Zydai Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Zydai Lietuvoje

Turinys

Žydų įsikūrimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje…………………………..3 psl.

Žydų gyvenimo Lietuvoje ypatumai…………..………………….…..……………5 psl.

Žydų vaidmuo Lietuvos visuomenei………………………………………………7 psl.

Literatūros sąrašas……………………………………………………………….. 9 psl.

Žydų įsikūrimas

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Iki įsikūrimo Lietuvos valstybėje žydai nuėjo didelį ir sudėtingą istorinės raidos kelią.

Senovės žydų tauta su savo monoteistiniu tikėjimu atsirado daugiau kaip prieš 3500 metų. Po didelio karinio, ekonominio ir kultūrinio pakilimo ji, jos sukurta Izraelio valstybė buvo pavergtos stipresnių kaimynių – Asirijos bei Babilonijos – ir savo valstybingumo neteko. Kova dėl žydų valstybės atkūrimo buvo nesėkminga, Izraelio žemę nukariavo senovės graikai, vėliau romėnai. Naujosios eros pirmajame šimtmetyje žydai buvo išvyti iš savo gimtosios žemės ir per šimtmečius pasklido Rytuose iki Indijos ir Pamyro, Šiaurėje – iki Kaukazo, Kaspijos ir Jodosios jūros pakrančių, Vakaruose – per šiaurės Afriką iki Ispanijos. Per Italiją jie pateko į krikščioniškąją Europą – į Vokietiją, Prancūziją, Angliją…

Kryžiaus karų laikotarpiu (XI – XIIa.) ir vėliau žiauriai persekiojami Vakarų Europoje išvyti iš Anglijos ir Prancūzijos, ujami naujose gyvenamosiose vietose, žydai XIV – XV a. iš Vakarų Europos masiškai kėlėsi į Rytų Europą.

1348 m. kovo mėn. Europoje kilo eilinė maro epidemija – “juodoji mirtis”. Ji apėmė Italiją, Ispaniją, Prancūziją, Angliją, Vokietiją, kitas vakarų šalis. Manoma, kad maras iki 1351 m. pavasario nusinešė 25 mln. Žmonių – trečdalį Europos gyventojų. Tarp žuvusių buvo nemažai ir žydų. Bet, kaip anksčiau jau ne kartą buvo, pasklido gandai, kad kalti jie, apnuodiję šulinius ir norėję išnaikinti krikščionis. Popiežius Klemensas VI du kartus stojo prieš nepagrįstus kaltinimus. Nepadėjo. Sukurstyti famatiškai tikintys krikščionys pradėjo “šulinių nuodytuojų” žudynes. –ydus imta masiškai deginti ant laužų, žudyti namuose ir gatvėsę, skandinti upėse. Vokietijoje neliko nė vieno miesto, kur žydai nebūtų patyrę didelių kančių ir skaudžių nuostolių. Buvo sunaikinta apie 300 bendruomenių. Daugelis žydų paliko senąsias vietas ir patraukė į Rytus – į Lenkiją, Bohemiją (Čekiją), Moraviją, Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę; Maskvos valdomos žemės žydams buvo uždarytos.

XIV – XV a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo rytinė riba, o Lietuva – pati šiauriausia žemyninės Europos žemė, į kurią žydai atėjo iš Vakarų Europos. Tai lėmė, kad jau XV a. svarbiausias žydų ekonominio, dvasinio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo centras iš Pareinio kraštų persikėlė į Lenkijos ir LDK žemes. Čia įsikūrė daug naujų žydų bendruomenių – maždaug 20 tūkst. žmonių.

Tai, kad persekiojami žydai ieškojo kur gyventi, o Lenkijos ir Lietuvos valstybėms tuo metu reikėjo prityrusių verslininkų, – tik istorinis atsitiktinumas. Tačiau šiame procese išryškėjo objektyvios bendros tendencijos – naujos Rytų Europos šalys ir tautos įsijungė į viso pasaulio plėtotės raidą. Lietuviams ir žydams ji buvo abipusiškai svarbi ir naudinga.

Susikūrusi ir išsiplėtojusi XIV – XV a. Lietuvis Didžioji Kunigaikštystė tapo galinga feodaline valstybe – didžiausia imperija Europoje. Jos teritorija plytėjo nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Kunigaikštystei priklausė grynai agrariniai slavų kraštai, kuriose palaipsniui nyko natūralinis ūkis ir stiprėjo prekinis piniginis ūkis, vystėsi prekyba, amatai, finansai. Reikėjo prityrusių pirklių, amatininkų, finansininkų. Tarp lietuvių, baltarusių, kitų vietos gyventojų tokių žmonių dar buvo labai mažai. Lietuvos valdovai pradėjo juos kviesti iš labiau išsivysčiusių Europos šalių. Tai buvo pirmoji objektyvi ir palanki prielaida bei sąlyga žydams ir kitų tautybių žmonėms apsigyventi Lietuvoje. (pačioje Lietuvoje XIV a. viduryje buvo apie pusę milijono gyventojų.) Krikščionybė Lietuvoje buvo priimta tik XIV a. pabaigoje (1387). Dėl įvairių istorinių priežasčių katalikų bažnyčios veikla daugiatautėje LDK neįgijo kraštutinio nepakantumo žydams, ji neskleidė savo tikybos prievarta tarp kitų LDK tautų, taip pat nė tarp žydų. Žydų tautos istoriografijoje pažymima, kad tokio pakantumo visoms tikyboms kaip LDK tuo metu Europoje nebuvo niekur. Todėl persekiojamiems ir gainiojamiems žydams Lietuva jau viduramžiais tapo vienu iš reikšmingiausių gyvenimo centru, nauja gimtine.

1529 m. žydų privilegijos buvo užrašytos pirmajame Lietuvos statute. Tuo laikotarpiu į Lietuvą vis dar kėlėsi persekiojami žydai iš Vokietijos ir Čekijos.

Žydų gyvenimo Lietuvoje ypatumai

Krikščionių bažnyčios ir miestiečiai krikščionys žydų gyvenimui pradėjo daryti vis didesnį poveikį; palaipsniui didėjo prieš žydus ir jų tikybą nusiteikusio jėzuitų ordino galia ir įtaka. O tos dvi jėgos viešpatavo visoje dvasinio gyvenimo srityje. Lietuvos
bajorai mokėsi jėzuitų ordino mokyklose, ten jie buvo auklėjami, ten įsitraukdavo į įvairius antižydiškus išsišokimus. Šalyje plito žydų ritualinio kraujo apkalbos, kaltinimai, kad žydai esą išniekino katalikų šventoves. Kai kur buvo užpultos, išniekintos sinagogos, išnaikintas jų turtas. Tiesa, tai vyko nepalyginti rečiau ir mažesniu mastu negu kaimyninėje Lenkijoje.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 809 žodžiai iš 2468 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.