Valdymo kusinis
5 (100%) 1 vote

Valdymo kusinis

1121314151617181

LŽŪU

MIŠKOTVARKOS KATERDA

IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS

VALDYMO SISTEMOS

PROJEKTAS

Paruošė: Miškų fak. neak. sk. V k.

Stud. Jolanta BurokienėAkademija

2003

Burokienė J. Ignalinos miškų urėdijos valdymo sistemos projektas: Miško ūkio valdymo kursinis projektas / vadovas doc. J.Mažeika; LŽŪU.- Kaunas; Akademija, 2003.- 29 p.,2 lentelės, 1 schema, 9 priedai.

S a n t r a u k a

Šiame kūrinyje pateikiamas Ignalinos miškų urėdijos valdymo sistemos projektas.

Projektavimo tikslas – parengti efektyvią, moksliniais pagrindais pagrįstą Ignalinos miškų urėdijos valdymo sistemą.

Projektavimo objektas – Ignalinos miškų urėdija.

Projektavimo rezultatai: suprojektuotas 50,5 etatų valdymo personalas ( 15,5 etatai administracijoje, 35 struktūriniuose padaliniuose), 2 valdymo lygiai ( urėdijos, girininkijos), Ignalinos miškų urėdijos struktūra, sudaryta girininko pavaduotojo pareigybinė instrukcija

Raktažodžiai: miškų urėdija, valdymas, administracija.

TURINYS

ĮVADAS 4

1.ANALITINĖ DALIS 5

1.1.Problemos analizė 5

1.2.Bendroji objekto analizė 5

1.2.1. Bendros žinios apie urėdiją 5

1.2.2. Personalas 5

1.2.3. Gamybinė technika 5

1.2.4. Darbų apimtys ir miško įvykiai 6

1.2.5. Miško ūkio pajamos ir išlaidos 7

1.3. Specialioji objekto analizė 7

2. PROJEKTINĖ DALIS 8

2.1.Projekto pagrindas, tikslas ir užduotys 8

2.2.Projektavimo rezultatai 9

2.2.1. Įmonės vizija, misija ir siekiai 9

2.2.2. Įmonės veiklos sritys ir kryptys. Įmonės įstatai 10

2.2.3. įmonės personalas ir valdymo lygmenys 11

2.2.3.1. Įmonės personalo skaičius 12

2.2.4. Įmonės administracija ir struktūriniai padaliniai 13

2.2.4.1. Įmonės organizacinė schema 14

2.2.5. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių instrukcijos 15

2.2.6. Valdymo aparato darbo vietos 17

2.2.7. Personalo planavimo ir parinkimo metodika 18

2.2.8. Darbo normavimo metodika 20

2.2.9. Personalo darbo vertinimo metodika 21

2.2.10. Valdymo informacinė sistema 22

2.2.11. Valdymo dokumentikos sistema 23

2.2.11.1. Valdymo dokumentų apibrėžimas ir klasifikacija 23

2.2.11.2. administracinių dokumentų formuliarai, rekvizitai ir blankai 23

2.2.11.3. administracinių dokumentų rekvizitų įforminimo reikalavimai 24

2.2.11.4. Organizaciniai ir tvarkomieji dokumentai 24

2.2.11.5. Informaciniai ir analitiniai dokumentai 25

2.2.11.6. Tarnybinio susirašinėjimo dokumentai 25

2.2.11.7. personalo dokumentai 26

2.2.11.8. Girininkijos apskaitos ir atskaitomybės dokumentai 26

2.2.11.9. Dokumentų tvarkymas, laikymas ir saugojimas 26

3.IŠVADOS 28

LITERATŪRA 29

PRIEDAI 30

ĮVADAS

Valdymas – veiklos objekto turėjimas savo įtakoje ir tiesioginis tvarkymas, siekiant išsaugoti jo būseną įtakojant aplinką arba keisti ją reikiama linkme.

Valdymas gali būti valstybinis ir ūkinis.

Valdymas, kurio tikslas – stiprinti šalies galią yra valstybinis valdymas.

Valdymas, kurio tikslas – didinti šalies turtą, gaminant ūkines, (materialines ir nematerialines gėrybes yra ūkinis).

Valstybinis miško valdymas – valdymo veikla, kuria siekiama įgyvendinti valstybinės miško politikos tikslus, inicijuojant ir organizuojant bei kontroliuojant valstybinės valdžios institucijų priimtų teisinių aktų vykdymą. Valstybinį miško valdymą vykdo valstybinio valdymo institucijos: vyriausybė, ministerijos, miško tarnyba.

Ūkinis miško valdymas yra valdymo veikla, kuria siekiama įgyvendinti miško ekonomikos tikslus, t.y. siekiama tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos priimant sprendimus dėl miško teritorijos tvarkymo, miško auginimo ir miško išteklių naudojimo biotechninių priemonių ir jų vykdymo kokybės.

