Užsienio investicijos kauno apskrityje
5 (100%) 1 vote

Užsienio investicijos kauno apskrityje

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Užsienio investicijų samprata 4

2. Užsienio investicijos Kauno apskrityje 5

3. Kauno laisvoji ekonominė zona 9

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 16

LITERATŪRA 17

ĮVADAS

Kaunas – svarbus Baltijos regiono miestas, šiuolaikinės gamybos ir verslo, mokslo ir kultūros, sveikatos ir sporto, susisiekimo ir logistikos centras, miestas, kuriame patogu ir saugu investuoti, gyventi, dirbti, ilsėtis. Tai – ne tik senų tradicijų miestas, bet ir stambus mokslo, verslo, pramonės ir kultūros centras. Kauno miestas atviras svečiams ir bendradarbiavimo partneriams, imlus inovacijoms bei patrauklus investicijoms. Šis miestas traukia užsienio investicijas.

Šio referato tikslas: aptarti tiesiogines užsienio investicijas Kauno mieste.

Darbo uždaviniai:

1. aptarti užsienio investicijų sampratą;

2. aptarti užsienio investicijas Kauno apskrityje;

3. aptarti Kauno laisvąją ekonominę zoną ir jos investicijas;

4. išanalizuoti LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą.

Darbo metodas: literatūros analizė.

.

1. UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA

Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą. Investuotojai – Lietuvos Respublika ir užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar pasitikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą. Užsienio investicijos – užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, užsienio fizinių ir juridinių asmenų investicijos Lietuvos Respublikoje.

Lietuvoje yra keli užsienio kapitalo investavimo būdai: tiesioginės investicijos steigiant įmones, perkant veikiančių įmonių akcijas bei suteikiant šioms įmonėms ilgalaikes ar trumpalaikes paskolas ir netiesioginės investicijos – teikiant kreditus bei paskolas Lietuvos ekonomikos restruktūrizacijai bei gamybos modernizavimui.

Esant ribotiems kapitalo ištekliams Lietuvoje, užsienio investicijos yra labai efektyvios, skatinant gamybos augimą, eksportą, keliant prekių ir paslaugų kokybę, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti laisvosios rinkos sąlygomis. Tiesioginės investicijos yra vienas pagrindinių šalies ūkio renovacijos veiksnių, nes atsiranda galimybė diegti modernias technologijas, įgyvendinti naujas ir progresyvias vadybos idėjas

2. UŽSIENIO INVESTICIJOS KAUNO APSKRITYJE

Naujausiais statistikos departamento duomenimis, antrajame Kaune sparčiai kyla dauguma ekonominių rodiklių. 2002 m. bendra investicijų suma į Kauno įmones padidėjo iki 1,1 mlrd. Laikinoji sostinė Lietuvos kontekste yra tvirtai užėmusi antrąją vietą pagal užimtų gyventojų įvairiose ekonominėse veiklose statistiką. Kaune dirba dvigubai daugiau gyventojų nei uostamiestyje paslaugų, statybos, pramonės, įskaitant energetiką, sektoriuose. Kasmet didėja miesto statybos įmonių ir bendrovių atliktų darbų apimtis šalies teritorijoje. Restoranų, barų bei valgyklų skaičiumi Kaunas taip pat tvirtai užima antrą poziciją Lietuvoje. Kauno apskritis – prekių lyderė Lietuvoje, pralenkianti ne tik Klaipėdos, bet ir Vilniaus apskritis. Lyginant šalies apskričių įnašus į bendrą vidaus produktą (BVP), Kauno kraštas išlieka lyderių trejetuke.( http://www.kaunas2004.lt).

2003 01 01 duomenimis didžiausias investicijas Kaune pritraukė apdirbamoji pramonė (49,2 %) ir didmeninė, mažmeninė prekyba (34,1 %). Apdirbamojoje pramonėje daugiausia investuota lengvojoje pramonėje (40,2 %) ir maisto produktų bei gėrimų gamyboje (38,9 %).

Į Kauno miesto ekonominę veiklą daugiausiai investavo JAV, Suomija ir Vokietija, jų investicijos 2003 metų pradžioje atitinkamai sudarė 24 %, 15,2 % ir 12,4 % visų tiesioginių užsienio investicijų Kauno mieste.

Kaip užsienio investicijos pasiskirstė Lietuvos miestuose matome 1 paveiksle.

1 pav. Tiesioginių užsienio investicijos Lietuvos miestuose (www.kaunas.aps.lt/regionas).

2 pav. Tiesioginių užsienio investicijos apskrityse 2002 m., proc.

