

JAV 0,7 45,0 13,8

Maršalo salos 0,001 467,3 349,9

Malta 0,001 5,9

Norvegija 0,001 6,4

Portugalija 0,001 25,7

Rumunija 0,001 9,3

Sent Vinsentas 0,001 0,1

2 263,10 6.620,4 1 602,9 5.500,9

Norėdami palyginti tualetinio popieriaus importo ir eksporto apimčių pasiskirstymą pagal šalis 1999 metais, sudarėme palyginamuosius importo ir eksporto pagal šalis paveiklsus procentinėmis dalimis (paveikslai Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6).Pagal paveikslą Nr. 3, 1999 m. tualetinio popieriaus buvo importuojama iš 18 valstybių. Didžiausia importo dalis buvo vežama iš Lenkijos – 78% viso importo į Lietuvą. Importas iš Austrijos sudarė 5%, iš Suomijos ir Švedijos – po 4% viso importo. Importas iš likusių keturiolikos šalių sudarė 9% viso importo į Lietuvą. 4-ame paveiksle pavaizduotas tualetinio popieriaus importas pagal šalis pinigine verte (LTL). Didžiausią dalį sudaro importas iš Lenkijos – 61%, iš Austrijos – 10%, iš Suomijos – 8%, iš Švedijos – 6%.

5-ame paveiksle – importo vertė litais pagal šalis. 1999 m. tualetinis popierius buvo eksportuojamas į 16 šalių. Daugiausia buvo eksportuojama į Baltijos šalis. Didžiausia importo dalis tenka Latvijai – 47%, antroje vietoje Estjai – 44%, Švedijai – 7%. Pagal paveikslą Nr. 6 Estija su Latvija apsikeičia vietomis: į Estiją – 48%, į Latviją – 44% viso Lietuvos eksporto. Eksportas į Švediją sudarė – 7%. Eksportas į likusias šalis sudarė tik 1%.

2.2.2. Importas – eksportas Lietuvoje 2000 metais pagal šalis

Iš statistikos departamento gautais
duomenis, Lietuvoje 2000 metais buvo eksportuojama į 17 valstybių ir importuojama iš 14 valstybių (lentelė Nr. 2).

Importas – eksportas Lietuvoje 2000 m. pagal šalis Lentelė Nr. 2

2000 m. Eksportas Importas

Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt Kiekis, tonos Vertė, tūkst. Lt

Austrija 60,0 408,5

Belgija 2,8 31,9

Kipras 0,1 0,0

Čekijos Respublika 0,3 6,3

Vokietija 0,1 26,5 38,7

Danija 2,7 0,4 0,7 216,2

Estija 1 264,5 11,9 4,9

Suomija 3.521,5 114,0

Prancūzija 0,3 7,6

Jungtinė Karalystė 3,4 691,9

Italija 1,0 73,0

Kazachstanas 1,4 36,4

Latvija 980,9 0,2

Nyderlandai 4,3 10,4

Norvegija 27,9 2,6

Lenkija 13,8 2.912,6 1 071,2

Rusija 0,1 0,1

Švedija 288,7 0,1 74,0

Slovėnija 1,1 26,9

Slovakija 86,3 1,6

JAV 2,6 0,4

Belizas 0,001 34,9 2.929,2

Ispanija 0,001 1,2

Graikija 0,001 899,0 399,0

Mauritanija 0,001 8,1

Malta 0,001 10,6

Panama 0,001 12,4

2 582,8 7.484,0 1 374,7 4.885,8

Norėdami palyginti tualetinio popieriaus importo ir eksporto apimčių pasiskirstymą pagal šalis 2000 metais, sudarėme palyginamuosius importo ir eksporto pagal šalis paveiklsus procentinėmis dalimis (paveikslai Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10).Pagal paveikslą Nr. 7, 2000 m. į Lietuvą tualetinio popieriaus buvo importuojama iš 14 valstybių. Kaip ir 1999 m. didžiąją importo dalį sudarė importas iš Lenkijos – 78% viso importo į Lietuvos rinką. Importas iš Suomijos sudarė 8%, iš Švedijos – 5%, o iš Austriijos – 4% viso importo. Lyginant su 1999 m. importu, 2000 m. importas iš Suomijos išaugo 4%, iš Švedijos – 1%, o importas iš Austrijos sumažėjo vidutiniškai 1%. Kadangi bendras importuojančių šalių skaičius 2000 m. sumažėjo, bendras likusių valstybių importo kiekis taip pat sumažėjo – apie 4%. 8-ame paveiksle pavaizduota importo vertė litais per 2000 m. Importas iš Lenkijos sudaro 60 %, iš Suomijos – 14%, iš Švedijos ir Austrijos – po 8%, iš Vokietijos – 4%. Palyginti su 1999 m. daugiausia išaugo importas iš Suomijos, nuo 8% iki 14%, tik 2% padidėjo importas iš Švedijos, o iš Austrijos importas sumažėjo 2%.

Pagal paveikslą Nr. 9, 2000 metais, kaip ir 1999 m., iš viso tualetinio popieriaus buvo eksportuojama į 17 valstybių ir didžiausią eksporto dalį sudarė eksportas į Baltijos šalis: į Estiją – 49%, o į Latviją – 38%. Lyginant su 1999 m., eksportas į Estiją išaugo nežymiai – 1%, tačiau į Latviją – sumažėjo 6%. Eksportas į Švediją sudarė 11% viso Lietuvos eksporto, t. y. padidėjo 4% lyginant su 1999 m. Tuo tarpu į likusias šalis buvo eksportuojama tualetinio popieriaus 1% daugiau, t.y. 2% viso eksporto. Pagal 10 paveikslą didžiausią eksporto dalį litais 2000 m. sudaro eksportuojamas tualetinis popierius į Estiją – 47%, į Latviją – 39%, į Švediją – 12%. Palyginti su 1999 m. eksportas į Estiją padidėjo 3%, į Latviją eksportas sumažėjo aštuoniais procentais nuo 47% iki 39%, o į Švediją padidėjo nuo 7% iki 12% penkiais procentais.

2.2.3. Importas – eksportas Lietuvoje 2001 metais pagal šalis

Iš statistikos departamento gautais duomenis, Lietuvoje 2001 metais buvo eksportuojama į 16 valstybių ir importuojama iš 18 valstybių (lentelė Nr. 3).

Importas – eksportas Lietuvoje pgal šalis Lentelė Nr. 3

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 907 žodžiai iš 2998 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.