Veiklos audito standartai
5 (100%) 1 vote

Veiklos audito standartai

TURINYS

1. ĮVADAS……………………………………………………………………………………………3

2 VEIKLOS AUDITO APŽVALGA……………………………………………………..4

3.. ETIKOS KODEKSO SUKŪRIMO ESMĖ……………………………………….. 4

4. AUDITO STANDARTŲ IŠLEIDIMO ESMĖ……………………………………….5

5. AUDITO STANDARTŲ SUDĖTIS:……………………………………………………..6

5.1 BENDRIEJI VEIKLOS AUDITO STANDARTAI…………………………7

5.2 DARBO STANDARTAI VALSTYBĖS AUDITE…………………………..8

5.3 ATASKAITŲ STANDARTAI VALSTYBĖS AUDITE………………….11

6. VEIKLOS AUDITO PROBLEMOS…………………………………………………….12

7. IŠVADOS…………………………………………………………………………………………….14

LITERATŪRA………………………………………………………………………………………..15

1. ĮVADAS

Temos naujumas ir aktualumas. Nuo XIX a. vidurio Europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių bendrovių vadovai, su pasamdytais buhalteriais sąmoningai apskaičiuodavo didesnius pelnus ir dividendus, kartu pakeldami akcijų kainą biržoje ir jas parduodavo patikliems pirkėjams. Todėl Europos šalių vyriausybės, siekdamos užkirsti kelią nesąžiningiems sandėriams, pradėjo reguliuoti apskaitos darbuotojų profesinę veiklą. Taigi šalių vyriausybinė politika buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių audito atsiradimą ir jo įteisinimą.

Veiklos auditas – nauja kontrolės forma, aprėpianti viešojo sektoriaus institucijų, jos atskirų sistemų ir visos valstybės veiklą. Šiuo metu jau beveik visos pasaulio valstybės atlieka veiklos auditą, tiesa, jis įvairiose šalyse skirtingai suprantamas ir vykdomas. Veiklos auditas faktiškai pradėtas taikyti aštuntajame XX a. dešimtmetyje. [1, 6 psl]

Šiandien veiklos auditoriai neturi didelės patirties todėl, kad toks auditas nebuvo aktualus praeityje, ir todėl, kad jis nebuvo ir nėra plačiai taikomas privačiame sektoriuje, tuo tarpu finansinio audito šaknys yra pakankamai gilios. Poreikį atlikti tam tikros organizacijos auditą sunku prognozuoti, nes tai priklauso nuo daugelio priežasčių, tarp kurių svarbiausiomis laikomos: įvairių stagnacijos procesų atsiradimas, organizacijos veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo stoka, prognozavimo ir planavimo klaidos, valdymo struktūrų gremėzdiškumas, funkcijų dubliavimas, atskaitomybės ir atsakomybės spragos, atsilikimas nuo pasaulinių standartų, įstatyminės bazės neatitikimas šiuolaikiškų reikalavimų, sunkiai suprantamas lėšų panaudojimas, ypač stambiu mastu, aukštų pareigūnų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos pažeidimai.[1, 8psl]. Visi šie veiksniai reikalauja itin kruopščios analizės nustatant audito tikslus, turinį, procedūras, etapus, pasirenkant taikytiną metodologiją, metodus, įvairių duomenų apdorojimo būdus ir kt. [1, 9psl]

Darbo tikslas. Išaiškinti veiklos audito standartų suformavimo svarbą tiek moksliniame, tiek praktiniame kontekste.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti veiklos audito sampratą, reikšmę ir paskirtį;

2. Apibūdinti veiklos audito standartų sudėtį, esmę;

3. Apibūdinti, veiklos audito problemas, identifikuojamas mokslininkų.

2 VEIKLOS AUDITO APŽVALGA

Pačia plačiausia prasme veiklos auditas yra valstybės, ministerijų departamentų ir kitų viešojo sektoriaus institucijų valdymo ekonomiškumo, efektyvumo, veiksmingumo sisteminė analizė bei pasiūlymų, kaip šiuos kriterijus gerinti, rengimas.

Veiklos auditoriai neturi didelės patirties, kad toks auditas nebuvo aktualus praeityje. Poreikis atlikti kurios nors organizacijos auditą sunku prognozuoti, nes priklauso nuo daugelio priežasčių, tarp kurių yra svarbiausios šios: įvairių stagnacijos procesų atsiradimas, tam tikros organizacijos ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo stoka, prognozavimo ir planavimo klaidos, valdymo struktūrų gremėzdiškumas, funkcijų dubliavimas, atskaitomybės, atsakomybės spragos, atsilikimas nuo pasaulinių standartų, įstatyminės bazės neatitikimas šiuolaikiškų reikalavimų, sunkiai suprantamas lėšų panaudojimas, ypač stambiu mastu, aukštų pareigūnų viešųjų ir privačiųjų interesų interesų derinimo tvarkos pažeidimai.

