Uab alanra marketingo strategija
5 (100%) 1 vote

Uab alanra marketingo strategija

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Įmonės pristatymas 5

3. Konkurentu tyrimas 6

3.1. Tiesioginiai konkurentai………………………………………………7

3.2. Netiesioginiai konkurentai………………………………………….14

3.3. Potencialūs konkurentai……………………………………………..14

4. UAB „Alanra“ vidinio profilio analizė 14

5. UAB „Alanra“ marketingo veiksmų planas 16

6. Vartotojų tyrimas 17

7. Įmonės marketingo analizė 19

8. Įmonės marketingo planavimas 21

9. UAB „Alanra“ marketingo tobulinimas 21

10.Išvados ir pasiūlymai 23

11.Literatūra 24

12. Priedai 25

1. Įvadas

Patikimas transportas yra svarbus kiekvieno žmogaus komforto garantas. O transporto priemonės patikimumą gali užtikrinti tik savalaikis, profesionalus, žinių, įgūdžių ir specialios įrangos reikalaujantis, techninės būklės patikrinimas, suteikimas ir užtikrinimas.

Automobilių aptarnavimo rinka Lietuvoje yra labai netolygi. Tai leidžia įmonėms stiprinti savo padėtį rinkoje, pasinaudojant šia situacija. Autodetalių prekybininkai ir automobilių servisai turi unikalią galimybę šioje nevienalytėje rinkoje skatinti stiprių prekių ženklų skverbimąsi. Rinkoje išliks patys stipriausi, o geriausias pozicijas įgaus pirmieji suskubusieji verslo plėtrai aktyviai panaudoti marketingo veiksmus. Žinoma, marketingo veikla reikalauja tam tikrų finansinių resursų.

Smulkiojo ir vidutiniojo verslo plėtra ypač aktuali dabar, Lietuvai įstojus į ES, nes įmonėms reikia sugebėti konkuruoti bendrojoje rinkoje (tiek vidaus, tiek orientuotis į išorinę rinką), kuo anksčiau tai bus padaryta, tuo geresni rezultatai bus pasiekti. Ypač svarbi įmonėms marketingo strategija, kurios tikslų įgyvendinimas užtikrina įmonės konkurencingumą rinkoje.

Darbo objektas – Lietuvos automobilių aptarnavimo paslaugų rinka.

Darbo dalykas – šalies automobilių aptarnavimo paslaugų rinka nagrinėjama marketingo vadybos požiūriu.

Problema – neefektyvi tipinės automobilių aptarnavimo paslaugų įmonės UAB „ Alanra“ veikla yra nepakankamai išplėtotos marketingo strategijos pasekmė. Marketingo strategija yra būtina, nes įmonei reikia atlaikyti ne tik bendrosios rinkos konkurenciją, bet ir kitų makroaplinkos veiksnių spaudimą.

Tikslas – atlikus teorinės literatūros analizę, rinkos tyrimus, bei įvertinus įmonės padėtį rinkoje, sukurti tipinei automobilių aptarnavimo paslaugų įmonei UAB „Alanra“ tinkamiausią marketingo strategiją, bei jos įgyvendinimui skirtą priemonių kompleksą.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti mokslinę metodinę literatūrą strateginio marketingo formavimo klausimais;

2. Išsiaiškinti, kokią vietą automobilių aptarnavimo paslaugų rinkoje užima UAB „Alanra“;

3. Remiantis mokslinės metodinės literatūros analize parinkti įmonei tinkamiausią marketingo strategiją;

4. Nurodyti siūlomos marketingo strategijos įgyvendinimo priemones.

Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama smulkiosios įmonės „Alanra“ padėtis bei problemos automobilių aptarnavimo paslaugų versle. Prieita prie išvados, kad marketingo strategija turėtų būti įmonės veiklos pagrindas, nes marketingo strategija padeda įmonei geriau diferencijuoti save negu konkurentai.

Antrojoje dalyje nagrinėjama tipinės automobilių aptarnavimo paslaugų įmonės UAB „Alanra“ marketingo aplinka: mikroaplinka, makroaplinka. Pateikiami vartotojų tyrimo – anketavimo duomenys. Atsižvelgiant į atliktus tyrimus, pasiūlyta marketingo gynybos strategija, tinkanti tipinei automobilių aptarnavimo paslaugų įmonei, bei marketingo priemonių planas jai pasiekti.

Trečiojoje dalyje pateikiamos išvados ir pasiūlymai, padėsiantys patobulinti tipinės smulkios automobilių aptarnavimo paslaugų įmonės strategiją.

