Zemės ūkio mašinos
5 (100%) 1 vote

Zemės ūkio mašinos

1121314151617181

ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINOS

1. Plūgo paskirtis ir klasifikacija

Norint pagerinti dirvos derlingumą, ją reikia gerai įdirbti, tai yra apversti, supurenti, sulyginti. Pagrindinis žemės dirbimo padargas yra plūgas, juo žemė apverčiama ir iš dalies supurenama.

Plūgai skirstomi: bendruosius, specialiuosius.

Gaminami vienpusio ir abipusio vertimo plūgai. Vienpusio vertimo plūgais ariama sumetimu ir išmetimu, suartame lauke lieka išmetimų vagos. Abipusio vertimo plūgai turi į kairę ir į dešinę verčiančius korpu¬sus.

2. Plūgo darbinės dalys

Geriausiai dirvos riekę apverčia ir dažniausiai naudojami verstuviniai plūgai. Lėkštiniais plūgais kartais supu¬renama žemė tik miškų želdiniams.

Verstuvinio plūgo darbinės dalys yra korpusas, priešplūgis, peilis. Armens gilintuvas naudojamas rečiau.

Pagrindinė plūgo darbinė dalis yra korpusas. Jis sudarytas iš norago, verstuvo, pavaržos ir stovo.

Noragai būna kaltiniai ir trapeciniai. Ariant noragams tenka apie 50% viso plūgo traukos pasipriešinimo, todėl jie greitai dyla. Plūgų su atši¬pusiais noragais pasipriešinimas traukai padidėja iki 30%, pablogėja arimo gylio tolygumas.

1 pav. Noragų tipai: a – trapecinis; b – kaltiškas

Verstuvas trupina norago atpjautą dirvos riekę ir apverčia ją į vagą, kurią padarė priekinis plūgo korpusas. Pagal formą verstuvai skirstomi į cilindrinius, kultūrinius, pusiau sraigtinius ir sraigtinius.

Pagal ariamų vagų skaičių būna vienvagiai, dvivagiai, trivagiai ir kt. plūgai.

2 pav. Verstuvų tipai: a – cilindrinis; b – kultūrinis; c-pusiau sraigtinis; d- sraigtinis

Pavarža padidina plūgo pastovumą ir atlaiko šoninį slėgį darbo metu. Pavaržos būna aukštos, žemos ir apverčiamos. Kai kurie specialieji plūgai turi lauko lentelę. Ši lentelė tvirtinama virš pavaržos ir sudaro platesnę pavaržą. Stovai būna aukšti ir žemi. Bendruosiuose plūguose dažniausiai būna aukšti stovai.Jie mažiau užsikemša piktžolėmis. Žemi stovai naudojami rečiau. Jie tvirtinami prie kablinių rėmų.

Peiliai vertikaliai atpjauna ariamą žemės sluoksnį. Jie būna diskiniai ir kotiniai.

Diskinis peilis besisukdams apie savo ašį, sminga į žemę ir pjauną ją iš viršaus žemyn.

Priešplūgis yra mažesnių matmenų korpusas. Jį sudaro plieninis kotas, kultūrinis verstuvas ir noragas. Jis atpjauna viršutinį piktžolėtą dirvos sluoksnį ir apverčia jį į vagos dugną.3. Traktorinio pakabinamojo ir prikabinamojo plūgo konstrukcija

Pagal plūgų sujungimą su traktoriumi plūgai skirstomi į pakabina¬muosius, pusiau pakabinamuosius ir prikabinamuosius. Nedaug vagų ariantys plūgai būna pakabinamieji. Jie lengvesni, manevringesni. Ilges¬ni plūgai daromi pusiau pakabinamieji. Važiuojant jų priekis pakelia¬mas, o užpakalinė dalis turi ratą, kuris rieda žemės paviršiumi. Prikabinamieji plūgai dabar beveik nenaudojami.3 pav. Pakabinamasis plūgas:

l – korpusas; 2 – rėmas; 3 – arimo gylio keitimo sraigtas; 4 – užkabas; 5 priešplūgis; 6 – diskinis peilis

4. Bendrosios ir specialiosios paskirties plūgų skirtumai

Bendrųjų ir specialiųjų plūgų konstrukcija yra panaši, tik specialiosios paskirties plūgai būna tvirtesni, jų darbinės dalys pritaikytos specialiems žemės dirbimo darbams dirbti.

5. Kultivatorių noragėliai ir jų panaudojimo atvejai

Pagrindinė kultivatorių paskirtis – purenti durvą ir naikinti piktžoles. Pagal paskirtį kultivatoriai skirstomi į ištisi¬nio dirbimo ir tarpueilių kultivatorius

Kultivatorių pagrindinės dalys: rėmas, važiuoklės pakabinimo įrenginys, darbinės dalys – noragėliai. Noragėliai sudaryti iš koto ir ašmenų.

Pagal antgalio formą purenamieji noragėliai būna universalūs strėliški, ietiški ir kaltiški. Noragėliai sudaryti iš koto ir antgalio. Kotas būna standus, standus su apsaugine spyruokle ir spy¬ruokliuojantis. Daugiausia paplitę noragėliai spyruokliniu kotu, prie kurių pritaisomi smailūs apverčiamieji antgaliai. Šie noragėliai vadinami spyruok¬liniais noragėliais.

