Uab autosabina 2004 metų finansinės atskaitomybės auditas
5 (100%) 1 vote

Uab autosabina 2004 metų finansinės atskaitomybės auditas

Turinys

1 UAB „Autosabina“ veiklos aprašymas 3

1.1 Trumpa įmonės istorija 3

1.2 Valdymo struktūra 3

1.3 Darbuotojai 4

1.4 Įmonės veiklos charakteristika 4

1.5 Realizavimo rinka ir konkurentai 7

1.6 Makroaplinkos veiksniai įtakojantys įmonės veiklą 9

1.7 Įmonės SSGG įvertinimas 10

1.8 Balanso rodiklių analizė 11

1.9 Pagrindiniai finansiniai ir veiklos efektyvumo rodikliai 13

1.10 Audito rizikos kiekybinis įvertinimas 18

1.11 Materialumo apskaičiavimas 19

1.12 Rizikos veiksniai susiję su įmonės veikla 19

2 Ilgalaikio turto remonto sąnaudų auditas 20

2.1 Buvimas – T1 23

2.2 Pilnutinumas – T2. 23

2.3 Įgaliojimai – T3. 24

2.4 Įvertinimas – T4. 25

2.5 Pateikimas ir atskleidimas – T5. 26

3 Auditoriaus išvada 27

4 Laiškas UAB”Autosabina” vadovybei dėl auditoriaus ataskaitos 28

5 Auditoriaus ataskaita 29

5.1 Įvadas 29

5.2 Audito apimtis 29

5.3 Auditoriaus išvada bei jos modifikavimo priežastys 29

5.4 Nesutarimai su vadovybe 29

5.5 Neatlikti siūlyti finansinės atskaitomybės koregavimai 30

5.6 UAB“Autosabina“ veiklos tęstinumas 30

5.7 Reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumai 30

5.8 Pasiūlymai vidaus kontrolės sistemos tobulinimui 30

5.9 Pastebėjimai dėl UAB”Autosabina” apskaitos politikos 30

5.10 Kiti UAB”Autosabina” valdymui svarbūs dalykai 31

5.11 Įvykiai po balanso sudarymo datos 31

LITERATŪRA 32

UAB „Autosabina“ veiklos aprašymas

1 Trumpa įmonės istorijaĮmonės veiklos pradžia – 1920 m., kai Amerikos lietuviai įkūrė AB

„Amlitas”, prekiavusią Ford firmos automobiliais, atsarginėmis dalimis,

tepalais, o taip pat organizavusią vairuotojų kursus ir keleivių pervežimą.

1924 m. AB „Amlitas” pagamino pirmuosius autobusus, kuriems variklius ir

važiuokles gaudavo iš užsienio.

1946-1949 m. AB „Amlitas” buvo reorganizuotas į Kauno automobilių

remonto gamyklą, gaminančią krovininius automobilius ir atliekančią

automobilių remonto darbus.

1962 m. prie gamyklos prijungiama Kauno autobusų kėbulų gamykla,

gaminanti autobusus KAG-3. 1981-1982 m. naujai pastatytame gamyklos korpuse

pilnai įsisavinama autobusų Ikarus-260 pilno komplektiškumo remontas.

1993 m. Kauno valstybinė automobilių remonto įmonė privatizuota,

įregistruojant AB „Autosabina”. Toliau tęsiamos visos anksčiau buvusios

veiklos rūšys, naujai įsteigiami lengvųjų ir krovinių automobilų servisai,

organizuojama prekyba naujais automobiliais „Honda”, „Kia”, „Citroën”, taip

pat įsteigiami muitinės atvirieji sandėliai ir krovinių terminalas.

1999 metais akcinė bendrovė “Autosabina” pardavė nerentabilius,

neišnaudojamus pastatus. Rekonstravus turimas patalpas įkurtas naujas

automobilių salonas, kuriame prekiaujama mūsų bendrovės importuojama

produkcija (anglų firmos “Comma” tepalais, olandų firmos “Motip”

aerozoliniais dažais) bei naujais HONDA ir CITROEN automobiliais.

2001 m. spalio 1 d. akcinė bendrovė “Autosabina” Kauno miesto

savivaldybės administracijos rejestro tarnybos įsakymu pertvarkyta į

uždarąją akcinę bendrovę “Autosabina”.

