Biblija
5 (100%) 1 vote

Biblija

Planas:

1. Kas yra Biblija?

2. Biblijos poveikis;

3. Biblijos idėjos;

4. Biblijos skaitymas;

5. Senasis testamentas;

6. Naujasis testamentas;

7. Lietuviški Biblijos vertimai.

Biblija yra senovinė, šventoji knyga, istorinis paminklas.Ji yra puikių,

intriguojančių istorijų knyga. Tačiau ji ne tik įdomių istorijų virtinė,

visos jos byloja vieną didįjį pasakojimą. Šis didysis pasakojimas yra apie

Dievą, pasaulio ir žmonių kūrėją, ir apie tai, ką Jis veikia su savo

kūrinija. Šiame didžiajame paskojime yra šečios padrindinės temos:

1. Sukūrimas

2. Nuopolis

3. Izraelis

4. Jėzus

5. Kristaus sekėjai

6. Laikų pabaiga

Sukūrimas:

Dievas sukūrė visatą iš nieko,žodžiais suteikdamas daiktams egzistenciją.

Jis apgyvendino žmones savo sukurtame pasaulyje, pavesdamas juo rūpintis.

Žmonių globai Dievas atidavė gyvūnus, paukščius, medžius ir augmeniją.

Nuopolis:

Dievas pirmuosius žmones įkurdino sode, kuriame leido laisvai gyventi. Jis

tik buvo uždraudęs valgyti vaisius nuo medžio, stovinčio sodo viduryje.

Tačiau Žalčio(blogio įsikūnijimo) įkalbinti, jie paragavo uždraustojo

vaisiaus ir buvo išvaryti iš sodo.

Šis pasakojimas iš esmės padeda supratsi Bibliją, nes per jį paaiškėja, kad

žmonija nebeturi tiesioginio ryšio su Dievu. Visa kūrinija taip pat prarado

pirmapradį Dievo artumą.

Izraelis:

Dievas išsirenka Izraelio tautą, kurią imasi saugoti ir globoti. Net

izraelitams patekus į Egipto nelaisvę, Dievas juos išgelbėja per Mozę,

kuris išveda tautą iš Egipto. Kol tauta klaidžiojo po dykumą, Dievas davė

savo įstatymą. Dievo Įstatymo esmę sudaro dar 10 įstatymų, kurie moko

žmones, kaip jie turi gyventi. Pradėjus pusei amžiaus Viešpats nuostabiu

būdu sugrąžino į tėvynę Judo gyventojus.

Jėzus:

Pasaulyje pasirodė Jėzus-mokytojas ir gydytojas, kalbėjęs apie Dievo

karalystę,-patvirtindamas, kad Dievas tebesirūpina savo žmonėmis, nepaisant

jų priespaudos ir kančių. Jėzus trejus metus žmones mokė, gydė ir

išvarinėjo piktąsias dvasias iš apsėstųjų, skelbdamas, kad Jo darbuose ir

mokyme atsispindi Dievo galybė. Jis rūpinosi vargšais ir atstumtaisiais,

galėjo padėti net svetimšaliams, kurie į jį kreipdavosi, skelbė žmonėms

gailestina Dievo meilę ir tikėjosi, kad tauta per Jo paties auką dvasiškai

atgims. Tačiau žydų religiniai vadovai visą savo gyvenimą piktinosi išgirdę

tokias Jėzaus kalbas. Greitai Jėzus buvo suimtas ir nuteistas mirti, o tada

romėnai Jėzų pasmerkė nukryžiuoti. Kol Jėzus kabojo ant kryžiaus, tansa

gaubė kraštą. Tačiau mirtis neturėjo jam galios ir Jėzus po 3 dienų

prisikėlė. Jis tikrai buvo Mesijas!

Kristaus sekėjai:

Prisikėlęs iš mirties Jėzus savo mokiniams pavedė skelbti žinią apie Jį

kitieks žmonėms. Jėzus, prieš palikdamas savo mokinius ir išeidamas pas

Dievą Tėvą, pažadėjo atsiųsti jiems galią, padėsiančią atlikti šią didžią

užduotį;tą galią Jėzus pavadino Šventąja Dvasia.

Laikų pabaiga:

Pirmieji krikščionys gyveno, laukdami, kada Jėzus sugrįšiąs į žemę užbaigti

to, ką Jis čia pradėjęs savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Jie laukė ir

visos kūrinijos atsinaujinimo, kuris turįs įvykti pagal pirmapradę Dievo

idėją. Tuomet ateis diena, kai pasaulyje nebeliks blogio ir neteisybės, ir

tie, kurie atmetė Dievą, būsią nubausti, o tie, kurie tikėjo Jėzų, regės

Dievą akis į akį.

Biblijos poveikis:

Vos pradėjus tyrinėti šiuolaikinę Vakarų civilizaciją, iš karto susiduriame

su Biblija. Daugelį šimtmečių ji turėjo lemiamos įtakos mūsų įstatymams,

švietimo sistemoms ir demokratijos idealams-jau nekalbant apie mūsų žmogaus

žmogaus teisių sampratą. Vienaip ar kitaip,Biblija darė didžiulį poveikį

daugumai žymiausių Europos politikos,socialinio gyvenimo ir religijos

reformatorių, o per juos-visoms didžiausioms Vakarų pasaulio tautoms. Tą

patį galima pasakyti apie daugybę dabartinių permainų pasaulio kultūroje.

Kai bundančių tautų žmonės ieško savojo kelio, daugelis jų vadovų pasirenka

Bibliją.

Biblijos idėjos:

• Pasak Biblijos, viskas pasaulyje prasideda, vyksta ir pasibaigs su

Dievo palaiminimu. Visur regime Dievą, globojantį savo meile vyrus ir

moteris, didelius ir mažus, kviečiantį visus nuoširdžiai jam

pasižadėti.

• Reikšmingiausias Biblijoje yra Jėzus. Jis ne tik skatina mus abejoti

mūsų tikėjimo ir elgsenos nuostatomis,bet ir suteikia žmonėms galimybę

mažinti blogį ir įgyti jėgų gyventi naujai, pagal Dievo nurodymus. Jis

skelbia, kad jo mokymas nėra tik vienas iš galimų, o yra vienintelis

būdas Dievui pažinti ir iš tikrųjų su juo suartėti. Kad pažintų

tikrąjį Dievą, žmogus privalo pripažinti Jėzų Kristų vieninteliu Dievo

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 757 žodžiai iš 1496 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.