Vincas-mykolaitis putinas
5 (100%) 1 vote

Vincas-mykolaitis putinasVincas Mykolaitis-Putinas. Rašytojas gimė 1893 metų sausio 6 dieną, ūkininkų šeimoje Pilotiškių kaime, dabartiniame Prienų rajone. Jis davė pradžią gausiam Mykolaičių šeimos atžalynui, kadangi po jo į pasaulį atėjo dar šeši sūnūs ir dvi dukterys.

Tėvas, Juozas Mykolaitis, pasak Putino buvo griežtas, blaivaus, praktiško mąstymo žmogus, gana rūsčiai nuteikiąs visą aplinką. Motina, Magdalena Mykolaitienė-švelnesnio būdo, jautrios širdies moteris, neturinti didesnės įtakos šeimos reikaluose. Rašytojo namai iš kitų išsiskyrė savo rimtimi ir uždarumu.

1900 metais Vincas Mykolaitis pradėjo mokytis Gudelių pradinėje mokykloje. Jis buvo įkurdintas vienos senutės dūminėje pirkelėje. Mokykloje vaikai per trejus mokslo metus čia šiaip taip išmokdavo rusiškai grabalioti daugybos lentelę, keturis elementarius aritmetinius veiksmus, šlovinti carą ir jo gimtinę. Pagrindinį dvasinį auklėjimą teikė bažnyčia. Visą šiame bažnytkaimyje praleistą gyvenimo etapą Putinas vėliau pavadino savo ,,ankstyvuoju viduramžiu”.

Vėliau mokslo keliai atvedė Mykolaitį į Marijampolę. Nuo 1902 metų rudens jis ten lankė apskrities pradžios mokyklą, nuo 1905 metų-gimnaziją.

Gimnazijoje tuo metu dirbo du įžymūs lietuvių kultūrinio gyvenimo veikėjai-poetas M.Gustainis ir ,,aušrininkas” P.Kriaučiūnas. Pastarasis būsimajam poetui dėstė lietuvių kalbą, skatino mokinius domėtis lietuvių spauda, literatūra, duodavo pasiskaityti knygų.

Turėdamas gražų balsą ir gerą klausą, Mykolaitis dar pirmojoje gimnazijos klasėje pradėjo dainuoti mokinių chore, o vėliau ir Marijampolės lietuvių chore. Chore išmokti poetiniai tekstai ir muzikos kūriniai buvo populiarios to meto dainos, daugiausia Maironio, V.Kudirkos. Tokių dainų Putinas turėjo nusirašęs visą storą sąsiuvinį. Galimas daiktas, kad jų, o ypač ,,Miškas ūžia” paveiktas jis ir pabandė rašyti. Pirmieji jo ,,kūriniai” buvo antroje ar trečioje klasėje parašytas eilėraštis apie Lietuvos girias ir alegorinis vaizdelis apie Nemuną.

Gimnazijoje Mykolaitis garsėjo kaip gabus piešėjas. Labai daug pagyrimų sulaukęs jo nukopijuotas kunigaikščio Gedimino paveikslas.

Baigęs keturias gimnazijos klases, 1909 metais Putinas įstojo į Seinų kunigų seminariją. Būdamas antrame kurse jis įsijungė slaptą seminaristų lavinimosi būrelį. Jo nariai studijavo Lietuos istoriją, literatūrą, kalbą, ugdė savo literatūrinius ir mokslinius sugebėjimus. Buvo rašomi ir svarstomi referatai literatūros klausimais, aptariamos naujai pasirodančios knygos ir jų recenzijos, taip pat seminaristų kūrybiniai darbai.

Seinų laikraščio ,,Šaltinis” 1911 metų 12 numeryje pasirodė pirmasis Mykolaičio eilėraštis ,,Sursum corda!” (Aukštyn širdis), pasirašytas Putino slapyvardžiu. Šis debiutinis jauno poeto kūrinys dvelkė seminarijos dvasia. Netrukus tame pačiame laikraštyje pasirodė dar vienas Vinco Mykolaičio eilėraštis. Tai buvo pirmasis poeto eilėraštis patriotine tema-,,Jaunimui”.

Ankstyvuosiuose Mykolaičio-Putino eilėraščiuose stilistinės priemonės ir tonas gana artimi Maironio poezijai. Nemažai čia ir panašių teminių motyvų: bodėjimosi priespaudos našta ir laisvės ilgesio.

Savo eilėraščiais jaunas poetas greitai įgijo didelį autoritetą tarp savo mokslo draugų. ,,Visų mūsų pasididžiavimas buvo Putinas,-rašo savo atsiminimuose minėto seminaristų būrelio dalyvis J. Inkratas.-Tai antrasis Maironis, kurio ,,Pavasario balsus” ir ištisus ,,Jaunoji Lietuva” posmus mokėjome mintinai. Visi jautėme, kad Putinas tai užtekanti žvaigždė-būsimasis talentas.”

Be minėtojo ,,Šaltinio”, Mykolaitis savo eilėraščius spausdino pagrindiniame to meto klerikaliniame ,,Draugijos” žurnale ir moksleiviams skirtame jo ,,Ateities” priede. 1913 metais jo eilėraščiai pasirodė pirmojo lietuvių literatūrinio ,,Vaivorykštės” žurnalo puslapiuose. Šio žurnalo redaktorius Liudas Gira parašė jam skatinamąjį laišką, ragindamas ieškoti naujų temų ir formų, patarė pasiskaityti F.Tiutčevo ir A.Feto poezijos. Suartėjimas su ,,Vaivorykšte” reiškė aukštą jauno poeto įvertinimą ir pripažinimą žymiausiame to meto lietuvių literatūros forume.Tų pačių metų periodikoje taip pat pasirodė ir lyrinės prozos vaizdelis ,,Vakaro lopšinė”. Jis yra artimas V.Krėvės ,,Vakarinei giesmei”.

Jaunasis rašytojas, žengdamas pirmuosius kūrybos žingsnius jau siekė aprėpti įvairias žmogaus gyvenimo temas. Jo posmuose gamta ir visa gyvenimo įvairovė dažnai iškyla su laisvės ilgesio jausmais. Tarp seminarijos sienų bėgančios dienos ir artėjantis įšventinimas į kunigus momentas kėlė vis didesnį susirūpinimą ir abejones.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 711 žodžiai iš 2218 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.