Verslo ideja nuosavo verslo kurimas
5 (100%) 1 vote

Verslo ideja nuosavo verslo kurimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

VADYBOS KATEDRA

Turinys

Įžanga 3

1. Įmonės charakteristika 4

2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra 6

3. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas 7

4. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka 9

5. Pagrindinės veiklos kryptys ( ir veiklos rodikliai) 11

6. Socialinė atsakomybė 12

7. Planavimas ir strateginis organizavimas 13

8. Įmonės misija ir vizija 16

9. Organizavimas 16

10. Kontrolė 17

11. Koordinavimas 19

12. Vadovavimas 20

13. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas 22

14. Organizacijos kultūra 24

IŠVADOS 25

LITERATŪRA 26

Įžanga

Vadybos individualaus namų darbo tikslas yra sukurti verslo idėją.

Šiame darbe yra aprašomas, individualios įmonės “Tikslas“ steigimas,

veiklos pobūdis, kaip įmonė dirba.

Pasirinkau steigti individualią įmonę, kurią pavadinau “Tikslas“.

Veiklos pobūdis- prekyba kompiuterine technika ir Interneto diegimas.

Pasirinkau individualią įmonę, kadangi šiuo metu Lietuvoje- tai viena iš

populiariausių įmonių rūšių. Taip pat ir dėl to, kad individualių įmonių

steigimas yra nesudėtingas, nebrangus ir neilgai užtrunka.

Įmonė pavadinta “Tikslas“, kadangi naudodamiesi kompiuterine technika

žmonės gali įgyvendinti savo tikslus.

Įmonė “Tikslas“ – tai profesionalų komanda teikianti paslaugas perkant

ir prižiūrint kompiuterinę įrangą, diegiant bei prižiūrint Interneto ryšį.

Šis verslas pasirinktas neatsitiktinai, bet atsižvelgiant į šiuolaikinius

žmonių poreikius ir norus. Kompiuteriai yra naudojami tiek namuose,tiek

mokymo ir įvairiose valstybinėse įstaigose. Be jų neišsiverstume tiek

atliekant skaičiavimus, tvarkant įvairius dokumentus (tokiomis programomis

kaip „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir tt.), ieškant naudingos

informacijos Internete. Naujosios technologijos automatizuoja ir

palengvina kiekvieno žmogaus kasdienius darbus.

Įmonė “Tikslas“ yra pasiruošusi aptarnauti kiekvieną klientą,

atsižvelgiant į jo poreikius ir norus. Kiekvienam klientui esame pasiruošę

pritaikyti kompiuterį ir prie jo priklausančią techniką, pagal tai, kiek

pinigų sutinka mokėti mūsų klientai. Įmonėje “Tikslas“ galės įsigyti

kompiuterius netgi tie, kurie negali sumokėti už pirkinį iš karto.

Suteikiamos galimybės mokėti išsimokėtinai.

Įmonėje teikiamos Interneto paslaugos šiuo metu yra pigiausios visoje

Lietuvoje, o Internetas greičiausias. Įmonės teikiamomis Interneto

paslaugomis galės naudotis netgi tie, kurie nesuinteresuoti už šią paslaugą

mokėti brangiai. Ši paslauga per mėnesį individualioje įmonėje “Tikslas“

kainuoja tik 50 litų.

Galima būti teigti, kad individuali įmonė “Tikslas“ šiuo metu yra

klestėjimo viršūnėje, nors ji veikia tik 4 metus. Tikimės, kad ir ateityje

galėsime patenkinti visus klientų norus.

