Uab fotospektras marketingo plano parengimas
5 (100%) 1 vote

Uab fotospektras marketingo plano parengimas

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

VERSLO IR VADYBOS KATEDRA

ANTANAS VILKELIS

Žta grupės studentas

KURSINIS DARBAS

UAB „FOTOSPEKTRAS“ MARKETINGO PLANO PARENGIMAS

ĮVERTINTA: …………………………………………….

………………………………….

Vyr. dėst. M. Beržanskienė

Marijampolė, 2004

ĮVADAS 3

1. PASLAUGŲ ĮMONĖS APIBŪDINIMAS 4

2. PASLAUGŲ ĮMONĖS VIZIJA IR MISIJA 6

3. VERSLO IDĖJA IR TIKSLAI 9

4. VERSLO APLINKOS ANALIZĖ 11

5. RINKOS ANALIZĖ 12

6.1. RINKOS GALIMYBIŲ ANALIZĖ 12

6.2. TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS 13

7. MARKETINGO KOMPLEKSAS 20

7.1. PASLAUGA 20

7.2. KAINA 24

7.3. PATEIKIMAS 28

7.4. RĖMIMAS 30

8. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PARDAVIMŲ PROGNOZĖ 36

9. MARKETINGO PLANO FINANSINIS ĮVERTINIMAS 38

10. MARKETINGO PLANO KONTROLĖ 39

11. TYRIMAI IR REZULTATAI 41

IŠVADOS 44

LITERATŪRA: 45

PRIEDAI 46

ĮVADAS

Šiandienos sudėtingas pasaulis mus visus verčia orientuotis marketinge. Daugelyje šalių, kuriose ekonomika remiasi rinkos dėsniais, jau keletą dešimtmečių marketingas sudaro verslo veiklos pagrindą. Parduodami mašiną, ieškodami darbo, rinkdami lėšas labdarai ar propaguodami kokią nors idėją, mes visi užsiimame marketingu. Mums reikia žinoti, kas yra rinka, jos dalyviai, kaip ji veikia, kokie jos poreikiai.

Siekiant ilgalaikės sėkmingos veiklos rinkoje, būtina sekti ir stebėti konkurentų veiksmus, jų siūlomų prekių kainas ir kokybę bei teikiamas papildomas paslaugas, vartotojų poreikius, analizuoti galimus naujų prekių įvedimo bei asortimento praplėtimo veiksmus, marketingo planus, kurie atitiktų prekybos centro galimybes ir resursus. Pirkėjas sprendimą pirkti priima analizuodamas daugelio pardavėjų pateiktą informaciją ir prekių bei jų kainų, kokybės charakteristikas. Taigi, neužtenka pateikti į rinką tam tikrą prekę, – yra būtina atlikti tos prekės marketinginį planavimą.

Gana ilgai vyravęs požiūris, kad pirkėjai vadovaujasi tik racionaliais kainos ir prekės kokybės kriterijais, keičiasi. Esant didelei aukštos kokybės prekių pasiūlai, pirkėjai, pasirinkdami prekybos tašką vadovaujasi tokiais kriterijais, kurie nėra apčiuopiami ir gana subjektyvūs – papildoma nauda, kurią galima gauti įsigyjant prekę, paslaugos, kurias pardavėjas siūlo kartu su preke, įvaizdis rinkoje ir kt.

Praktinės veiklos pavyzdžiai rodo, kad aukščiau minėti kriterijai yra būtinybė, bet dar negarantuojanti sėkmingos veiklos. Siekiant sėkmingai vystyti prekybą būtina atlikti ne tik atskirų prekių marketinginį planavimą, bet ir parengti detalų prekybinės įstaigos marketingo planą.

Marketingas taikytinas tik ten, kur kokybiškos prekės ir paslaugos. Priešingu atveju jis tik išryškina blogas prekių savybes bei aptarnavimą ir paspartina įmonės žlugimą. Todėl svarbu, kad įmonės siekiai ir darbai, apsisprendimas veikti būtų labai pagrįsti, priimtini tiek visuomenei, tiek personalui. Įmonės idėja turi patraukti, o jos misija – svarbi ir reikšminga.

