Valdymo informacinės sistemos finansų išteklių valdymas marketingas žmonių išteklių valdymas
5 (100%) 1 vote

Valdymo informacinės sistemos finansų išteklių valdymas marketingas žmonių išteklių valdymas

1. Valdymo informacines sistemos. (IVS)

1.1Kas tai yra valdymo informacines sistemos? Informacijai organizacijoje rinkti, išsaugoti, apdoroti, perduoti bei pateikti naudojamos informacinės valdymo sistemos. Valdymo ir administravimo procese jos leidžia pasinaudoti tikslia ir laiku gauta informacija siekiant palengvinti valdymo sprendimų priėmimą ir efektyviai atlikti planavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijas. IVS padeda analizuoti ir vizualizuoti informaciją, palengvina įvairaus lygio vadovų ir administratorių darbą. IVS apdorojami organizacijos arba jos aplinkos duomenys ir pateikiami žmogui patogia forma, taip pat kaupiama informacija apie organizacijai arba jos aplinkai svarbius žmones, vietas, daiktus, procesus.

Galima skirti tris IVS veiklos etapus:

1. Įvedimą (Input) – renkami arba įvedami organizacijos arba išorinės jos aplinkos duomenys;

2. Apdorojimą (processing) – duomenys keičiami pagal konkrečius žmogaus poreikius;

3. Išvedimą – apdorota informacija pateikiama žmogui patogia forma.

Vadybos informacinė sistema. Vadovas ir visi organizacijos valdymo darbuotojai perdirbinėja informaciją ir perdavinėja ją vieni kitiems, kol ji virsta vadybos sprendimu, pagal kurį tie darbo objektą keičiantys ir verčiantys darbo produktu organizacijos nariai keičia savo elgesį. Vadybos darbuotojams reikia žinoti ir įvaldyti informacijos gavimo, apdorojimo ir perdavimo procesus.

Juos vadybos teorija klasifikuoja taip:

1. Priėmimas: a) matymas, b) uodimas,

c) girdėjimas, d) stebėjimas – tam tikro reiškinio ar bruožų nuolatinis dėmesingas sekimas;

2. Laikymas;

3. Paruošimas: a) sumavimas,

b) klasifikavimas, c) rūšiavimas;

4. Apdorojimas: a) kopijavimas,

b) perdavimas, c) vertimas, d) skaičiavimas, e) apskaičiavimas;

5. Kūrybinis perdirbimas: a) projektavimas, b) išradimas, c) meninė kūryba;

6. Pateikimas: a) pranešimas, b) perdavimas.

Visus šiuos darbus žmogus gali dirbti naudodamasis vien tik savo smegenų teikiamomis galimybėmis. Bet jeigu informacijos kiekis didelis, o veiksmai dažnai kartojasi, daugeliui šių darbų atlikti pasitelkiamos techninės priemonės, kurios tampa pagrindiniais vadybos informacijos sistemos materialiniais elementais.

Techninės priemonės naudojančios vadybos IS gali būti šešių raidos lygių:

– pirminių duomenų laikymo – pirminių dokumentų bylu naudojama elektroninė atmintis;

– atrankinės duomenų paieškos – laikomų duomenų gali būti ieškoma rūšiuojant pagal tam tikrus požymius;

– paprastų skaičiavimų – laikomi duomenys gali būti agreguojami, sumuojami ir lyginami;

– sudėtingų skaičiavimų – sudėtingesni matematiniai skaičiavimai leidžia gauti analitinius rodiklius, pvz: statistinius vidurkius, rangus;

– matematinio modeliavimo – vadybos informacinė sistema gali būti naudojama kaip patariamoji sprendžiant problemas, pateikianti galimus sprendimo variantus, gautus apdorojant tirimą informaciją pagal matematinius modelius;

– dirbtinio intelekto – vadybos informacinė sistema bando imituoti žmogaus mąstymo procesą.

Norint valdyti visų šešių organizacijos tikslų kompleksą sudarančių tikslų siekimo veiklą vadybos IS turi turėti 8 posistemės.

Pagrindinė vadybos IS posistemė yra gamybos – ji atspindi visus organizacijos darbo objekto vertimo darbo produktu technologinio proceso etapus ir darbo objekto judėjimą gamybos procese;

buhalterinės apskaitos posistemė – dažnai ji net naudojasi ta pačia pirminė informacija; norint sėkmingai valdyti produkcijos kokybę, vadybos informacijos sistemoje būtina

produkcijos kokybes posistemė; gamybos procesas – veiksmai , kuriuos atlieka organizacijos nariai, tesiogiai keičiantys darbo objektą, sudaro galimybę darbininkams, valstiečiams ir t.t. gauti savo dalį to bendrojo produkto, kurį gamina organizacija, ir taip susikurti materialinį savo gyvenimo pagrindą. Vienas iš būtinų o organizacijos nariams dažnai svarbiausių valdymo ciklo elementų yra atlyginimas už darbą, realizuojant jį, labai reikalinga vadybos informacinės sistemos darbo užmokesčio posistemė, darbo užmokesčio posistemei būtina dar ir personalo posistemė vadybos IS-e;

materialinio techninio aprūpinimo posistemė – prieš prasidedant gamybos procesui organizacija turi apsirūpinti visais gamybos procese naudojamais ištekliais: medžiagomis, žaliavomis ir t.t;

realizacijos posistemė – nagrinėdami organizacijos tikslus, visą jos sistemą vainikuoja produkcijos realizavimas;

ekologijos posistemė – norint kryptingai valdyti gamtos aplinkos saugojimo veiklą, vadybos IS turi būti.

