Uab vilniaus pergalė marketingo sprendimai
5 (100%) 1 vote

Uab vilniaus pergalė marketingo sprendimai

TURINYS

TURINYS 2

Įvadas 3

1. AB „Vilniaus pergalė“ 4

1.1 Fabriko istorija 4

2. Situacijos analizė 5

2.1. Makroaplinkos analizė 5

2.2 Mikroaplinkos analizė 8

3. Rinkos segmentavimas 10

4. Marketingo sprendimai 14

4.1 Prekė. 14

4.2 Kaina 18

4.3 Paskirstymas 19

4.4 Rėmimas 21

Išvados 24

Literatūra 25

Įvadas

Marketingas yra vienas iš įmonės verslo sėkmės garantų. Žinoma, čia kalbama apie sėkmingai suplanuotą, realizuotą ir tinkamais valdymo modeliais pagrįsta marketingą. Dėl šios priežasties galima teigti, jog planuoti marketingo veiklą ir joje vykdyti konstruktyvius marketingo valdymo sprendimus yra būtina, norint sėkmingai investuoti marketingo priemonių potencialą įmonės veikloje. Štai kodėl galima tvirtai teigti, kad marketingo veiklos planavimas yra aktualus kiekvienai įmonei, o ypač tai pabrėžtina privataus sektoriaus kompanijoms.

Šio kursinio darbo tikslas būtent ir yra toks – išanalizuoti marketingo veiklos planavimo ir valdymo sprendimus įmonėje AB „Vilniaus pergalė“. Kad tikslas būtų pasiektas, pasirinkta įvykdyti tokius uždavinius:

1. Aprašyti „Vilniaus pergalės“ įmonę, istoriją;

2. Atlikti situacijos analizę (makroaplinkos ir mikroaplinkos analizę);

3. Išnagrinėti rinkos segmentavimą;

4. Aptarti marketingo sprendimus, tokius kaip prekė, kaina, paskirstymas ir rėmimas.

5. Pateikti pasiūlymus marketingo sprendimams.

1. AB „Vilniaus pergalė“

1.1 Fabriko istorijaAB „Vilniaus pergalė” istorija prasideda nuo konditerijos fabriko „Pergalė“, įkurto 1952 metais. Šiuo metu „Vilniaus pergalė” yra plačiausią asortimentą gaminantis konditerijos fabrikas Pabaltijo valstybėse. Bendrovėje gaminami konditerijos gaminiai yra ne kartą pelnę įvairių apdovanojimų ir medalių. Bendrovė orientuojasi į tradicinį “lietuvišką” skonį, naudoja tik aukščiausios kokybės natūralias žaliavas ir nuolat ieško naujų, labiau pirkėjų mėgstamų receptūrų, patrauklių įpakavimo dizainų.

AB „Vilniaus pergalė“ gaminamas asortimentas: šokoladiniai saldainiai, neglaistyti saldainiai, irisai, šokolado plytelės, saldžiosios plytelės, šokoladiniai batonėliai, chalvos batonėliai, chalva, hematogenas, vafliai, kukurūzai, likeriniai saldainiai, sausainiai, karamelė, zefyrai, dražė. Mūsų kursiniame darbe bus aptariamas šokoladu glaistytas saldainis susidedantis iš trijų vaflio sluoksių, perteptų ananasų skonio riebaliniu kremu, jo pavadinimas „Ananasas“.

Pagrindinė produkcijos dalis yra orientuota į vidutines pajamas gaunantį pirkėją. Pagal parduotuvių kainų tyrimą – „Vilniaus pergalė” produkcijos kainos yra mažesnės nei kitų atitinkamo lygio produkciją gaminančių Lietuvos įmonių.

Šiuo metu produkcija eksportuojama į Vokietiją, Olandiją, Ispaniją, Angliją, Airiją, Izraelį, JAV, Rusiją, Latviją, Estiją, Lenkiją ir kitas šalis. 2006 metais pagaminta apie 11000 tonų konditerijos gaminių. Šiais metais tikimasi apie 10 procentų augimo.

2. Situacijos analizė

2.1. Makroaplinkos analizė

Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams.

Analizuojami išoriniai veiksniai, darantys įtaką marketingo sprendimams prekės, kainos, paskirstymo ir rėmimo srityse: ekonominė-konkurencinė aplinka, socialinė-kultūrinė aplinka, gamtos aplinka, politinė-teisinė aplinka, mokslinė-technologinė aplinka.

