Uab juratė apskaita
5 (100%) 1 vote

Uab juratė apskaita

TURINYS

UAB”JURATĖ” bendrasis žurnalas 1 lentelė………………………………………………………………………….2

UAB”JURATĖ” bendrasis žurnalas 2 lentelė………………………………………………………………………….3

UAB”JURATĖ” bendrasis žurnalas 3 lentelė………………………………………………………………………….4

Sąskaitos………………………………………………………………………. ………………………………………5

Bandomasis balansas UAB “JURATĖ‘‘ 2002m.liepos mėn…………………………………………………..7

UAB “JURATĖ” 2002m. leipos mėn. Pelno (nuostolio) ataskaita litais……………………………8

UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita ataskaita litais…..8

UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d. Balansas litais……………………………………..………9

UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn. Pinigų srautų ataskaitos darbinė A lentelė…………………….9

UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn. Pinigų srautų ataskaitos darbinė B lentelė…………………..10 Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas………………………………………………………………………..11

Pirktų prekių grąžinimas ir nukainojimas……………………………………………………………………………11

Pardavimų diskontų apskaita……………………………………………………………………………………………..12

Pirkimo diskontų apskaita…………………………………………………………………………………………………13.

Pirkėjo debetinė pažyma (memo)……………………………………………………………………………………….14

Pardavėjo kreditinė pažyma (memo)…………………………………………………………………………………..14

Kasos pajamų orderis………………………………………………………………………………………………………….15

UAB”JURATĖ” liepos mėn.Bendrasis žurnalas1 lentelė

DATA TURINYS Nr. ۷ DEBETAS KREDITAS

14 d. Pinigai 27 v 37410,-

Paprastosios akcijos 3011 v 37410,-

Pardavė akcijų

15d. Išanksto apmokėta nuoma 2024 v 17910,-

Pinigai 27 v 17910,-

Išsinuomojo patalpas

16d. Transporto priemone 122 v 10410,-

Skolos tiekejams 443 v 10410,-

Skolon įsigijo automobilį

18d. Pirkimai 6002 v 12010,-

Skolos tiekejams 443 v 12010,-

Skolon įsigijo kond.gaminių

19d. Pinigai 27 v 30,-

Pardavimai 500 v 30,-

Pardavė saldainių

19d. Pinigai 27 v 69,-

Pardavimai 500 v 69,-

Pardavė saus. ir saldainių

19d. Pinigai 27 v 82,50,-

Pardavimai 500 v 82,50,-

Pardavė įvairių kond.gaminių

20d. Pinigai 27 v 63,-

Pardavimai 500 v 63,-

Pardavė saldainių

20d. Pirkėjai (T.Linkus) 2411 v 1140, –

Pardavimai 500 v 1140,-

Skolon pardavė saldainių

20d. Pinigai 27 v 100,50,-

Pardavimai 500 v 100,50,-

Pardavė saldainių

21d. Reklamos sąnaudos 6102 v 140,-

Pinigai 27 v 140,-

Sumokėjo už reklamą

23d. Pirkimai 6002 v 600,-

Skolos tiekėjams 443 v 600,-

Skolon pirko saldainių 2 lentelė

DATA TURINYS Nr. ۷ DEBETAS KREDITAS

25d. Pinigai 27 v 40,50,-

Pardavimai 500 v 40,50,-

Pardavė sausainių

25d. Pinigai 27 v 325,50,-

Pardavimai 500 v 325,50,-

Pardavė saldainių

27d. Skolos tiekėjams 443 v 2010,-

Pinigai 27 v 2010,-

Apmokėjo sąsk.už liepos 18d.

28d. Pirkėjai 2411 v 427,50,-

Pardavimai 500 v 427,50,-

Skolon pardavė saldainių

29d. Skolos tiekėjams 443 v 285,-

Pirkimai 6002 v 256,5,-

Pirkimo nuolaidos 6090 v 28,5,-

Nukainojo pirktas prekes

30d. Pinigai 27 v 1140,-

Pirkėjai (T.Linkus) 2411 v 1140,-

Apmokėjo sąskaitą už 20d.

