Viešbučiai
5 (100%) 1 vote

Viešbučiai

ĮŽANGA

Pirmieji viešbučiai atsirado daugiau kaip prieš 2000 metų. Duomenų, pirmuosius Lietuvos viečbučius randama nuo 1812 metų. Nuo tada jų savininkams buvo nustatyti mokesčiai. Norint pradėti viešbučių verslą, tenka daug ką išmokti, sužinoti bei laikytis be galo daug įvairių reikalavimų. Viešbučių verslas vis labiau plečiasi, darosi vis labiau reikalingas mūsų visuomenei. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje plėtojamas turizmas, kuris sudaro perspektyvias galimybes viešbučių verslo plėtimuisi.

Turinys

Įžanga………………………………………………………………………………………………………..1

Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugų teikėjai………………………………………………….3

Viešbučių klasifikavimas………………………………………………………………………………..4

Pagrindiniai viešbučio skyriai, jų funkcijos…………………………………………………………6

Darbuotojų pareigos……………………………………………………………………………………..7

Kambarių tipai, kainos…………………………………………………………………………………..8

Priėmimo skyrius ir jo poskyriai………………………………………………………………………9

Kambarių rezervavimas………………………………………………………………………………..11

Svečių įregistravimas……………………………………………………………………………………13

Svečių išsiregistravimas………………………………………………………………………………..15

Veiksmų sistemos, kad svečiai apmokėtų savo sąskaitas taikymas………………………..16

Svečių sąskaitų tvarkymas kompiuteriu…………………………………………………………..17

Susipažinimas su ekonomo funkcijomis ir papildomomis knygomis……………………….18

Kambarinių veiklos aspektai…………………………………………………………………………19

Viešbučio restorano funkcijos………………………………………………………………………21

Konferencijų ir pokylių patalpos, jų tvarkymas………………………………………………..22

Viešbučio priežiūra ir eksploatacija………………………………………………………………..23

Apsaugos sistemos taikymas………………………………………………………………………..24

Nuolaidų sistemos taikymas viešbučio versle…………………………………………………..25

Gamybinės praktikos išvados………………………………………………………………………26

VIEŠBUČIO TIPO APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI

Apgyvendinimo paslauga – būtinos apgyvendinti sąlygos ir veikla, kuria tenkinami turisto nakvynės, higienos, maitinimo, poilsio poreikiai.

Apgyvendinimo paslaugų vartotojas – asmuo, kuris naudoja apgyvendinimo paslaugas asmeniniams poreikiams tenkinti.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjas – juridinis ar fizinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs įmonę ir teikiantis apgyvendinimo paslaugas.

Viešbutis – įmonė, kurioje apgyvendinimo paslaugos teikiamos tam tikslui skirtame statinyje, su specialiai suplanuotomis patalpomis – kambariais ir bendro naudojimo patalpomis, taip pat inžinerine įranga bei reikiama įranga apgyvendinimo paslaugoms teikti.

Motelis – įmonė, teikianti apgyvendinimo paslaugas viešbučio tipo statinyje, turinti geras autotransporto privažiavimo sąlygas ir papildomai teikianti transporto priemonių saugojimo bei aptarnavimo paslaugas.

Svečių namai – įmonė, viešbučio tipo statinyje teikianti tik apgyvendinimo paslaugas ir patarnavimus, reikalingus turistų priėmimui.

Mažiausia apgyvendinimo paslaugos teikimo trukmė yra para (24h) ir ji pradedama skaičiuoti nuo 12.00 valandos. Asmens priėmimas registruojamas asmens apgyvendinimo kortelėje, kurioje turi būti šie įrašai: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas ir paso numeris, asmens parašas, atvykimo ir išvykimo datos, atsiskaitymo būdas bei kiti įmonei reikalingi duomenys.

Įmonė, norinti teikti viešbučių tipo apgyvendinimo paslaugas turi būti užregistruota turizmo paslaugų registre. Jai išduodamas pažymėjimas (sertifikatas), jeigu atitinka šiuos minimalius reikalavimus:

Ш Turi būti įrengta ne mažiau kaip 10 vienviečių (mažiausias plotas 8m2) ir dviviečių (mažiausias plotas 12m2) kambarių (numerių) viešbutyje ir mažiausiai 5 kambariai motelyje arba svečių namuose;

Ш Kiekviename kambaryje (numeryje) atskirai įrengta vonios (dušo) patalpa (mažiausias plotas – 2,3 kv.m.) arba praustuvas, tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;