1. Įmonės charakteristika

Buvo nuspręsta steigti įmonę, prekiaujančią kompiuterine technika, ir

teikiančia Interneto paslaugas. Įkūrėme individualią įmonę, kadangi – tai

viena iš populiariausių Lietuvoje įmonės rūšių. Jos steigimas nėra labai

sudėtingas, nesukelia nereikalingų problemų, nėra brangus ir neilgai

užtrunkantis. Tai nesudėtinga ir nebrangi verslo organizavimo forma.(4,

256) Steigiant įmonę pirmiausia reikėjo gauti licenziją, kadangi

prekiaujame kompiuterine įranga, teikiame komunikacines priemones (šiuo

atveju Internetą), naudojantis bendro telekomunikacijų tinklo linijomis ir

stotimis. Licenziją išdavė Kauno miesto ministerija, kadangi įmonė atitiko

visus keliamus reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė

individualioms įmonėms registravimo mokestį – 100 Lt už vieną veiklos rūšį.

Kadangi mūsų įmonė prekiauja kompiuteriais ir teikia Interneto paslaugas ,

sumokėjome 200Lt. Ši suma buvo sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos

atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Įmonės vardas buvo registruojamas Valstybiniame patentų biure, pagal

mūsų steigiamos įmonės prašymą. Prašymas steigti įmonę buvo parašytas

lietuvių kalba, pateikiamas dviem egzemplioriais.

Mūsų įmonės vardas “Tikslas“ atitiko nuostatus, todėl Valstybinis

patentų biuras priėmė sprendimą jį registruoti ir apie tai mums pranešė.

Paraišką įmonės vardui registruoti sudarė: prašymas įregistruoti, mokesčių

kvitai ir kiti reikalingi dokumentai. Valstybinis patentų biuras mūsų

paraišką įregistravimo per 15 dienų. Po 20 dienų gavome įmonės “Tikslas“

registravimo liudijimą.

Įmonės pavadinimas yra “Tikslas“, kadangi kompiuterinės technikos ir

Interneto pagalba, žmonės gali palengvinti sau darbą, ir taip greičiau

pasiekti užsibrėžtų tikslų. Įmonės kodas: 2228436. PVM mokėtojo kodas:

22843613.
Įmonė turi registravimo įmonių registre pažymėjimą. Įmonės

bankas: Vilniaus Banko Kauno filialas. Banko kodas: 260101730. Abonentinė

sąskaita litais: 6467043.

Pasirinktas Vilniaus bankas, kadangi šis bankas turi ilgametę veiklos

patirtį ir yra patikimas, lyginant su kitais bankais. Jame dirba patikimi

darbuotojai, taip pat turintys ilgametę veiklos patirtį. Banko akcininkai

yra finansiškai patikimi žmonės. Manoma, kad užteko šių kriterijų

pasirenkant Vilniaus banką.

Valstybinis patentų biuras vardą įrašė Lietuvos Respublikos Įmonių

vardų rejestre. Įrašė tokius duomenis:

✓ Įmonės vardas „Tikslas“.

✓ Registravimo numeris IĮ 2000-988.

✓ Paraiškos numeris 35298.

✓ Įmonės adresas: K.Donelaičio 18. Kaunas 3000. Telefonas: (8-37)

264589. Faksas (8-37) 264589. E-mail: info@tikslas.lt.

✓ Veiklos pobūdis: Prekyba kompiuterine technika, Interneto diegimas.

Įtraukimui į rejestrą pateikėme tokius duomenis:

✓ Prašymą įregistruoti įmonę

✓ Registravimo mokesčio įmokėjimo kvitą;

✓ Įmonės vardo registravimo pažymėjimą;

✓ Įmonės vardas „Tikslas“. Registravimo numeris IĮ 2000-988.

Registravimo data 2000 01 10.

✓ Įmonės rūšis: Individuali.

✓ Įmonės adresas: K.Donelaičio 18. Kaunas 3000. Telefonas: (8-37)

264589. Faksas (8-37) 264589. E-mail: info@tikslas.lt.

✓ Veiklos pobūdis: Prekyba kompiuterine technika, Interneto diegimas.

✓ Savininkas Darius Simanauskas. Gimimo metai: 1960 11 23. Adresas:

Laisės al. 56-89. N.Tel.:(8-37) 725698.