2. Įmonės pristatymas

UAB “Alanra” įregistruota 1995 03 18 Vilniaus miesto valdyboje. Tai nedidelė įmonė įsikūrusi Vilniuje Linkmenų g. 22, šalia AB “Vilniaus Specialusis autotransportas”, iš kurios nuomojasi šias patalpas. Tai komercinė pelno siekianti organizacija. UAB “Alanra” yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises. Jos įstatinis kapitalas formuojamas iš steigėjų įnašų ir yra padalintas į akcijas. Akcijos viešai neplatinamos. Yra du bendrovės akcininkai, vienas iš jų užima direktoriaus pareigas, kitas užima vadybininko pareigas. Be jų įmonėje dirba dar trys darbuotojai: du pardavėjai ir buhalterė.1pav. Įmonės organizacinė struktūra:

Tokia organizavimo struktūra pati lanksčiausia. Visi darbuotojai gali vienas kitą pakeisti, pavaduoti, žinoma, išskyrus buhalterę ir direktorių. Visi darbuotojai, tame tarpe ir direktorius, aptarnauja, konsultuoja klientus, parduodant detales ar kitas parduotuvėje esančias prekes, taip pat montuoja – balansuoja ratus, dygliuoja padangas bei atlieka kitus remonto darbus. Kaip ir kiekvienos mažos įmonės struktūra, taip ir šios įmonės struktūra – centralizuota, t.y. valdžia direktoriaus rankose.

Visi darbuotojai yra kvalifikuoti specialistai. Ir tai įmonei yra didelis pranašumas. Įmonės direktorius neturi aukštojo vadybinio ar ekonominio išsilavinimo, tai yra nepatrauklus įmonės bruožas ir marketinginės veiklos įmonėje trūkumo priežastis.

UAB “Alanra” – stacionari specializuota mažmeninės prekybos
įmonė. UAB “Alanra” užsiima automobilių detalių, dažų, tepalų, padangų pardavimu. Parduotuvėje parduodamos autodetalės įvairių markių automobiliams. Taip pat čia yra teikiamos ratų montavimo ir balansavimo bei padangų dygliavimo paslaugos, bei kitos nesudėtingos automobilių aptarnavimo paslaugos. UAB “Alanra” klientūra labai įvairi: stambios valstybinės įmonės: AB “Vilniaus specialusis autotransportas”, VPK autoūkis, šalia esantys autoservisai ir privatūs asmenys, taip pat daugiausia nuolatiniai klientai.

UAB „Alanra“ yra tipinė automobilių aptarnavimo paslaugų įmonė.

UAB „Alanra“ prekių asortimentas gausus, jis formuojamas orientuojantis į pirkėjų poreikius. Parduotuvėje galima įsigyti automobilių detalių įvairiems automobiliams, ir europietiškiems, ir japoniškiems, korėjietiškiems bei rusiškiems automobiliams. Gyviausia prekyba VW ir AUDI automobilių atsarginėmis dalimis.

UAB „Alanra“ nedidelėse automobilių remonto dirbtuvėse teikiamos šios paslaugos:

• guminių įvorių, traukių, antgalių keitimas;

• amortizatorių keitimas;

• rato guolių keitimas;

• stabdžių trinkelių keitimas;

• stabdžių diskų keitimas;

• padangų montavimas ir balansavimas;

• tepalų keitimas ir kiti smulkūs remontai.

UAB „Alanra“ padangų montavimo ir balansavimo įrengimai yra modernūs ir pajėgūs atlaikyti didelius krūvius. Įmonė turi vieną HOFMAN firmos automobilio keltuvą, skirtą iškelti visam automobiliui bei 2 keltuvus, skirtus pakelti vienai automobilio pusei, kurie naudojami, nuimant automobilio ratus.

Šioje srityje konkurencija labai didelė: didelės parduotuvės “Tanagra”, “Detalita”, „Kemi“ bei mažesnės, savo veiklą profiliavusios ir neprofiliavusios, parduotuvės , taip pat ir automobilių sąvartynai, prekiaujantys panaudotomis, bet pigesnėmis automobilių detalėmis.

3. Konkurentu tyrimas

• Tiesioginiai konkurentai

• Netiesioginiai konkurentai

• Potencialūs konkurentai

3.1. Tiesioginiai konkurentai

Tanagra – rinkos lyderė, savo veiklą pradėjusi 1993 metais. Įmonės veiklos sritis – didmeninė ir mažmeninė prekyba vakarietiškų automobilių detalėmis ir tų automobilių techninis aptarnavimas bei remontas. Ji yra ir viena iš pagrindinių autodalių tiekėjų visiems vakarų gamybos automobiliams. Tanagros siūlomas detalių asortimentas labai platus. 2001 metais Tanagros sandėliuose skaičiuojama daugiau kaip 25000 detalių pavadinimų. 2001 metų pabaigoje bendrą UAB „Tanagra“ sandėlių plotą sudaro 6000 m2. Apie 80% prekių realizuojama Lietuvos rinkoje, o 20% parduodama į Rusiją, Baltarusiją, Ukrainą, Kazachstaną, Latviją ir Kaliningrado sritį.

2 pav. UAB „Tanagra“ ir UAB „Alanra“ savybių palyginimas.