UAB „Autosabina“ yra įsikūrusi Kaune, visi padaliniai sutelkti vienoje

teritorijoje, 16 ha plote, strategiškai perspektyvioje vietoje adresu

Veiverių g. 150. Autosalono pastatas naujai perstatytas buvo 2004 metų

pavasarį, į jį investuota 4 mln. litų. Šiuo metu tai didžiausias Kauno

regione esantis automobilių salonas. Su jo atsiradimu UAB „Autosabina“ tapo

lygiaverte konkurente didiesiems automobilių pardavimo salonams Kaune, tuo

pačiu smarkiai padidindama savo prekybos automobiliais apimtis.

Pagrindinis įmonės tikslas – didinant pardavimų ir paslaugų apimtis ir

efektyvumą, geriau ir tiksliau patenkinant klientų poreikius, užtikrinant

aukštą paslaugų bei klientus aptarnaujančio personalo kultūros lygį,

didinti įmonės pelningumą.

2 Valdymo struktūra

AB “Autosabina” valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, stebėtojų

taryba ir direktorių valdyba, administracija.

Aukščiausias bendrovės valdymo organas – visuotinis akcininkų

susirinkimas. Čia turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nesvarbu, kiek

akcijų jie turi.

AB “Autosabina” stebėtojų taryba susideda iš 3 narių. Stebėtojų

tarybos pirmininkas yra R.Bakanovas, sekretorius S.Matulionis, narys

V.Rimeisis. Stebėtojų taryba skiria ir atleidžia iš pareigų direktorių

valdybos narius; tikrina buhalterinę-finansinę apskaitą; jie įstatymų

numatyta tvarka atsako už bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą,

blogą ūkinės veiklos kontrolę.

AB “Autosabina” direktorių valdybą sudaro taip pat 3 asmenys:

generalinis direktorius V. Jūras, konsultantas marketingui A.Gudas, vyr.

finansininkė I.Šukienė. Valdyba svarsto ir tvirtina įmonės valdymo

struktūrą ir
pareigybes

Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Jai

vadovauja administracijos vadovas. Jis priima į darbą administracijos

darbuotojus į darbą, sudaro sutartis. Šiuo metu administracijos vadovas yra

R.Jurgelaitis.

3 Darbuotojai

UAB “Autosabina” 2003 metais dirbo 165 žmonės, 2004 – 164. Jų tarpe 56

turi aukštąjį išsilavinimą. Beveik visi kiti darbuotojai turi aukštesnįjį

išsilavinimą: dažniausiai technikų-mechanikų, suvirintojo, staliaus.

Matome, kad išsilavinimas dažniausiai atitinka dirbamą darbą įmonėje.

Vidutinis darbuotojų amžius yra 42 metai.

Bendrovės autosalono padalinyje šiuo metu dirba 11 darbuotojų, jų

tarpe 5 turi aukštąjį išsilavinimą. Vidutinis darbuotojų amžius yra 34

metai. Specialiąsias žinias darbuotojai gauna ir įgūdžius tobulina

mokymuose ir įvairiuose kursuose. Dažnai mokymo tikslais darbuotojai

siunčiami ir į įvairias užsienio šalis.

Kiti padaliniai. Krovininių ir lengvųjų automobilių remonto servise

dirba – 59 darbuotojai. Iš jų 12 su aukštuoju išsilavinimu, dauguma su

aukštesniuoji ir profesiniu. Muitinės krovinių termiale bei sandėliavimo

paslaugose dirba likusieji bendrovės darbuotojai. Siekiama, kad kompanijos

paslaugos būtų kuo aukštesnės kokybės, taigi darbuotojai nuolat siunčiami į

apmokymus, suteikiamos sąlygos studijuoti universitetuose bei

aukštesniosiose mokyklose.

4 Įmonės veiklos charakteristika

Šiuo metu UAB „Autosabina” užsiima tokia veikla:

▪ Naujų Honda ir Citroën automobilių ir jų atsarginių dalių

pardavimas;

▪ Krovininių ir lengvųjų automobilių remontas;

▪ Muitinės krovinių terminalo, sandėliavimo paslaugos;

▪ Kita veikla: patalpų, įrengimų nuoma ir kita.