Miško ūkinėje veikloje galima išskirti struktūrinę dalį – tai būtų miško auginimas ir miško išteklių naudojimas ir infrastruktūrinę dalį – tai būtų miško auginimo ir naudojimo aptarnavimas ir parūpinimas.

Ūkinis valdymas apima šias funkcines sritis: turtą (mišką, gamybos priemones); personalą; mokslo ir technikos pažangą; gamybą, prekybą, aplinką.

Miško ūkinį valdymą vykdo miškininkavimo subjektai.

Miško auginimo ir naudojimo subjektai yra miško įmonės, vykdančios šias ūkinio valdymo funkcijas:

Veiklos numatymo (prognozavimo ir planavimo);

Organizavimo;

Įgyvendinimo (veikdinimo, reguliavimo, koordinavimo);

Kontrolės.

Todėl miško įmonės turi turėti gerai parengtą įmonės valdymo sistemą.

1.ANALITINĖ DALIS

1.1.Problemos analizė

Rietavo miškų urėdija kaip ir visos kitos įmonės turi būti valdoma remiantis visais įmonių valdymo principais bei metodais. Kad užtikrintume įmonės tolimesnį kokybišką valdymą, jos funkcionavimą reikia parengti miškų urėdijos valdymo sistemą. Kiekvienas urėdijos darbuotojas turi žinoti už ką ir kam jis atsakingas, kokios jo pareigos ir iš ko jis pats gali reikaluti atsakomybės ir atskaitomybės, taip pat darbuotojams turi būti aiškūs ir suprantami įmonės vizija, misija ir siekiai.

Tik sukūrus tinkamą įmonės valdymo sistemą ir struktūrą, suformulavus įmonės viziją, misiją ir siekius darbuotojų darbas pasidarys kokybiškas ir našus.

1.2.Bendroji objekto analizė

1.2.1.Bendros žinios apie urėdiją

Ignalinos miškų urėdija išsidėsčiusi rytinėje Lietuvos dalyje. Urėdijos miškų administracinė priklausomybė dažnai keitėsi. Iki 1939 metų didesnė dalis miškų buvo Lenkijos okupuotoje Lietuvos teritorijoje. Tais pačiais metais, Vilniaus kraštą grąžinus Lietuvai, urėdijos miškai buvo priskirti Zarasų, Utenos, Švenčionių, Švenčionėlių miškų urėdijoms. 1947 m., įkūrus Lietuvos Miškų ūkio ministeriją, miškus perėmė vykdyti naujai organizuoti sustambinti Švenčionėlių ir Utenos miškų ūkiai. Iš dalies šių ūkių 1957 m. buvo įsteigtas Ignalinos miškų ūkis. Jo ribos ir plotas taip pat dažnai keitėsi. 1962 m. miškotvarka inventorizavo 30,7 tūkst.ha. miškų plotą paskirstytą 11-ai girininkijų. 1974 m., įkūrus Aukštaitijos nacionalinį parką, Ignalinos miškų ūkiui perduota Minčiagirio ir Minčios girininkijos iš Utenos miško pramonės ūkio ir Kaltanėnų girininkija iš Švenčionėlių miško pramonės ūkio. 1975 m. miškotvarkos duomenimis Ignalinos miškų ūkio plotas buvo 37,5 tūkst.ha.( kartu su Aukštaitijos nacionaliniu parku) ir iki 1985 m. miškotvarkos plotas keitėsi nežymiai 37,8 tūkst. ha.. miškų ūkio ministerijos ministro 1990 05 15 įsakymu Nr.44 nuo 1990 07 01 Aukštaitijos nacionaliniam parkui suteiktas atskiro administracinio vieneto statusas ir jo plotas išjungiamas iš Ignalinos miškų urėdijos ploto. 1992 m. urėdijai perduota apie 19 tūkst.ha buvusių žemės ūkio įmonių miškų. Buvo suformuotos 5 girininkijos; Dūkšto, Kazitiškio, Daugėliškio, Ignalinos, Tverečiaus.

1.2.2.Personalas

Ignalinos miškų urėdijoje dirba 112 darbuotojų. Iš jų 16 urėdijos administracijoje, 33 girininkijų personale, 4 mechaninių dirbtuvių administracijoje, 1 išvežimo bare. Likę 58 darbininkai.

1.2.3.Gamybinė technika

Technikos kiekis ir jos techninė būklė Ignalinos miškų urėdijoje

1.lentelė

Pavadinimas Markė Kiekis Techninė būklė pastabos

Leng.automob. Niva 2121 5 Patenkinama 1986-1992m.

Leng.automob. Niva 21213 2 Gera 2001m.

Leng.automob. Niva 21214 1 Gera 2002m.

Leng.automob. Audi
100 1 Patenkinama 1989m.

Leng.automob. Audi 80 1 Bloga 1986m.

Leng.automob. W passat 1 gera 1992m.