Marketingo pagrindas rinkos tyrimas. Tyrimas gali būti trejopas – bandomasis, analitinis ir priežastinis. Tyrimas gali būti atliekamas labai įvairiais metodais: stebėjimas, tiesioginės apklausos, apklausos paštu, telefonu ir t.t. Apklausiant žmones, gaunama faktų, sužinomos nuomonės, požiūriai, pozicijos. Labai dažnai apklausa vykdoma anketų pagalba. Anketų naudojimas padeda struktūrinti renkamus duomenis, todėl žymiai lengviau juos apdoroti ir analizuoti naudojant kompiuterius. Apklausą galima vykdyti apklausiamojo namuose, pirkimo, darbo vietose. Mes anketavimą atlikome UAB “Fotospektras”. Ši įmonė teikia foto paslaugas, filmavimo paslaugas bei prekiauja foto ir filmavimo reikmenimis. Mūsų tikslas išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie įmonėje teikiamas paslaugas.

1. PASLAUGŲ ĮMONĖS APIBŪDINIMAS

UAB “ Fotospektras” teikiamos fotopaslaugos ir parduodamos fotoprekės. Nuotraukos daromos skaitmeniniu fotoaparatu, todėl jų kokybe klientai tikrai nesiskundžia. Čia galima pasidaryti nuotraukas dokumentams, yra paviljonas su įvairia atributika proginėms nuotraukoms fotografuoti, krikštynoms, vestuvėms. Kadangi fotografuojama skaitmeniniu fotoaparatu nuotraukos padaromos labai greitai per 3 minutes. Tai yra labai patogu vartotojui, nes nereikia gaišti laiko vaikščiojant atsiimti nuotraukas.

Prekių pasirinkimas gana didelis: daug modelių įvairiausių fotoaparatų, video kamerų, įvairiausi jų priedai, juostelės, blykstės. Visos prekės yra kokybiškos, sertifikuotos, joms teikiama garantija, todėl klientai įsigytomis prekėmis nenusivils.

Įmonės marketingo veiklos centre yra vartotojas. Jo poreikių patenkinimui ir aptarnavimui skiriamos visos įmonės pastangos. Jos įgyvendinamos remiantis tam tikrais sprendimais ir veiksmais, kurie susiję su vartotojui skirta preke, jos kaina, paskirstymu ir rėmimu. Visa veikla, susijusi su marketingo kompleksu vyksta tam tikroje aplinkoje, kuri vadinama marketingo aplinka. Marketingo sprendimams potencialios aplinkos sąlygos skirstomos. Marketingo sprendimams potencialios aplinkos sąlygos skirstomos į dvi grupes : makroaplinką ir mikroaplinką.

Makroaplinka – tai visuma jėgų, kurios
tam tikroje teritorijoje riboja įmonės marketingo sprendimus ir kuriomis ji iš esmės negali daryti jokios įtakos.

Dažniausiai išskiriami tokie makroaplinkos komponentai; ekonominis, socialinis- kultūrinis, politinis – teisinis, mokslinis – technologinis ir gamtinis.

Mikroaplinka – tai visuma jėgų su kuriomis įmonė, siekdama savo tikslų tiesiogiai ar netiesiogiai sąveikauja.

Mikroaplinkoje dažniausiai išskiriami tokie komponentai kaip: pirkėjai, konkurentai, realizacijos tarpininkai, realizacijos pagalbininkai ir tiekėjai.

Iš makroaplinkos didžiausią poveikį įmonėms turi ekonominė aplinka, šiuo atveju tiriamai įmonei “ Fotospektras” ji taip pat turi didelį poveikį. Lietuvoje šiuo metu ekonominis lygis kyla, kyla ir pragyvenimo lygis, (aišku ne visuose visuomenės sluoksniuose), tai pasireiškia tuo kad, pirkėjai pasidarė išrankesni, jiems labiau pradėjo rūpėti prekės ir paslaugų kokybė ir jie stengiasi savo pinigus investuoti į kokybiškas prekes, kurios tarnautų ilgą laiką.