Ш Įrengta mažiausiai dvi bendro naudojimo patalpos asmens higienos (sanitarijos) poreikiams dešimčiai apgyvendinimo vietų (jeigu nėra šios įrangos kambariuose (numeriuose);

Ш Įrengta speciali bendro naudojimo patalpa maitinimui ir poilsiui arba atskiros patalpos šioms paslaugoms teikti;

Ш Įrengta virtuvė maistui ruošti ir tiekti;

Ш Įrengta priėmimo patalpa su telefono
ryšiu, informacine ir registravimo apskaitos sistema;

Ш Įrengti sandėliai ir atskira patalpa darbuotojams;

Ш Viešbutyje sudarytos sąlygos teikti maitinimo paslaugas (užsakymus) kambariuose (numeriuose);

Ш Kambariai (numeriai) kas dieną tvarkomi ir valomi;

Ш Patalpos atitinka bendro saugumo, priešgaisrinio saugumo ir higienos normų reikalavimus;

Ш Darbuotojai turi einamas pareigas atitinkantį kvalifikacinį pasirengimą.

Pusryčių paslauga yra paslauga, kurios kaina įskaičiuojama į bendrą apgyvendinimo paslaugos kainą. Vartotojo pageidavimu pusryčių kaina gali būti nurodoma atskirai.

Apgyvendinimo paslaugų kaina negali būti didinama vartotojo apgyvendinimo metu arba jei kaina buvo deklaruota informacijos šaltiniuose ir nurodytas jos galiojimo laikotarpis, arba jei nėra galiojimo laikotarpio, – metus nuo šios informacijos paskelbimo.

Patalpų įrengimo reikalavimus ir pažymėjimo (sertifikato) formą bei išdavimo (panaikinimo) tvarką nustato Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės. Šias taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

VIEŠBUČIŲ KLASIFIKAVIMAS

Viešbučiai gali būti klasifikuojami pagal jų tikslus, vietą, dydį, patogumus, nuosavybę. Skirtingų tipų viešbučiai savo svečiams siūlys skirtingas paslaugas.

Viešbučius galima klasifikuoti ir pagal tai, kas juose apsigyvena. Viešbučiai gali būti skirstomi į:

1. komercinius;

2. turistinius;

3. kurortinius.

Viešbučiai, kurie savo paslaugas siūlo keliaujantiems verslininkams, vadinami komerciniais. Turistiniai viešbučiai teikia paslaugas savo malonumui keliaujantiems žmonėms. Kurortiniai viešbučiai taip pat siūlo paslaugas savo malonumui keliaujantiems žmonėms, tačiau šie viešbučiai pastatyti gražiose vietose (pajūryje arba kaime).

Pagal numatomą svečiavimosi trukmę viešbučiai gali būti skirstomi į tranzitinius ir ilgalaikio buvimo. Tranzitiniuose viešbučiuose svečiai praleidžia naktį arba dvi. Šie viešbučiai dažniausiai statomi šalia oro uostų, geležinkelių ar jūrų uostų.

Dar viešbučius galima klasifikuoti pagal tai, kur jie pastatyti:

1. miesto centre;

2. priemiestyje;

3. kurortiniuose miestuose.

Taip pat galima klasifikuoti pagal dydį. Maži viešbučiai turi iki 100 kambarių, vidutinio dydžio nuo 100 iki 200 kambarių, o dideli viešbučiai paprastai turi daugiau kaip 200 kambarių.

Viešbučio dydis lemia ir jo funkcijas bei veiklos organizavimą. Dideliuose viešbučiuose yra atskiri skyriai, teikiantys tik vienos rūšies paslaugą. Vidutinio dydžio viešbučio skyriai yra mažiau specializuoti. Pavyzdžiui, restoranas teikia maistą ir į svečių kambarius, ir į konferencijų sales.

Viešbučiai gali skirtis paslaugų standartais ir sąlygomis, kurias jie siūlo. Jie gali būti skirstomi į įvairiapusio aptarnavimo, pigius ir taip pat vadinamus savitarnos viešbučius, kur galima gauti tik nakvynę.

Įvairiapusio aptarnavimo viešbučiai be nakvynės savo viešbučiams siūlo daugybę kitų paslaugų: maitinimą, skalbyklos paslaugas, pramogas bei įvairias paslaugas verslo žmonėms.

Savitarnos viešbučių kambariuose yra mikrobangų krosnelės. Šie viešbučiai pastatyti šalia greitkelių ir dažnai vadinami moteliais. Svečiai apgyvendinami šveicariško stiliaus vasarnamiuose, vadinamuose „chalet“. Šie viešbučiai yra pakankamai dideli, jų svečių automobiliams įrengiamos specialios automobilių stovėjimo aikštelės.

