Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai
3 (60%) 2 votes

Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai

1121

Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai

Mitai apie elgesio ir emocijų sutrikimus ( EES).

Mitai .Aplinkiniai žmonės nepastebi daugelio vaikų, turinčių emocijų arba elgesio sutrikimų. Faktai. Daugelį ees turinčių vaikų, išsiskiriančių agresyvumu arba atsiribojimu, pastebėti yra lengva. Mitai. EES turintys moksleiviai paprastai būna labai protingi. Faktai. Palyginti nedaugelio ees turinčių moksleivių intelektas yra aukštas, iš tikrųjų daugelio IQ yra žemesnis už vidutinį. Mitai. Drovūs ir neramūs vaikai yra sunkiau pažeisti negu tie, kurių elgesys yra perdėtai agresyvus. Faktai. Agresyvūs vaikai turi mažiau galimybių prisitaikyti socialinėje aplinkoje, be to nedidelį tikimybė, jog jie suaugę bus psichiškai sveiki. Drovūs turi daugiau galimybių gauti darbą, jį išlaikyti, įveikti savo problemas. Mitai. Daugeliui ees turinčių vaikų reikia mažai varžančios aplinkos, kurioje jie galėtų jaustis priimami ir sykiu priimti save tokius, kokie jie yra. Faktai. Tyrimai rodo, kad naudingiausia yra griežtai struktūruota ir labai aiškiai prognozuojama aplinka. Mitai. Su ees vaikams, spręsti jiems kilusias problemas gali padėti tik psichiatrai, psichologai ar socialiniai darbuotojai. Faktai. Daugelis pedagogų ir tėvų gali išmokti, kaip efekt. Padėti ees vaikams. Tačiau daugeliui jų reikia dar prof. Pagalbos.

Mitai. Nepageidaujamas vaiko elgesys yra tik simptomas; tikrosios problemos slypi vaiko psichikoje. Faktai. Problema yra vaiko elgesys ir jo soc. Kontekstas.

EES apibūdinimas

Emocinis ir elgesio sutrikimas t.y. būklė, kai ilgą laiko tarpą aiškiai pasireiškia vienas ar keli ugdymo požymiai, trukdantys ugdymo veiklai: -nesugebėjimas mokytis, kurio negalima paaiškinti nepakankamu intelektu,, sensoriniais ar sveikatos veiksniais; -nesugebėjimas užmegzti ir išlaikyti pasitenkinimą teikiančių santykių su bendraamžiais ir mokytojais; -netinkamas elgesys ar jausmai normaliomis sąlygomis; -bendra, viską persmelkianti bloga nuotaika ar depresija; -fiziniai simptomai arba baimės, susijusios su mokyklos personalu ar mokyklos problemomis.

Bower apibrėžimas: EES sutrikimas t.y. pastovus ir ryškus reagavimas į savo aplinką, socialiai nepriimtinu, arba asmenybės vystymuisi nepalankiu būdu.

Antras apibrėžimas 1990m. Terminas ,,emociniai arba elgesio sutrikimai“ nurodo sutrikimą, pasireiškiantį elgesio ar emocinėmis reakcijomis mokykloje, ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastų amžiaus, kultūros bei etninių normų, kurios daro neigiamą įtaką ugdymo veiklai. Tokio pobūdžio sutrikimas nėra tik laikina, tikėtina reakcija į stresą keliančius aplinkos įvykius; nuolat pasireiškia 2 skirtingose srityse, viena jų susijusi su mokykla., nepasiduoda tiesioginei bendrojo ugdymo intervencijai.

Psichinės sveikatos pagrindiniai kriterijai

1. Didžiąją laiko dalį yra patenkintas ir laimingas; 2.Ar asmuo yra pajėgus sukurti ilgalaikius ir pozityvius santykius su kitais žmonėmis; 3.Žmogus tiksliai suvokia savo realybę; 4.Gali taip organizuoti savo veiksmus ir mintis, kad pasiekti savo norimų tikslų. 5.Pasiekimų lygis atitinka vaiko sugebėjimus, intelektą, jo galimybes. 6.Teigiamas savęs vertinimas; 7.Žmogaus elgesys atitinka to amžiaus ir dar lyčiai keliamus reikalavimus

EES klasifikacija

Daugelis psichologų ir pedagogų siūlo labiau pasitikėti individualiu vaiko elgesio bei situacinių veiksnių įvertinimu negu tradicine diagnostikos klasifikacija. Apžvelgiame 4 klasifikacijas. 1)DSM-III-R. Sudarytas JAV. Diagnostika, aprašai, vadovas. Diagnostinis statistinis metodas.

2)TLK-10. Psichikos ir elgesio sutrikimai: klinika ir diagnostika. Pasaulinės sveikatos org. 1992. TLK –tarptautinė ligų klasifikacija. Joje smulkiai aprašyti sutrikimai.