Ištisinio dirbimo kultivatorių noragėliai skirstomi į strėlinius universalius ir purenamuosius bei kaupiamuosius.6. Ištisinio įdirbimo ir tarpueilinis kultivatorius

Ištisinio įdirbimo kultivatoriai turi dirvą purenti vienodu gyliu ir išpjaustyti piktžoles.

Ištisinio dirbimo kultivatoriai gali būti: dirvų, sodų, miškų. Pagal darbines dalis – su pasyviomis dalimis (noragėliniai) ir sukamomis darbinėmis dalimis (frezeriniai).

Tarpueiliniai kultivatoriai skiriami kaupiamųjų kultūrų tarpueiliams įdirbti. Darbinių dalių komplekte yra įvairaus darbinio pločio vienpusiai plokščiapjoviai ir strėliniai noragėliai. Prie šių kultivatorių dažniausiai būna kaltinių ir trešiamųjų noragėlių komplektai.7. Akėčių tipai ir jų naudojimo atvejai

Akėčios skiriamos suartam dirvos paviršiui supurenti ir išlyginti bei dirvos plutai suardyti. Be to, akėčios tinka pasėliuose sudygusioms piktžolėms naikinti ir pakrikai pasėtoms sėkloms arba išbarstytoms trąšoms užakėti. Akėčių yra įvairių tipų. Pagal darbines dalis akėčios yra skirstomos į virbalines ir lėkštines. Jos dirvą supurena, gerai supjausto bei supurena velėną. Lėkštinėmis. akėčiomis skutamos ražienos.
Dirva lėkščiuojama iki 10-15 cm gyliu. Yra dvejopos: vienaeilės ir dvieilės.

Labai dažnai virbalines akėčios kabinamos prie plūgų, kultivatorių bei sėjamųjų ir dirba kartu su tais pa¬dargais.

Virbalinės akėčios Lėkštinės akėčios

8. Valkės ir volai

Valkės skirtos dirvos paviršiui sulyginti. Valkiuojama anksti pavasarį, kol dirva būna neišdžiūvusi. Valkės sudarytos iš grandinėlėmis sujungtų metalinių sijelių.

Volai skirti grumstams sutrupinti ir lauko paviršiui suslėgti Suvoluotoje dirvoje geriau sudygsta sėklos. Kartais pavasarį voluojami iškilnoti žiemkenčių ir daugiamečių žolių pasėliai. Volai paprastai būna nuo 30 iki 50 cm skersmens, tačiau yra ir didesnių, naudojamų pievų ir ganyklų priežiūrai.

Jie būna: lygieji, žiediniai, kombinuoti, pentininiai.

Lygusis volas skirtas lauko paviršiui sulyginti ir suslėgti prieš sėją arba sėjant.

Žiedinis volas remiasi į žemę mažesniu paviršiumi negu lygus, todėl dirvą labiau suslegia. Šis volas sutrupina grumstus bei suslegia dirvos paviršių.

Kombinuotas volas sudarytas iš lygių ir žiedinių volų komplekso. Žiediniai volai kaitaliojami su lygiaisiais. Jie sumauti ant vienos volo ašies. Jie taip pat gerai trupina grumstus.

Pentininis volas tinka grumstams trupinti ir dirvos paviršiui slėgti. Volo darbinės dalys – laisvai užmauti ant sekcijos ašies ketiniai diskai su pentinais.

SĖJAMOSIOS IR SODINIMO MAŠINOS

1. Sėjos būdai ir agrotechniniai reikalavimai

Sėjimas – tai sėklų paskirstymas lauke, jų pasėjimas tam tikrame gylyje. Sėjamoji sėklas turi sėti tolygiai. Sėjamieji aparatai turi būti tinkamai sudėti ir nepažeisti sėklų.visi sėjamosios aparatai turi išberti vienodą kiekį sėklų. Sėjamoji įterpia į dirvą javų sėklas, mineralines trąšas ir užžeria jas že¬mėmis.

Javai sėjami eiline, pakrika ir ruožine sėja. Sėjant pakrikai, sėklos išbarstomos dirvos paviršiuje ir į dirvą įterpiamos akėčiomis. Taip sėklos pasėjamos netolygiai ir įterpiamos nevienodu gyliu. Neturint sėja¬mųjų, pakrikai kartais sėjamos Žolės, javai-trąšų barstomosiomis.

Eilinė sėja gali būti ištisinė, punktyrinė, lizdinė, kvadratinė-lizdinė ir kt. Eilne sėja sėjama grūdinės kultūros, žolės, daržovės, linai. Ši sėja būna siauraeilė, plačiaeilė, kryžminė ir juostinė. Punktyriniu būdu sėjamos sėklos išberiamos eilėmis lygiais atstumais.

