Viešbučių veiklą apibūdinantys rodikliai
5 (100%) 1 vote

Viešbučių veiklą apibūdinantys rodikliai

VIEŠBUČIŲ VEIKLĄ APIBŪDINANTYS RODIKLIAI

Pirmieji viešbučiai atsirado daugiau kaip prieš tūkstantį metų iki Kristaus gimimo – Egipte, Graikijoje, Romoje ir Rytų kraštuose. Šalia didžiųjų kelių kūrėsi specialūs punktai arba stotys. Čia apsistodavo vežėjai, kurjeriai, valstybės tarnautojai. Didžiuliai karavanai su prekėmis keliavo Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos, Užkaukazės keliais. Tuose keliuose ir kūrėsi „pastovio kiemai“, „channos“, „karavan sarajai“. Tai dabartinių viešbučių pirmtakai.

Pirmuosius valstybinius tų laikų viešbučius Europoje įkūrė Romos imperatorius Oktavianas 63 m. pr. m.e. – 14 m.e.m. didžiuosiuose Romos imperijos keliuose. Atstumai tarp viešbučių siekė iki vienos dienos vežėjo kelio. Šis tinklas apėmė Mažąją Aziją ir Galiją.

Žlugus Romos imperijai, viešbučių tinklas iš naujo atsigavo tik viduramžiais, prasidėjus masinėms pirklių, meistrų, mokinių, artistų, fokusininkų klajonėms. Jiems ir prireikė viešbučių. Vienuolynai, cechai, kunigaikščių dvarai nemokamai, vardan artimo meilės, priglausdavo keliautojus. Tuo metu Karolis Didysis (768-814 m.m.) išleido keliauninkų aptarnavimo ediktą, kuriame vienuolynams ir bažnyčioms nurodoma išlaikyti „gospicerijas“, kuriose piligrimai ir keliautojai galėjo nemokamai nakvoti, maitintis, praustis, gauti medicininę pagalbą. Tos „gospicerijos“ ypač išsivystė Šveicarijoje. Šioje srityje Šveicarija ir dabar laikoma labai autoritetinga.

Seniausias mums žinomas viešbutis vadinosi „karavan sarajus“ ir buvo įkurtas Graikijos mieste Knossose 1400 m.pr.m.e. Jo pirmąjį aukštą puošė gražus vestibiulis su freskomis. Šalia vestibiulio buvo įrengtas specialus baseinas, kuriame keliautojai plaudavosi kojas. Pirmajame aukšte taip pat buvo nedidelės vonios, sklidinos šilto vandens, ir sandėliai daiktams saugoti. Antrajame aukšte – svečių kambariai. Vėliau Graikijoje atsirado privačių ir valstybinių viešbučių. Valstybiniai buvo prieinami visiems ir vadinosi „katalogijomis“ arba „pandokėjomis“. Šių pastatų griuvėsių išlikę Olimpo mieste (IV a. pr. m. e.).

Herodotas (V a. pr. m. e.) aprašo ypatingai gerą viešbučių tinklą Persijos valstybės keliuose. Jie priklausė pačiam šachui ir buvo skirti valdininkams, keliaujantiems tarnybos reikalais.

Viduramžiais keliauti ėmė vis daugiau žmonių. Daugėjo privačių viešbučių, kurie Europoje vadinosi „osterijos“. Viena iš seniausių tokių „osterijų“ Sent Albanso miestelyje, Anglijoje, vadinosi „Pas besipešantį gaidį“.

Ispanijoje, Grenadoje, iki šiol išsilaikė „karavan sarajus“, apie kurio vidinį kiemą trimis aukštais buvo išdėstyti svečių kambariai.

Panašių „karavan sarajų“ randama ir Stambule. Net po Antrojo pasaulinio karo Rusijoje buvo veikiančių „pastovio kiemų“ Sibiro trakte, ypač Omsko – Krasnojarsko ruože.

Vėlyvaisiais viduramžiais keliauninkų dar padaugėjo. 1560 m. belgų šeima pavarde Taksi įkūrė susisiekimo diližansais tarnybą maršrutu Briuselis – Viena. Šiuose ir kituose naujuose keliuose reikėjo vis naujų viešbučių. Daugėjo viešbučių, daugėjo ir pačių keliauninkų. Keitėsi aptarnavimo kultūra ir paslaugos.

XVII a. įvyko lemtingas lūžis: žodžiu „hotel“, reiškusiu aristokrato privačią miesto rezidenciją, imami vadinti rūmai ar pastatai, skirti apsistoti visiems keliauninkams, turintiems pakankamai pinigų. Prasidėjo viešbučių statyba, labiausiai suklestėjusi XIX a. ir XX a. pradžioje.

Lietuvoje viešbučių funkcijas atliko karčemos ir pašto namai, minimi jau nuo XIV a. Karčemos paprastai būdavo daug didesnės už kitus namus. Jose prekiauta, vaišintasi, gyvenimas čia virte virdavo.