Paso duomenys: Valstybės kodas: LTU; Paso numeris: LD606526; Pasą

išdavė : „Kauno žaliakalnio pasų poskyris“, išdavimo data: 1995 04 25.

Asmens kodas: 36011230305.

✓ Numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis:20 metų.

✓ Įmonės įregistravimo data: 2000 01 10, įsakymo numeris Nr. 35-145.

✓ Licenziją.

Individuali įmonė “Tikslas“ buvo įregistruota po dviejų savaičių po

dokumentų pateikimo. Gavome Statistikos departamento nustatytos formos

pažymėjimą ir registravimo numerį IĮ 2000-988.

Po 10 dienų įmonė buvo užregistruota Valstybinio socialinio draudimo

skyriuje. Įregistravus įmonę, įsipareigojo D.Simanavičius (įmonės vadovas)

už save ir samdomus darbuotojus mokėti draudimo įnašus, kad būtų galima

sukaupti reikalingas lėšas ateityje mokėti senatvės pensiją, pašalpas.

Turime mokėti 69 litus per mėnesį. Registracijai užpildėme draudėjo

registravimo kortelę.

Gavus įmonės registracijos pažymėjimą, pasidarėme antspaudą, ir jį

suderinome su Vyriausiuoju policijos komisariatu.

Taip pat gavome „Visuomenės sveikatos centro leidimą“, prieš tai

pateikę reikalingus dokumentus leidimui-higienos pasui gauti. Jis išduotas

3 metams.

Prieš 10 dienų pradedant veiklą, apie tai pranešėme darbo inspekcijai.

Kadangi įmonė “Tikslas“ užsiima prekybine veikla, tai iš savivaldybės

Verslo skyriaus gavome „Įmonės veiklos pažymėjimą“. (4, 266)

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius- 8:

1. Savininkas- direktorius Darius Simanauskas;

2. Ekonomistė finansininkė Asta Graužinienė;

3. Serviso direktorius Kęstutis Gurskis;

4. Pirkimų vadybininkas Dainius Kazakevičius;

5. Pardavimų valdytojas Tomas Pleckevičius.

6. Vedėja Natalija Kazalauskienė.

7. Prekių žinovas Laimis Kolgauskis.

8. Valytoja Lina Prėkšienė.

2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra

Individualioje įmonėje tikslas dirba 8 darbuotojai:

[pic]

1 pav. Individualios įmonės “Tikslas“ organizacinė valdymo struktūra. (5,

106)

Organizacinė valdymo struktūra- tai sąlyginai savarankiškų elementų

atliekančių jiems priskirtas funkcijas, tam tikros kompetencijos ribose

visuma, susieta tam tikrais formaliais ryšiais, būtinais organizacijų

tikslam pasiekti. Tai pareigų, teisių ir atsakomybės pasiskirstymas.

Kaip matome individualios įmonės “Tikslas“ organizacinėje valdymo

struktūroje, kiekvienas turi sau paskirtas pareigas. Šiuo atveju- tai

linijinė valdymo struktūra. Linijinei OVS būdingas aiškus vienvaldiškumo

principas, atsakomybės paskirstymas atskiriems hierarchiniams lygiams,

sureikšminta kontrolė. Čia vadovas (Įmonės “Tikslas“ savininkas ir

direktorius D.Simanauskas) sprendžia jam patikėtos srities klausimus, todėl

turi būti ir yra kvalifikuotas.

Kaip matome įmonės direktoriui D. Simanauskui yra pavaldūs: buhalterė

Asta Graužinienė, serviso direktorius Kęstutis Gurskis, pardavimų

valdytojas Tomas Pleckevičius, pirkimų vadybininkas Dainius Kazakevičius.

Pirkimų vadybininkui pavaldus yra prekių žinovas Laimis Kolgauskis. Serviso

direktoriui pavaldi vedėja Natalija Kazalauskienė, o jei pavaldi valytoja

Lina Prėkšienė.

3. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas

Kaip matėme 1 paveiksle, individualioje įmonėję “Tikslas“ dirba 8

darbuotojai. Kiekvienas iš jų turi sau paskirtas pareigas, kurias
kasdien

atlieka. Įmonėje vyksta toks darbo pasidalijimas:

✓ Įmonės savininkas ir direktorius Darius Simanauskas. Jis atlieka

pagrindinius įmonės darbus (derasi su užsienio įmonėm dėl importo,

priiminėja kitų įmonių savininkus, derasi dėl galimo

bendradarbiavimo, dalyvauja konferencijose, parodose, susijusiose su

įmonės veikla ir kt) ir valdo įmonę, kitaip sakant atlieka vadovo

vaidmenį;

✓ Įmonės buhalterė Asta Graužinienė. Ji tvarko visus finansinius

įmonės reikalus: veda apskaitą (kiek ir kada parduota kompiuterinės

technikos, sudarinėja balansus, nustato kiek gauta pelno ar

nuostolio,), skirsto atlyginimus, priiminėja įmokas už Interneto

paslaugas.

✓ Serviso direktorius Kęstutis Gurskis. Jis važinėja po užsienio

šalis ieškodamas įmonių prekiaujančių aukštos klasės kompiuterinės

įrangos, kuria galėtų prekiauti įmonėje “Tikslas“. Jis ne tik eina

serviso direktoriaus pareigas, bet ir atlieka įmonėje komercinės

teisės konsultanto vaidmenį. K.Gurskis yra baigęs Lietuvos teisės

universitetą, todėl puikiausiai išmano teisės klausimus. Įmonėje

naudingas šis darbuotojas, kadangi nereikia samdyti papildomo

darbuotojo.

✓ Pardavimų valdytojas Tomas Pleckevičius. Jis dirba įmonės patalpose

kaip kasininkas, priiminėja įmokas už kompiuterius.

✓ Pirkimų vadybininkas Dainius Kazakevičius. Jo pareigos yra patarti

į prekybos vietą atėjusiems klientams, kaip išsirinkti jų poreikius

patenkinančius kompiuterius (pvz. ar perkamo kompiuterio monitorius

derės su klaviatūra, ar tiks norimas pirkti spausdintumas ir tt).

Taip pat diegia ir prižiūri Interneto ryšį.

✓ Prekių žinovas Laimis Kolgauskis savo užimamomis pareigomis labai

padeda pirkimų vadybininkui D. Kazakevičiui. Jis puikiai išmano

kompiuterių technologiją, sudedamąsias dalis, taip pat duoda gerus

patarimus klientams.

✓ Vedėja Natalija Kazalauskienė tvarko visus ūkio darbus. Taip pat

užsiima prekių pirkimu susijusių su įmonės buitimi: valymo

reikmenimis, kanceliarinėmis prekėmis.

✓ Valytoja Lina Prėkšienė rūpinasi, kad įmonė blizgėtų tvarka ir

švara, ir kad į įmonę “Tikslas“ atvykę svečiai susidarytų tinkamą

įspūdį apie tvarkingą įmonę, kuri rūpinasi ne tik savo pardavimais ar

pelnu, bet ir prestižiniu įvaizdžiu ir tvarka.

Taigi matome, kad kiekvienas darbuotojas turi savas pareigas, darbas

padalintas kiekvienam pagal išsilavinimo pobūdį, patirtį ir kvalifikaciją.

