Vb paslaugos ir produktai
5 (100%) 1 vote

Vb paslaugos ir produktai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. SĄSKAITOS IR INDĖLIAI 4

1.1. Banko sąskaita 4

1.2. Indėlių sąskaitų rūšys 4

2. KREDITAI 6

2.1. Būsto kreditas 6

2.2. Vartojimo kreditas 6

2.3. Didelių galimybių kreditas 7

3. ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ 8

3.1. VB Internetas 8

3.2. VB Linija 9

3.3. VB Mobilinija 9

4. MOKĖJIMO KORTELĖS 10

5. ATSISKAITYMAI 10

5.1. Vietiniai pinigų pervedimai 11

5.2. Tarptautiniai pinigų pervedimai 11

5.3. Tiesioginis debetas 12

6. GYVYBĖS DRAUDIMAS 12

6.1. Kaupiamasis gyvybės draudimas 12

6.2. Gyvybės rizikos draudimas 13

7. SEIFAI 13

7.1. Individualaus naudojimo seifai 14

7.2. Savitarnos seifai 14

8. VALIUTOS 15

9. INVESTICIJŲ VALDYMAS 15

9.1. Investavimas į obligacijas 16

9.2. Investavimas į akcijas 16

9.3. Investiciniai fondai 17

9.4. Su akcijomis susietos obligacijos 17

10. VB ASMENINIS BANKAS 18

11. LIZINGAS 18

12. VB PENSIJA 20

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 21

LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

PRIEDAS 1 23

PRIEDAS 2 24

PRIEDAS 3 25

ĮVADAS

Vilniaus bankas – vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje

pradininkų, kuris nuo pat savo veiklos pradžios diegė ir skatino naujas

bankų paslaugas, darė ženklią įtaką šalies bankų rinkai. Apskritai Vilniaus

bankas yra tartum visų bankų lyderis, teikiantis įvairiausias paslaugos bei

produktus ne tik privatiems asmenims, tačiau ir verslo klientams.

Savo kursiniame darbe aš pasirinkau nagrinėti Vilniaus banko

paslaugas ir produktus todėl, kad pati naudojuosi Vilniaus banko

paslaugomis ir ši tema yra labai aktuali.

Sunku būtų išvardinti visas jo teikiamas paslaugas bei produktus,

kadangi jų yra labai daug. Todėl savo kursiniame darbe aš pasirinkau

nagrinėti vieną sritį – tai paslaugas bei produktus, teikiamus privatiems

asmenims. Kadangi ir jų yra labai daug bei įvairių, todėl visų išvardinti

netgi nepavyktų, tad iš pradžių supažindinsiu su tomis paslaugomis bei

produktais, su kuriais mes susiduriame vos ne kasdien, o po to šiek tiek

apžvelgsiu kiek rečiau vartojamas paslaugas. Atkreipsiu dėmesį ir į naujai

atsiradusias paslaugas, kurios rinkoje dar nėra labai paplitusios. Itin

svarbius bei aktualius dalykus aš detalizuosiu ir panagrinėsiu smulkiau, o

pateiktas lenteles ar diagramas aš pavaizduosiu kursinio darbo priede.

Manau, kad rašant šį darbą galiu susidurti su viena problema. Šia

tema informacijos kiekis yra labai didelės apimties, todėl jį reikės labai

logiškai susisteminti ir atrinkti pačius svarbiausius elementus. Rašant šį

darbą, buvau apsilankiusi Vilniaus banke ir gavau daug atmintinių, apie

Vilniaus banko teikiamas paslaugas ir produktus. Taip pat teko išklausyti

seminarą, apie naują į rinką teikiamą Vilniaus banko paslaugą – „Su

akcijomis susietos obligacijos“, kurio medžiagą panaudosiu rašydama kursinį

darbą.

Taigi, rašydama kursinį darbą, bandysiu visus keliamus tikslus

išnagrinėti, kylančias problemas išspręsti, o po to visą darbą apibendrinti

išvadose.

.