Pagal tiesiogines užsieni investicijas Kauno apskritis tarp visų Lietuvos apskričių užima antrąją vietą po Vilniaus apskrities.

Kaip tiesioginės užsienio investicijos pasiskirstę Kauno apskrityje 2001- 2003 metais sausio 1 d. tūkstančiais litų matome 3 paveiksle.

3 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Kauno apskrityje. (www.ftz.lt/kaunasfes/bukletas.pdf)

2001 m tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui sudarė 1874,06 Lt. Didžiausias šis rodiklis buvo Kauno miesto sav. Ir Kėdainių rajono sav.

Pagrindinės šalys investuotojos Kauno apskrityje – JAV, Suomija, Norvegija, Didžioji Britanija, Estija, Danija. Pagrindinės ekonominės veiklos, į kurias daugiausiai investavo užsieniečiai, yra: didmeninė ir mažmeninė prekyba, lengvoji pramonė, maisto produktų ir gėrimų gamyba, naftos perdirbimo ir chemijos gaminių gamyba.

Tiesioginių užsienio
investicijų augimas turėtų išlikti ateityje. Šiuo metu silpnai išnaudojamas Kauno, kaip antrojo Lietuvos miesto, potencialas, taip dar tik prasideda sparti logistikos plėtra. Ateityje turėtų didėti investicijos į aukštosiomis technologijomis paremtas, didelę pridėtinę vertę sukuriančias pramonės ir verslo sritis.

1 lentelėje matome užsienio investicijas vienam gyventojui Kauno apskrityje 2000-2002 metais.

Kauno apskritis 2000 2001 2002

Kauno m. sav. 2094,05 2456,70 2938,12

Birštono sav. – – –

Jonavos r. sav. 221,39 211,87 219,69

Kaišiadorių r. sav. 376,75 689,26 527,97

Kauno r. sav. 43,67 33,46 41,14

Kėdainių r. sav. 1863,59 1839,25 2180,91

Prienų r. sav. 118,69 156,92 162,69

Raseinių r. sav. 230,78 600,09 460,75

1 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, Lt. ( www. ftz.lt/kaunasfes/bukletas.pdf).

Kauno bendrovės, kurios gauna daugiausiai užsienio investicijų parodytos 2 lentelėje.

Eil. Nr. Bendrovė Investicija Investuotojas Šalis Veiklos pobūdis

1 2 3 4 5 6

1. AB “Kraft-Foods Lietuva “ 124,00 (mln. Lt) Kraft Food International JAV Konditerijos gaminių gamyba

2. UAB “Filana“ 5,89 (mln.USA) Chargeurs Company Prancūzija Tekstilė

3. UAB “Sanitex“ 5,80 (mln.USA) Privatūs asmenys JAV Prekyba

4. UAB “Kateks“ 5,45 (mln.USA) Richard Hammele Farberei und Appretur GmbH Austrija Audinių ir verpalų gamyba

5 AB “Liteksas” 44,89 (mln. Lt) Koncerno “Marzotto” antrinė įm. “Marzotto Gm-bH ” Italija Tekstilė

6. AB “Drobė“ 19,20 (mln.Lt) Suomijos fondas “Finnventure”, EPRB, tarptautinė finansinė korporac. Suomija Tekstilė

2 lentelė. Didžiausias investicijas pritraukusios bendrovės2002

Pagal vieną iš ekonominės gerovės rodiklių – materialiųjų ir tiesioginių užsienio investicijų dydį ir jų augimo tempus – Kauno apskritis patenka į pirmąjį trejetuką, tradiciškai ji nusileidžia Vilniaus apskričiai ir rungtyniauja su Klaipėdos apskritimi.

Pagal materialiųjų investicijų rodiklį 2001 m. Kauno apskritis buvo antra, nusileido tik lyderei – Vilniaus apskričiai. Tačiau plėtėsi sparčiau. 2000-2001 m. materialiosios investicijos Kauno apskrityje didėjo 1,33 karto, Vilniaus apskrityje – 1,04 karto. Tai rodo, kad užsienio investuotojai Kauno apskritį ir toliau vertina kaip vieną iš patraukliausių Lietuvoje. Tačiau vienam gyventojui tenkančių tiesioginių užsienio investicijų rodiklis Kauno apskrityje beveik 1,6 karto mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje. Pagal šį rodiklį Kaunas gerokai atsilieka nuo sostinės ir šiek tiek mažiau – nuo Klaipėdos.

3. KAUNO LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA

Viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų yra laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) steigimas Lietuvoje.

Realizuojant tai, 1995 m. birželį buvo priimtas Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas. LEZ – tai ūkinei-komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra šio įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1072 žodžiai iš 3471 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.