Kooperavimo paskirtis sujungti specializuotus organizacinius vienetus į

bendrų tikslų siekančią visumą. Nors tai atrodytų prieštaringa tam, kas

parašyta anskčiau, tačiau tai tik pirmas įspūdis.(10) Nors tarp kooperavimo

ir specializavimo yra tam tikras prieštaravimas, nors ir kiekvienas įmonės

“Tikslas“ darbuotojas turi tik sau skirtas pareigas, tačiau tai netrukdo

siekti bendrų tikslų. Kiekvieno įmonės darbuotojo pareigos yra susietos su

kito darbuotojo pareigomis (pvz. pirkimų vadybininkas D. Kazakevičius

niekaip neišsiverstų be prekių žinovo L. Kolgauskio konsultacijų, arba

direktorius D. Simanauskas neišsiverstų be serviso direktoriaus K. Gurskio

pagalbos, kadangi jam pačiam tektų begalės darbų, kurių vienas jis negalėtų

nudirbti).

Individuali įmonė “Tikslas“ bendradarbiauja su užsienio valstybėmis,

tokiomis kaip Amerika, Japonija, Didžioji Britanija ir Vokietija. Tarp jų

yra tokios garsios kompiuterių gamybos įmonės „International computers“,

„NEC“, „Computers world“ ir kitos. Į šias komandiruotes dažniausiai vyksta

serviso direktorius Kęstutis Gurskis, retkarčiais ir pats įmonės

direktorius Darius Simanauskas. Jie ieško įmonių galinčių nebrangiai

parduoti kokybišką naują arba jau naudotą, tačiau dar veikiančią

kompiuterinę techniką. Šios įmonės mielai bendradarbiauja su Lietuvos

individualia įmone “Tikslas“, kadangi tiek vienai tiek kitai pusei susidaro

palankios sąlygos: užsienio įmonės gauna pajamas už parduotą kompiuterinę

techniką, o įmonė “Tikslas“ kompiuterinę techniką, kurią parduoda užsidėję

nemažą antkainį.

4. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka

Įmonės aplinka siaurąja prasme reikėtų laikyti tą vietovę, šiuo atveju

miestą Kauną, kur yra individuali įmonė “Tikslas“. Įmonės ryšius su aplinka

rodo 2 paveikslas.

[pic]

2 pav. Įmonės partneriai. (1, 6)

Įmonės “Tikslas“ skolininkas yra Vilniaus bankas, kadangi jisai suteikė

paskolą pradedant verslą. Tiekėjai – užsienio įmonės, teikiančios

kompiuterinę techniką. Darbuotojai – tai įmonėje dirbantys ir savo pareigas

atliekantys žmonės,viso jų 8 įmonėje. Klientai – žmonės, besinaudojantis

įmonės teikiamos kompiuterinėmis ir interneto paslaugomis. Įmonė “Tikslas“

veikia
sėkmingai, kadangi yra pasiekta pusiausvyra tarp įmonės ir jos

partnerių.

Organizacijos išorinė aplinka dažnai būna problemų šaltiniai, kuriuos

reikia vadovams spręsti. Vadovai turi tinkamai reaguoti į išorinius

aplinkos veiksnius ir laiku išspręsti iškilusias problemas, adaptuotis,

prisitaikyti prie aplinkos. Pirmiausia turima omeny: vartotojus,

konkurentus, tiekėjus ir tt. Visi išoriniai aplinkos veiksniai gali būti

suskirstyti tiesioginio poveikio, netiesioginio ir tarptautinius veiksnius.

(8)

Įmonės “Tikslas“ tiesioginio poveikio sritį sudaro užsienio šalių

kompiuterinės įrangos tiekėjai, kapitalas, vartotojai, ir konkurentai

(kitos Lietuvoje kompiuterine technika prekiaujančios įmonės). Užsienio

įmonės diktuoja savo sąlygas dėl kainų. Dėl to mūsų individuali įmonė ir

turi kelis kompiuterių tiekėjus. Įmonė tiekėjais pasirinkdama užsienio

įmones labai rizikuoja. Rizikos dydis čia pasireiškia valiutų kursų

svyravimu ir vidaus politikos bruožais. Įmonė “Tikslas“ planuoja augimą, o

augimui reikalingas kapitalas, bankai, kreditai. Pinigų lengviau gauti

tada, kai gerai viskas sekasi, gerai dirba darbuotojai. Todėl vienas iš

pagrindinių organizacijos rūpesčių yra remti vadovą D. Simanauską ir kitų

sričių specialistus.