Tačiau įmonių veiklą sąlygoja ne tik ekonominė aplinka, bet ir socialinė – kultūrinė, bei politinė – teisinė. Šiuo metu Lietuvoje politinė – teisinė aplinka nėra stabili, valstybės valdymas šokinėja tai į “dešinę” tai į “kairę” skiriasi politikų pažiūros, skirtingos valstybės valdymo programos, dažnai keičiami įstatymai labai nepalankiai veikia verslo įmones ypač mažas, kurioms ir taip sunkiai sekasi konkuruoti su vis stambėjančiais Lietuvos rinkos gigantais.

Žvelgiant iš socialinės – kultūrinės pusės taip pat nesimato gerų perspektyvų. Lietuvoje ir taip nėra labai didelė rinka, o dar padidėjęs gyventojų mirtingumas, sumažėjęs gimstamumas, be to labai didelė žmonių emigracija, ypač jaunimo (potencialių vartotojų) į kitas užsienio valstybes verslui taip pat nieko gero nežada. Didėjantis senyvo amžiaus žmonių skaičius ypač jaučiamas mažesniuose miestuose (pvz. Marijampolėje), ir tokios specifinės prekės kaip fotoprekės ar filmavimo prekės, senyvo amžiaus žmonių tarpe tikrai nėra labai paklausios.

UAB “ Fotospektras” ūkinė veikla yra fotopaslaugų teikimas ir prekyba fotoprekėmis. Tiek paslaugų tiek prekybos sferoje įmonė turi nemažai konkurentų.

Didelę konkurenciją prekybos srityje sudaro prekybos centruose “IKI” veikiančios foto prekių pardavimo vietos, taip pat buitinės technikos salonas “Buteka”, kompiuterių salonas “COM.1”. Kadangi tai yra didelės verslo įmonės, turinčios didelį kapitalą, jos vartotoją pritraukia galimybe norimas prekes įsigyti lizingu, o žinant dabartinį Lietuvos žmonių pragyvenimo lygį tai yra labai priimtinas variantas vartotojams. UAB “ Fotospektras” nelengva konkuruoti, kadangi tai yra nedidelė firma ir tokių sąlygų vartotojams suteikti yra nepajėgi.

Paslaugų srityje įmonės konkurentai yra taip pat smulkios įmonės, tokios kaip “Kodak”, “Fotoda”, taip pat individualios įmonėlės, todėl čia firma yra pakankamai pajėgi konkuruoti dėl vartotojų.

2. PASLAUGŲ ĮMONĖS VIZIJA IR MISIJA

Įmonės “Fotospektras” vizija ir misija yra sudaryti veiksmų programą, kurios pagalba galima būtų ne tik įeiti į norimą rinką, bet joje ir sėkmingai konkuruoti ir gyvuoti, bei stengtis ją užkariauti, todėl ji siekia:

 kuo mažesnėmis sąnaudomis sukurti reklaminį klipą ir nupirkti reikalingą reklamą;

 informuoti pastovius klientus apie siūlomą 5% nuolaidą;

 sukaupti reikiamą apyvartinių lėšų kiekį, kad būtų galima pratęsti apmokėjimo už paslaugas laiką;

 paskirti žmogų, atsakingą už ryšį su rekomendacijas teikiančiais asmenimis;

Siekiant įgyvendinti marketingo strategija būtina sudaryti veiksmų programą atsakančia į tokius klausimus:

 kas bus padaryta?

 kada tai bus padaryta?

 kas tai darys?

 kiek tai kainuos?

Pavyzdžiui, įmonė “Fotospektras” pasirenko pardavimų skatinimą, kaip pagrindinę strategiją siekiant užkariauti rinką. Todėl bus sudaroma pardavimų skatinimo priemonių planas.

Tikslinė rinka: individualūs asmenys, kurių pajamos didesnės už vidutines ir kuriems reikia kokybės.

