Viesbucio ypatumai
5 (100%) 2 votes

Viesbucio ypatumai

Įvadas

Turizmas labai svarbi šalies ekonomikos šaka. Tai darbo vietos viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose, turizmo firmose,muziejuose, maitinimo įmonėse bei parduotuvėse.

Atvykstamasis (užsienio) turizmas leidžia didinti šalies paslaugų eksportą ir skatinti vietinių produktų ir prekių vartojimą bei turizmo išteklių naudojimą, taip pat daro įtaką šių išteklių išsaugojimui. Atvykstamasis turizmas yra vienas iš efektyviausių būdų pristatyti Lietuvą pasauliui ir formuoti šalies įvaizdį.

Turizmo paslaugų plėtojimą skatina ir vietinis turizmas. Gyventojų kelionės po šalį- tai yra ne tik savo krašto pažinimo, bet ir asmenybės formavimo priemonė, gamtos ir kultūros vertybių tausojimo mokykla. Vietinis turizmas- tai žmonių poilsis, nuo korio didele dalimi priklauso šalies darbo jėgos kokybiniai rodikliai.

Teikiamų paslaugų rūšių įvairovė ir pasiūla sąlygoja atitinkamą paslaugų vartotojų ratą, o vartotojo pirkimo galia lemia skirtingų paslaugų vartojimą ir paklausą.

Turizmas tikriausiai būtų neįmanomas be transporto paslaugų, specializuotų parduotuvių, prekiaujančių tik tai vietovei būdingais suvenyrais, laisvalaikio organizavimo, nuomos ir daugelio kitų paslaugų, kurias teikia įvairiausios įmonės. Vienos jų tikisi gauti kuo daugiau pelno, pavyzdžiui, viešbučiai ir restoranai, kitos turi kitokių tikslų.

Norint efektyviai dirbti, reikia išstudijuoti, kas vyksta pasirinktoje verslo srityje, nes:

• Nuolat daugėja tarptautinių verslų, todėl vis daugiau žmonių yra priversti keliauti;

• Žmonės vis daugiau uždirba, todėl kelionėms gali skirti daugiau pinigų.

Įvertinusios šias aplinkybes, pervežimų, ypač oro transportu, kompanijos stengiasi pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Toliau aptarsime viešbučių darbo principus. Nes jie viena iš svarbiausių paslaugų verslo grandžių.

1. Viešbučiai ir jų klasifikavimas

1956m. Viešbučių savininkų akte pateiktas aiškus viešbučio apibrėžimas. “Viešbutis- tai įstaiga, kurioje savininkas be ypatingos sutarties siūlo maistą ir gėrimus, jeigu reikia, duoda nakvynę kiekvienam keleiviui, kuris už pasiūlytas paslaugas ir patogumus pasiruošęs mokėti tam tikrą sumą ir kurį tenkina siūloma paslauga.”

1998m. kovo 19 dieną priimtame Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (Nr.VIII-667) viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos apibrėžiamos taip:

13 straipsnis. Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos

1. Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas teikia viešbučiai, moteliai, svečių namai. Žodžius “viešbutis”, “motelis”, “svečių namai” savo pavadinime, reklamoje ar kitais atvejais gali vartoti tik įmonės, įregistruotos turizmo paslaugų registre ir turinčios pažymėjimą (sertifikatą) teikti apgyvendinimo paslaugas.

2. Viešbutis yra įmonė, kurioje apgyvendinimo paslaugos teikiamos tam tikslui skirtame (pritaikytame) statinyje (ar jų grupėje) su specialiai suplanuotomis patalpomis- kambariais (numeriais) ir bendrojo naudojimo patalpomis, taip pat inžinerine įranga bei reikiama įranga apgyvendinimo paslaugoms teikti. Kambariai (numeriai) turi būti sunumeruoti, turėti bendrą komercinį valdymą. Kambarių turi būti ne mažiau už nustatytą minimalų kiekį.

3. Motelis yra įmonė, teikianti apgyvendinimo paslaugas viešbučio tipo statinyje, turinti geras autotransporto privažiavimo sąlygas ir papildomai teikianti transporto priemonių saugojimo bei aptarnavimo (autoserviso) paslaugas.

4. Svečių namai yra įmonė, viešbučio tipo statinyje teikianti tik apgyvendinimo paslaugas ir patarnavimus, reikalingus turistams priimti.