1. Sąskaitos ir indėliai

Kaip ir kiekviename banke, taip ir Vilniaus banke galima atsidaryti

sąskaitas, patikėti savo lėšas ar santaupas, pasirinkti parankiausius lėšų

laikymo, disponavimo jomis ir sąskaitų tvarkymo būdus. Vilniaus banke

galima turėti sąskaitas ir indėlius litais ir užsienio valiutomis. Savo

sąskaitas galima tvarkyti ne tik pasirinktame filiale, bet ir VB Internetu,

VB Telebanku ar VB Linija. Šis sąskaitų tvarkymo būdas (elektroninė

bankininkystė) dar nėra labai paplitęs mūsų visuomenėje. Todėl manau, kad

turi praeiti dar šiek tiek laiko, kad žmonės suvoktų šios paslaugos

teikiamą naudą. Šias elektroninės bankininkystės paslaugas smulkiau

panagrinėsiu tolesniame savo darbe. Dabar norėčiau išskirti bei apžvelgti,

kas yra banko sąskaita ir kokios yra indėlių sąskaitų rūšys.

1.1. Banko sąskaita

Banko sąskaita patogi priemonė tvarkyti kasdieninius finansinius

reikalus.

Privatus asmuo, turėdamas sąskaitą Vilniaus banke, gali:

• papildyti indėlį grynaisiais pinigais banko kasoje;

• gauti grynųjų pinigų litais ar užsienio valiuta Vilniaus banko

kasose;

• pervesti pinigų gavėjams Lietuvoje (litais) ir užsienyje (valiuta)

ir gauti savo vardu įplaukų pagal vietinius ar tarptautinius

mokėjimo pavedimus;

• pirkti ar parduoti užsienio valiutas;

• pervesti pinigus į kortelių, terminuotųjų, terminuotų kaupiamųjų,

kaupiamųjų indėlių ar kitas sąskaitas Vilniaus banke ar kituose

bankuose;

• gauti palūkanas už lėšas terminuotųjų indėlių sąskaitose;

• atlikti kitas finansines operacijas.

Turėti sąskaitą Vilniaus banke yra ne tik naudinga, bet ir patogu, nes už

lėšas, esančias banko sąskaitoje, mokamos nustatyto dydžio palūkanos.

Palūkanos
už sąskaitos likutį yra skaičiuojamos kiekvieną dieną, o

paskutinę mėnesio dieną jos pervedamos į sąskaitą.

1.2. Indėlių sąskaitų rūšys

Vilniaus bankas siūlo pasirinkti tinkamiausią indėlio rūšį ir

palūkanų mokėjimo būdą. Galima sudaryti terminuotojo, terminuoto kaupiamojo

ir kaupiamojo indėlio sutartis. Už visų rūšių indėlius mokamos skirtingos

palūkanos. Indėlių terminai labai įvairūs – nuo 30 iki 720 dienų ir

daugiau. Palūkanų norma priklausys nuo indėlio dienų skaičiaus. Palūkanų

normų palyginimą žiūrėkite 1 priede.

Terminuotasis indėlis. Terminuotojo indėlio sąskaitoje naudinga

laikyti lėšas nuo 30 dienų iki metų ar ilgiau. Sutartyje galima nurodyti,

kada pageidaujate gauti palūkanas – kiekvieną mėnesį ar terminui

pasibaigus. Terminuotąjį indėlį ir neišmokėtas palūkanas bankas išmoka

sutartyje nurodyto termino pabaigos dieną, o jei ši diena sutampa su ne

darbo diena – kitą banko darbo dieną. Sudarant terminuotojo indėlio

sutartį, indėlio terminą reikia nurodyti dienomis.