Marketingo strategijos:

­ esamos paslaugos tobulinimo strategija;

­ konkurencinių kainų strategija;

­ bendravimo su klientais strategija;

­ santykių su klientais strategija;

­ masinės informacijos priemonių panaudojimo strategija.

Šioje tikslinėje rinkoje reikia spręsti tokius uždavinius:

1. pasamdyti papildomų darbuotojų, kurie rūpintųsi aptarnavimu;

2. informuoti pastovius klientus apie siūlomą 5% nuolaidą;

3. pavesti 1 darbuotojui palaikyti pastovų ryšį su klientais;

4. pakviesti specialistą, kuris skaitytų paskaitas apie bendravimą su klientais;

5. pasiūlyti žurnalistui parašyti straipsnį arba pravesti laidą.

Daugumos šiuolaikinių marketologų nuomone, marketingas yra susijęs ne tik su materialių prekių ir paslaugų gamyba bei pardavimu, bet aprėpia viską, kas gali patenkinti įvairiausias žmonių reikmes – organizacijas, asmenybes, idėjas, visas žmogaus veiklos rūšis. Tačiau svarbiausia – prekė ar paslauga. Komercinė sėkmė priklauso nuo prekės ar paslaugų šiuolaikiškumo, labai geros kokybės, naudingumo pirkėjui ir vartotojui. Todėl analizuojama įmonė ne tik stengiasi gerinti savo teikiamas paslaugas, bet ir
pratęsti prekės gyvavimo ciklo trukmę rinkoje. Prekės gyvavimo ciklą paprastai sudaro: tyrimas ir pasiruošimas (pasirengimas); įvedimas; augimas; branda; smukimas.

Priklausomai nuo prekės gyvavimo ciklo etapo, keičiasi įmonės pelno ir gamybos išlaidų apimtys, marketingas, keičiasi prekės konkurencingumas ir kaina, pirkėjų elgesys ir gaminamų prekių diferenciacija.

Įvedimo stadija – laikotarpis, kai rinkoje pasirodžiusios prekės pardavimo mąstas po truputį didėja.

Prekė yra nauja. Vartotojai mažai žino apie ją, todėl nesusiklostę jos vartojimo įpročiai. Dauguma pirkimų – bandomieji. Naują prekę perka tik tie vartotojai, kurie mėgsta naujoves. Nusipirkę prekę, ir teigiamai ją įvertinę, paskleidžia informaciją aplinkiniams. Taip atsiranda vis daugiau vartotojų, siekiančių įsigyti naują prekę. Pamažu pradeda didėti pardavimo mastas. Įmonė pelno paprastai negauna, nes turi daug išlaidų. Daug lėšų skiriama rėmimui, ypač reklamai. Tuo siekiama geriau informuoti vartotojus apie naują prekę. Tuo pačiu įmonė dažnai naudoja dideles nuolaidas, intensyvų pardavimo agentų darbą.

Jei įmonė sugebės vis daugiau vartotojų įtikinti naujos prekės naudingumu, sparčiai didės pardavimo mąstas ir tuo pačiu pelnas. Todėl prekė pereis į didėjimo stadiją.

Didėjimo stadija – laikotarpis, kai prekės pardavimo mastas sparčiai didėja. Prekę pripažįsta vis daugiau vartotojų, klostosi vartojimo įpročiai. Pirmieji pirkėjai perka prekę pakartotinai. Sparčiai didėja pardavimo mąstas ir pelnas. Įmonei svarbu išlaikyti spartų pardavimo mąsto didėjimą, pritraukiant kuo daugiau potencialių vartotojų. Tai pasiekiama sukaupiant vis daugiau informacijos apie vartotojų elgesį, jų poreikius. Žinant situaciją rinkoje, marketingo priemonės tampa efektyvesnės, nukreiptos į tikslinį rinkos segmentą.