Ekonominė-konkurencinė aplinka. Vienas pirmų marketingo makroaplinkos ekonominės aplinkos rodiklių yra BVP, gyventojų pajamos. BVP daro įtaką marketingo sprendimams, nes BVP yra apibūdinamas kaip visų sukurtų prekių ir paslaugų vertė atėmus prekių ir paslaugų, naudojamų joms kurti ir gaminti, vertę. Marketingas yra prekių, idėjų bei paslaugų sumanymo, kainų nustatymo, rėmimo ir paskirstymo, planavimo ir vykdymo procesas, siekiant sukurti mainus ir patenkinti individų bei organizacijų tiklsus. Bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui, išreikštas perkamosios galios standartais. Statistikos departamento duomenimis, šių metų trečiojo ketvirčio BVP tenkantis vienam gyventojui yra 7846,3 Lt. Pagrindiniai rodikliai pateikiami perkamosios galios standartais, t. y. bendra valiuta, kuri panaikina kainų lygių skirtumus ir leidžia atlikti realius BVP palyginimus tarp šalių.1 pav. BVP kitimas 2006-2007 metais

Kiti rodikliai yra prekių kainų lygis, kredito suteikimo galimybės, infliacija, nedarbas, ekonominės krizės, pakylėjimai, nuosmukiai ir kiti. Perkamoji galia yra vartotojo galimybė pirkti susijusi su pajamomis, kurias sudaro bendrosios ir disponuojamosios pajamos.

Socialinė-kultūrinė aplinka. Dabar išnagrinėsime, kokios aplinkos veikia mūsų pasirinktą produktą. Socialinė-kultūrinė aplinka atspindi visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams, jų įgyvendinimui. Socialinę ir kultūrinę aplinką pirmiausia apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia suskirstyti potencialius pirkėjus į grupes pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesijas, tautybę ir kt. Įmonės veiklai turi įtakos gyventojų skaičiaus kitimas (naujausiais STD duomenimis Lietuvoje yra 3369583 gyventojai), amžius, žmonių požiūris į įmonę. Saldainius
perka daugiausia tie žmonės, kurių šeimose yra vaikų. „Vilniaus pergalė“ yra labai žinomas saldainių fabrikas, dėl to dauguma žmonių nuperkamų saldumynų yra būtent šios įmonės gamybos.

Marketingo specialistai prekių vartotojais dažnai laiko ne pavienius žmones, bet šeimas. Iš tikrųjų šeima yra tarsi visapusis vartotojas, kuriam reikia visiems jos nariams būtinų dalykų. Todėl svarbu suprasti, kas vyksta šeimose, kaip keičiasi jų dydis, sudėtis ir pajamos, dirba visi suaugę šeimos nariai ar tik vienas šeimos narys, kokios šeimos dominuoja.

Stengdamasi prisitaikyti prie kylančių socialinių ir kultūrinių reikalavimų ir išsilaikyti konkurencinėje kovoje, AB „Vilniaus pergalė“ nemažai pajamų investuoja į prekės kokybę, reklamą, gaminių įvairovę ir vartotojų nuomonės tyrimus

Politinė-teisinė aplinka. Kiekviena firma marketingo veikloje susiduria su tris sritis reguliuojančiais dokumentais ir juos turi žinoti:

• firmų steigimo, vidinės veiklos ir likvidavimo reguliavimas.

• firmų santykių su partneriais ir klientais reguliavimas.

• atskirų marketingo sričių reguliavimas.

Svarbūs ir teisiniai dalykai, apibrėžiantys santykius su nuolatiniais ir laikinais darbuotojais, agentais ir atstovais. Nemaža marketingo problemų kyla dėl neapgalvoto ar netinkamai įregistruoto firmos vardo. “Vilniaus pergalė”, turėdama akcinės bendrovės statusą, turi vadovautis akcinės bendrovės veiklą reglamentuojančiais atitinkamais įstatymais, kuriuose nusakomos bendrovės steigimo, valdymo organų sudarymo, jos veiklos ir bendrovės likvidavimo sąlygos bei tvarka.

Įmonė savo veiklą turi derinti ir su daugeliu kitų įstatymų: LR Konkurencijos įstatymu, LR Darbo sutarties įstatymu, LR Kolektyvinės sutarties įstatymu, LR Žmonių saugos darbe įstatymu, LR Darbo apmokėjimo įstatymu ir kitais įstatymais bei norminiais aktais. Įmonės veiklą taip pat reguliuoja verslo įstatymai, teisės aktai dėl įmonės veiklos, santykių su pirkėjais, konkurentais. Veikia rinkos reguliavimo, konkurencijos, kainų, reklamos, pardavimų, aplinkosaugos, maisto kokybės, kokybės kontrolės ir kiti įstatymai.

