Valdymo sistema ir valdymo apskaita
5 (100%) 1 vote

Valdymo sistema ir valdymo apskaita

VALDYMO SISTEMA IR VALDYMO APSKAITA

1. Valdymo, kaip sistemos esmė

Ūkinė veikla apima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą, mainus ir vartojimą. Ji jungia gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius ir kitus santykius, kuriuos galima apibūdinti kaip sudėtingą sistemą. Sistema – tai daugybė tarpusavyje susijusių elementų, sudarančių atitinkamą visumą. Jos esmę nusako tikslai, dėl kurių ji sukurta. gamybos procesas, kitaip sakant žmonių ir materialinių daiktinių vertybių santykiai yra organizuojamas taip, kad sistema trumpiausiu keliu su minimaliomis išlaidomis pasiektų nustatytą tikslą arba kad jos funkcionavimas nenukryptų nuo nustatytų parametrų. Sistemos pavyzdys yra įmonė kaip cechų visuma. Kiekvienas sistemos elementas, kaip ir visa sistema turi dviejų rūšių ryšius: įėjimo ir išėjimo. Pvz., cechas gauna žaliavas, medžiagas iš kitų cechų (įėjimo elementas) ir perduoda pagal technologinį elementą kitiems cechams pusfabrikačius arba gatavą produkciją (išėjimo elementas). Kiekviena sistema, kad realizuotų savo tikslus ir uždavinius yra valdoma.

Valdymas – tai tikslingos veiklos procesas, kurio metu nustatomos užduotys, gaunama informacija apie jų vykdymą ir duodamos naujos komandos. Tiksliau tariant, valdymo procese, remiantis sprendimais, priimtais apdorojus gaunamą informaciją, išduodama nauja informacija.

Šiuo metu labiausiai paplitęs sisteminis valdymo vertinimas. Vadinasi, nagrinėjama kiekvienos sistemos elemento sąveika su kitais elementais, tiriami sistemos kitimai pasikeitus atitinkamoms jos dalims.

1 Schema Valdymo sistema

Ši schema rodo, kad viskas, taip pat ir valdymas, yra sistemiška. Yra 2 pagrindinės sistemos:

1. Atviros. Tai sistemos bendraujančios su aplinka.

2. Uždaros. Tai sistemos nebendraujančios su aplinka.

Valdymo sistema, kaip pastebime, yra atvira sistema: iš aplinkos (tiek įmonės padalinių, tiek žaliavų tiekėjų, valstybinių institucijų, vartotojų ir pan.) gaunami duomenys, jie apdorojami, o tų duomenų apdorojimo rezultatas (valdymo sprendimai) yra skirtas tai pačiai aplinkai.

Kiekvienoje valdymo sistemoje skiriami valdymo objektai, organai ir produktai.

Valdymo objektus sudaro įvairūs ūkiniai padaliniai ir susivienijimai, kuriuose vyksta ūkinė veikla.

Valdymo organai garantuoja ūkinės veiklos stebėjimą ir kontrolę, jos planavimą ir reguliavimą, vykdo kitas valdymo funkcijas. Valdymo objektai ir valdymo organai yra tarpusavyje susiję, sudaro tam tikrą vienybę, o tai įgalina šią struktūrą vadinti valdymo sistema.

Valdymo produktai yra sprendimai (valdymo), garantuojantys ūkinės veiklos tam tikrų tikslų įgyvendinimą.

Valdymo sprendimų reikšmė ūkinės veiklos efektyvumui yra didžiulė, nes šiuolaikinio valdymo sąlygomis nuolat didėja ūkinė rizika dėl nekvalifikuotų sprendimų. Apskaičiuota, kad neteisingo valdymo sprendimo “kaina” kasmet padidėja apytikriai 10 %.

Valdymas – tai sugebėjimas priimti sprendimus kontroliuojant ir valdant įmonės ūkinę – komercinę veiklą. Tai įvairiapusis procesas, reikalaujantis ne tik efektyvaus įmonės vidinių reikalų tvarkymo, bet ir kontaktų su išoriniu pasauliu: tiekėjais, pirkėjais, vartotojais (per reklamą), netgi konkurentais.