Ruožine sėja yra tarpinė tarp eilinės ir pakrikosios. Nuo paprastosios eilinės sėjos, kai sėklos išdėstomos eilutėje viena linija, skiriasi tuo, kad sė¬jamosios noragėliai krentančias sėklas išsklaido pakrikai per visą noragėlio plotį ir gaunama ne sėklų eilutė, bet platesnis ruožas. Taip sumažinami pa¬krikusios ir eilinės sėjos trūkumai.

Agrotechnikos reikalavimai. Sėjamoji turi nežaloti sėklų ir tolygiai išsėti nustatytą jų kiekį; Vidutinis sėjos gylio nuokrypis nuo reikiamo neturi būti didesnis kaip 0,5 cm, sėjant 3-4 cm gyliu, ir l cm, sėjant 6-3 cm gyliu; Sandalinių tarpueilių plotis neturi skirtis nuo kitų tarpueilių pločio.

2. Sėjamųjų mašinų pagrindinės dalys

Mechaninės sėjamosios pagrindinės dalys yra: sėkladėžė, sėjamieji aparatai, sėklavamzdžiai, noragėliai ir žertuveliai:

 sėkladėžė. Joje yra du skyriai. Kai trąšos nebarstomos, nuo pertvarų angų nuimami dangčiai ir skyriai susijungia. Taip padidėja talpa. Kad sėklos lengviau birtų sėkladėžės daromos į apačią siaurėjančios. Apačioje ties skylėmis tvirtinami sėjamieji aparatai.

 sėjamieji aparatai būna ritiniai, krumpliniai, pneumatiniai, išcentriniai, diskiniai.

Sėjamieji aparatai skirti tolygiai išberti sėklas iš sėkladėžės. Jie turi būti lengvai reguliuojami įvairiam išsėjimo kiekiui, nežaloti sėklų, kiekvienas aparatas turi išsėti vienodą sėklų kiekį.

Javams sėti dažniausiai naudojami dvejopi ritiniai aparatai: ritiniai rievėti ir ritiniai krumpliuoti.

Krumpliuotą ritinį (krumplinį) aparatą sudaro dėžutė, krumpliuota ritė, kuri užmauta ant veleno, ir perstatomas dugnelis. Dugneliai perstatomi visi & karto svirtimi. Skląsčiu (5) galima keisti trąšų byrėjimo plyšio dydį.

Pneumatinį sėjamąjį aparatą sudaro sėklų dozatorius, ventiliatorius ji srauto skirstytuvas. Sėklų dozavimo mentinė ritė beria reikia

 sėklavamzdžių būna spiraliniai-juostiniai ir gumoti gofruoti. Sudaro: piltuvas, lankstus vamzdis ir antgalis. Piltuvas prijungiamas prie sėjamojo aparato, o antgalis prie noragėlio.

 noragėlių dirvoje padaro vagutes ir nukreipia į jas sėklas. noragėliai būna: diskiniai, pleištiniai, inkariniai, pavažinai.

3. Eilinės sėjamosios

Sėjamosios pagrindinės dalys yra :sėkladėžė, sėjamieji aparatai, sėklavamzdžiai, noragėliai,

sėklų užžeriamieji įtaisai, trešiamieji aparatai.Konstrukcija: prie sėjamosios rėmo pritvirtintos dvi sėkladėžės. Sėkladėžių pertvaros dalija jas į du skyrius. Į priekinį sėkladėžės skyrių pilamos sėklos, į užpakalinį – granuliuotos trąšos. Sėkladėžių apačioje ties skylėmis pritvirtinti sėjamieji aparatai. Ties užpakalinės sienelės skylėmis tvirtinami tręšiamieji aparatai granuliuotoms trąšoms berti. Sėjamosios noragėliai tvirtinami prie pavadėlių,
lanksčiai sujungtų su sėjamosios rėmu. Visų noragėlių pavadėliai strypais sujungti su svirtimis, standžiai pritvirtintomis prie pakėlimo velenėlio.

1 pav. Javų ir žolių sėjamoji:

l – diskiniai noragčliai; 2 – sčklavamzdis; 3 – sėjamasis aparatas; 4 ir 5 – mai-Sikliai; 6 – javų sekladeže; 7 – trasądčžė; 8 – tręšiamasis aparatas; 9 – traša-vamzdis; 10 – žolių sekladežč; 11 – maišikliai; 12 – žolių sėjamasis aparatas; 13 – seklavamzdis; H – pleištais noragelis

4. Bulvių sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas

Bulviasodės darbinės dalys yra pagrindinės ir pagalbinės. Pagrindinės dalys yra šios: sodinamieji aparatai, tręšiamieji aparatai, noragėliai, vagų užžeriamosios lėkštės ir aketėlės. Kitos dalys yra pagalbinės: rėmas su pakabintuvu, sėkladėžės, pavaros, valdymo-reguliavimo mechanizmai, ženklintuvai.

Bulviasodė pakabinama prie traktoriaus. Ji sodina keturias eiles bulvių 60 arba 70 cm tarpueiliais. Sodinant bulves beriamos ir mineralinės trąšos. Mašinos darbines dalis suka traktoriaus darbinis velenas.