30d. Pirkimai 6002 v 1080,-

Skolos tiekėjams 443 v 1080,-

Skolon pirko sald.iš A.Briedis

30d. DU sąnaudos 6114 v 2460,-

Pinigai 27 v 2460,-

Išmokėjo DU

31d. Skolos tiekėjams 443 v 600,-

Pirktu prekiu gražinimai ir nukain.(-) 6091 v 28,5,-

Pinigai 27 v 571,5

Apmokėta 23d. sąskaita

31d. Nuomos sąnaudos 6110 v 1492.5,-

Iš anksto apmokėta nuoma 2024
v 1492.5,-

Patalpų nuomos dalis perkelta į sąn.

31d. Elektros energ.sąnados 61182 v 367.5,-

Pinigai 27 367.5,-

Sumokėta už elektros energiją

U1) Pajamų ir sąnaudų suvestinė 39 17893,5,-

Pirkimai 6002 13433,5,-

3 lentelė

DATA TURINYS Nr. ۷ DEBETAS KREDITAS

Reklamos sąnaudos 6102 140,-

Nuomos sąnaudos 6110 1492,5,-

D U sąnaudos 6114 2460,-

Elektros energ.,sąnaudos 61182 367,5,-

Uždaroma pajamų ir sąn.,suvestinė

U2) Pardavimai 500 2278,-

Pirkimų nuolaidos 6090 28,5

Pajamų ir sąn.,suvestinė 39 2307,-

Uždaroma pajam.,ir sąn.,suvestinė

U3) NP 34 15586,5,-

Pajamų ir sąn.,suvestinė 39 15586,5,-

Nuostolio atvėjisD 27 Pinigai K D 3011 Paprastosios akcijos K

14d. 37410,- 15d. 17910,- 14d. 37410,-

19d. 30,- 21d. 140,-

19d. 69,- 27d. 2010,- Lpb. 37410,-

19d. 85.5,- 30d. 2460,-

20d. 63,- 31d. 571.5,-

20d. 100.5,- 31d. 367.5,-

25d. 40.5,-

25d. 325.5,-

30d. 1140

Lpb. 15802,-

D 2024 Išankst.apmokėjimai K D 122 Transporto priem. K

15d. 17910,- 31d. 1492,5,- 16d. 10410,-

Lpb. 16417,5,- Lpb. 10410,-

D 443 Skolos tiekėjams K D 6002 Pirkimai K

27d. 2010,- 16d. 10410,- 18d. 12010,- 29d. 256,5,-

29d. 285,- 18d. 12010,- 23d. 600,-

30d. 600,- 23d. 600,- 30d. 1080,-

30d. 1080,-

Lpb. 21205,- Lpb. 13433,5,- U1) 13433,5,-

0

D 2411 Pirkėjai K D 6102 Reklamos sąnaudos K

20d. 1140,- 30d. 1140,- 21d. 140,-

28d. 427,5,-

Lpb. 427,5,- Lpb. 140,- U1)140,-

0

D 500 Pardavimai K D 6090 Pirkimų nuolaidos K

19d. 30,- 29d. 28,5,-

19d. 69,-

19d 82,5,- Lpb 28,5,-

20d. 63,-

20d. 1140,-

20d. 100,5,-

25d. 40,5,-

25d. 325,5,-

28d. 427,5,-

Lpb. 2278,5,-

D 6114 D., U., K D 6091 Pirktų prekių grąž., ir nukain. K

30d. 2460,- 31d. 28,5,-

Lpb 28.5,-

Lpb. 2460,- U1)2460,-

0

D 6110 Nuomos sąnaudos K D 61182 Elektros energ.,sąn., K

31d. 1492,5,- 31d. 367,5,-

Lpb. 1492,5,- U1) 1492,5,- Lpb. 367,5,- U1) 367,5,-

0

0

D 39 Pajamų ir sąn.,suvestinė K D 34 N P K

U1) 17893,5,- U2) 2307,- U3) 15586,-

Lpb. 15586,- Lpb. 15586,-

U3) 15586,-

Bandomasis balansas UAB “JURATĖ‘‘ 2002m.liepos mėn.