Leng.Aut.priek. 5 Patenkinama

Sunkvežimis ZIL 14142-37 1 Patenkinama

Autobusas PAZ 537 1 Gera

Automašina UAZ 1303 3 Patenkinama

Sunkvežimis ZIL 14142-554 1 Patenkinama

Mikroautobusas RENO trafik 1 Gera

Miškovežis URAL 5 Patenkinama

Priešg. mašina GAZ-66 1 Gera

Priešg. mašina ZIL-130 1 Patenkinama

Puspriekabė su manipuliatoriumi 1 Gera

Puspriekabė 3 Patenkinama

Trakt. priekaba 6 Patenkinama

traktorius T-25A 2 Patenkinama

traktorius MTZ-82 3 Patenkinama

traktorius T-16 1 Bloga

traktorius TDT-55 1 Patenkinama

traktorius T-40AM 2 Patenkinama

Medvežė Walmet 8320 1 Patenkinama

Medvežė Walmet 8330 1 Patenkinama

traktorius T-40 3 Patenkinama

traktorius MTZ”Patu” 4 Patenkinama

traktorius TD-75 1 Patenkinama

traktorius MTZ-102 1 Gera 1998m.

Ekskavatorius JMZ 1 Patenkinama

Iškasimo plūgas 1 Patenkinama

Sėjamoji “Lietuva” 1 Patenkinama

Verstuvinis plūgas PKL-70 1 Patenkinama

Taip pat urėdijoje yra 22 motopjūklai Husgvarna, 18 krūmapjovės Sekor, 5 motopurkštuvai Still, 3 motopompos Honda ir 5 motogrąžtai Still.

1.2.4.Gamybinės apimtys ir miško įvykiai

Ignalinos miškų urėdija per metus iškerta 57 tukst. ktm. medienos pagrindiniais kirtimais ir apie 8 tūkst. ktm. Sanitariniais ir tarpiniais kirtimais. Išauklėjama apie 230 ha miško kultūrų. Išugdoma apie 120ha jaunuolynų. Pavasarį pasodinama 75 ha želdinių ir papildoma iki 50ha miško kultūrų.

Didžiausi miško įvykiai susiję su miško gaisrais. 2002 m. Ignalinos miškų urėdijoje buvo didelis gaisras Tverečiaus girininkijoje kurio metu išdegė 25 ha durpyno. Kiti miško įvykiai susiję su žmonių pažaidomis miškuose tai kirtimai be leidimo, medienos vagystės iš sandėlių, miško sanitarinių taisyklių nesilaikymas ir t.t.. Didelį susirūpinimą kelia eglynų nykimas nuo žievėgraužio tipografo.

1.2.5.Miško ūkio pajamos ir išlaidos

Ignalinos miškų urėdijos pajamų pagrindą sudaro miško produkcijos – medienos pardavimas, nedidelę dalį pajamų sudaro sodinamosios medžiagos pardavimas bei paslaugų teikimas savininkams ir kitoms įmonėms.

Ignalinos miškų urėdijos išlaidas sudaro: miško ruoša; gamybos aptarnavimas; žemės ūkis; medžioklės ūkis; antrinė, šalutinė produkcija; sėklų ruoša; miško sodmenys; pardavimų paslaugos; bendrosios ir administracinės išlaidos; miško sodinimas; jaunuolynų ugdymas; miško sanitarinė apsauga; miškų priešgaisrinė apsauga; sausinamojo tinklo priežiūra; kelių priežiūra ir remontas; gamtosauginės priemonės; girininkijų išlaikymas; miško apsaugos išlaikymas; kiti miško ūkio darbai.

1.3.Specialioji objekto analizė

Ignalinos miškų urėdiją vienvaldystės principu valdo Ignalinos miškų urėdas. Jis turi 2 pavaduotojus: miškininkystei ir komercijai bei gamybai. Pavaduotojas miškininkystei savo žinioje turi miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierių bei miško naudojimo ir darbų saugos inžinierių. Pavaduotojas komercijai ir gamybai vadovauja miško ruošos, prekybos ir techniniam padaliniui bei galutiniam medienos sandėliui. Urėdas vadovauja tiesiogiai personalo inžinierei ir sekretorei. Urėdas tiesiogiai pavaldi buhalterija bei urėdijos ekonomistė.

Urėdijoje esančios girininkijos tiesiogiai pavaldžios urėdui, tačiau pagal atskiras veiklos sritis jos vykdo ir urėdo pavaduotojų miškininkystei bei komercijai ir gamybai, ekonomistės, vyr.buhalterės, miško naudojimo ir darbų saugos bei miško želdinimo ir priešgaisrinės apsaugos inžinierių nurodymus.

Girininkai savo žinioje turi pavaduotojus, eigulius bei miško darbininkus.

2.PROJEKTINĖ DALIS

2.1.Projektavimo, pagrindas, tikslas ir užduotys

Projektavimo tikslas – sukurti efektyvią Ignalinos miškų urėdijos valdymo sistemą.

