Verslo planas1
5 (100%) 1 vote

Verslo planas1

Turinys

Iliustracija…………………………………………………………………………………………………………………………..10

Įvadas 3

1. Verslo plano tikslai 4

2. Informacija verslo planui 5

3. Verslo plano rengimo tvarka 6

4. Verslo plano struktūra 8

4.1. Reziumė (santrauka) 8

4.2. Įmonės veiklos analizė 9

4.3. Siūlomo projekto esmė 9

4.4. Marketingo planas 10

4.5. Gamybos planas 11

4.6. Organizacinis planas 11

4.7. Finansinis planas 12

4.8. Rizikos įvertinimas 13

5. Verslo plano nauda 15

Išvados 16

Literatūra 17

Įvadas

Prieš kelerius metus į Lietuvą atėjusi verslo plano sąvoka turėjo daugiau teorinę reikšmę, tačiau vėliau verslo partneriai ir bankai ėmė plano reikalauti. Šiuo metu verslo planas yra svarbus daugeliui įmonių, nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, rūšies ar dydžio, įgyvendinant vieną ar kitą sumanymą. Norint pradėti kokią nors gamybą – gaminti naują gaminį, diegti naują technologiją ar ką nors kitą, – būtina parengti verslo planą. Jo užduotis nėra vien tik aptarti veiklos detales, ji kartu privalo vesti į svarbiausią tikslą – pelną.

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo esamoji padėtis, numatomi įvairūs poreikiai bei laukiami rezultatai.

Verslui, reikalaujančiam didelių investicinių sąnaudų, visų turimų išteklių, bei sudėtingų technologinių sprendimų, yra rašomas, vadinamasis investicinis projektas. Tokio verslo sąnaudos paprastai padengiamos per ilgesnį laiką. Jo esmė tokia pat kaip ir verslo plano, tačiau ir struktūra, ir sudėtingumas bus kiti.

Darbo tikslas: išsiaiškinti kas tai yra verslo planas ir kaip jį reikia parengti.

Darbe naudojamas teorinis analitinis specialiosios literatūros metodas, interneto tinklapio duomenų analizė.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti verslo plano tikslus.

2. Išsiaiškinti, kokią informaciją reikia gauti, norint parengti verslo planą ir kokie yra verslo plano ruošimo reikalavimai.

3. Išnagrinėti verslo plano struktūrą.

4. Išanalizuoti verslo plano teikiamą naudą.

1. Verslo plano tikslai

Tikslų nustatymas – vienas svarbiausių verslo planavimo procesų etapų. Tikslai, dėl kurių rašomas verslo planas gali būti labai įvairūs. Jie turi būti realūs, suderinti laiko atžvilgiu, užtikrinta tikslų vykdymo kontrolė.

Tikslus galima sąlyginai suskirstyti į išorinius ir vidinius.

1. Išoriniai tikslai:

 Pagrįsti ir gauti pinigines paskolas;

 Surasti partnerius;

 Informuoti apie įmonės veiklą, šalies visuomenę, tarptautines organizacijas;

 Tautines organizacijas;

 Pateikti informaciją apie dalykinį ir finansinį verslo įvertinimą.

2. Vidiniai tikslai:

 Pagrįsti ir patikrinti naują idėją;

 Palyginti prognozuojamus ir faktiškus rezultatus;

 Įvertinti verslo perspektyvas ir gyvybingumą;

 Apskaičiuoti, priimtiems sprendimams įgyvendinti, reikalingas lėšas (rasti pigiausią variantą);

 Įvertinti riziką skolinantis pinigus.

Šis skirstymas yra sąlyginis, planas ruošiamas ne vienam kuriam nors (iš pateiktų) tikslui. Verslininko tikslas gali būti gauti banko paskolą ir kartu patikrinti naujos idėjos realumą, arba tik suskaičiuoti lėšų poreikį idėjos įgyvendinimui.

Kol kas verslo planus Lietuvos verslininkai rengia tik ieškodami lėšų savo projektams įgyvendinti, norėdami dalyvauti turto privatizavimo, licencijos įsigijimo konkurse.

2. Informacija verslo planui

Plano rašymas priverčia sukaupti dėmesį, parodyti visas savo žinias, taip pat surinkti, išanalizuoti ir koncentruotai bei suprantamai pateikti daug informacijos. Dalį reikalingos informacijos galima gauti iš tiekėjų, su kuriais palaikomi ryšiai; dalį (pavyzdžiui, apie energetinių išteklių pabrangimą ar įstatymo projektus apie mokesčių tarifų, apmokestinimo sąlygų pakeitimą) – iš masinės informacijos priemonių. P