Viešbutis gali būti:

1. privatus (valdomas asmens ar privačios bendrovės);

2. priklausyti vietinei bendruomenei;

3. priklausyti tarptautinei kompanijai (tarptautiniam viešbučių tinklui).

Dažniausiai viešbučiai klasifikuojami pagal žvaigždučių skaičių. Jie gali turėti nuo 1 iki 5 (kartais šešių) žvaigždučių. Kai kuriose šalyse viešbučiai žymimi A, B, C, karūnomis ar raktais.

Kiekvienos šalies turizmo ar kitos institucijos pačios nustato savo viešbučių kategorijas, todėl įvairiose šalyse jos gali skirtis. Suteikiant žvaigždutes pirmiausia įvertinamos teikiamos paslaugos ir naudojama įranga.

Vienos žvaigždutės viešbutis įrengtas paprastai, kambariuose nėra dušo, televizoriaus.

Dviejų žvaigždučių viešbutyje jau pusė kambarių turi dušus, telefoną, teikiamos skalbimo ir cheminio valymo paslaugos.

Trijų žvaigždučių viešbučiai gali būti nedideli, bet prabangūs ar didesni, bet siūlantys daugiau patogumų. Kambariuose būna įrengtos vonios, miegamuose yra telefonai, siūlomas maitinimas, galima išsikeisti valiutos.

Keturių žvaigždučių viešbučiuose galima pasinaudoti sauna, baseinu, sveikatingumo sale, didelė kambarių įvairovė.

Penkių žvaigždučių viešbučiai – prabangūs, turi automobilių garažą, kirpyklą, bagažo nešikai dirba visą parą. Jeigu svečiai atvyksta su gyvūnais, galima jų priežiūra. Vienam kambariui aptarnauti čia tenka nuo 1 iki 1,5, o kai kada ir daugiau darbuotojų. Tačiau žvaigždučių skaičius ir darbuotojų gausa – dar ne viskas.

PAGRINDINIAI VIEŠBUČIO SKYRIAI, JŲ FUNKCIJOS

Kiekvienas viešbučio skyrius atlieka tam tikras funkcijas. Galimi tokie viešbučio skyriai:

Ш Virtuvė

Ш Rinkodaros ir pardavimų skyrius;

Ш Buhalterija;

Ш Techninės priežiūros skyrius;

Ш Apsaugos skyrius;

Ш Personalo
mokymo skyrius;

Ш Kambarių ūkio skyrius;

Ш Svečių priėmimo poskyris;

Ш Kambarių priežiūros poskyris.

Virtuvė atsakinga už kavinių, barų, poilsio kambarių, restoranų ir banketų salių teikiamas paslaugas bei maisto ir gėrimų tiekimo į kambarius paslaugą.

Rinkodaros ir pardavimų skyrius atsako už naujų klientų paiešką, reklamą, palaiko ryšius su visuomene.

Buhalterija tvarko finansinę apskaitą, atsako už pinigų priėmimą, mokėjimų pavedimus, žiniaraščių tvarkymą, auditą. Dėl finansinių bei statistinių duomenų svarbos glaudžiai susieta su svečių priėmimo tarnyba.

Techninės priežiūros skyrius prižiūri viešbučio išorės bei vidaus mechanizmus ir įrangą (šildymo, kondicionavimo sistemas, liftus, apšvietimą ir kt.). taip pat remontuoja baldus, atlieka smulkius statybos darbus, taiso santechnikos įrengimus.

Apsaugos skyriaus pagrindinis uždavinys – viešbučio svečių, lankytojų ir visų darbuotojų saugumas. Šis skyrius stebi viešbučio teritoriją, kontroliuoja stebėjimo įrangą, saugo viešbučio gyventojų, lankytojų bei tarnautojų nuosavybę.

Personalo ir mokymo skyrius atsakingas už naujų darbuotojų priėmimą ir mokymą, kvalifikacijos kėlimą, darbuotojų santykius, darbo apmokėjimą. Viešbučių savininkai daug dėmesio skiria darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui. Nauji darbuotojai pasirenkami labai atsargiai. Dėl šių priežasčių labai padidėjo Personalo skyrių svarba.