3)Pagal Achenbach T.M. Fedelbrock, 1983.

Į 2 grupes: Internalūs sutrikimai( depresija, nerimas, somatizacija, atsiribojimas); Ekstremalūs sutrikimai(dėmesio trūkumo hiperaktyvumo sutrikimas (DTHS), Agresyvumas, delinkventinis elgesys. Internalus sutrikimas –tai toks elgesys ar emocijos, kurios yra pernelyg kontroliuojamos, konfliktai dažniausiai vidiniai. Šie sutrikimai susiję su vidinėmis būsenomis, ir t.p. problemos dažniausiai yra nukreiptos į save.

Depresija-t.y. nuotaikos sutrikimas. Požymiai: išnykę ar sumažėję interesai, Ankedonija(nieks nėra malonu), krenta darbingumas, miego sutrikimai, apetito stoka. Gali būti somatinių skundų.

Nerimas –neapibrėžtas grėsmės jausmas, kylantis dėl realaus ar įsivaizduojamo pavojaus.

Somatizacija-tai daugybiniai somatiniai nusiskundimai, kurie neturi realaus pagrindo.

Atsiribojimas-vaikas kuris pasyvus, nelinkęs bendrauti, linkęs pasitraukti iš situacijos, silpni socialiniai interesai, nebrandumas. Gali išsivystyti į šizofreniją, autizmą, subdepresinė būklė.

Eksternalūs sutrikimai. Kaip per silpnai kontroliuojamos emocinės ir elgesio reakcijos. Konfliktai dažniausiai būna išoriniai, nukreipiami į kitus žmones, aplinką.

Hiperaktyvumui diagnozuoti išskirta 14 kriterijų, kurie išskirti į 3 grupes: 1)dėmesio problema, 2)impulsyvumui nustatyti; 3)hiperaktyvumas-padidėjęs aktyvumas. Turi būti diagnozuoti ne mažiau 8 kriterijai.

Agresija –t.y. siekimas pakenkti kitiems fiziškai arba psichologiškai. Agresija yra l. Dažna reakcija į frustraciją. Delinkventinis elgesys- t.y. normų neatitinkantis elgesys, kuris traktuojamas kaip baustina
veikla arba nusikaltimas.

4klasifikacija

Pagal D.R.Peterson 1987m. Šios dimensijos:-elgesio sutrikimas; -socializuota agresija; -dėmesio problemos, nebrandumas; -nerimas; -atsiribojimas; -psichozinis elgesys; -didelis motorinis aktyvumas.

Elgesio sutrikimas, jam priskiriama, kai vaikas siekia dėmesio, gadina daiktus, erzina kitus, pykčio priepuoliai, mušimai, kaprizai.

Soc. Agresija –vaikas vagia drauge su kitais, yra ištikimas delinkventinio elgesio draugams, bėga iš pamokų su kitais, turi blogų draugų, atvirai prisipažįsta negerbiąs moralinių vertybių ir įstatymų. Dėmesio problemos-vaikas negali ilgai išlaikyti dėmesio, silpna jo dėmesio koncentracija, yra lengvai išblaškomas, lengvai atitraukiamas nuo atliekamos užduoties, atsakinėja negalvodamas, yra inertiškas, lėtai juda, mieguistas.

Nerimas-atsiribojimas-vaikas drovus, greitai susigėsta, perdėtai jautrus, lengvai pažeidžiamas, nuolat ko nors bijo, neramus, prislėgtas, visada liūdnas. Didelis motorinis aktyvumas -vaikas neramus, nenusėdi vietoje, įsitempęs, negali atsipalaiduoti, perdėtai šnekus.

L.svarbu, kad būna kelios dimensijos.

EES paplitimas

JAV 2pr.-

sunkių emocinių sutrikimų; ir 10pr. Turinčių ryškiai išreikštų problemų.

Eksternalios problemos labiau būdingos vaikams iš žemesnių soc. Sluoksnių. Eksternalių problemų turi daugiau vyrų 4/1. Tendencijos keičiasi paauglių tarpe. Mergaitėms internalūs sutrikimai 3/1. Išsiskyrimas atsiranda tik paauglystėje. Viena iš priežasčių –hormoninė. T.p. mergaitėm suamžiumi didėja neurotiškumas, o berniukam-savireguliacijos, asmenybės nebrandumo.

Nusikalstamas elgesys 3pr. T.p. yra skirtumai tarp lyčių. JAV 2-4 atvejų 10000gyventojų, l. Sunkių atvejų (šizofrenija, autizmas), 2-5 berniukų, 1-ai mergaitei.

EES priežastys

-Biologinės; -nepalankūs santykiai šeimoje; -netinkama kultūrinė įtaka/ ugdymas.