Pagaliau pardavimo mąstas stabilizuojasi ir po truputį pradeda mažėti. Tik labai nedidelę dalį prekių nuperka nauji vartotojai. Esami vartotojai perka įprastus kiekius ir nesiruošia jų didinti. Prekė pereina į brandos stadiją.

Brandos stadija – laikotarpis, kai prekės pardavimo mastas stabilizuojasi ir ima po truputį mažėti. Bendras vartotojų skaičius stabilizuojasi, po to ima mažėti, nes rinkoje atsiranda naujų, tą patį poreikį tenkinančių prekių. Pelnas šioje stadijoje pasiekia maksimumą ir ima mažėti. Tai yra todėl, kad mažėja pardavimo mąstas ir aštrėja konkurencija. Įmonė taiko įvairias marketingo priemones, siekiant kuo ilgiau išlaikyti esamus vartotojus. Tačiau, kai prekę nustoja pirkti vis daugiau vartotojų, ji pereina į smukimo stadiją.

Smukimo stadija – laikotarpis, kai prekės pardavimo mastas nuolat mažėja. Prekę nustoja pirkti daugelis nuolatinių pirkėjų. Lieka tik konservatyvūs pirkėjai. Rinkoje atsiranda naujos prekės. Pelnas mažėja, nes, mažėja ir pardavimų mąstas. Įmonė radikalių priemonių dažniausiai nesiima, nes, labai sumažėjus pardavimo mastui, ji su preke tiesiog iš rinkos pasitraukia. Dažniausia įmonė prekės pardavimą nutraukia iki to laiko, kol ji netapo nuostolinga. Tada prekės gyvavimo ciklas baigiasi.

Viena iš savaime suprantamų ir todėl ne visuomet atskirai pabrėžiamų reklamos funkcijų yra padėti išskirti prekes, prekinius vardus ar įmones iš konkurentų tarpo. Šis išskyrimas nėra lengvai apčiuopiamas, nes vyksta vartotojo mąstyme, jo sąmonėje. Panaudojant reklamą stengiamasi, kad potencialūs vartotojai pirmiausiai reklamuojamą objektą išskirtų iš kitų, kad jų sąmonėje jis užimtų daugiau ar mažiau aiškią poziciją. Pozicijos terminas atskirai vartojamas gana retai. Dažniau iš karto kalbama apie tam tikrų tarpusavyje konkuruojančių prekių visumą, tam tikrą jų palyginimą.

Pozicionavirnas – tai prekes (ar įmonės) įvaizdžio vartotojo sąmonėje kūrimas, siekiant išskirti ją iš konkurentų. Pozicionavimas vyksta visomis marketingo priemonėmis, tačiau labiausiai tam tinka reklama. Reklama yra viena iš geriausiai pozicionuoti padedančių marketingo priemonių. Ji gali perteikti žodžius ar vaizdus, tarsi „pasuf1eruoti“, kokią poziciją prekė pretenduoja užimti. Tačiau labai nelengva suklasifikuoti temas ar kriterijus, pagal kuriuos galima būtų pozicionuoti.

3. VERSLO IDĖJA IR TIKSLAI

Nei viena įmonė negali garantuota dėl savo ateities jei ji orientuojasi tik į šiandienines prekes ir rinkas. Įmonė jaučia būtinumą kaupti naujas idėjas. Kartais visos sukauptos idėjos turi menką ryšį su įmonėje vykstančiais procesais, todėl būtina sistemingai dirbti norint naujas idėjas keisti, priderinti prie įmonės veiklos ir perspektyvų. Įmonė negali panaudoti visų savo galimybių todėl, kad nepakaks išteklių visoms galimybėms įgyvendinti, galimybės įmonei nevienodai patrauklios. Kas bus įgyvendinama priklauso nuo įmonės tikslų. Dažnai įmonė iškelia savo tikslą – padidinti pelną. Šiam tikslui pasiekti būtina suformuluoti marketingo tikslus ir strategiją. Įmonės “Fotospektras” tikslai yra pasirinkus tikslinį rinkos segmentą gerinti paslaugos įvaizdį, kainos strategija, vystyti prekių ir paslaugų asortimentą, skatinti pardavimo strategiją. Marketingo tikslai gali būti:

– prekės modifikavimas;

– rinkos plėtimas;

– pardavimų mąstų didinimas, efektyviau naudojant reklamą.