Užduotys:

1) suformuluoti urėdijos viziją, misiją, pagrindinius siekius;

2) apskaičiuoti reikalingą įmonės personalą;

3) nustatyti valdymo sistemos funkcijas, funkcines sritis, padalinių struktūrą;

4) sudaryti įmonės ir struktūrinių padalinių organizacines schemas;

5) aprašyti centrinės administracijos ir struktūrinių padalinių funkcijas ir pareigybių instrukcijų reikalavimus;

6) sudaryti urėdo darbo vietos projektą;

7) parengti darbo normavimo metodiką;

8) parengti personalo parinkimo metodiką;

9) parengti personalo darbo vertinimo metodiką;

10) aprašyti valdymo informacinę sistemą;

11) parengti valdymo dokumentikos sistemą;

12) paruošti pagrindinių administracinių dokumentų pavyzdžius:

1) įmonės įstatus;

2) girininko pavaduotojo pareigybės instrukciją;

3) miškų urėdo 2 įsakymų projektus;

4) protokolo pavyzdį;

5) tarnybinio susirašinėjimo 2 dokumentų pavyzdžius;

6) prašymo pavyzdį;

7) rekomendacijos pavyzdį.

2.2.Projektavimo rezultatai

2.2.1.Įmonės vizija, misija ir siekiai

Teorinis ir metodinis pagrindimas

Vizija – reali, tikėtina, patraukli organizacijos ateitis, kokią nori matyti visi joje dirbantys asmenys. Vizija yra trokštamų ateities pasiekimų paveikslas. Gera vizija sutelkia žmones, suteikia darbuotojų veiklai prasmę, patraukia juos, duoda jiems energijos, nurodo bendrą kryptį ir nutiesia tiltą
ateities.

Misija – tikslo, atskiriančio vieną verslą nuo kitų panašių, išdėstymas. Tai pareiškimas apie dabartinę organizacijos paskirtį, kam ji tarnauja, kuo ji yra naudinga, kokiomis vertybėmis vadovaujasi. Misija turi būti pakankamai ribota, kad būtų išvengta rizikingų sumanymų, ir pakankamai plati, kad būtų skatinamas kūrybingas augimas, be to ji turi būti suformuluota tinkamais terminais ir aiškiai suprantama visoje organizacijoje. Misija padeda įmonei atkreipti į save dėmesį tų, kuriuos ji nori prisivilioti. Tai aktualu, kai yra didelė panašių ir netoli viena nuo kitos esančių įmonių konkurencija. Be to misija yra atskaitos sistema, vertinant įmonės darbuotojų veiklą ir elgesį.

Siekiai – visa tai, kas padeda įmonei priartėti prie vizijos: tai rezultatas kurį norima pasiekti. Siekiu gali būti ir produktas ir procesas. Siekiui turi būti nurodyta jo įgyvendinimo data, jis turi būti realus ir turi turėti vieną ar kelis kiekybinius parametrus, kurie nustatytos datos metu padėtų įvertinti siekius. Siekiai turėtų remtis pagrindinėmis vertybėmis.

2.2.2.Įmonės veiklos sritys ir kryptys.

Įmonės įstatai

Teorinis ir metodinis pagrindimas

Miškų urėdijų veiklos sritys ir kryptys yra:

– miško sodmenų auginimas;

– miško atkūrimas ir įveisimas;

– miško apsauga;

– biologinės įvairovės miškuose išsaugojimas ir gausinimas;

– medynų ugdymas ir priežiūra;

– medienos ruoša;

– nenukirsto miško ir pagamintos medienos pardavimas;

– miško infrastruktūros plėtra ir priežiūra;

– draustinių ir saugomų kraštovaizdžio objektų valstybiniuose miškuose priežiūra.

Įmonės įstatai ruošiami įmonėje. Įstatuose nurodoma:

– pilnas įmonės pavadinimas, adresas;

– turto valdymo būdas;

– steigėjas;

– kokiais teisiniais aktais įmonė vadovaujasi savo veikloje;

– kokią ūkinę veiklą vykdo įmonė;

– suformuluojami įmonės uždaviniai ir funkcijos;

– įmonės teisės;

– įmonės valdymas;

– įmonės finansai, kapitalas ir pelno paskirstymas, įmonės reorganizavimas ir likvidavimas.

Įstatus tvirtina steigėjas. Registruojama įmonė savivaldybėje, nurodoma data, registracijos numeris ir įmonės registracijos kodas.