Terminuotasis kaupiamasis indėlis. Terminuotą kaupiamąjį indėlį

galima laikyti banke nustatytą terminą – nuo 30 dienų iki vienų metų ar

ilgiau. Jis naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio, ir kitą

laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos ir jau prieš tai priskaičiuotų

palūkanų. Sutartyje galima nurodyti, kad palūkanos būtų pridedamos prie

indėlio kas mėnesį, ar terminui pasibaigus, pasirinkti, ar sutartis

pratęsiama automatiškai ar ne. Terminuoto kaupiamojo indėlio sutartį galima

nutraukti nepasibaigus terminui, tačiau apie tai reikia pranešti Vilniaus

bankui raštu prieš penkias kalendorines dienas. Tokiu atveju indėlis bus

grąžintas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokėtas grynaisiais pinigais,

išskaičiavus anksčiau išmokėtas palūkanas.

Kaupiamasis indėlis. Kaupiamojo indėlio paskirtis atitinka jo

pavadinimą – sąskaitoje patogu kaupti ją papildant ir taip sutaupyti lėšų.

Sąskaitą galima papildyti pinigų pervedimu arba grynaisiais pinigais.

Kaupiamojo indėlio palūkanos priklauso nuo indėlio sumos. Nustatytos

palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą Banko darbo dieną po indėlio lėšų

įskaitymo į sąskaitą ir skaičiuojamos iki priešpaskutinės indėlio

išmokėjimo ar nurašymo iš sąskaitos kitais pagrindais dienos.

Be minėtųjų indėlių rūšių yra dar keletas tokių kaip: Sąlyginio

deponavimo sąskaita ir Vienos nakties indėlis.

Jei klientas parduoda ar perka vertingą turtą – nekilnojamąjį ar

kilnojamąjį, ar sudaro kokį nors kitokį atsiskaitymo sandorį ir nori

atsiskaitymo ir turto perdavimo garantijų, banke jis gali sudaryti

Sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartį ir atidaryti sąlyginio deponavimo

sąskaitą. Kai klientas atidaro sąlyginio deponavimo sąskaitą, tai bankas

saugo į ją pervestas pirkėjo lėšas ir užtikrina atsiskaitymą už pirkėjo

nuosavybėn perėjusį turtą, t.y. bankas užtikrina, kad pardavėjas gaus

pirkėjo pinigus tik tada, kai turtas jau bus perduotas nuosavybės teise

pirkėjui, o pardavėjas – kad teisėtai perdavus turtą pirkėjo nuosavybėn,

pinigai bus sumokėti.

Vienos nakties indėlis – tai trumpalaikis ir terminuotas indėlis.

Jeigu kliento lėšos viršija 300 000 litų, šalių sutarimu jos gali būti

deponuojamos vienai nakčiai ir grąžinamos į kliento sąskaitą kitą dieną

kartu su apskaičiuotomis palūkanomis.Ši Vilniaus banko teikiama paslauga (sąskaitos ir indėliai) yra viena

iš populiariausių bei dažniausiai teikiamų paslaugų privatiems klientams.2. Kreditai

Vilniaus bankas teikia būsto kreditus, vartojamuosius kreditus ir

taip vadinamus didelių galimybių kreditus. Jie vienas nuo kito skiriasi ne

tik pavadinimais, bet ir savo sandara bei panaudojimo reikšme.

2.1. Būsto kreditas

Kiekvienas Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų, gali Vilniaus banke

gauti kreditą pirkti būstą (namą ar butą) ar rekonstruoti esamą. Kreditai

suteikiami litais arba eurais. Kliento pageidavimu kreditas gali būti

suteikiamas JAV doleriais. Būsto kredito laikotarpis – iki 40 metų.

Kreditas pervedamas į būsto pardavėjo sąskaitą.

Vilniaus bankas suteikia teisę pasirinkti klientui tinkamas palūkanas

– fiksuotas arba kintamas.

Fiksuota metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus

litais arba eurais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai

(jei kreditas litais) arba kas 5-10 metų (jei kreditas eurais) nustatoma iš

naujo.Kintama metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus

litais, eurais ar JAV doleriais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o po to

kiekvienais metais koreguojama kas 3, 6 arba 12 mėnesių, atsižvelgiant į

atitinkamos trukmės VILIBOR (jei kreditas litais) arba LIBOR (jei kreditas

eurais arba JAV doleriais).