Kadangi, atgavus nepriklausomybę Lietuva tiek savo geografine, tiek

politine padėtimi tapo tarpininku tarp Rytų ir Vakarų, sparčiai pradėjo

vystytis automobilių pramonė ir su ja susijusios veiklos sritys. Įvertinę

tai, naujieji savininkai nusprendė nekeisti veiklos pobūdžio, o,

palaipsniui reorganizuojant, pakelti įmonę į kitą kokybinį lygį.

Viena iš veiklos sričių – naujų automobilių Honda ir Citroen prekyba

ir remontas. 2001 metais bendrovei buvo suteikta teisė tiesiogiai

importuoti Honda automobilius iš gamintojo. Prekiaujama šiais Honda

automobiliais: Accord, Civic, CR-V, HR-V, FR-V, Jazz. Citroën modelių gama

dar platesnė: C2, C3, C4, C5, C8, Jumper, Berlingo, Picaso.

Pirkėjams automobiliai siūlomi įsigyti dviem būdais:

▪ automobilio pasirinkimas iš esančių salone (nuolatos eksponuojama

apie 30 automobilių);

▪ automobilio užsakymas pagal individualius poreikius iš gamyklos;

UAB „Autosabina“ parduodamus automobilius galima įsigyti ir lizingo

būdu. Dirbama su visomis Lietuvoje esančiomis lizingo bendrovėmis, ieškoma

klientui geriausių ir priimtiniausių variantų.

Lietuvos automobilių rinka nuolat auga. Bendras parduotų naujų

automobilių kiekis Lietuvoje 2003 metų sausį išaugo 17 procentų, lyginant

su 2001 metų sausio mėnesiu. Naujų automobilių pardavimo augimo tendencija

išliks ir ateityje. Tai sąlygoja Lietuvos Respublikoje veikiantys norminiai

aktai, kuriuose pabrėžiama gamtosaugos problema, įvairiais mokesčiais

varžomas senų automobilių importas į Lietuvą, taip pat kiekvienais metais

gerėjančios išperkamosios automobilių nuomos sąlygos. Automobilių rinkos

augimą įtakoja ir BVP bei gyventojų perkamosios galios augimas. Investavusi

į naują automobilių saloną ir servisą, bendrovė tikisi:

▪ apjungti automobilių saloną su aptarnaujančiu servisu (tai buvo

įgyvendinta jau 2004 metų pradžioje);

▪ pagerinti bendrovės įvaizdį, kas padės konkuruoti su kitais

automobilių salonais;

▪ patenkinti gamintojų ir klientų keliamus reikalavimus.Didėjant ir atsinaujinant krovininių automobilių parkui, didėja

poreikis juos aptarnaujančių aukštos kokybės servisų. Būtent kita UAB

„Autosabina“ veiklos sričių yra krovininių automobilių servisas. Padidėjus

darbų apimtims, bendrovė 2001 m. investavo 800 000 litų serviso praplėtimui

ir naujos įrangos įsigijimui. Didžioji investicijų dalis buvo skirta

krovininių automobilių serviso patalpų išplėtimui iki 1000 m2 ir naujų

technologijų įsigijimui: sumontuota naujausia technika, priimta

kvalifikuotų serviso darbuotojų, kas leis pagerinti teikiamų paslaugų

kokybę. Šiuo metu didelis dėmesys yra skiriamas paslaugų kokybei gerinti,

ruošiant padalinio veiklą ISO standartų įvedimui. Šiais 2005 metais buvo

pasirašyta sutartis su UAB „Būsto sprendimai“ dėl kokybės vadybos sistemos

ISO 9001:2000 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14000:1996.

Bendrovė jau treti metai sėkmingai dalyvauja karinių autotransporto

priemonių remonto ir detalių tiekimo konkursuose, organizuojamuose Lietuvos

krašto apsaugos ministerijos.

Trečioji bendrovės veiklos sritis yra muitinės krovinių terminalas.