Bulviasodės noragėliai į žemę sminga smailu kampu. Noragėlio viršuje yra du vamzdžiai: per priekinį vamzdį byra trąšos, o per užpakalinį – krinta bulvės. Trąšos įterpiamos giliau nei bulvės. Noragėlio antgalis sulygina vagos dugną. Trąšos byra iš priekinio vamzdžio ant kreipiklio, kuris jas beria ant vagos dugno.

Išsikišę iš noragėlio šoninių sienelių verstuvėliai atpjauta nuo vagos šonų žeme užžeria noragėlio priekyje išbertas trąšas.3 pav. Bulviasodės schema:

l — sėkladeže; 2 — kratytuvas; 3 — maišiklis; 4 — tiekiamoji dėžė; 5 — sraigė; 6 — sodinamasis aparatas;

7 — tręšiamasis aparatas; 8 — lėkštė; 9 — trąSavamz-dis; 10 — žertuvas

5. Daigų sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas

Daržininkystėje naudojamos bendrosios mašinos, nagrinėtos kituose skyriuose, ir specialiosios. Dirva turi būti gerai įdirbta, puri. Rudenį nu¬ėmus javų derlių, verstuviniais arba lėkštiniais skutikais skutamos ražie¬nos. Ariama visu armens gyliu, ne sekliau kaip 25 cm. Tręšiama mineralinėmis ir organinėmis trąšomis. Didelę reikšmę derliui turi or¬ganinės trąšos Daržovės, ypač dideliuose plotuose, dažniausiai auginamos lygiame pa¬viršiuje. Drėgnose dirvose jas galima auginti vagose arba lysvėse. Daigiasodė pakabinama taktoriaus užpakalyje. Abiejose traktoriaus pusėse primontuojami du bakai vandeniui ir stelažai dėžėms su daigais sukrauti. Daigiasodės purenamieji noragai, ratai, sodinamoji sekcija, laistymo įrenginiai ir ženklintuvai pritvirtinti prie skersinės sijos. Sodinamoji sekcija sudaryta iš rėmų, sodinamojo disko noragėlio, prispaudžiamųjų volelių, laistymo indo, daigų laikiklių, dėžės daigams ir sėdinės, ant kurios sėdi darbininkė. Sodinamųjų aparatų diskus suka daigiasodės ratai grandinine pavara. Sukantis sodinamiesiems diskams, laikikliai ties sėdynia atsidaro. Sodintoja tuo metu, paėmusi iš dėžės daigą, įstato jį į laikiklį šaknimis į save. Laikiklis užsidaro ir specialiomis gumelėmis prispaudžia daigą prie disko. Kai laikiklis pasisuka iki apatinio taško, laikiklio laisvintuvas atidaro laikiklį ir daigas įstatomas į padarytą vagutę. Daigo šaknis iš abiejų pusių apspaudžia žemėmis voleliai.

ŽOLINIŲ PAŠARŲ RUOŠIMO MAŠINOS

1. Žolinių pašarų paruošimo būdai

Žolinių pašarų, kokybė labai priklauso nuo pjūties laiko. Šienapjūtę geriausia pradėti, žolėms pražydus. Ilgai šienaujant, šieno kokybė blogėja. Pas mus šienapjūtės negalima užtęsti dar ir todėl, metu dažnai būna lietingas laikotarpis. Be to, suvėlinus, mažiau gaunama atolo.

Žolinių ir kitų pašarų ruošimo būdas daugiausia priklauso nuo to, kaip žolė džiovinama, tai:

 Šienas;

 Žolės miltų gamyba;

 Pašarų silosavimas;

 Šienainio gamyba.

Šienaujamosios mašinos skirstomos į šienapjoves, žolės smulkintuvus, grėblius, rinktuvinius kupetuotuvus, presus, velketus, kupetvežius, šieno krau¬tuvus.

2.Šienapjovės

Šienapjovės būna prikabinamos, pakabinamos ir pusiau pakabinamos. Pagal pjaunamų aparatų skaičių būna su vienu ir keliais pjaunamaisiais aparatais. Labiausiai paplitę pakabinamosios šienapjovės su dalginiu pjaunamuoju aparatu.

Yra taip pat šienapjovių su rotaciniu pjaunamuoju aparatu. Šios šienapjovės turi greitai besisukantį diską su pakraščiuose pritvirtintais aštriais segmentais arba būgną su peiliais.

2.1. Dalginės šienapjovės veikimo principas ir pagrindinės dalys

Dalginis žirklių principu pjaunantis aparatas yra ne tik šienapjovėse, bet ir javapjovėse, javų kombainuose. Šį aparatą sudaro sijelė su pirštais ir dalgis sudarytas iš trapecijos formos plieninių segmentų. Segmentai su juosta sudaro dalgį. Viename dalgio gale yra galvutė, kuria jis sujungiamas su švaistikliu. Švaistiklis dalgį judina. Dalgis slankioja virš pirštų plokštelių ir žolė nupjaunama tarp segmento ir pirštų plokštelės ašmenų.