Sąskaitų pavadinimai Nr. Debetas Kreditas

Transporto priemonė 122 10410,-

Iš anksto apmokėta nuoma 2024 16417,5,-

Pirkėjai 2411 427,5,-

Pinigai 27 15802,-

Paprastosios akcijos 3011 37410,-

Skolos tiekėjams 443 21205,-

Pardavimai 500 2278,5,-

Pirkimai 6002 13433,5,-

Pirkimų nuolaidos 6090 28,5,-

Parduotų prekių grąžinim ir nukain., 6091 28,5,-

Reklamos sąnaudos 6102 140,-

Nuomos sąnaudos 6110 1492,5,-

D U sąnaudos 6114 2460,-

Elektros energ.,sąnaudos 61182 367,5,-

Iš viso: 60950,5,- 60950,5,-

UAB “JURATĖ” 2002m. leipos mėn.

Pelno (nuostolio) ataskaita litais.

I . Pajamos 2285,-

II. Sąnaudos 17893,50,-

Pirkimai 13433,50,-

Reklamos sąnaudos 140,-

D U sąnaudos 2460,-

Nuomos sąn., 1492,50,-

Elek.,energ.,sąn 367,50,-

III. Grynasis pelnas(nuostolis) (15586,50,-)

UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d.

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita litais.

I . Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio

pradžioje

II. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas(nuostolis) (liepos mėn.) (15586,50,-)

III. Nepaskirstytas pelnas(nuostolis)ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (15586,50,-)UAB “JURATĖ” 2002m. rugpjūčio 1d.

Balansas litais

Debetai Kreditai

Turtas Nuosavybė I. Ilgalaikis turtas 10410,- I. Nuosavas kapitalas 21823,50,-

1.1 Transporto priemonė 10410,- 1.1 Paprastosios akcijos 37410,-

1.2 Nepask.,pelnas(nuostoli 15586,50,-

II. Trumpalaikis turtas 32647,- II. Įsipareig.,ir mokėtinos sumos 21223,50,-

2.1 Iš anksto apmokėta nuoma 16417,50,- 2.1 Skolos tiekėjams 21205,-

2.2 Pirkėjai 427,50,- 2.2 Pirktų,prekių grąž.,ir nukainojimai 28,50,-

2.3 Pinigai 15802,-

iš viso: 43057,- iš viso: 43057,-

UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn.

Pinigų srautų ataskaitos darbinė lentelė

A lentelė

Prad.likutis Likučių pasikeitimai Pab.likutis

RODIKLIAI 02-07-01 Debetas Kreditas 02-07-31

Debetai

Pinigai ——- 1)15802,- 1)15802,-

Transporto priemonė ——- 2)10410,- 2)10410,-

Pirkėjai ——- 3)427,50,- 3)427,50,-

Iš anksto apmokėta nuoma ——- 4)16410,50,- 4)16410,50,-

Iš viso: ——- 43057,- 43057,-

Kreditai

Paprastosios akcijos ——- 5)37410,- 5)37410,-

NP ——- 6)15586,50,- 6)15586,50,-

Skolos tiekėjams ——- 7)21205,- 7)21205,-

Pirktų prekių grąž.,ir nukain., ——- 8)28,50,- 8)28,50,-

Iš viso: 43057,- 43057,-

UAB”JURATĖ” 2002m.liepos mėn.

Pinigų srautų ataskaitos darbinė lentelė

B lentelė

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 931 žodžiai iš 1861 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.