Šie rėmimo tikslai glaudžiai susiję su veikiančiais įstatymais. Įmonė

privalo laikytis darbo įstatymų.

Įmonė “Tikslas“ ieško klientų, kadangi jie yra organizacijos – verslo

dalis. Beieškant klientų atrandami ir konkurentai. Jų ignoruoti negalima, o

geriau sužinoti jų tikslus, sumanymus ir stengtis dirbti geriau nei

konkurentai. Konkurentų įmonė “Tikslas“ turi tikrai nemažai, ir dar plačiai

žinomų firmų, tokių kaip “BMS kompiuteriai“, “COM1“, “SONEX kompiuteriai“

ar “Kibernetikos pasaulis“.

Taip pat įmonės “Tikslas“ veiklą veikia ir tarptautinė aplinka. Kadangi

įmonė eksportuoja kompiuterinę įrangą iš užsienio valstybių (Amerikos,

Japonijos, D.Britanijos, Vokietijos), ji turi palaikyti diplomatinius

santykius su šiomis valstybėmis.

Įmonės “Tikslas“ vidinę aplinką formuoja jos tikslai (t.y. išplėtoti

kompiuterinį verslą Lietuvoje, prekybą su užsienio šalimis, didelis įmonės

kapitalas), struktūra (jos yra 2 rūšys:darbų pasidalijimas- šioje įmonėje

kiekvienas darbuotojas turi savo pareigas; kontrolė – įmonės veikla yra

kontroliuojama, tam kad būtų išvengta bankroto, tam kad būtų randami

geresni sprendimai vienu ar kitu klausimu), kompiuterinė technika ir

dirbantieji žmonės. (8)

Svarbiausias organizacijos vidinės aplinkos elementas yra žmogus.

Žmonės dirbantys organizacijoje yra reikšmingiausias veiksnys siekiant

užsibrėžto tikslo. Visus tikslus įyvendina įmonės darbuotojai. Šiuo atveju

įmonės “Tikslas“ darbuotojai vertinami pagal tokius požymius:

✓ pagal asmeninį žmogaus elgesį;

✓ pagal žmonių grupės elgesį;

✓ pagal vadovo elgesį su pavaldiniais ir jo įtaką.

Žmonių elgesys – sudėtingas procesas ir apibūdinamas kaip asmeninių

savybių ir aplinkos poveikio esmė.

Taip pat svarbų poveikį aplinkai daro vadovo elgesys. Įmonės “Tikslas“

vadovas D. Simanauskas tu reikiamų savybių, tokių kaip griežtumas,

įtikinamumas, kurie reikalingi organizacijai valdyti. Jis yra ne tik

vadovas,bet ir lyderis. Lyderiavimas – svarbi priemonė, kuria vadovai

veikia žmones.

Vidinė aplinka priklauso nuo organizacijos narių dalykinio bendravimo.

Būtina prisiminti 6 svarbiausius principus:

1. Viską daryti laiku;

2. Nekalbėti nereikalingų dalykų;

3. Būti maloniam, geranoriškam, nepamiršti šypsotis;

4. Galvoti apie kitus, ne tik apie save;

5. Tvarkingai apsirengti;

6. Kalbėti ir rašyti taisyklinga kalba.

Visų šių principų laikosi įmonės “Tikslas“ darbuotojai, dėl to įmonė ir

veikia sėkmingai.

5. Pagrindinės veiklos kryptys

Individualios įmonės “Tikslas“ pagrindinės veiklos kryptys: prekyba

(iškart ir išsimokėtinai) kompiuterine technika, konsultavimas, garantinė

priežiūra, kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas, ir Interneto

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2484 žodžiai iš 8271 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.