2.2. Rotacinės šienapjovės veikimo principas ir pagrindinės dalys

Rotcinė šienapjovė KRN – 2,1 yra prikabinama prie traktoriaus MTZ užpakalyje. Šienapjovė tinka derlingoms pievoms bei pagulusioms žolėms pjauti. Šienapjovės
aparatas yra rotacinis- diskinis. Jį sudaro keturi horizontalieji greitai besisukantys diskai. Jų pakraštyje šarnyriškai pritvirtinta po du peilius. Juos suka su šienapjovės kardaniniu velenu sujungtas traktoriaus darbinis velenas.

1 pav.

Kardaninio veleno gale yra pagrindinis skriemulys, kurio viduje yra vienakryptė mova. Ji leidžia sustabdžius traktoriaus darbinį veleną, diskams su peiliais iš inercijos suktis toliau. Šienapjovę pervežant, pjaunamasis aparatas pastatomas vertikaliai.

3. Grėbliai

Šienas vartomas ir sklaidomas vartytuvais į sangrėbas grėbiamas grėbliais. Dabar dažnai naudojamos universalios maši¬nos – tai vartomieji grėbliai, kuriais šienas sklaidomas, vartomas ir sugrė¬biamas į sangrėbas.3.1. Skersiniai grėbliai šieną sugrebia į sangrėbas, statmenas grėblių važiavimo krypčiai. Grėbliai yra sulenktais spyruokliniais dantimis. Nuleisti iki žemės grėblių dantys grėbia šieną, kol surenkama pakankamo didumo sangrėba. Tada dantys pakeliami ir sangrėba paliekama ant žemės.

3.2. Pradalginiai grėbliai šieną sugrėbia į ištisinę sangrėbą, lygiaverčią važiavimo krypčiai. Pradalginiai grėbliai yra būgniniai ir žvaigždiniai. Dabartiniu metu daugiausia dirbama su žvaigždiniais grėbliais. Jie yra labai paprastos konstrukcijos, sudaryti iš atskirų įstrižai pastatytų apie 1,5 m skersmens ratų. Ratų pakraščiuose yra spyruokliniai dantys, kurie važiuojant liečia žemę ir tokiu būdu grėbliai sukasi. Kiekvienas ratas atskirai kopijuoja žemės paviršių.

3.3. Rotacinis vartytuvinis grėblys. Karuselinis (rotacinis) grėblys sudarytas iš vieno arba dviejų traktoriaus darbinio veleno sukamų horizontaliųjų 1,4-3 m skersmens ratų, kurių pakraštyje yra spyruokliuojantys pirštai. Rotoriai sukasi ir varto, purena šieną. Grėblio užpakalyje ar šone pritaisomi sangrėbų sudarymo skydai, šienas sugrėbiamas į išilginę sangrėbą.

2 pav. Rotacinis vartytuvinis greblys, l ir 3 – sangrėbų sudarymo skydai; 2 – skersinis;

4 – šakės; 5 – roto¬rius; 6 – pirštai; 7 – prikabintuvas

4. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos

Iš sangrėbų palaidas šienas renkamas rinktuvinėmis priekabo¬mis, velketais, arba krautuvais kraunamas į transporto priemones.4.1. Rinktuvinė priekaba. Šienui surinkti iš sangrėbų į priekabą geriausiai tinka specialios talpos priekabos, kurių priekyje įtaisytas būgninis rinktuvas, o priekabų dugne – grandininis transporteris. Važiuojant išilgai sangrėbos besisukantis būgninis rinktuvas sviedžia šieną aukštyn į priekabą. Priekabos dugne lėtai slenkantis transporteris perneša šieną į priekabos užpakalinę dalį. Pilną priekabą perveža ir iškrauna. Iškraunama įjungus dugnu slenkantį transporterį.

4.2. Velketas. Velketai suda¬ryti iš 2-2,5 m ilgio horizontalių pirštų. Atstumas tarp pirštų – 20-35 cm. Velketo darbinis plotis – 3 m. Šieną renkant iš sangrėbų, traktorius važiuoja nuleistais prie žemės velketo pirštais. Šieno kupeta susirenka ant velketo. Vežant ją, velketas traktoriaus hidrauliniu keltu¬vu pakeliamas. Iškraunant kupetą, velketas nuleidžiamas ir, pavažiavus atgal, kupeta lieka ant žemės.

5. Smulkintuvai. Mobilaus smulkintuvo pagrindinės dalys ir darbo principai

Kai kuriose rinktuvinėse priekabose virš rinktuvo būna įtaisytas smulkintuvas, kuris susmulkina į priekabą kraunamą šieną. Taip pat gaminant žolės miltus, šienainį ar žaliuosius pašarus silosuojant, nupjautą žolę reikia susmulkinti. Žolės smulkintuvai nupjauna žolę ją pakrauna į priekabas ir susmulkina. Žolės smulkintuvuose yra pja0unamieji aparatai, būgniniai ir diskiniai smulkinamieji aparatai. Kai kuriuose žolės smulkintuvuose vietoj pjaunamo aparato galima pritaisyti rinktuvą ir juo iš sangrėbų rinkti apdžiūvusią žolę.