Gana greitai tokios sistemos ėmė nebeatitikti vadybos reikalavimų smarkiai kintančios aplinkos sąlygomis. Atsiradus personaliniams kompiuteriams su vartotojams pritaikyta programine įranga, ėmė plisti reiškinys, vadinamas personalinių kompiuterių anarchija. Vadyba iš viso neįmanoma be informacijos sistemos.

Asmeninė vadovo informacijos sistema gali būti kuriama tais pačiais pagrindais, kurie pateikti kalbant apie vadovo darbo organizavimą, atsitiktinė informacija turi būti kaupiama ir fiksuojama jos atsiradimo tvarka vadovo dienyne, ir tik atėjus skirtam laikui, nagrinėjama. Vadovas turi periodiškai gauti sistemingą informaciją apie rūpimų arba gamybos sistemos elementų būklę. Tam jis pats turi numatyti:

– rodiklius, kurie, jo
manymu, geriausiai tą būklę atspindi,

– jų pateikimo periodiškumą,

– jų pateikimo formą,

– asmens, atsakingus už jų pateikimą vadovui.

1.2 Valdymo informacinės sistemos (struktūra). (IVS). IVS mes apibrėšime kaip formalų būdą, leidžianti valdymui pasinaudoti tikslia ir laiku gauta informacija, reikalinga palengvinti sprendimų priėmimą ir organizacijai efektingai atlikti planavimo, kontrolės ir jos operacijų atlikimo funkcijas. Tokia sistema teikia žinių apie praeitį, dabartį, numatomą ateitį ir organizacijai svarbius vidaus bei išorės įvykius. Kai atsirado kompiuteriai, atvėrę galimybės apdoroti ir kaupti daug duomenų, valdymo informacinių sistemų projektavimas tapo formalia veikla ir tyrimo sritimi.

ELEKTRONINIS DUOMENŲ APDOROJIMAS

Dėl specialių sugebėjimų, kurių reikėjo valdyti sudėtingai, brangiai ir kartais kaprizingai įrangai, kompiuteriai buvo įrengti elektroninio duomenų apdorojimo (EDP) skyriuose. Didėjant duomenų apimčiai ir apdorojimo greičiui, buvo kompiuterizuotos kitos duomenų apdorojimo ir informacinės valdymo užduotys. Norėdami atlikti tas užduotis, EDP skyriai sukūrė standartinius pranešimus, kuriais galėjo naudotis vadovai.

SPRENDIMŲ RĖMIMO SISTEMA

Sprendimo rėmimo sistema (DSS) – tai kompiuterinė sistema sukurta taip, kad ja lengvai galėtų naudotis ne kompiuterių specialistai. Jiems DSS padeda planuoti ir priimti sprendimus. Diegiant šiuolaikinę kompiuterinę techninę ir programinę įranga, DSS panaudojama vis plačiau ir leidžia vadovams prisijungti „prie linijos“ arba „tiksliau laiku“ prie MIS duomenų bazių.

VALDYMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ ATSIRADIMAS

EDP skyrių augimas paskatino vadovus daugiau dėmesio skirti organizacijų informacinių sistemų planavimui. Tos pastangos buvo pagrindas atsirasti kompiuterinių informacijos sistemų koncepcijai, kuri plačiau tapo žinoma kompiuterinės valdymo informacinės sistemos, arba MIS pavadinimu.

SKIRTINGA INFORMACIJA – SKIRTINGIEMS VALDYMO LYGIAMS

G. Anthony Gorry ir M.S Scottas Mortonas nurodė, kad organizacijos informacinė sistema turi aprūpinti informacija trijų atsakomybės lygių vadovus:

Operatyvinė kontrolė – MIS, skirta operatyvinei kontrolei, turi aprūpinti labai patikima ir detalia informacija kasdien bei kas savaitę;

Vidurinis valdymo lygis – tokiems viduriniojo lygio vadovams kaip skyrių vadovams kaip skyrių vedėjai, rūpi jų skyrių veikla dabar ir ateityje;

Aukščiausiasis valdymo lygis – aukščiausiojo lygio vadovams MIS turi teikti informaciją, reikalingą strateginiam planavimui ir valdymo kontrolei. Strateginiam planavimui svarbiausi yra išoriniai informacijos šaltiniai – apie ekonomines sąlygas, technologijos plėtotę, konkurentų veiksmus.

VYRIAUSIOJO INFORMACIJOS PAREIGŪNO (CIO) VAIDMUO

CIO – yra žmogiškoji jungtis tarp aukščiausiojo lygio vadovų ir informacijos. CIO, firmos kompiuterinės sistemos architektas, atsako už esamos ir naujos informacinės sistemos politikos rengimo ir paskleidimo priežiūra. CIO veikia ir kaip pakeitimo agentas, atsakingas už diegimą tokių technologijų kaip telekomunikacijos, kontoros automatizavimas, MIS, DSS, ekspertinės sistemos bei kiti panašūs dalykai.

Informacinių valdymo sistemos pagal atliekamas funkcijas sudarytos iš trijų pagrindinių dalių:

1. Organizacinės – organizacinėje informacinių valdymo sistemų dalyje aprašyti: standartinės operacinės procedūros – taisyklės, kaip apdoroti duomenis, informaciją; organizacijos funkcijos – pagrindinė veikla, gamyba, finansai, buhalterija, žmogiškieji ištekliai; darbuotojai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1180 žodžiai iš 3860 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.