2.2.3.Įmonės personalas ir valdymo lygmenys

Teorinis ir metodinis pagrindimas

Kiek ir kokių darbuotojų įmonėje reikia, turi nustatyti poreikio planavimas. Skiriamos dvi lygiagrečios įmonės personalo skaičiaus planavimo kryptys – tai darbo vietų/ pareigybių skaičiaus ir struktūros bei paties personalo raida. Pareigybė suprantama kaip darbo vieta, kurią užimti gali tam tikro išsilavinimo, profilio, patyrimo, įgūdžių, asmeninių savybių darbuotojas, jis privalo gebėti atlikti darbo vietai priskirtus darbus. Personalas – tai tam tikras pareigybes užimančių darbuotojų visuma. Apskaičiuojant darbo vietas tradiciškai prioritetas teikiamas pareigybei – jos reikalavimams, kaip mažiau mobiliai sistemos dedamajai.

Bendras personalo skaičius nustatomas pagal personalo kategorijas, o jų viduje – pagal pareigas, profesijas, kvalifikaciją. Bendras darbuotojų poreikis atsispindi įmonėse sudaromuose pareigų sąrašuose.

Kiekvienos kategorijos personalo poreikio nustatymas turi savo ypatumų.

Vadovų, specialistų, tarnautojų skaičiui nustatyti dažnai naudojami normatyvai, kurie parodo atskirų grupių darbuotojų skaičiaus santykį, o jų viduje – tarnautojų santykį. Tokie normatyvai dažniausiai sudaromi šiais būdais:

analitiniu tiriamuoju, paremtu atrankiniais darbo vietų organizavimo, darbo sąnaudų tyrimais konkrečioje vietoje;

analitiniu skaičiuojamuoju, paremtu netiesioginių veiksnių įtakos darbuotojų skaičiui matematine-statistine analize.

Darbininkų poreikis nustatomas įvairiais metodais:

1. Veikiančiose įmonėse darbininkų skaičius nustatomas pagal išdirbio normas. Taip galima nustatyti darbininkų skaičių jei nėra didelių struktūrinių gamybos apimties ir gamybos lygio pokyčių.

2. Labai dažnai darbininkų skaičius apskaičiuojamas pagal planuojamą darbo imlumą. Šio skaičiavimo privalumas tas, kad galima apskaičiuoti darbuotojų poreikį įvairiais požiūriais: pagal profesijas, kvalifikaciją, padalinius. Svarbu tik kad darbai būtų normuojami.

3. Jei darbininkas aptarnauja daug staklių, tai darbininkų skaičius apskaičiuojamas, įvertinant daugiastaklio darbo koeficientą.

4. Dažnai darbininkų poreikis apskaičiuojamas pagal aptarnavimo normas.

Papildomas personalo poreikis apskaičiuojamas įvertinant pareigybių skaičiaus padidėjimą. Pareigybių skaičiaus padidėjimas, sumažėjimas atsispindi perspektyviniuose pareigybių sąrašuose.

Kiekviena organizacinė sistema susideda iš didesnio ar mažesnio pareigybių ar individualių darbo vietų skaičiaus, todėl ji yra pagrindinė įmonės ląstelė. Jeigu pareigybė yra tinkamai suformuota, tai visi valdymo procesai gali vykti sklandžiai, nes organizacijoje nėra tokios informacijos ar klausimų, kurie ,,nepereitų” per pareigybę. Pareigybės būna dviejų rūšių – vykdytojų ir vadovų.

Vykdytoju laikomas tas darbuotojas, kuris neturi nė vieno pavaldinio.

Vadovu laikytinas kiekvienos organizacijos darbuotojas, turintis bent vieną pavaldinį. Vadovai būna dvejopi. ,,Aukščiausiasis”
neturi sau jokio viršininko. Kiti vadovai atlieka du vaidmenis – vadovo, nes turi pavaldinių, ir vykdytojo, nes turi savo viršininką.

Kiekviena pareigybė yra tam tikra bendrojo valdymo proceso lygio dalis. Visų lygių pareigybės tarpusavyje susijusios tam tikrais ryšiais.

2.2.3.1.Įmonės personalo skaičius

Ignalinos miškų urėdijoje etatai nustatomi atsižvelgiant į urėdijos gamybinę apimtį ir esamų miškų plotą. Personalo skaičius priklauso ir nuo urėdijoje esančių struktūrinių padalinių skaičiaus.

2.lentelė

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

Miškų urėdas 1

Urėdo pavaduotojas miškininkystei 1

Urėdo pavaduotojas komercijai ir gamybai 1

Miško naudojimo ir darbų saugo inžinierius 1

Miškų želdinimo ir miško apsaugos inžinierius 1

Medelyno-daigyno meistras 0,5

Privačių miškų tarnyba 1

Vyriausiasis finansininkas 1

Buhalteris 2

Buhalteris kasininkas 1

Ekonomistas 1

Personalo ir civilinės saugos inžinierė 1

Sekretorė-ūkvedė 1

Vyresnysis mechanikas 1

Inžinierius energetikas 1

Viso administracijoje: 15,5

Meistras-dispečeris 1

Meistras 1

Girininkai 5

Girininkų pavaduotojai 5

Eiguliai 23

Viso struktūriniuose padaliniuose: 35

Viso įmonės valdymo personalas 50,5

Ignalinos miškų urėdijoje numatomi darbininkų etatai:

Sargai 4, vairuotojai 7, traktorininkai 7, mechaninių dirbtuvių darbininkai 3, sandėlininkas 1, valytoja 1, miško darbininkai 25. Visus kitus darbus miško ruošą, ugdymus, želdinimą atlieka rangovai. Pavasarį priimama želdinimo darbams laikinų darbininkų.