Šią veiklos sritį sąlygoja tiek vietinių, tiek užsienio
partnerių,

užsiimančių tarptautiniais pervežimais, interesai. Bendrovė stengiasi

išnaudoti gerą geografinę padėtį (šalia praeina VIA BALTIKA trasa) ir

turimas laisvas sandėliavimo patalpas, suteikiant klientams prekių

sandėliavimo, muitinio tarpininkavimo, logistikos ir kitas paslaugas. Šiuo

metu krovinių terminalas disponuoja apie 3800 m2 patalpomis ir 12 000 m2

aikštelėmis prekių, krovinių bei transporto priemonių sandėliavimui ir

saugojimui muitinės ir paprastuose sandėliuose. Pagrindiniai paslaugų

vartotojai yra Lietuvos ir užsienio ekspedicinės-transporto, logistikos

kompanijos, didmeninės prekybos įmonės, prekių importuotojai-

eksportuotojai, gamybininkai.

Padalinio tikslas – siūlyti rinkai visas logistikos paslaugas.

Logistikos paslaugų poreikis nuolatos auga, stambios įmonės atsisako savo

sandėlių, transporto parkų, prekių transportavimo, sandėliavimo,

paskirstymo organizavimo. Šias veiklas patiki bendrovėms, kurioms šis

verslas yra pagrindinis. Įvertinus tai, kad logistikos verslas Lietuvoje

yra pakankamai naujas, o UAB „Autosabina“ jame jau aštunti metai ir turi

nemažai patirties bei partnerių Europoje su dar didesne patirtimi, tikime,

jog bendrovė turi nemažų perspektyvų vystyti šį verslą. Investavusi į naują

krovinių terminalą įmonė tikisi:

▪ sukoncentruoti veiklą vienoje vietoje (dabar naudojama 11 atskirų

patalpų), kas leis supaprastinti veiklos administravimą;

▪ panaudoti laisvus teritorijos plotus, kas sumažins vidinius kaštus;

Pagrindinės krovinių terminalo veiklos kryptys ir jų dalis pajamose

yra pavaizduotos 1 paveiksle.

[pic]

1 pav. Pagrindinės krovinių terminalo veiklos

Kaip papildomas įmonės veiklos sritis galima įvardinti metalo

konstrukcijų gamybą štampavimo būdu ir laisvų biuro bei sandėlių nuomą.

1 lentelė

Pardavimų ir paslaugų suvestinė per paskutinius tris metus

|2 |Krovininių automobilių VOLVO |4312 |24,2|4895 |27,5 |5857 |24,1|

| |serviso paslaugos | | | | | | |

|3 |Muitinės krovinių terminalo |2026 |29,5|2410 |33,2 |2686 |30,8|

| |veikla | | | | | | |

|4 |Nestandartinių gaminių gamyba |1485 |10,5|1676 |17,1 |1377 |16,6|

|5 |Nuoma ir kita veikla |1315 |15,2|814 |18,6 |1491 |20,6|

|  |VISO: |12118|17,2|13645|20,71|17717|18,9|

| | | |6 | | | | |Automobilių pramonė, tarptautiniai pervežimai, krovinių paslaugos tiek

Lietuvoje, tiek ir Vakarų Europoje yra perspektyvios ir sparčiai

plėtojamos. Patogi Lietuvos geografinė padėtis sudaro palankias sąlygas

šiam verslui. Įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą, dideles galimybes suteikė

mūsų verslininkams tapti tarpininkais tarp Rytų ir Vakarų Europos.

5 Realizavimo rinka ir konkurentai

UAB „Autosabina“ paslaugos daugiausia atliekamos pagal atsitiktinius

sandorius (65%), likusią dalį sudaro mažmeninė prekyba (9%) ir trumpalaikės

bei ilgalaikės sutartys (26%). Apie 50 % krovinių terminalo veiklos vykdoma

pagal ilgalaikes sutartis su užsienio firmomis.

Krovinių terminalo realizavimo rinka – tai Lietuva, Pabaltijo šalys,

NVS šalys, Europos šalys. Pagrindiniai klientai tikios kompanijos kaip

International Logistic System, Transcargo AS, RABEN Logistics Spolka

z.o.o., UAB „Electrolux“, UAB „MC Bauchemie“, UAB „GNT Lietuva“, UAB „Algol

Chemicals“, Sabonio klubas ir partneriai ir kt.

Atsiskaitymo sąlygos:

▪ pirmą kartą atvykę klientai, nepatikimi klientai – atsiskaitymas

ir karto arba išankstinis apmokėjimas;

▪ kiti klientai – atidėjimas 10-30 dienų;

▪ VIP klientai (pastovūs, perspektyvūs) – atidėjimas 40-60 dienų.