AB „Vilniaus pergalė“ priklauso „Vilniaus pramonės ir verslo asociacijai“. Asociacija įsteigta 1996 metais, jungia Vilniaus krašto įvairias pramonės šakų įmones, verslo krypčių įstaigas, paslaugų ir konsultacines firmas. Asociacijos nariai gamina įvairią produkciją ir teikia paslaugas: metalo ir medžio gaminius, statybines medžiagas, pakuotę, pakavimo ir prekybos įrangą; konditerinius gaminius; teikia technikos priežiūros, spausdinimo, draudimo, finansines, mokymo, konsultavimo paslaugas.

Mokslinė–technologinė aplinka. Mokslo ir technikos raida, jos lygis, rezultatų pritaikymas yra svarbus marketingo požiūriu. Technologinės aplinkos poveikis marketingui reiškiasi:

• sukuriant naujas prekes ir paslaugas,

• tobulinant jau esamas,

• sukuriant naujas medžiagas ir technologiją,

• naujų šakų susikūrimu.

Aukščiau išvystyto mokslo šalių eiliniai vartotojai yra labiau techniškai išprusę, pajėgesni perprasti ir vartoti techniškai sudėtingesnes prekes. Be to, vienų sudėtingų prekių vartojimo patirtį jie nesunkiai pritaiko giminiškiems daiktams. Todėl firmoms svarbu sekti mokslo ir technikos vystymosi kryptis ir laiku pritaikyti mokslo ir technikos pažangos rezultatus.

Šiemet „Vilniaus Pergalė“ įdiegė ISO strandartą ir pasistatė naują šokolado gamybos liniją, į kurią investavo 1,5 mln. Lt, kitų produktų („Sostinės“ kavą, ledus) ir pradėjo aktyvesnę reklamos kampaniją. Nauja linija leis gaminti daugiau produktų – pavyzdžiui, šokoladą su nesmulkintais riešutais, ir padidinti gamybos apimtis mažiausiai 1,5 karto.

2000 m. įmonė įgijo ISO 9001 standarto sertifikatą, kuris patvirtina, kad įmonės kokybės vadybos sistema atitinka nurodyto kokybės standarto reikalavimus. Įdiegta sistema garantuoja nuolatinę teikiamų paslaugų kontrolę, kliento reikalavimų analizę, projektuojant naujas paslaugas.

2003 m. įmonė įsigijo Maisto saugumo sertifikatą (HACCP). Dabar tik aukščiausios kokybės produktai ir žaliavos patenka į konditerijos fabriką.

Gamtinė aplinka. Tai yra marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Ši aplinka yra aktuali mūsų nagrinėjamai įmonei, nes reikia spręsti gamybos atliekų pašalinimo problemą.

Įmonių vadovai ir specialistai turi atsižvelgti į didėjantį visuomenės ekologinį išprusimą ir marketingo gamtinės aplinkos kitimą. Reikia atkreipti dėmesį į tris pavojų keliančias, tačiau ir tam tikrų galimybių teikiančias tendencijas:

• Gamtinių išteklių stoka. Žemės gamtinius išteklius galima suskirstyti į tris grupes: neišsenkamus (oras ir vanduo), ribotus neatsigaminančius (nafta, akmens anglis ir kitos naudingos iškasenos), ribotus atsigaminančius (mediena ir maisto produktai).

• Energetinių išteklių kainų svyravimas. Energijos brangimas turi įtakos įmonei, didėja gamybos kaštai, taip pat brangstant benzinui didėja transportavimo kaštai.

• Aplinkos taršos didėjimas. 2002 m. buvo diegiamos naujos pažangios technologijos bei aplinkos oro taršą mažinančios priemonės. Regiono objektuose iš viso
panaudota 7, 355 mln. Lt. AB „Vilniaus pergalė“ yra vienas svarbiausių objektų. Fabrike rekonstruota garo katilinė – pastatyti Wiessmann firmos katilai su Oilon degikliais. Sumažėjo apie 10 t deginių.

AB „Vilniaus pergalė“ griežtai laikosi visų gamtosaugos reikalavimų, įmonės gamyba atitinka visus tarptautinius standartus.

Tam užtikrinti pasitelkiamos pažangiausios priemonės: įdiegta ISO 9001:2000 kokybės vadybos sistema, naudojamos pažangios kompiuterinių proceso valdymo sistemos ir technologijos.

„Vilniaus pergalės“ gaminiams galima šiek tiek taikyti sezoniškumo savybę, nes žmonės daugiau perka saldainius prieš šventes, ypač prieš Šv.Kalėdas, Naujuosius Metus. 2.2 Mikroaplinkos analizė

Įmonė privalo mikroaplinką stebėti, tyrinėti. Ji taip pat gali daryti jai įtaką, atitinkamai reaguoti į kitų veiksmus ir pan. Šiame skyrelyje bus atliekama vartotojų analizė, siekiant apibūdinti vartotojo elgseną – sprendimų priėmimą demografines, psichografines pirkimo proceso ir/ar vartojimo proseco charakteristikas.