Į daržines palaidas šienas dažniausiai kraunamas pneumatiniais transporteriais. Kad nereiktų atvežtą šieną rankomis krauti į pneumatinį transporterį, iš rinktuvinės priekabos jis iš-aunamas ant specialaus tiekiklio. Jį sudaro stalas, kuriuo slenka grandininis transporteris. Stalo gale yra 4 būgnų smulkintuvas ir skersinis transporteris, kuris susmulkintą šieną neša į pneumatinį transporterį.

6. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija

Džiovinant šieną aktyviąja ventiliacija 1 – 2 dienas šienas džiovinamas lauke. Šienas padžiūvęs iki 40 -45 proc drėgnumo vežamas į daržinę. Daržinėje iš lentų padaromas stačiakampio skespjūvio kanalas. Vienas kanalo galas išeina prie daržinės sienos ir čia pastatomas ašinis ventiliatorius. 3 pav.

Jį suka elektros variklis.kanalas per visą ilgį yra ne vienodo pločio. Abiejuose kanalo pusėse iš medinių tašelių padaromi ardeliai, ant kurių kraunamas šienas. Išilgai kanalo, jo viršuje ir šonuose yra plyšiai orui išeiti. Kanalo galas aklinai užkalamas.

Išdžiūvus pirmam šieno sluoksniui iki 20 25 proc drėgnumo, ant jo kraunamas kitas 2 – 2,5 m storio sluoksnis. Iš viso sukraunama 5 -6 m aukščio sluoksnis. Ventiliatoriumi šienas perpučiamas tol, kol šieno drėgnumas sumažėja iki 20 proc. Jei daržinė didelė, statomi keli ventiliatoriai.

7. Presai

Šieną iš sangrėbų renkant rinktuviniais presais reikia ma¬žiausiai darbo, mažesni šieno nuostoliai, negu renkant palaidą. Presuotą šieną
patogiau laikyti ir transponuoti. Presais taip pat renkami lauke kom¬baino į pradalges sukloti šiaudai. Presai šieną surenka, supresuoja ir špaga¬tu suriša į ryšulį.

7.1. Stūmoklinio preso pagrindinės dalys ir darbo procesas

Pagal presavimo tankį šie presai skirstomi į mažo (iki 100 kg/m3), vidutinio (100-200 kg/m3) ir didelio (200-300 kg/m3) presavimo tankio. Lietuvos sąlygomis žolę išdžiovinti lauke iki reikiamo drėgnumo be didelių nuostolių sunku. Todėl supresuo¬tas drėgnas šienas baigiamas džiovinti aktyviąja ventiliacija. Šiuo atveju presavimo tankis turi būti ne didesnis kaip 140 kg/m3. Šių presų našumas – 5-15 t/h.

Stūmoklinio preso darbinės dalys: būgninis rinktuvas, kimštuvai, presavimo kamera su stūmokliu, rišamieji aparatai .

Presui važiuojant, rinktuvo pirštai renka iš sangrėbų šieną ir paduoda į kaupimo kamerą, kurioje yra du kimštuvai . Antrojo kimštuvo šakės permeta šieną į presavimo kamerą, kurioje slankioja stūmoklis. Stū¬mokliui nuslinkus atgal, šakės paduoda į presavimo kamerą porciją šieno. Stūmoklis, slinkdamas pirmyn, suspaudžia į presavimo kamerą patekusį šieną stumia jį į mašinos užpakalį. Prie stūmoklio Šono pritvirtintas peilis atriekia presuojamą šieną nuo naujai paduodamo. Presuose jų yra du rišamieji aparatai. Jų adatos apjuosia špagatu 80 cm ilgio ryšulį dviejose vietose ir suriša. Surištas ryšulys stumia anksčiau surištus, ir jie vienas po kito krinta ant lovio ir ant žemės ar į greta važiuojančią priekabą.

7.2. Ruloniniai presai

Renka šieną arba šiaudus, suka į didelius, iki 1,8 m skersmens ir apie 1,5 m ilgio cilindrus – rulonus ir apvynioja juos špagatu. Rulono masė – iki 500 kg. Šiais presais renkami šiaudai, l ha susidaro apie 12 rulonų šiaudų arba 15 rulonų 10. Šie presai būna dvejopi: su kintama presavimo kamera ir su pastovia presavimo kamera. Ruloninis presas su kintama presavimo kamera sudarytas iš rinktuvo (1), transporterio (12), presavimo diržų (4) ir špagato apvyniojimo mechanizmo, be to, presas turi kameras, hidraulinę sistemą, va¬žiuoklę.

4 pav. Ruloninis presas su kintama presavimo kamera:

l – rinktuvas; 2 – šieno ritinys; 3 – rėmelis; 4 – presavimo diržas; 5 – spy¬ruokle; 6 – strypas; 7 – hidraulinis cilindras; 8 – užpakalinė sienele; 9 – skląs¬tis; 10 – volelis; 11 – būgnas; 12 – transporteris

Ruloninis presas su pastovia presavimo kamera turi rinktuvą ir pastovaus dydžio presavimo kamerą. pateiktos preso kame¬ros pakraščiuose yra metaliniai besisukantys ritinėliai, kurie ir vynioja šieną į ritinį. Jo vidurys minkštas. Presuoto šieno tankį rodo manometras. Kai gaunamas norimas tankis, sienas neberenkamas, rulonas apvyniojamas špagatu ar specialiu tinklu ir numetamas žemėn. Šiais presais suformuotus į vytintos ar žalios žolės rulonus galima apvynioti specialia plėvele, ir gaminamas šienainis arba silosas.