14 straipsnis. Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugų minimalūs reikalavimai

1. Įmonė, norinti teikti viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas, registruojama turizmo paslaugų registre. Jai išduodamas pažymėjimas (sertifikatas), jeigu atitinka šiuos minimalius reikalavimus:

a) specialiai įrengta mažiausiai 10 vieviečių (mažiausias plotas- 8 kv.m.) ir dviviečių (mažiausias plotas- 12 kv.m.) kambarių (numerių) viešbutyje ir mažiausiai 5 kambariai (numeriai) motelyje, svečių namuose;

b) kiekviename kambaryje (numeryje) atskirai įrengta vonios (dušo) patalpa (mažiausias plotas- 2.3 kv.m.) arba praustuvas, tiekiamas šaltas ir karštas vanduo;

c) įrengta mažiausiai dvi bendro naudojimo patalpos asmens higienos (sanitarijos) poreikiams dešimčiai apgyvendinimo vietų (jeigu nėra šios įrangos kambariuose (numeriuose);

d) įrengta speciali bendro naudojimo patalpa maitinimui ir poilsiui arba atskiros patalpos šioms paslaugoms teikti;

e) įrengta virtuvė maistui ruošti ir tiekti;

f) įrengta priėmimo patalpa su telefono ryšiu, informacine ir registravimo apskaitos sistema;

g) įrengti sandėliai ir atskira patalpa darbuotojams;

h) viešbutyje sudarytos sąlygos teikti maitinimo paslaugas (užsakymus) kambariuose (numeriuose);

i) kambariai (numeriai) kas dieną tvarkomi ir valomi;

j) patalpos atitinka bendro saugumo, priešgaisrinio saugumo ir higienos normų reikalavimus;

k) darbuotojai turi einamas pareigas atitinkantį kvalifikacinį pasirengimą.

2. Pusryčių paslauga yra paslauga, kurios kaina įskaičiuojama į bendrą apgyvendinimo paslaugos kainą. Vartotojo pageidavimu pusryčių kaina gali būti nurodoma atskirai.

3. Apgyvendinimo paslaugų kaina negali būti didinama vartotojo apgyvendinimo metu
arba jei kaina buvo deklaruota informacijos šaltiniuose ir nurodytas jos galiojimo laikotarpis, arba jei nėra galiojimo laikotarpio- metus nuo šios informacijos paskelbimo.

4. patalpų įrengimo reikalavimus ir pažymėjimo (sertifikato) formą bei išdavimo (panaikinimo) tvarką nustato Viešbučių tipo apgyvendinimo paslaugų teikimo taisyklės. Šias taisykles tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Yra ir kitokio tipo įstaigų, siūlančių apgyvendinimo paslaugas (pvz., ligoninės, mokymo įstaigų bendrabučiai, mebliuoti kambariai ir kalėjimai), tačiau jos nepriklauso viešbučio tipo įstaigoms, kadangi netenkina specifinių keliautojų reikmių.

Viešbučiai gali būti klasifikuojami pagal jų tikslus, vietą, dydį, patogumus, nuosavybę. Skirtingų tipų viešbučiai savo svečiams skirtingas paslaugas.

Tikslas

Viešbučius galima klasifikuoti ir pagal tai, kas juose apsigyvena. Viešbučiai gali būti skirstomi į:

1) komercinius;

2) turistinius;

3) kurortinius.

Viešbučiai, kurie savo paslaugas siūlo keliaujantiems verslininkams, vadinami komerciniai. Turistiniai viešbučiai teikia paslaugas savo malonumui keliaujantiems žmonėms. Kurortiniai viešbučiai taip pat siūlo paslaugas savo malonumui keliaujantiems žmonėms, tačiau šie viešbučiai pastatyti gražiose vietose (pajūryje arba kaime).

Pagal numatomą svečiavimosi trukmę viešbučiai gali būti skirstomi į tranzitinius ir ilgalaikio buvimo. Tranzitiniuose viešbučiuose svečiai praleidžia naktį ar dvi. Šie viešbučiai dažniausiai statomi šalia oro uostų, geležinkelių ar jūrų uostų.

Vieta

Dar viešbučius galima klasifikuoti pagal tai, kur jie pastatyti:

1) miesto centre;

2) priemiestyje;

3) kurortiniuose miestuose.

Dydis

Taip pat galima klasifikuoti pagal dydį. Maži viešbučiai turi iki 100 kambarių, vidutinio dydžio 100- 200 kambarių, o dideli viešbučiai paprastai turi daugiau kaip 200 kambarių.

Viešbučio dydis lemia ir jo funkcijas bei veiklos organizavimą. Dideliuose viešbučiuose yra atskiri skyriai, teikiantys tik vienos rūšies paslaugą (pvz., maisto ir gėrimų tiekimas į kambarius. Šio padalinio padavėjai aptarnauja svečius tik kambariuose). Vidutinio dydžio viešbučio skyriai yra mažiau specializuoti. Pavyzdžiui, restoranas tiekia maistą ir į svečių kambarius, konferencijų sales.