Kambarių ūkio skyriui gali priklausyti Svečių priėmimo, Kambarių priežiūros, Išankstinio kambarių rezervavimo, Telefoninių pokalbių poskyriai. Kambarių ūkio skyriui taip pat priklauso administratorius – tai matomoje vietoje sėdintis viešbučio darbuotojas, galintis lankytojams suteikti rūpimą informaciją. Kambarių ūkio padalinys susideda iš dviejų padrindinių – Svečių priėmimo ir Kambarių priežiūros poskyrių.

Svečių priėmimo poskyris – tai visame viešbutyje labiausiai matomas skyrius. Nuo jo veiklos priklauso svečių nuomonė apie viešbutį. Jis vienija visus kambarių ūkio skyrius ir tarnybas. Svečių priėmimo poskyris teikia informaciją ir pašto paslaugas. Registruoja svečius, skirsto kambarius, kasos aparatu fiksuoja pajamas. Kiekvieną iš šių darbų gali atlikti atskiri darbuotojai arba vienas iš šios tarnybos darbuotojų. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai: gauti pinigų už kambarius (čekiais, kreditinėmis kortelėmis, užsienio valiuta), sekti apmokėjimą.

Kambarių priežiūros poskyris atsako už kambarių ir visų viešbučio viešųjų vietų švarą. Būtina, kad svečių priėmimo poskyris bendradarbiautų su kambarių ūkio priežiūros poskyriu, nes kitaip nebus įmanoma apibendrinti duomenų apie išnuomotus, paruoštus, laisvus, bet dar neišvalytus ar remontuotinus kambarius. Šio padalinio darbo organizavimas ir darbuotojų skaičius priklausys nuo to, kokias paslaugas viešbutis siūlo.

DARBUOTOJŲ PAREIGOS

Vadovo pareigos.Viena iš vadovų pareigų – surasti laiko pakalbėti su ypatingais svečiais, pavaišinti juos gėrimais ar netgi nusiųsti šampano į jų kambarius. Kiti svečiai taip pat neturėtų jaustis užmiršti, nes viešbutyje turi vyrauti namų aplinka.

Draugiškas ir paslaugus vadovas tikrai neliks neįvertintas ar nepastebėtas.

Nevisi tampa gerais vadovais ir gerais darbuotojais. Todėl reikia mokytis. Mokytis privalo ir personalas, ir vadovai.

Susirinkimai turi būti trumpi ir vykti reguliariai. Geriau trumpą susirinkimą surengti kartą per savaitę, negu ilgą ir atsitiktinį kartą per metus.

Susirinkimams reikia ruoštis. Sugebėjimų sklandžiai vesti susirinkimą įgijama ne iš karto. Trumpai reikia susipažinti su dienotvarke.

Darbuotojų pareigos.

1. Darbuotojai turi būti malonūs, paslaugūs ir pagarbūs su svečiais, administracija ir kitais darbuotojais.

2. Darbuotojai privalo visada būti budrūs ir atidžiai klausytis administracijos, svečių ar bendradarbių įsakymų ir paliepimų.

3. Visi darbuotojai –vienas kolektyvas.

4. Privaloma pranešti apie nuostolius ir įvairius gedimus.

5. Būtina lankyti susirinkimus.

6. Visas problemas būtina aptarti su administracija. Negalima leisti , kad svečiai sužinotų apie esamus nesklandumus.

7. apie kiekvieną svečių nusiskundimą privaloma kaip galima greičiau informuoti administracija.

8. Darbuotojams draudžiama viešai kritikuoti darbdavį, įstaigą ir kitus darbuotojus.

9. Plepalai, intrigos, pagieža neturi trugdyti dirbti. Svarbiausia dirbti kolektyviai, problemoms spręsti yra kitų būdų.

10. Praustis ir kvepintis privaloma prieš kiekvieną darbo dieną. Plaukai turi būti švarūs deramai sutvarkyti, dažnai plautis rankas, prižiūrėti dantis, kad iš burnos nesklistų blogas kvapas.

11. Darbe negalima būti be uniformos.

12. Kalbėti reikia taip, kad svečiai girdėtų.

13. Nusprendus pakeisti darbovietę būtina pranešti administracijai ir nurodyti išėjimo priežastis.

KAMBARIŲ TIPAI, KAINOS

Kambariai gali būti skirstomi:

· Vienvietis (viena lova) SB;

· Dvivietis (atskiros lovos) TB;

· Dvivietis (dvigulė lova) DB;

· Liuksas (du atskiri kambariai miegui ir poilsiui) SU.

Pagal esančius baldus ir įvairius priedus kambariai gali būti skirstomi į standartinius, patobulintus ir liuksus.

Studija – tai tokio tipo kambarys, kur lovos
sumontuotos nišose, dieną jos sulankstomos ir erdvė panaudojama veiklai.