TRĘŠIAMOSIOS IR AUGALŲ APSAUGOS MAŠINOS

1. Mineralinės trąšų barstomosios

Mineralinių trąšų barstomosios pagrindinės dalys yra tokios: trašadėžė, tręšiamieji aparatai, dozatorius. Tręšiamosiose įtaisomi lėkštiniai arba išcentriniai tręšiamieji aparatai.

1.1. Tręšimo aparatų veikimo principas

Diskinis išcentrinis tręšiamasis aparatas. Išcentrinį tręšiamąjį aparatą sudaro vienas ar du diskai su mentėmis. Darbo metu diskai sukasi 11,6 – 13,3 s-1 dažniu. Iš trašadėžės byrančias trąšas diskų mentelės sviedžia ant dirvos paviršiaus. Išberiamų trąšų kiekis keičiamas reguliuojant trąšų išbyrėjimo iš trąšadėžės plyšį ir keičiant įtaiso, paduodančio trąšas iš trąšadėžės judėjimo greitį.

Krumplinis tręšiamasis aparatas. Šis aparatas statomas kombinuotose sėjamosiose ir skirtas granuliuotoms trąšoms berti.

1 pav. Lėkštiniai tręšiamieji aparatai su atskira trąšadėže: a – su diskiniais žertuvais; b – su dviem grandikliniais žertuvais; c – su keturiais grandikliniais žertuvais; 1 -lėkštė; 2 – trąšadėžė; 3- diskiniai žertuvai: 4 – sklende; 5 – trąšavamzdis; 6 – lėkštės krumpliaratis; 7 – maišiklis; 8 -grandiklinis žertuvas; 9 – grandiklis lygiui kontroliuoti.

1.2. Trąšų barstomosios technologinis darbo procesas. Pro trąšadėžės užpakalinėje sienelėje esančius plyšius besisukančios lėkštės trąšas paduoda žertuvų menčių link. Žertuvai iš lėkščių trąšas nužeria ant dirvos paviršiaus. Virš lėkščių esantys skirstytuvai paskirsto trąšas abiems žertuvams. Trąšoms susilaikyti trąšadėžėje neleidžia išilgai jos slankiojantys maišikliai.2. Mėšlakratės technologinis darbo procesas

Kratytuvą lauke prikrauna savivartės mašonos. Tam tikslui kratytuvo kėbulas nuleidžiamas žemyn. Kartu atsidaro ir nusileidžia žemyn krovimo sienelė. Mašinai atbuline pavara užvažiavus ant nuleistos kėbulo sienelės, mėšlas išverčiamas į kratytuvo kėbulą. Automašinai nuvažiavus, kratytuvo kėbulas pakeliamas, o krovimo sienelė užsidaro. Įjungus traktoriaus pavarą ir darbinį veleną kratytuvas pradeda kratyt mėšlą.

2 pav. Mėšlakratė

3. Srutų laistytuvai

Skystos organinės trąšos (srutos), turinčios ne daugiau kaip 10% sausų¬jų medžiagų, išlaistomos srutvežiais. Yra automobiliniai ir traktoriniai srutvežiai.
Žemes ūkyje daugiausia naudojami traktoriniai srutvežiai. Srutvežiu skystos trąšos išsiurbiamos, gabenamos, nuvežtos išpi¬lamos ar išlaistomos lauke.3 pav. Srutvežis:

1-matuoklė; 2 – anga; 3 – manometras; 4 – apsauginis vožtuvas; 5 – vakuumo ap¬sauginis vožtuvas; 6 – strypas žarnai laikyti; 7 – pripildymo žarna; 8 – cisterna; 9 – uždoris; 10 – srutų laistiklis; 11 – slėgio vamzdis; 12 – ratai; 13 – ore siurbliai; 14 – išcentrinis siurblys; 15 ir 16 – sklendės; 17 – kreipiamasis skydelisVakuuminio ežektoriaus veikimas. Ežektorius sudarytas iš tūtos, vamzdžio, maišymo kameros. Pastarąją galima uždaryti sklende. Uždarius sklendes išmetamosios dujos sudaro slėgį ir vamzdžiu eina į sisterną. Atidarius sklendę iš tūtos išeinančios dujos maišymo kameroje sudaro išretėjimą ir vamzdžius iš sisternos traukia orą.

4. Purkštuvų dalys

Skystos mineralinės trąšos – tai amoniakinis vanduo, bevandenis amo¬niakas ir įvairios skystos kompleksinės mineralinės trąšos. Puršktuvu galima įterpti amoniakinį vandenį kultivuojant, purkšti skystas kompleksines minerali¬nes trąšas. Taip pat šiuo purkštuvu galima purkšti pesticidus naikinant kenkėjus ir piktžoles.

Pagrindinės purkštuvų dalys yra šios: rezervuaras, filtras, maišiklis, apsauginis ir redukcinis vožtuvai, siurblys, ventiliatorius, purškimo įrenginiai, ežektorius.