2.2.4. Įmonės administracija ir struktūriniai padaliniai

Teorinis ir metodinis pagrindimas

Struktūra statiniu požiūriu – tai socialinės ekonominės institucijos (įmonės) žmonių išdėstymas, suprantamas atsietai nuo jų funkcijų, arba hierarchija.

Hierarchija – tai daugiapakopė organizacinė struktūra, kurios grandys, einant iš viršaus į apačią, sudaro griežtai reglamentuotas pavaldumo ir priklausomybės pakopas.

Struktūra dinaminiu požiūriu – tai priemonių taikymas tam tikriems tikslams pasiekti.

Įmonės struktūra – tai priemonių visuma darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir koordinuoti užduočių vykdymą.

Kiekviena įmonė susideda iš individualių darbo vietų ir padalinių.

Padalinys susideda iš individualiu darbo vietų ir neturi kitų jam pavaldžių padalinių. Padalinių grupė apima bent du padalinius, joje gali būti ir atskirų individualių darbo vietų. Įmonės organizacinė struktūra kuriama laikantis tam tikrų taisyklių:

– Tikslų vienybė. Tarp įmonės tikslų ir padaliniams keliamų užduočių turi būti glaudus ryšys.

– Struktūros paprastumas. Juo struktūra paprastesnė, tuo lengviau personalas prie jos prisitaiko ir tuo aktyviau darbuotojai dalyvauja įgyvendinant įmonės tikslus.

– Ryšių efektyvumas. Struktūra turi užtikrinti greitą ir tikslų informacijos perdavimą ir greitą grįžtamąjį ryšį.

– Vienasmenis pavaldumas.struktūra turi būti tokia, kad darbuotojas gautų paliepimus tik iš vieno vadovo. Dvigubas pavaldumas nereikalingas ir jis gali būti žalingas.

– Pavaldinių skaičiaus ribojimas. Pavaldinių skaičius turi būti toks, kad vadovas galėtų kokybiškai paruošti jiems užduotis ir kontroliuoti jų įvykdymą. Juo aukštesnis valdymo lygmuo, tuo mažiau turėtų būti pavaldinių.

– Valdymo pakopų skaičiaus ribojimas. Juo daugiau pakopų, tuo ilgiau informacija eina iš viršaus į apačią ir atgal, tuo labiau ji iškraipoma.

– Veiklos sričių atskyrimas. Yra keletas taisyklių struktūros dalims išskiri.

1. Skirstymas pagal padalinių indėlį siekiant galutinio įmonės rezultato. Skiriami linijiniai ir funkciniai padaliniai. Praktiškai visos šiuolaikinės įmonės turi linijinius padalinius. Įmonės kurios pagrindą sudaro linijiniai padaliniai ir pavaldumas, būdinga: aukštas darbo pasidalijimo laipsnis, stipri valdžia, ilga komandų grandinė, daugybė konkrečiai apibrėžtų personalo elgesio taisyklių ir normų, personalo parinkimas pagal jų profesines savybes. Kai linijinio pavaldumo padalinių yra daug, įmonė praranda lankstumą, nes atsiradusios problemos ir klausimai sprendžiami hierarchijos tvarka pagal pavaldumą. Funkcinio pavaldumo struktūra – tai personalo grupavimas į padalinius, aptarnaujančius pagrindinę veiklą. Jos idėja – maksimaliai panaudoti specializacijos privalumus ir sumažinti vadovų apkrovimą. Tačiau čia yra vienas trukumas – vienas ar kitas padalinys gali iškelti savo veiklos tikslus aukščiau už įmonės ar kitų padalinių tikslų.

2. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Personalas skirstomas į gamybinį ir valdymo personalą. Gamybinis personalas tiesiogiai susijęs su gamybos ar paslaugų procesu. Visi kiti darbuotojai priklauso valdymo aparatui.

3. Skirstymas pagal veiklos sritis (funkcijas). Galimi tokie vertikalaus ir horizontalaus skirstymo atvejai;

3.1. Grynai funkcinis skirstymas. Tai struktūros suprojektuotos pagal technologinį požymį. Šių struktūrų pagrindą sudaro vadovų linijinis pavaldumas, svarbiausias problemas sprendžia specializuoti (funkciniai) padaliniai. Taip pasiekiamas reikiamas vadovavimo lygis ir kokybė. Problema esant tokiam skirstymui yra kaip išvengti dubliavimo, nepraleisti nepastebėtos,bet reikalingos kokios nors veiklos srities.

