Ydai Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Ydai Lietuvoje

REFERATAS

Tema: “Žydai Lietuvoje”

Nukariavusi daugelį Europos šalių, hitlerinė Vokietija 1941 m. birželio 22 d. pradėjo seniai numatytą karą prieš Tarybų Sąjungą. Per pirmuosius kelis karo mėnesius vokiečių kariuomenė užėmė Pabaltijį, Baltarusiją, didelę dalį Ukrainos ir Rusijos teritorijų. Ten buvo įvestas okupacinis režimas. Lietuva buvo okupuota pirmosiomis karo dienomis.

Siekdamas pagrįsti ir pateisinti savo geopolitinius kėslus įsiviešpatauti Europoje ir pasaulyje, Hitleris, be kita ko, naudojo rasizmo teoriją. Vokiečių tauta buvo paskelbta gryna, aukštesne rase, o daugelio kitų tautų žmonės — žemesnių, nepilnaverčių rasių atstovais. Vokietijos vadovybė savo „Lebensraum“ — gyvena¬mosios teritorijos – plėtojimu grindė teisę nukariauti kitas šalis, ypač Rytų Europoje,skelbdama „Land, frei von Menschen“ – „Teritorijos be žmonių“ doktriną.

Rasistinėje Hitlerio ir jo ideologų teorijoje ypač niekinama vieta atiteko žydų tautai. Ji buvo skelbiama ne tik nepilnaverte, bet ir labai kenksminga rase. Pagal Hitlerio ideologiją ir politiką bei karinės ekspansijos planus žydija turėjo visai išnykti. Hitleriui įsiviešpatavus Vokietijoje, pirmą kartą buvo iškeltas ir pamatuotas kanibališkas uždavinys išnaikinti žydų tautą visuotinai. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje pasaulyje buvo 16-17 mln. žydų, Europoje – 11 mln.

Nors 500 tūkst. Vokietijos žydų buvo absoliučiai patriotiškai nusiteikę, iš esmės asimiliavęs! su vokiečių kultūra, 100 tūkst. jų sąžiningai gynė savo šalies interesus Pirmojo pasaulinio karo frontuose ir 12 tūkst. padėjo galvas už tėvynę, nors žydai turėjo didelių nuopelnų puoselėjant vokiečių kultūrą, .mokslą bei ekonomiką, daugelis jų buvo vokiečių kultūros ir mokslo simboliai, Hitleris suvertė jiems kaltę dėl pralaimėjimo kare, dėl 1918 m. lapkričio revoliucijos, dėl Veimaro respublikos ekonominių ir kitų sunkumų . Žydai buvo kaltinami dėl visų kapitalizmo ir komunizmo negerovių, dėl kitų tautų išnaudojimo. Žydų persekiojimo politikos imtasi pačioje Vokietijoje.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir jo pirmaisiais metais buvo parengta ir pradėta vykdyti siaubinga masinio okupuotų Europos šalių žydų naikinimo programa. 1939-1940 m. Lenkijos žydai buvo suvaryti į getus ir iš jų buvo atimta visa nuosavybė, o naikinimas prasidėjo, kai Vokietija 1941 m. birželio 22 d. u išpuolė Tarybų Sąjungą ir vokiečių kariuomenė įžengė įjos teritoriją.

Žydams visuotinai naikinti buvo iš anksto sudarytos specialios Vokietijos valstybinės žinybos ir 1941 m. gegužės mėn. – specialios operatyvinės karinės dalys (Einsatzgruppen – naikinimo grupės). Vėliau buvo sukurta žydų getų, koncentracijos ir mirties stovyklų (fabrikų), žydų varymo ir transportavimo į jas, jų fizinio ir dvasinio bei psichologinio išsekinimo ir fiziniu požiūriu stipresnių žydų darbo jėgos išnaudojimo sistema, taip pat masinio žudymo dujomis technika. Vokiečių pareigūnams ir kariškiams nacionaliniu, ideologiniu, psichologiniu ir dvasiniu požiūriu įtikinti, taip pat savo ir kitų šalių gyventojams įtikinti, kad būtina, leistina ir pateisinama visuotinai išnaikinti žydus, buvo propaguojamos nuostatos, kad žydai, apskritai tik „Untermenschen“ — žemesnės būtybės, teturinčios žmonių išvaizdą . Jie buvo tapatinami su bolševizmu ir komunizmu, kuris buvo skelbiamas didžiausiu pavojumi civilizuotoms šalims.