Savybės UAB „Tanagra“ UAB „Alanra“

Įmonės dydis Įmonė turi 20 filialų įvairiuose Lietuvos miestuose, iš kurių 11 Vilniuje. Bendras sandėlių plotas – 6000 m2. bendros įmonės: Baltarusijoje(Minske), Rusijoje (Maskvoje ir Kaliningrade), Latvijoje (Rygoje ir Daugpilyje). Įmonės patalpų plotas sudaro 160 m2. Įmonė veikia Vilniuje, turi vieną parduotuvę ir nedideles remonto dirbtuves. Tai yra smulki įmonė.

Rinka Tarptautinė, šalies, regioninė, vietinė. Vietinė.

Prekyba Didmeninė, mažmeninė. Mažmeninė.

Paslaugų ir prekių asortimentas • Daugiau kaip 25000 automobilių detalių pavadinimų.

• Paslaugų spektras labai platus: kompiuterinė variklių diagnostika, amortizatorių, stabdžių bei ratų suvedimo tikrinimas, automobilio paruošimas ir pateikimas techninei apžiūrai.

• Techninė pagalba kelyje. Daugiau kaip 7000 automobilių detalių pavadinimų.

Teikiamos padangų montavimo ir balansavimo paslaugos, tepalų keitimas, filtrų keitimas ir kiti smulkūs remontai.

Paslaugų ir prekių kokybė Darbų atlikimo ir aptarnavimo kokybės sistema sertifikuota ir atitinka tarptautinius ISO9001:2000 standarto reikalavimus.

Tačiau, www.skundai.lt tinklapyje galima rasti ne vieną skundą, liudijantį, kad įmonės darbuotojai nėra itin geros kvalifikacijos. Įmonė parduoda ir prastesnės kokybės detales.

Kvalifikuotas įmonės personalas užtikrina puikią paslaugų kokybę. Paslaugų suteikimo greitis nukenčia dėl darbuotojų trūkumo.

Paslaugų ir prekių kainos Paslaugų ir prekių kainos gana aukštos. Tačiau klientams siūlomos atsiskaitymo galimybės: dalinis apmokėjimas, atidėtas apmokėjimas, prekių įsigijimas apmokant faktoringu. Kainos žemesnės. Pastoviems klientams taikomos įvairios nuolaidos.

Detalita – pretendentė į lyderes. Tai didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė, kuri savo veiklą pradėjo 1995 metais. Įmonė specializuojasi automobilių radiatorių prekyba visiems automobiliams, taip pat kitomis automobilių detalėmis vakarietiškiems ir japoniškiems automobiliams.

2002 metais, UAB“Detalita“ tapo pirmąją Lietuvoje automobilių detalių prekyba užsiimančia įmone, kuriai buvo suteiktas ISO 9001 standartas. Sandėlių plotas – 7000m2. Šiuo metu UAB „Detalita“ tiekia savo produkciją į Estiją, Latviją, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Slovėniją ir kitas šalis.

3 pav. UAB „Detalita“ ir UAB „Alanra“ savybių palyginimas.

Savybės UAB „Detalita“ UAB „Alanra“

Įmonės dydis Sandėlių bendras plotas – 7000m2. įmonė įsikūrusi Kaune, Vilniuje turi filialą. Įmonės
patalpų plotas sudaro 160 m2. Įmonė veikia Vilniuje, turi vieną parduotuvę ir nedideles remonto dirbtuves. Tai yra smulki įmonė.

Rinka Tarptautinė, regioninė, vietinė Vietinė.

Paslaugų ir prekių asortimentas Prekių asortimentas labai platus, bet nusileidžia UAB „Tanagros“ asortimentui. Asortimentas platus.

Prekyba Didmeninė, mažmeninė Mažmeninė.

Paslaugų ir prekių kokybė Dauguma prekių turi sertifikatą ISO 9001. Įmonė parduoda ir prastesnės kokybės detales.

Kvalifikuotas įmonės personalas užtikrina puikią paslaugų kokybę. Paslaugų suteikimo greitis nukenčia dėl darbuotojų trūkumo.

Paslaugų ir prekių kainos Kainos maždaug panašios. Pastoviems klientams taikomos įvairios nuolaidos. Kainos panašios. Pastoviems klientams taikomos įvairios nuolaidos.

Martonas – įmonė, savo veiklą pradėjusi 1994 metais, verčiasi mažmenine prekyba ir automobilių remontu. 2003 metais UAB „Martonas“ kokybės vadybos sistema įvertinta sertifikatu LST EN ISO 9001:2001. UAB „Martonas“ patalpos: Kalvarijų gatvėje nedidelė automobilių parduotuvė ir remonto dirbtuvės (5 pakėlėjai lengviesiems automobiliams); autocentras L. Asanavičiūtės gatvėje; specializuotos automobilių kėbulo remonto ir dažymo dirbtuvės.

4 pav. UAB „Martonas“ ir UAB „Alanra“ savybių palyginimas.

Savybės UAB „Martonas“ UAB „Alanra“

Įmonės dydis Įmonės patalpų plotas apie Įmonės patalpų plotas sudaro 160 m2. Įmonė veikia Vilniuje, turi vieną parduotuvę ir nedidelį autoservisą. Tai yra smulki įmonė.

Rinka Vietinė. Vietinė.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1554 žodžiai iš 5171 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.