3.2. Skirstymas pagal
produktą. Tai struktūra pritaikoma gaminamam produktui. Visi konkretaus produkto gamybos ir realizavimo įgaliojimai deleguojami atskiram vadovui. Šios struktūros trūkumas, kad gali padidėti išlaidos dėl darbų dubliavimo; jie būna vienodi, nors produktai skirtingi.

3.3. Skirstymas pagal vartotojus. Tai struktūra orientuota į vartotoją. Jos tikslas aptarnauti vartotojus taip pat gerai, kaip tai daro įmonė turinti vieną vartotoją.

3.4. Skirstymas pagal padalinių buvimo vietą. Tai būdinga įmonėms, kurios turi padalinių skirtinguose vieno miesto vietose ar keliuose miestuose, šalyje.

3.5. Skirstymas pagal veiklos laiką.

3.6. Skirstymas pagal eilės tvarką.

3.7. Skirstymas pagal užduotis. Tai struktūra konkrečiam uždaviniui įgyvendinti.

4. Skirstymas pagal veiklos paskirtį.

Galima pasakyti, kad nėra vienos, visais atvejais optimalios organizacinės struktūros. Sąlyginis vienetas ar kitos organizacinės struktūros pranašumas priklauso nuo vidinių ir išorinių veiksnių. Geriausia yra tokia struktūros organizacija, kuri gali greitai ir tinkamai reaguoti į išorinę aplinką, teisingai paskirstyti ir nukreipti savo darbuotojų pastangas ir dėl to patenkinti vartotojų poreikius bei pasiekti savo tikslus.

Miško ūkis valdomas pagal funkcinę valdymo sistemos struktūrą, konkrečiai pagal lygiagrečią funkcinę valdymo sistemos struktūrą. Tai yra vadovas ir jam pavaldūs auginimas, gavyba, prekyba.

Kad būtų lengviau susi gaudyti įmonėje, kad lankytojai suprastų į ką kreiptis, yra braižomos valdymo struktūrų schemos, arba organigramos. Jos leidžia matyti hierarchinius ryšius bei analizuoti įmonės struktūrą. Dažniausiai pasitaiko dviejų rūšių schemos;

– klasikinė, skirta informacijai

– standartizuota (darbinė)

klasikinėse schemose surašomos pareigybės ir skyrių pavadinimai, o skirtuose reklamai gali būti ir vadovų pavardės ar net jų nuotraukos, skirtingos veiklos sritys gali būti pažymimos skirtingomis spalvomis.

Standartizuota schema leidžia pavaizduoti ne tik hierarchinį pavaldumą, bet ir darbuotojų skaičių bei jų atliekamas funkcijas. Funkcijos aprašomos sutrumpintai, t.y. ištrauka iš darbuotojų ir skyriaus pareiginių nuostatų. Jose gali būti ir kita papildoma informacija, darbuotojų pavardės, jų tabelio numeriai ir kita.

2.2.4.1. Ignalinos miškų urėdijos organizacinė schema

Urėdiją vienvaldystės principu valdo urėdas. Urėdijos valdymo sistemą sudaro: valdančioji dalis (administracija) ir valdomoji dalis (girininkijos, cechai, medelynas)urėdas turi du pavaduotojus. Vienas – vyr. Miškininkas ir kitas urėdo pavaduotojas komercijai ir gamybai. Vyr. Miškininkui tiesiogiai pavaldūs specialistai inžinieriai: miško naudojimo, miškotvarkos ir darbų saugos inžinierius, miškų želdinimo ir miško apsaugos inžinierius, medelyno-daigyno meistras. Urėdo pavaduotojui komercijai ir gamybai priklauso specialistai susiję su medienos ruoša ir pardavimu tai: miško ruošos,prekybos ir techninis padalinys vyr.mechanikas ir inžinierius-energetikas, galutinis medienos sandėlis, meistras-dispečeris ir meistras, medienos apdirbimo cechas viršininkas ir meistras. Urėdui tiesiogiai priklauso finansų ir buhalterijos skyrius tai: vyr.finansininkas, ekonomistas, buhalteriai, buhalteris-kasininkas; bendrasis skyrius tai: personalo ir civilinės saugos inžinierė, sekretorė-ūkvedė; privačių miškų tarnyba ir girininkijos.