Tačiau tikslas pats
savaime dar negarantuoja jo pasiekimo. Todėl būtina suformuluoti uždavinius šiems tikslams pasiekti. Uždaviniai turi būti konkretūs, išsprendžiami per nurodytą laikotarpį, nukreipti konkrečiam tikslui pasiukti. Siekiant anksčiau minėtųjų marketingo tikslų, uždaviniai būna tokie:

– modifikuoti prekę mažinant gamybos išlaidas;

– padidinti rinkos dalį (%);

– padidinti pardavimų mąstą (%);

marketingo strategijos aprengimo etapai:

– rinkos segmentavimas;

– tikslinių rinkų parinkimas;

– įėjimo į rinką metodų parinkimas;

– marketingo metodų ir priemonių parinkimas;

– įėjimo į rinką laiko parinkimas.

Pateikiama marketingo strategija iškeltiems uždaviniams įgyvendinti. Ji apima konkrečias strategijas susijusias su tikslinėmis rinkomis, marketingo proramos elementais ir marketingo skirtų lėšų dydžių. Marketingo strategija – tai tikslus rinkos segmento, kuriam firma gamina prekes parinkimas. Marketingo direktorius turi parengti konkrečias strategijas kiekvienam marketingo programos elementui: prekei, kainai, prekių pateikimui, rėmimui. Galiausiai, būtina sudaryti marketingo biudžetą, skirtą strategijoms įgyvendinti.

Rinkos segmentavimo kocepcija remiasi teiginiu, kad bet kuria rinką sudaro atskiros dalys. Kiekvienos dalies pirkėjai apibūdina savitais poreikiais, vartojamo stereotipų ir elgesiu, todėl prekių paklausa svyruoja. Kiekvieno rinkos segmentui būdingos kitos prekių pardavimo galimybės. Prieš pradėdama rengti marketingo strategija, įmonė turi ištirti tokias kiekvieno segmento galimybes.

Įmonė gali siekti užvaldyti kurį nors rinkos segmentą, jei jis tenkina tokias sąlygas:

– tuo metu yra pakankamai įmokų;

– turi šia prasme tolesnias plėtotės galimybes;

– turi nepatenkintų poreikių, kuriuos tam tikra įmonė gali sėkmingai patenkinti.

Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą,produktų pollitiką ir pardavimo strategiją. Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslamas ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti. Paslaugos įvaizdis. Kiekviena paslauga turi įvaizdį; paslaugą teikiančiai įmonei geriausia sąmoningai išsirinkti įvaizdį savo paslaugai ir jį tobulinti.

Produktų asortimento politika. Kiekviena organizacija turi nuspręsti ką ji parduos. Ji turi nuspręsti, ar būti universaliu pardavėju, ar specialaus asortimento parduotuve, ar siūlyti paslaugas po pardavimo, ar prekių asortimento gylį ir plotį.

Pardavimo strategija glaudžiai susijusi su įvaizdžiu. Pardavimo strategija turi įtakos, ar kuriamos aukštos kokybės ar žemos kokybės įvaizdis. Planuojamasis rinkos segmentas yra svarbus veiksnys, pasirenkant pardavim strategijos tipą. Produktas gali būti parduodamas įvairiai: gamintojas gali pardavinėti produktą tiesiogiai pasitelkęs pardavimo pesonalą, gali būti kviečiami gamintojų atstovai produkto pateikimui galima pasitelkti marketingo organizacija, ir taip toliau.

Marketingo strategija pradedama rengti išanalizavus įmonės galimybes. Galimybės yra išorinės ir vidinės. Pranašumai įgija įmonė turinti tokias pačias vidines galimybes kaip kita, bet sugebanti išorines aplinkos sąlygas panaudoti geriau negu jos konkurentai:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2713 žodžiai iš 9032 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.