Patogumai

Viešbučiai gali skirtis paslaugų standartais ir sąlygomis, kurias jie siūlo. Jie gali būti skirstomi į įvairiapusio aptarnavimo, pigius ir į taip vadinamus savitarnos (“self- catering”) viešbučius, kur galima gauti tik nakvynę.

Įvairiapusio aptarnavimo viešbučiai be nakvynės savo svečiams siūlo daugybę kitų paslaugų: maitinimą, skalbyklos paslaugas, pramogas bei įvairias paslaugas verslo žmonėms.

Savitarnos viešbučių kambariuose yra mikrobangų krosnelės. Šie viešbučiai pastatyti šalia greitkelių ir dažnai vadinami moteliais. Svečiai apgyvendinami šveicariško stiliaus vasarnamiuose vadinamuose “chalet”. Šie viešbučiai yra pakankamai dideli, jų svečių automobiliams įrengiamos specialios automobilių stovėjimo aikštelės.

Nuosavybė

Viešbutis gali būti:

1) privatus (valdomas asmens ar privačios bendrovės);

2) priklausyti vietinei bendrovei;

3) priklausyti tarptautinei kompanijai (tarptautiniam viešbučių tinklui).

2. Žvaigždučių skaičius

Dažniausiai viešbučiai klasifikuojami pagal žvaigždučių skaičių. Jie gali turėti nuo vienos iki penkių (kartais šešių) žvaigždučių. Kai kuriose šalyse viešbučiai žymimi raidėmis A, B, C, karūnomis ar raktais.

Kiekvienos šalies turizmo ar kitos institucijos pačios nustato savo viešbučių kategorijas, todėl įvairiose šalyse jos gali skirtis. Suteikiant žvaigždutes pirmiausia įvertinamos teikiamos paslaugos ir naudojama įranga.

Vienos žvaigždutės viešbutis įrengtas paprastai, kambariuose nėra dušo, televizoriaus.

Dviejų žvaigždučių viešbutyje jau pusė kambarių turi dušus, telefoną, teikiamos skalbimo ir cheminio valymo paslaugos.

Trijų žvaigždučių viešbučiai gali būti nedideli, bet prabangūs ar didesni, bet siūlantys daugiau patogumų. Kambariuose būna įrengtos vonios, miegamuosiuose yra telefonai, siūlomas maitinimas, galima išsikeisti valiutos.

Keturių žvaigždučių viešbučiuose galima pasinaudoti sauna, baseinu, sveikatingumo sale, didelė kambarių įvairovė.

Penkių žvaigždučių viešbučiai- prabangūs, turi automobilių garažą, kirpyklą, bagažo nešikai dirba visą parą. Jeigu svečiai atvyksta su gyvūnais, galima jų priežiūra. Vienam kambariui aptarnauti čia tenka nuo 1 iki 1,5, o kai kada ir daugiau darbuotojų. Tačiau žvaigždučių skaičius ir darbuotojų gausa- dar ne viskas. Kas lemia viešbučio pasirinkimą, matome žemiau pateiktoje lentelėje.

1 lentelė. Svečių viešbučio pasirinkimo faktoriai

Visi lankytojai Nuolatiniai viešbučio lankytojai

Švara 63% 63%

Geras aptarnavimas 42% 45%

Patogumai 35% 41%

Vieta 32% 38%

Kainos 39% 35%

Poilsio sąlygos 26% 30%

3. Keliautojų būstinės ir jų paslaugos

Prie keliautojų būstinių priskiriami viešbučiai, moteliai, pensionatai- svečių bei poilsio namai, sveikatingumo centrai, jaunimo bendrabučiai, kondominiumai, kempingai, turistinės bazės ir kt. Juose keliautojai nakvoja, ilsisi, tvarko verslo ir kitus reikalus. Būstinės teikia paslaugas
tiesiog vartotojams, jos labai imlios kapitalo ir darbo. Pagrindinis kapitalas yra svarbesnis, nes jame vyrauja pastatai, techninė įranga bei sanitarijos techniniai įrenginiai. Paslaugoms teikti reikia daug žmonių darbo, nes jo mechanizavimo galimybės ribotos. Pasitelkus techniką, galima rezervuoti vietas, mechanizuoti apskaitą bei pagalbinę veiklą. Apskritai čia paplitęs žemos kvalifikacijos darbas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1577 žodžiai iš 5220 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.