2.2.5. Valdymo aparato funkcijos ir darbuotojų pareigybių instrukcijos

Teorinis ir metodinis pagrindimas

Valdymo aparato funkcijos.Įmonėse yra vykdomos šios pagrindinės valdymo aparato funkcijos:

Vadovavimo – tai žmonių grupės sutelkimas įvairiais valdymo metodais ir nuteikimas vykdyti tam tikrus veiksmus, tų veiksmų koordinavimas, siekiant užsibrėžtų tikslų. Vykdant vadovavimo funkciją atliekami tokie veiksniai:

– šaukiami ir vedami įstatymų numatyti susirinkimai ir posėdžiai;

– priimami kolegialūs ir asmeniniai sprendimai, nustatant įmonės veiklos kryptis, programas, strateginius ir operatyvinius planus, kitas priemones;

– parengiami ir patvirtinami valdymo organų darbo reglamentai;

– parengiami ir patvirtinami administracijos padalinių darbo reglamentai bei įmonės struktūrinių padalinių nuostatai;

– parengiamos ir patvirtinamos pareigybinės instrukcijos;

– patvirtinami darbo apmokėjimo vienetiniai įkainiai, valandiniai tarifai, pareigybinės algos, darbo apmokėjimo ir materialinio skatinimo nuostatai;

– nustatomos kolektyvinės ir individualios darbo užduotys ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui;

– įgyvendinamos darbuotojų motyvavimo (stimuliavimo) priemonės;

– vykdomas įmonės ir atskirų padalinių kolektyvų komplektavimas;

– skatinamas darbuotojų bendradarbiavimas;

– organizuojama padalinių bei individualių užduočių vykdymo apskaita, atliekamas jų įvertinimas;

– įgyvendinamos drausminės priemonės;

– priimami kiti techniniai, ekonominiai ir organizaciniai sprendimai.

Planavimo – tai sumanymų ir įvairių veiksmų numatymas ateičiai, jų išdėstymas laiko požiūriu ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui.

Organizavimo – tai tam tikras veiklos reglamentavimas, atskirų veiksmų atlikimo būdų ir tvarkos nustatymas bei įgyvendinimas. Gerinant darbo organizavimą įmonėse, rekomenduojama:

– parengti valdymo organų darbo reglamentus ir
darbuotojų pareigybines instrukcijas;

– nustatyti kolektyvines ir individualias darbo užduotis, parengti aiškią, visiems suprantamą užduočių vykdymo apskaitos ir įvertinimo sistemą;

– parengti darbo apmokėjimo ir materialinio skatinimo nuostatus, numatančius darbo apmokėjimo lygio kitimą, priklausomai tiek nuo bendrų kolektyvo, tiek nuo asmeninių darbo rezultatų;

– naudoti moksliškai pagrįstas valdymo organizacines struktūras;

– įgyvendinant organizacinius pakeitimus, vadovautis mokslo rekomenduotais organizacinių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo modeliais;

– įrengiant darbo vietas bei organizuojant darbo procesą, vadovautis darbo humanizavimo principais, šiuolaikinėmis efektyvaus darbo organizavimo priemonėmis.

Kontrolės funkcija reikalinga, kad sužinotume, kaip vykdomos įvairios techninės ir ekonominės užduotys, kokių esama kliūčių ar sunkumų. Kontrolė vykdoma per visą veiklos organizavimo procesą, kad galėtume gauti informaciją apie užduočių vykdymą,kad galėtume laiku imtis priemonių, organizacinių ir techninių sprendimų. Kontrolės formos ir priemonės:

– projektų ekspertizė;

– konsultacijos su atskirų sričių specialistais;

– gaunamų vertybių kiekio ir kokybės tikrinimas;

– ataskaitos apie kolektyvinių ir individualių užduočių įvykdymą;

– pranešimų apie užduočių įvykdymą klausymas;

– gamybinio proceso atitinkamų parametrų klausymas;

– bandymai ir eksperimentai;

– darbuotojų apklausos, atsižvelgiant į jų pastabas ir pasiūlymus,organizavimas.

Visos valdymo aparato funkcijos viena su kita susijusios ir dažnai vykdomos kartu. Tačiau yra tam tikras funkcijų pasidalijimas: aukštesnio lygio valdymo organai sprendžia daugiausia strateginio pobūdžio uždavinius, vykdo planavimo ir kontrolės funkcijas, žemesnio lygio – užsiima organizaciniais, operatyvinio valdymo klausimais, įgyvendina aukštesnių valdymo organų patvirtintas programas bei priemones.

Darbuotojų pareigybių instrukcijos. Pareigybių aprašymas gali būti įvairios sudėties ir apimties. Tikslinga, kad vienoje įmonėje jis būtų tos pačios struktūros. Prireikus padidėjus ar sumažėjus atitinkamo etato darbo apimčiai, darbo aprašymą būtų galima nesunkiai išplėsti arba susiaurinti.

Miško ūkio organizacijų pareigybių tipinė instrukcijos struktūra, ją sudaro 7 punktai:

1. Pareigybės pavadinimas.

2. Pareigybės vieta organizacijoje (pavaldumas).

3. Pareigybės kompetencija.

4. Būtina kvalifikacija(išsilavinimas, darbo stažas).

5. Pareigybės užėmimo tvarka (kokiu būdu įdarbinama)

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 4199 žodžiai iš 8382 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.