Rezervuarai yra cilindriniai ir stačiakampiai. Jų talpa gali būti nuo kelių iki 2000 litrų.

Maišiklis įtaisomas rezervuaro viduje. Maišikliai skiriami nuodingam skysčiui maišyti, kad būtų vienoda jo koncentracija. Maišiklių būna hidraulinių, mechaninių, pneumatinių.

4 pav.

Siurbliai siurbia skystį iš rezervuaro ir išspaudžia į purškimo įrenginius. Purkštuvuose statomi plunžeriniai, stūmokliniai, sūkuriniai, krumpliaratiniai ir diafragminiai siurbliai.

Rezervuarai turi hidraulinius maišiklius, kituose rezervuare yra skysčio lygio rodyklė, apsauginis vožtuvas, dvišakis čiaupas, skysčio lygio ribotuvas. Rezervuarai sujungti žarna.

Siurbimo liniją sudaro žarna, trišakis čiaupas ir filtras. Slėgi¬mo liniją sudaro valdymo pultas su redukciniu (slėgio reguliavimo) vožtuvu, uždaromuoju vožtuvu, apsauginiu vožtuvu ir pralei¬džiamuoju vožtuvu, žarna su čiaupu ir filtrais (25). Valdymo pulte yra trys kameros: A-slėgio, B-darbo, C-skysčio grąžinimo.

Pripildymo įrenginį sudaro ežektorius, žarnos su filtrais. Ežektorius uždedamas ant traktoriaus išmetimo vamzdžio.

Purkštukai yra su vožtuvėliais, kurie užsidaro, kai skirstomajame vamzdyje nėra slėgio (lauko gale apsisukant). Purškiant amoniakinį vandenį, purkštukai pritaisomi prie kultivatoriaus tręšiamųjų noragėlių.

5. Hidraulinio ventiliatorinio purkštuvo technologinis darbo procesas

Purkštuvas veikia taip: siurblys siurbia skystį iš rezervuaro per siurbimo magisrtalę ir išspaudžia per slėgio magistralę į purškimo įrenginį. Ventiliatoriaus sudaryta oro srovė skystį dar labiau išretina. Skysčio srauto kryptis keičiama pasukant hidrauliniu cilindru ventiliatorių. Hidraulinis cilindras sujungtas su traktoriaus hidrauline sistema.

6. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo technologinis darbo procesas

Purkštuvas gali dirbti termomechaniniu būdu. Į degimo kamerą paduodamas oras ir benzinas, kur susidaręs jų mišinys padegamas žvakės kibirkštimi. Aukštos temperatūros degimo dujos, pučiant orą kompresoriumi ir staigiai užsidegus mišiniui, veržiasi į degimo vamzdį prijungtą prie degimo kameros. Į degimo vamzdį gale per žiklerį paduodamas nuodingas skystis, kuris nuo didelės temperatūros išgaruoja ir garų pavidalu išpučiamas per tūtą. Ore nuodingo skysčio garų ir degimo dujų mišinys kondensuojasi į nuodingą rūką – aerozolius. Termomechaniniu būdu išpurškiamas rūkas iki 100 m pločio ruožu.

DERLIAUS NUĖMIMO MAŠINOS

JAVŲ KOMBAINAI

1. Javų kombaino pagrindinės dalys ir darbo procesasJavų kombainai būna savaeigiai, prikabinamieji, montuojamieji. Pagal kuliamosios būgnų skaičių jie skirstomi į vienbūgnius ir dvibūgnius. Būgnai gali būti pritvirtinti skersai ir išilgai kuliamosios.

Pagal važiuoklę skirstomi į ratinius, pusiau vikšrinius ir vikš¬rinius. Važiuoklės pavara – mechaninė arba hidraulinė.

Be to, gaminami šlaitų kombainai su kuliamosios skersiniu ir išilginiu išlyginimo mechanizmu. Užsienio firmos gamina kombai¬nus, kuriuose vietoj kratiklių yra biteriai. Jie iš šiaudų iškrato grū¬dus.

Kombainą sudaro pjaunamoji, nuožulnusis transporteris, kuliamoji, kupetuotuvas, važiuoklė, variklis, grūdų bunkeris, hidraulinė sistema, valdymo įrenginiai, rinktuvas.

Javų kombaino pagrindinės dalys: skirtuvai, lenktuvai, pjovimo aparatas, sraigė, nuožulnusis transporteris, priėmimo biteris, spragilinis kūlimo būgnas, arderinis pobūgnis, kratomoji lenta, išcentrinis ventiliatorius, grandiklinis grūdų elevatorius, grūdų sraigė, pirštiniai ardeliai, viršutinis sietas, valymo dugnas, grandiklinis varpų elevatorius, varpų sraigė, ilgintuvas, pelų kimštuvai, kupetuotuvas, šiaudų kimštuvai, klavišiniai kratikliai, užuolaida, viršutinė sraigė, atmušimo biteris, grūdų bunkeris, grūdų iškrovimo sraigė.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 4705 žodžiai iš 9313 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.