3. ETIKOS KODEKSO SUKŪRIMO ESMĖ

INTOSAI Etikos Kodekso sukūrimas ir išleidimas buvo skirtas viešojo sektoriaus auditoriams;

Etikos Kodeksas – išsamus principų išdėstymas, kurie turėtų būti pagrindinėmis gairėmis auditorių darbe. Viešojo sektoriaus auditorių nepriklausomybė, galia ir atsakomybė reikalauja nustatytų etikos taisyklių laikymosi, todėl šis Kodeksas apima valstybės tarnautojų etikos reikalavimus ir įsipareigojimus.

Etikos kodekse išdėstyti reikalavimai ya vienodi, nepriklausantys nuo atliekamo audito tipo, ir taikomi aukščiausiosios audito institucijos vadovui, visiems auditoriams bei specialistams, pakviestiems būti ekspertais.[1, 54psl]

Pagrindiniai Etikos Kodekso reikalavimai :

1.Nepriklausomumas, objektyvumas, nešališkumas;

2. Politinis neutralumas;

3. Interesų konflikto išvengimas;

4. Profesionalus
paslapties laikymas;

5. Kompetencija;

6. Profesionalus tobulėjimas;

7. Sąžiningumas.[2]

Auditoriams taikomi etikos kodekso reikalavimai yra itin aukšti, ir ne visi valstybės tarnautojai gali juos atitikti. Vadinasi, auditorių atranka, etikos normų puoselėjimas, kvalifikacijos kėlimas, karjera, atlyginimas, darbo sąlygos turi skatinti ypač dorų ir atsidavusių žmonių norą vykdyti šią ypač svarbią valstybės valdymo funkciją.[1, 56psl]

4.AUDITO STANDARTŲ IŠLEIDIMO ESMĖ

INTOSAI Audito Standartų išleidimas yra prasmingas, reikšmingas žingsnis tolimesnei tarptautinių audito standartų plėtotei. 18 Audito Institucijų Kongreso narių susitikime, kuris įvyko Berlyne, buvo nuspręsta, kad buvusioji Audito Standartų versija turi būti pataisyta, t.y. turi atskleisti konkrečias Aukščiausios Audito institucijos šalių reikmes.

INTOSAI Audito Standartai atspindėjo “ geriausią praktiką” tarp Aukščiausių Audito Institucijų narių. Valdančiosios Tarybos ir Audito Standartų Komitete buvo nutarta, kad Audito Standartai – “ gyvas, amžinas, gyvenimiškas,” dokumentas. Jis turi atspindėti kiek įmanoma daugiau audito metodologijos ir praktikos.[2]

Audito standartų nustatymo tikslas – sukurti kriterijus ir / ar bendruosius “rėmus”, kurių privalo laikytis auditorius, kad jo veiksmai ir tikrinimo procedūros būtų tikslingos, sistemingos ir subalansuotos.[1, 10psl]

Šiems Standartams Valdančioji Taryba pritarė 1991metų spalio mėnesio 35 susirinkime, Vašingtone.

Audito Standartų Komitetas buvo įkurtas 1984m. kovą, pristatyti INTOSAI Audito standartų plano plėtrą. Komitetas buvo sudarytas iš aukščiausių Audito institucijų, kurias sudarė šios šalys: Austrija, Argentina, Australija, Brazilija, Kosta Rika. Japonija, Filipinai, Saudo Arabija – prezidentas, Švedija. Jungtinė Karalystė, JAV

Komiteto darbo planas buvo pristatytas Valdančiosios Tarybos susitikime, vykusiame 1985metų kovo mėnesį, Sidnėjuje. Šis darbo planas skelbė apie 4 mokymo grupių susiformavimą, su siekiu pasidalinti darbą:

1 grupė, sudaryta JAV – koordinuojanti grupė; Filipinai ir Kosta Rika dirbo pagal “ Pagrindinius principus Valstybės audite”.

2grupė, sudaryta iš Austrijos ( grupės koordinatorė) ir Argentinos turėjo dirbti pagal “Bendruosius Standartus Valstybės audite”.

3 grupė, sudaryta iš Švedijos ( koordinuojanti grupė) ir Japonijos dirbo pagal “Darbo Standartus Valstybės Audite”.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 921 žodžiai iš 3058 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.