2.2.1 Vartotojų analizė. Tai yra pirmas mikroaplinkos analizės veiksnys. „Vilniaus Pergalės“ produkcijos pirkėjai yra privatūs namų ūkiai, perpardavėjai, užsienio pirkėjai. Tiriant rinką, vartotojai nagrinėjami didelėmis grupėmis. Iš esmės, tiek rinkos tyrimas, tiek vartotojų elgsenos tyrimas ieško atsakymų į panašius klausimus. Svarbiausias vartotojų elgsenos tyrimo tikslas – išsiaiškinti individo tipiškus elgsenos niuansus, sprendimo priėmimo nuoseklumą ir veiksnius, vienomis ar kitomis aplinkybėmis, turinčius įtakos. Vartotojo elgseną įtakoja daug aplinkos veiksnių. Kadangi nuo pat gimimo žmogus priklauso kokiai nors grupei (šeima, draugai ir kt.), todėl jo sprendimams įtakos turi tam tikros grupės: pirminės ir antrinės, formalios ir neformalios, kategorijos grupės ir kt. Galima teigti, kad didžiausią įtaką turi šeimos nariai. Gali būti vyras, žmona ar netgi vaikai. Tai priklauso nuo to, kas labiausiai įtakoja priimant sprendimus pirkimo metu. Vartotojų elgsenai svarbūs yra tam tikri signalai, kurie patraukia vartotojų dėmesį: dydis, spalva, kontrastas, judesys ir pan. Vartotojų elgsenos tyrimai įmonės vadovams leidžia suprasti vienokius ar kitokius vartotojų poelgius, numatyti jų elgseną ateityje.

Atliekant vartotojų analizę, būtina atsakyti į sekančius klausimus.

Kas perka gaminius? AB „Vilniaus pergalės“ vartotojai:

1. Fiziniai asmenys:

• turintys žemas pajamas;

• turintys vidutines pajamas;

• turintys aukštas pajamas.

2. Įmonės ir organizacijos:

• prekybos centrai.

Kodėl vartotojai perka šias prekes? AB „Vilniaus pergalės “ vartotojas labiausiai vertina:

• kokybę;

• išskirtinumą;

• optimalų kainos ir kokybės santykį;

• prekės išvaizdą.

Vartotojų tikslai:

• už palankią kainą įsigyti kokybišką prekę.

Vartotojų motyvacija priklausomai nuo segmentų keičiasi:

• didėjant fizinių asmenų perkamajai galiai, saldumynų perkamumas didėja.

AB „Vilniaus pergalės” savo produkciją pristato į parduotuves pagal grafiką. Kaip jau buvo minėta, įmonės prekių pirkėjai yra privatūs namų ūkiai. Šiai grupei priskiriami pavieniai asmenys ar asmenų grupės, kurios įsigyja prekes asmeniniam naudojimui.

Šiame darbe mes norėtume detaliau pakalbėti apie vieną firmos gaminį – šokoladinį saldainį „Ananasas“. Šios prekės pirkėjai yra vidutines pajamas gaunantys žmonės, daugiau įvairaus amžiaus moterys.

2.2.2 Konkurentai. Konkurentai yra tos pačios rinkos dalyviai, siūlantys panašius produktus. Kad bendrovė galėtų planuoti efektyvią rinkodaros strategiją, ji turi kuo daugiau sužinoti apie savo konkurentus. Bendrovė privalo nuolatos lyginti savo produktus, kainas, paskirstymo grandines bei pardavimų rėmimo programas su savo artimiausiais konkurentais. Šitaip darydama bendrovė gali nustatyti savo potencialius pranašumus ir trūkumus bei savo rinkodaros kompanijos ir gynybos veiksmus prieš konkurentus parengti daug veiksmingiau.

Konkurencijos analizės etapai yra tokie: bendrovės konkurentų nustatymas, konkurentų tikslų apibrėžimas, konkurentų strategijų nustatymas, jų pranašumų ir trūkumų nustatymas.

Pagrindiniai „Vilniaus pergalės konkurentai yra „Kraft Foods“, „Klaipėdos konditerija“, „Rūta“, „Laima AS“. Jų tikslai labai panašūs į mūsų nagrinėjamos įmonės: pateikti vartotojui kuo kokybiškesnę produkciją, plėsti savo rinkas, didinti produkciją ir kt. „Vilniaus pergalės“ pranašumas yra tas, jog ji yra seniai susikūrusi įmonė, turi savas tradicijas, ją žino daugelis Lietuvos, ypač Vilniaus, gyventojų, vertina gaminius ir juos perka.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2047 žodžiai iš 6607 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.