XVI-XVII a. pašto namai buvo statomi didesniuose, svarbesniuose ir prie pagrindinių kelių esančiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Merkinėje. Pašto namų paskirtis buvo kiek kitokia: juose buvo tvarkomi pašto reikalai, veikė karčemos, krautuvės. Atskiros patalpos buvo skirtos karaliui ir jo palydai apsistoti.

XIX a. antrajame ketvirtyje per Lietuvą buvo nutiesti du pagrindiniai traktai: iš Peterburgo į Vakarus ir į Vidurio Europos šalis. Lietuvoje prie tarptautinių traktų stovėjo 25 arklių pašto stotys. Jos atliko pašto tarnybų, arklių keitimo punktų, viešbučių ir užkandinių funkcijas.

Duomenų apie pirmuosius Lietuvos viešbučius randama nuo 1812 m. Nuo tada jų savininkams nustatyti mokesčiai.

Apgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių viešbučio siūlomų paslaugų ir vienas iš pagrindinių pelno šaltinių.

Būtina pabrėžti, kad apgyvendinimas tai ne vien kambario ir lovos nuoma. Svečias, perkantis šią paslaugą, perka ir aplinką, saugumą. Visi viešbučiai apgyvendina svečius, tačiau ši paslauga galin būti skirtinga net ir tame pačiame viešbutyje.

Apgyvendinimo paslauga-ne vien tik kambarys, vienvietis ar dvivietis, tačiau ir visa, kas priklauso tam kambariui. Gal pro kambario langus matosi parkas, gal kambaryje yra baras, gal viešbučio televizijos kanalu galima žiūrėti filmus (t. y. viešbutis turi savo filmų rinkinį), gal galima tiesiogiai paskambinti į miestą, gal maistas ir gėrimai tiekiami į kambarius? Visa tai įeina į apgyvendinimo paslaugos sąvoka.

Svečias tikisi, kad Priėmimo skyriaus darbuotojai viską išsamiai papasakos. Būtent todėl šio skyriaus darbuotojams labai svarbu kuo daugiau

žinoti apie tai, ką jie siūlo.

Atsižvelgus į svečių poreikius, siūlomi skirtingi kambariai, t.y. viešbutis siūlo įvairaus dydžio, nevienodo interjero, su vaizdu į parką, su įvairiais patogumais kambarius.

Kambariai gali būti klasifikuojami įvairiai. Pavyzdžiui, pagal lovų skaičių ir dydį, pagal baldus, kambario dydį ir vaizdą pro langus. Be to, kai kurie viešbučiai siūlo ypatingus kambarius ypatingiesiems svečiams – kambarius su geresne įranga verslo žmonėms, prezidentinius liuksus labai svarbiems svečiams.

Kambariai gali būti skirstomi pagal lovų skaičių ir dydį (žr. 1 lentelę). Tai:

• vienvietis (viena lova) SB;

• dvivietis kambarys (dvi atskiros lovos) TB;

• dvivietis kambarys (viena plati, t.y. dvigulė lova) DB;

• liuksas (du atskiri kambariai, iš kurių vienas skirtas miegui, kitas – poilsiui) SU.

Kalbant apie lovų čiužinius, reikėtų pastebėti, kad jie skirstomi į klases, o jos žymimos žvaigždutėmis (nuo vienos iki penkių), kaip ir viešbučiai. Juo geresnis čiužinys, tuo daugiau jame spyruoklių, tuo daugiau ir žvaigždučių.

Kambarių tipas Lovų skaičius Lovų plotis (cm) Žmonių sk.

VienvietisDvivietisDvivietisKaralienėsKaraliaus 12 atskiros1 dvigulė11 9090135150180 12222

Liukso kambariai skiriasi vienas nuo kito ne tik skirtinguose viešbučiuose, bet ir tame pačiame viešbutyje. Kartais poilsio zona atskiriama nuo miegamojo zonos. Liukse – studijoje šias zonas gali skirti tik paprasčiausia pertvara. Labai dažnai liuksuose būna karališkojo dydžio (t.y. pati didžiausia, kokia tik įmanoma) dvigulė lova.

Pagal esančius baldus ir įvairius priedus kambariai gali būti skirstomi į standartinius, patobulintus ir liuksus (žr. 2 lentelę).

Tipas Dydis (kv. m) Vaizdas pro langą Baldai

Standartinis vienvietis 22,5 į miestą pušiniai

Patobulintas vienvietis 22,5 į parką pušiniai

Vienvietis liuksas 24,0 į parką pušiniai

Dvivietis liuksas 27,0 į parką raudonmedžio

Apartamentai 101,0 į senamiestį antikvariniai

Kai kuriuose viešbučiuose tarp numerio kambarių įrengiamos vidinės durys, pro kurias galima patekti į kitą kambarį neišėjus į koridorių. Tokius numerius labai mėgsta šeimos.