Šitaip šalia svarbiausio tikslo – strategiškai įsiviešpatauti Europoje ir pasaulyje — buvo suformuluotas ir su juo glaudžiai susijęs tikslas išnaikinti žydus. Kariniams ir antižydiškiems tikslams įgyvendinti Vokietijos vadovybė sutelkė ne tik savo jėgas. Ji papildomai pasitelkė tiek savo sąjungininkų, tiek okupuotų šalių organizuotas antikomunistines ir antisemitines jėgas.

Hitleris atleido tiek vokiečius, tiek kitų tautybių talkininkus žudikus nuo bet kokios teisinės ir moralinės atsakomybės už dalyvavimą žydų ir kitų tautų naikinime..1939 m. Europoje, kaip minėta, gyveno 11 milijonų žydų. Vokietijos ir jos sąjungininkų bei okupuotų šalių teritorijoje 1941-1945 m. buvo nužudyta 6 mln. žydų. Tam tikrą vaizdą pagal valstybes teikia ši 1946 m. sudaryta lentelė:

Žydų 1939 m. .

rugsėjo mėn

Šalis Žuvo Žuvo Procentais

1. Lenkija 3 300 000 2 800 000 85,0

2. Okupuota* 2 100000 1 500 000 71,4

TSRS teritorija

3. Rumunija 850 000 425 000 50,0

4- Vengrija 404 000 200 000 49,5

5. Čekoslovakija 315000 260 000 82,5

6. Prancūzija 300 000 90000 30,0

7. Vokietija 210000 170000 81,0

8. Lietuva?* 150 000** 135 000** 90,0

9. Olandija 150000 90000 60,0

10. Latvija 95 000 85 000 89,5

11. Belgija 90 000 40000 44,4

12. Graikija 75 000 60000 80,0

1 3. Jugoslavija 75 000 55 000 73,3

14. Austrija 60 000 40000 66,6

15. Italija 57000 15000 26,3

16. Bulgarija 50000 7000 14,0

Iš viso 8301000**** 000**** 5978000 72,0

Lentelė

*Tarybų Sąjungoje 1939 m. rugsėjo mėn. buvo 3-3,5mln. žydu.

** Duomenys be Vilniaus ir Vilniaus krašto žydų. 1941 m.birželio mėn. Lietuvoje buvo 240 tūkst. žydų.

*** Estijoje 1939 m. buvo 5 tūkst. žydų.

* *** Žydų dar buvo neokupuotoje TSRS teritorijoje,Anglijoje, Turkijoje, Airijoje, Islandijoje, Ispanijoje,. Portugalijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje.Okupuotoje ir neokupuotoje Prancūzijos teritorijoje

gyveno 865 tūkst. ir Vengrijoje 743 tūkst. žydų.

Lentelė atveria sukrečiantį vaizdą. Nusikaltėliai sunaikino maždaug 6 mln. žydų, tarp jų 1,5 mln. vaikų. Iš esmės išnyko senos Vokietijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, kai kurių kitų šalių žydų bendruomenės. Buvo pakirsta ištisa žydų vaikų generacija. Bet tų duomenų nepakanka, kad būtų galima iki galo suvokti, kiek buvo žydų atskirose valstybėse (taip pat ir Lietuvoje), karo pradžioje, kuomet prasidėjo naikinimo akcijos.

Tarybų Sąjungoje prasidėjo pats nacistinis žydų genocidas, ir jų likimas skyrėsi nuo to, kuris laukė baltarusių, ukrainiečių, rusų, lietuvių, latvių, estų ir kitų tautybių, gyvenusių toje šalyje. „Milijonai kitų Europos tautų, tarp jų ir lietuvių tautos, sūnų ir dukrų buvo hitlerinio žvėries aukos. Bet totalinio sunaikinimo politika buvo nukreipta tik prieš žydus“. Šitaip galima apibūdino tragišką žydų padėtį: „Ne visos nacizmo aukos buvo žydai, bet visi žydai tapo nacizmo aukomis“

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 871 žodžiai iš 2762 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.