Valdymo sistemos tikslų įgyvendinimas labiausiai priklauso nuo aktyviausio valdymo sistemos aparato, t.y. darbuotojų kolektyvo, kuris garantuoja kryptingą valdymo objekto funkcionavimą. Todėl labai svarbu sukurti kuo racionalesnę valdymo aparato struktūrą. Kuriant valdymo aparato struktūrą tikslinga vadovautis trimis pagrindiniais kriterijais: ekonomiškumo, optimalumo ir operatyvumo.

Ekonomiškumas – tai, kai valdymo aparatas ir jo išlaikymo išlaidos yra minimalūs. o įtaka veiklos efektyvumui yra kuo didesnė.

Optimalumo kriterijaus esmė – nustatyti kuo racionalesnius ryšius tarp struktūrinių padalinių esant kuo mažesniam valdymo pakopų skaičiui.

Operatyvumo tikslas – laiku gauti ir perduoti informaciją, užtikrinti tikslią visų funkcinių padalinių sąveiką įgyvendinant priimamus sprendimus.

Valdymo proceso metu taikomi įvairus būdai, priemonės ir procedūros, orientuojančios įmonės darbuotojus numatytiems tikslams pasiekti. Tam yra kuriamos pareigybinės instrukcijos, leidžiami nutarimai, rengiami įvairūs žinynai, organizuojamas darbuotojų apmokymas, jų kvalifikacijos kėlimas ir t.t.

Pagrindinis valdymo tikslas – siekti veiklos našumo ir efektyvumo, mažinti išlaidas ir gerinti produkcijos bei paslaugų kokybę. Siekiant šio tikslo, naudojamos įvairios teorijos.

Populiariausios yra šios valdymo teorijos:

1. Teiloro (Taylor). Ji teigia, kad reikia moksliškai parinkti darbuotojus, juos metodiškai treniruoti, ugdyti jų gabumus ir galimybes. Ji siūlo darbą padalyti apytiksliai po lygiai menedžeriams ir darbuotojams.

2. Fajolio (Fayol). Šios teorijos esmę nusako šie menedžmento principai: darbo pasidalijimas, vadovavimas, drausmė, vadovybės vieningumas, geranoriškumas, iniciatyva ir kolektyviškumas.

3. Foleto (Follet). Jos esmę sudaro filosofiniai menedžmento principai: valdymas turi būti pagrįstas grupine etika ir kolektyviškumu.

4. Bernardo (Bernard). Šios teorijos svarbiausias motyvas – draugiškumas ir geras psichologinis klimatas.

Valdymo tikslai kur kas lengviau pasiekiami, kai

įmonėje gerai tvarkoma valdymo apskaita. Nors finansinė apskaita ir pateikia informaciją apie įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, tačiau ji neparodo, kaip, kokiomis sąlygomis. būdais ir priemonėmis buvo pasiekti veiklos rezultatai, kokios yra veiklos plėtros galimybės ir perspektyvos, kokius reikėjo ar reikėtų priimti valdymo sprendimus. Šiems uždaviniams spręsti naudojama valdymo apskaitos informacija.

Valdymo apskaitos esmė – kuo tiksliau atvaizduoti visus įmonėje vykstančius procesus, veiklos sritis ir kitus verslo aspektus, apie kuriuos sukaupta informacija yra konfidenciali ir neprieinama išorės vartotojams. Norėdami susisteminti tokią informaciją, valdymo apskaitos buhalteriai turi labai gerai pažinti įmonės veiklą, jos organizacinę struktūrą, gamybos ir darbo organizavimą, technologinius procesus, kitas veiklos ypatybes ir visa tai atvaizduoti sąskaitose – privalo parengti individualų sąskaitų planą. Vienas iš svarbiausių valdymo apskaitos uždavinių yra padėti įmonės vadovybei geriau sutvarkyti įmonės valdymo sistemą, pasiekti, kad ji būtų kuo racionalesnė ir veiksmingesnė. Kiekvienos įmones valdymo sistemoje tam tikru laiku, tam tikromis situacijomis kyla problemų, kurioms išspręsti reikia smulkios informacijos. Ypač dažnai diskutuojamos problemos dėl darbuotojų atliekamų funkcijų dubliavimo, atsakomybės už atliekamus darbus, dėl darbuotojų ir padalinių veiklos vertinimo ir kt. Šioms problemoms spręsti naudojama valdymo apskaitos informacija.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 927 žodžiai iš 3048 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.