Šiais dienai realus atsiskaitymų atsilikimas – 40-60 dienų;

Pagrindiniai konkurentai:

▪ UAB „Danzas“;

▪ Militzer&Munich;

▪ UAB “Baltic Logistic System”;

▪ UAB „Shenker“;

▪ UAB „Kauno svoris“.

Autosalono realizavimo rinka. Sąlyginai Lietuvos automobilių rinka yra

suskirstyta į Vakarų, Šiaurės, Rytų ir Pietų regionus[1]. Naujų automobilių

rinkos pasiskirstymas tarp šių regionų pateiktas 2 paveiksle.

[pic]

2 pav. Lietuvos naujų automobilių rinkos pasiskirstymas tarp atskirų

regionų 2004 m.

UAB „Autosabina“ automobilių realizavimo rinka – Pietų regionas.

Kiekvienam automobilių importuotojui Lietuvoje yra priskiriamas tam tikras

regionas. Tai padaryta tuo tikslu, kad tos pačios automobilių markės

importuotojui nekonkuruotų tame pačiame mieste ar regione.

Automobilių salono klientai – tai įvairios organizacijos, tiek

pavieniai asmenys. Tarp bendrovės klientų yra ir pastovių pirkėjų, kurie

laikas nuo laiko keičia automobilius į tos pačios markės automobilius.

Stengiamasi išlaikyti kuo daugiau lojalių klientų, taikant įvairias

nuolaidas, siūlant kuo įvairesnes ir
Galima paminėti

tokius lojalius įmonės klientus kaip UAB „Labbis“, UAB „Genys“ ir kt.

Pagrindiniai šios veiklos konkurentai – visi naujų automobilių

importuotojai Lietuvoje. Nemažą konkurenciją sudaro ir naudotų automobilių

vežėjai. Lietuvos transporto parke vyrauja seni automobiliai – 91% lengvųjų

automobilių 2004 m. buvo senesnės kaip 10 metų, o tik 2% – nauji

automobiliai ir automobiliai iki 2 metų amžiaus. Tačiau, gerėjant

ekonominei situacijai, ši padėtis pamažu kinta, kas yra labai paranku naujų

automobilių importuotojams. Lietuvoje parduotų naujų automobilių skaičius

10 tūkst. ribą jau perkopė 2002 m. 2003 m. naujų lengvųjų automobilių

pardavimai sudarė 10 352 vnt. – tai 0,06 proc. mažiau nei 2002-aisiais.

UAB „Autosabinos“ užimama rinkos dalis tarp pagrindinių jos konkurentų

Kauno regione įvertinama 2 lentelėje.

2 lentelė

UAB „Autosabina“ autosalono ir jo konkurentų užimamos rinkos dalys

Kauno regione

|Veiklos |UAB |Pagrindiniai konkurentai |

|sritis |„Autosabin| |

| |a“ | |

|Platus prekių asortimentas |Nepakankama reklama |

|Šiuolaikiškas autosalono pastatas |Firmos vardo žinomumas |

|Kvalifikuoti įmonės darbuotojai |Finansiniai ištekliai |

|Geros galimybės klientams naudotis lizingo |Mažai papildomų paslaugų |

|paslaugomis | |

|Galimybės |Grėsmės |

|Automobilių rinkos Lietuvoje augimas |Naujų konkurentų |

| |atsiradimas rinkoje |

|Bendras ekonomikos lygio kilimas |Esamų konkurentų augimas |

|Gyventojų užimtumo didėjimas |Importo mokesčio didėjimas |

| |(Honda) |

|Lizingo paslaugų plėtra |Reikalavimų verslui |

| |didėjimas |

|Esamų klientų lojalumas |Klientų „spaudimas“ dėl |

| |kainos |

|Naujų modelių platinimas |Naftos produktų kainų |

| |didėjimas |

6 Balanso rodiklių analizė

Balanso rodiklių analizė parodo atitinkamų balanso dalių tarpusavio

santykius.

UAB „Autosabina“ 2003-2004 metų balanso duomenys pateikiami 4

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2047 žodžiai iš 6815 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.