Kai kuriuose viešbučiuose, kur mėgsta apsistoti verslo žmonės, siūloma apsigyventi patobulintuose aukštuose, pritaikytuose verslo žmonių poreikiams tenkinti. Tokiame aukšte gali būti atskiras svečių įregistravimo kambarys, ten pat įrengtas susitikimų kambarys. Kambariuose yra fakso aparatai, mobiliojo ryšio telefonai, atskira erdvė poilsiui ir baras.

Norėdami patenkinti nerūkančiųjų svečių poreikius, daugelis viešbučių turi specialius aukštus, kuriuose nerūkoma. Baldai ir kambarių oras prisigeria tabako dūmų kvapo. Kai kurie viešbučiai apgyvendina tik moteris. Taip patenkindami feminisčių pageidavimai. Viešbučiai prisitaiko prie svečių poreikių.

Prezidentiniai numeriai skirti labai svarbiems ir labai turtingiems svečiams. Čia kambariai daug didesni, baldai ir vidaus įranga egzotiški ir brangūs, o teikiamos paslaugos būdingos tik šiems kambariams.

Kambarių dydis, interjeras ir vaizdas pro langą lemia ir kainą.

Kadangi svečių poreikiai labai nevienodi, kambarių kainos labai įvairios. Daugelio viešbučių kambarių kainos kinta priklausomai nuo metų laiko ir siūlomų paslaugų.

Nevienodomis kambarių kainomis ir nuolaidomis siekiama priartinti produktą prie vartotojų rinkos. Jeigu viešbutis aptarnauja dalį kokios nors bendrovės ar organizacijos darbuotojų ir nori pritraukti naujas bendroves ar organizacijas, pasiūlo 10-20% nuolaidą. Jei apgyvendinamos grupės, viešbutis gali siūlyti 20-25% ir net didesnę nustatytos kainos nuolaidą. Dideliuose viešbučiuose paprastai yra įvairiai kainuojančių kambarių įvairiems klientams. Labai svarbu, kad Priėmimo skyrius gerai žinotų apie tą kainų įvairovę, kurį klientą galima priskirti vienai ar kitai kainų nuolaidų grupei, kas įeina į kainą, už ką reikia mokėti papildomai.

Informacija apie viešbučių kambarių kainas ir paslaugų kainas pateikiama viešbučio buklete.

Reklaminiai bukletai yra labai svarbūs parduodant viešbučio kambarius, maistą, gėrimus bei kitas paslaugas. Lankstinukai su kambarių nuotraukomis labai praverčia Priėmimo skyriui. Kambarių įkainiai paprastai atspausdinami atskirai, kad pasikeitus kainoms lankstinukas netaptų nebetinkamas.

PRIĖMIMO SKYRIUS IR JO POSKYRIAI

Svečiavimąsi viešbutyje galimasuskirstyti į keturias atskiras fazes:

1. iki atvykimo;

2. atvykimas;

3. svečiavimasis;

4. išvykimas.

Mažesniame viešbutyje darbų būna mažiau, vienas darbuotojas gali atlikti įvairias užduotis. Priėmimo skyriaus darbuotoja be savo tiesioginio darbo gali atlikti ir telefono operatorės funkcijas bei teikti informaciją. Šveicorius gali teikti ir informaciją bei pašto paslaugas. Vairuotojas be savo pagrindinio darbo gali būti ir nešiku.

Labai dideliame viešbutyje Priėmimo skyrius būna suskirstytas į smulkesnius poskyrius ir kiekvienas iš jų yra atsakingas už tam tikrą sritį. Kambarių rezervavimo skyrius atsakingas už visus išankstinius užsakymus. Skyriui vadovauja rezervavimo vadybininkas, jam tiesiogiai atsiskaito visi šio skyriaus darbuotojai. Kasos darbuotojai gali būti tiesiogiai pavaldūs ne Priėmimo skyriaus vadybininkui, o buhalterijai per finansininką, kuris atsakingas už šio padalinio veiklą. Kartais šias funkcijas atlieka naktinis administratorius.

Priėmimo skyriaus darbas gali priklausyti nuo viešbučio dydžio. Dideli viešbučiai turi daug darbuotojų ir stengiasi, kad kiekvienas darbuotojas kuo daugiau specializuotųsi. Mažesniuose viešbučiuose vienas darbuotojas gali atlikti daug įvairių paslaugų. Taip pat turi reikšmės, kokio standarto laikomasi.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2549 žodžiai iš 8381 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.