Sunkesni sutrikimai turi biologinį pagrindą. Paveldėjimas( disleksija 6;15 genai); Įvairios smegenų ligos; įvairių toksinų įtaka; įvairios gimdymo traumos; įvairios smegenų būklės; sklaidos sutrikimai; netinkama mityba. Nustatyta, kad dėmesio sutrikimai ir hiperaktyvumas, jiem turi įtakos minimalios smegenų disfunkcijos. Paveldėjimas t.p. turi įtakos šizofrenijai.

X chromosoma turi įtakos autizmui, šizofrenijai, dėmesio tr., hiperakt. Autizmas siejamad su galimais smegenų pažeidimais. Smegenų kamieno disfunkcijom.

Įgimtas elgesio stilius jis priklauso nuo paveldėjimo, t.p. nuo bendro vaiko išsivystymo, persirgtų ligų, smegenų būklės, vaisiaus būklės nėštumo metu. Įgimtas biologinis elgesio stilius moks. Vertinamas kaip rizikos faktorius.

Įgimtas elgesio stilius pagal A.Thomas. tiriamas ką tik gimęs vaikas. 1.Aktyvumo lygis(kaip juda, valgo, miega). 2.Ritmiškumas.(galimybė numatyti kada vaikas valgys, tuštinsia).3.Siekimas/atsiribojimas.T.y. dimensija, kuri priklauso nuo to, kaip vaikas atsako į naujus stimulus.4.Adaptyvumas.Rodo kaip greit vaikas prisitaiko prie naujos aplinkos. 5.Jautrumo slenkstis. 6.Nuotaika. Apibrėžiamas vaiko pasitenkinimo lygis, draugiškumas. 7.Reakcijų intensyvumas-t.y.energijos kiekis, kuris yra išeikvojamas tam tikram reagavimui. 8.Blaškumas-t.y. savybė, kiek dažnai pašalinis arba nereikšmintas stimulas gali sukelti vaiko reakciją. 9.Dėmesio patvarumas-t.y. laiko tarpas, kurį vaikas gali sukoncentruoti ir palaikyti tam tikrą aktyvumą.

Įgimtas elgesio stilius nepalankus- didina riziką atsirasti elgesio sutrikimams, jei tam susidarys tam tikros sąlygos. Didžiausia rizika-3 dimensija, jei vaikas negatyviai reaguoja į stimulus ar atv. 4d-jei vaikas negali greit prisitaikyt prie pakitusios aplinkos. 6d-jei vyrauja neigiamos nuostatos, 7d-l.intensyvus reagavimas į trikdančius dalykus. Šių keturių dimensijų rinkinys rodo didelę riziką. Ji dar padidėja, jei yra genetinių nesklandumų.

Šeimos veiksniai

V-o šeima yra artimiausia aplinka, turinti įtaką vaiko socializacijai. Formuojasi santykių modelis.

Jei šeimoje neigiamų faktorių yra ne vienas tuo pačiu metu, dar susigrupavusių su kitais veiksniais (ekonominė situacija, etinė ir t.t.) tai gali turėti įtakos.

Patologinė sąveika šeimoj (nesveika šeima)

Vienas iš faktorių –vaiko elgesio kontrolės būdai- tėvų auklėjimo stiliai. Svarbios savybės- vaiko kontrolės ir vaiko meilės faktoriai.

Vaiko valdymo stiliai: 1.Autoritetinis. Pagarbus santykis , tėvai vaikui yra autoritetas.

Pagarbus santykis. Jei valdo autoritetu –bando patarti, išaiškinti. Vaikai reaguoja į įv. Soc. Dalykus, yra kompetentingi, patenkinti gyvenimu, socializuotas elgesys, brandus moralumas. Vaikai pasižymi geresniais veiklos ar mokymosi rezultatais. Gerai save vertina. 2.

Demokratinis. Taisyklės. Sutarimas. Vaikams būdingas prosocialus elgesys, neblogi mokymosi pasiekimai, gana aukštas savęs vertinimas, moralus elgesys. 3. Autoritarinis. Taisykles nustato vienas žmogus. 4.Viską leidžiantis. Kada taisyklių nėra. Prie 3-4 stilių: Vaikai dažnai socialiai nekompetetingi, agresyvūs, būdingas socialinis atsiribojimas. Tai l. Dažnai sukelia vaiko agresyvumą, nes t.y. vaiko emocijų frustracija. Džoni Bolvi –vienas iš prieraišumo teorijų tyrėjų. 6-30mėn. Vaikas mokosi pasitikėti savim. Formuojasi viltis ir pasitikėjimas kitais. Juos nutraukus –anaklitinė depresija. Sv. Prieraišumui formuotis: –
atsižvelgimas į vaiko poreikius; -emocinė vaiko stimuliacija.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1487 žodžiai iš 2801 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.