Bankui įkeičiamas perkamas būstas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas

bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.

Klientas turi pasirinkti kredito
grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas

mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį arba kreditą grąžinti lygiomis

dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių.

Kalbant apie būsto kreditą, galima paminėti, kad yra dar teikiamas

kaupiamasis būsto kreditas pirkti būstą. Nuo įprastinio būsto kredito jis

skiriasi tuo, kad įprastinis būsto kreditas grąžinamas kiekvieną mėnesį

lygiomis arba tolygiai mažėjančiomis įmokomis, o kaupiamasis būsto kreditas

grąžinamas visas iš karto, pasibaigus kredito laikotarpiui. Kiekvieną

mėnesį reikia mokėti tik kredito palūkanas ir draudimo įmokas.

2.2. Vartojimo kreditas

Vartojimo kreditus Vilniaus bankas teikia Lietuvos Respublikos

piliečiams nuo 18 metų, kurie į banko ar mokėjimo kortelės sąskaitą

Vilniaus banke perveda savo darbo užmokestį. Vartojimo kreditas teikiamas

litais laikotarpiui nuo 4 mėnesių iki 5 metų.

Kredito suma – nuo 1 001 iki 40 000 litų. Jei kredito laikotarpis

ilgesnis kaip 2 metai, mažiausia kredito suma – 5000 litų. Už suteiktą

kreditą reikia mokėti banko nustatytas palūkanas. Dabar metų palūkanų norma

yra 9-10,5 procentų. Svarbiausia yra tai, kad nereikia įkeisti turto ir

neprivaloma apsidrausti gyvybę. Vartojimo kreditą klientas gali naudoti

prekėms (baldams, buitinei technikai ir kt.) įsigyti ir sumokėti už

brangias paslaugas (gydymą, keliones ir kt.).

Klientas kreditą turės grąžinti paprasčiausiu būdu: Vilniaus bankas

iš kliento sąskaitos, į kurią pervedamas atlyginimas, kiekvieną mėnesį

nurašys vienodą kredito ir apskaičiuotų palūkanų sumą. Banko išmokėtą

kreditą reikia pradėti grąžinti po mėnesio.Vartojimo kredito metų palūkanos:

|Laikotarpis |Palūkanos |

|iki 1 metų |7,7 % |

|nuo 1 iki 2 metų |8 % |

|nuo 2 iki 5 metų |8,5 % |2.3. Didelių galimybių kreditas

Didelių galimybių kreditus Vilniaus bankas teikia fiziniams asmenims,

sulaukusiems 18 metų bet kokiems vartojimo poreikiams tenkinti (pvz.

baldams ir brangiai buitinei technikai įsigyti, automobiliui įsigyti,

pradinei įmokai už būsto kreditą sumokėti, studijoms finansuoti ir kitoms

reikmėms).

Kreditai gali būti suteikiami iki 25 metų. Jei kredito paskirtis yra

pradinei įmokai už būsto kreditą sumokėti, jis suteikiamas iki 40 metų.

Kreditų valiuta – litai arba eurai. Mažiausia kredito suma – 5 tūkstančiai

litų arba 1,5 tūkstančio eurų.

Nuo vartojimo kredito šis kreditas skiriasi tuo, kad bankui yra

įkeičiamas klientui privačios nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas

turtas – būstas, žemės sklypas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas bankui

priimtinoje turto draudimo bendrovėje, kad kliento šeima būtų apsaugota nuo

finansinių problemų atsitikus nelaimei. Kredito suma priklausys nuo kliento

įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos bankui priimtinų turto

vertintojų, ir kliento šeimos pajamų.

Galima pasirinkti tinkamas palūkanas -fiksuotas arba kintamas. Jos

yra taikomos taip pat, kaip ir būsto kreditui.

Skolindamasis Vilniaus banke, klientas gali pasirinkti kredito

grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną

mėnesį arba kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1903 žodžiai iš 6309 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.