Studija – tai tokio tipo numeris, kur lovos sumontuotos nišose, dieną jos sulankstomos ir erdvė panaudojama veiklai.

Kai kuriuose viešbučiuose, kur mėgsta apsistoti verslo žmonės, siūloma apsigyventi patobulintuose aukštuose, pritaikytuose verslo žmonių poreikiams. Tokiame aukšte gali būti atskiras svečių įregistravimo kambarys, ten pat įrengtas susitikimų kambarys. Kambariuose yra fakso aparatai, mobiliojo ryšio telefonai, atskira erdvė poilsiui ir baras.

Norėdami patenkinti nerūkančių svečių poreikius, daugelis viešbučių turi specialius aukštus, kuriuose nerūkoma. Baldai ir kambarių oras neprisigeria tabako dūmų kvapo. Kai kurie viešbučiai apgyvendina tik moteris. Taip patenkinami feminisčių pageidavimai. Žodžiu, viešbučiai prisitaiko prie svečių poreikių.

Prezidentiniai numeriai skirti labai svarbiems ir labai turtingiems svečiams. Čia kambariai daug didesni, baldai ir vidaus įranga egzotiški ir brangūs, o teikiamos paslaugos būdingos tik šiems kambariams.

Kambarių dydis, interjeras ir vaizdas pro langą lemia ir kainą.

Kadangi svečių poreikiai labai nevienodi, kambarių kainos labai įvairios. Daugelio viešbučių kambarių kainos kinta priklausomai nuo metų laiko ir siūlomų paslaugų.

Nevienodomis kambarių kainomis ir nuolaidomis siekiama priartinti produktą prie vartotojų rinkos. Jeigu viešbutis aptarnauja dalį kokios nors bendrovės ar organizacijos darbuotojų ir nori pritraukti naujas bendroves ar organizacijas, pasiūlo 10-20 procentų nuolaidą. Jei apgyvendinamos grupės, viešbutis gali siūlyti 20-25 procentų ir net didesnę

nustatytos kainos nuolaidą. Dideliuose viešbučiuose paprastai yra įvairiai kainuojančių kambarių įvairiems klientams. Labai svarbu, kad Priėmimo skyrius gerai žinotų apie tą kainų įvairovę, kurį klientą galima priskirti vienai ar kitai kainų nuolaidų grupei, kas įeina į kainą, už ką reikia mokėti papildomai.

Standartinė kaina Standartinė kambario kaina be maitinimo, be nuolaidų.

Kaina bendrovėms Kaina, taikoma verslo ar pramo nės bendrovių vadovaujantiems darbuotojams, kurie yra nuolatiniai viešbučio svečiai.

Komercinė kaina Tai įkainiai, kuriuos viešbutis taiko kokios nors įmonės individualiems užsakymams.

Kaina aviakompanijoms Mažesnė kaina, taikoma avialinijų kompanijos darbuotojams ir lėktuvo įgulai priklausomai nuo nakvynių skaičiaus.

Kaina vaikams Nemokamai arba nominali kaina, jeigu vaikas gyvena viename kambaryje su tėvais. Kiekvienas viešbutis yra nustatęs amžiaus ribą, iki kurios taikoma nuolaida.

Kaina grupėms Specialus iš anksto suderintas įkainis.

Kaina viena po kitos atvykstančioms grupėms Kai kompanija ar kelionių agentūra rezervuoja kambarius grupėms, apsigyvenančioms viena po kitos. Viena grupė išvyksta, kita tuojau pat apsigyvena.

Informacija apie viešbučių kambarių ir paslaugų kainas pateikiama viešbučio buklete.

Reklaminiai bukletai yra labai svarbūs parduodant viešbučio kambarius, maistą, gėrimus bei kitas paslaugas. Lankstinukai su kambarių nuotraukomis labai praverčia Priėmimo skyriui. Kambarių įkainiai paprastai atspausdinami atskirai, kad pasikeitus kainoms
lankstinukas netaptų nebetinkamas.

Kambarių įkainiai

Kaina (Didžiosios Britanijos terminas) Kaina (JAVterminas) Paaiškinimas

Tik kambarys Europinis variantas Kaina nurodyta tik už kambarį. Gali būti nurodyta vienam asmeniui arba už visą kambarį.

Kambarys ir pusryčiai Kontinentinis variantas Į kainą įeina mokestis už kambarį ir pusryčius.

Pusiau pensionas Patobulintas amerikietiškas variantas Kambarys, pusryčiai ir dar vienas maitinimas (dažniausiai vakarienė).

Pensionas Amerikietiškas variantas Kambarys, pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Kartais popiečio arbata.

Svečias – pats svarbiausias asmuo viešbučių versle. Turistams, kurie keliauja norėdami patirti malonių įspūdžių, labai svarbu metų laikas. Keliaujama pamatyti architektūros paminklų, dalyvauti festivaliuose, sporto ir kultūros renginiuose. Tokius turistus galima skirstyti į:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1706 žodžiai iš 5630 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.