Distancinis mokymas sis
5 (100%) 1 vote

Distancinis mokymas sis

Turinys:

Įvadas 3

Sąvoka 4

Daugialypė informacijos terpė – distancinių studijų pagrindas 5

Distancinis mokymas(is) ir mokymo(si) principai 6

Dėstytojo ir studento vaidmenys bei sąveika distancinių studijų procese 8

Išvados 12

Įvadas

Pasaulis greitai kinta. Vyksta permainos rinkose, darbo vietų, namų ūkio, laisvalaikio aplinkoje. Žmonių veiklą vis mažiau riboja atstumas ir laikas. Veikla globalėja, įvairėja specializacija. Didėja bendradarbiavimo konkuruojant atvirosios rinkos ekonomikos aplinkoje svarba. Atsiranda naujų verslo, viešojo administravimo, darbo, mokymosi ir kultūros plėtojimo galimybių. Ypatingą reikšmę įgyja informacija, žinios, kompetencija, gyventojų, verslininkų bei valdžios gebėjimas naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Tokia veikla remiasi skaitmeninėmis technologijomis grindžiamais darbo įrankiais ir metodais.

Pastaraisiais metais intensyviai diskutuojama apie informacinės visuomenės esminius bruožus ir pastarųjų įtaką visoms gyvenimo veiklos sritims. Ta diskusija neaplenkė ir Lietuvos. Tačiau dažnai informacinės visuomenės sąvoka supaprastinama ir apie šią visuomenę kalbama tik kaip apie naujų informacijos ir komunikacijos technologijų panaudojimo visuomenę, pamirštant, kad svarbiausia informacinės visuomenės charakteristika yra joje vykstančių pokyčių sparta. Mus labiausiai domina pokyčiai mokslo ir studijų srityse, kai asmenybiniai pokyčiai tampa neatskiriamais nuo naujų išsimokslinimo ir profesinės kvalifikacijos reikmių ir galimybių. Moksle stebimi gilūs struktūriniai pokyčiai:

• mokslas tampa atviru ir demokratišku, virsta iš gamybos priemonės į kasdieninio vartojimo produktą;

• žinios vis labiau įgauna taikomąjį pobūdį;

• mokslas tampa universalia pažinimo ir taikymo priemone;

• moksle išnyksta technokratinė ir humanitarinė priešprieša;

• mokslas integruoja nemokslinės informacijos rūšis.

Šiame darbe apžvelgsime vieną perspektyviausių ir novatoriškiausių mokymo(si) formų – distancines (nuotolines) studijas (trumpiau DS).

Sąvoka

Distancinės studijos (DS) reiškia žinių (informacijos) įsigijimo technologiją, kuriai yra būdinga ryšio priemonių pasirinkimas ir atvirumas vietos, laiko, spartos atžvilgiu. Galima rasti ir kitų terminų: nuotolinės, neakivaizdinės studijos. DS nėra tapačios įprastinei neakivaizdinei mokymo(si) formai. DS aprėpia visas mokymo ir mokymosi formas, kai studijuojama neatvykstant į studijų instituciją, o dėstytojo ir studentų bendravimas vyksta ryšio priemonių pagalba. DS būdas gali būti taikomas ir įprastinėse (stacionarinėse arba dieninėse) studijose. DS yra moderni studijų komponentė, nors studijos iš esmės gali vykti tik distanciniu būdu.

Daugialypė informacijos terpė – distancinių studijų pagrindas

Informacinėje visuomenėje niekas taip greit nesensta, kaip informacija, žinios. Todėl nauja informacija verčia atnaujinti mokslą ir studijas dažniau, nei buvo įprasta. Studijų programos, mokymo medžiaga, programinė ir laboratorinė įranga moraliai sensta labai greitai. Todėl galima daryti išvadą, kad informacinėje visuomenėje aukštojo mokslo institucijos nebegali suteikti savo studentui tokio išsilavinimo, kurio pakaktų visą gyvenimą. Universitetas, suteikdamas studentui bazinį išsilavinimą, turėtų ugdyti kiekvieno būsimo specialisto ne tik specialiąsias, bet ypač bendrąsias kvalifikacijas, atkreipiant didžiausią dėmesį į savarankiškumo, iniciatyvumo, kūrybiškumo, sugebėjimo prisitaikyti prie nenupasakojamu greičiu kintančių informacinės visuomenės reikalavimų ugdymą. Manome, kad daugialypės informacijos terpės (multimedia) diegimas savarankiškų studijų, o ypač distancinių studijų procese spartesnis organizavimas gali žymiai pagerinti studijų procesą, padėti kiekvienam studentui ir dėstytojui prisitaikyti prie informacinės visuomenės keliamų reikalavimų.

Daugialypę informacijos terpę mes suprantame kaip informacijos priemonių (teksto, garso, vaizdo, animacijos, grafikos) skaitmeninį integravimą į tam tikrą komunikavimą. Daugialypė terpė reiškia telefono, fakso, kompiuterio, garso, vaizdo įrangos sujungimą ir bendrą naudojimą. Tai nėra tik vienpusis vartojimas, bet ir interaktyvus keitimąsi tekstais, paveikslais, žiniomis, grafikais, garso ir vaizdo informacija, informacijos kaupimas, apdorojimas ir naudojimasis ja.

Distancinis mokymas(is) ir mokymo(si) principai

Kiekviename besimokančiajame, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų vaikas, ar suaugęs pirmiausia privalome įžvelgti asmenybę, būsimą aktyvų pilietį ir būsimą gamintoją. Tai kokie gi yra jo mokymosi ir studijų poreikiai, motyvai, tikslai, kaip juos gali tenkinti ne tik tradicinės mokymo(si), studijų priemonės, bet ir naujos informacijos ir komunikacijos priemonės? Į šį klausimą nėra taip lengva atsakyti. Gal reikėtų pradėti nuo to, kad žmogų, kaip biologinę rūšį, iš viso gyvo pasaulio ir skiria sugebėjimas mokytis, kaip būdas prisitaikyti prie aplinkos. Progresyviai didėjantis informacijos srautas, nuolatinis technologijų atnaujinimas, poreikis būti savo srities profesionalu, saugumo visuomenėje užsitikrinimo poreikis ir kiti faktoriai nulėmė tai, kad nuolatinis mokymasis tapo neatsiejamu asmenybės, piliečio ir gamintojo gyvenimo dalimi.
Nuolatinio mokymosi poreikį informacinėje visuomenėje galima vaizdžiai prilyginti sprogimui, kurio bangos pasklido ir įtakoja visus visuomenės narius, visą laiką ir visur. Siekis mokytis visiems, visą laiką ir visur yra atsakas į civilizacinio raštingumo – gebėjimo suvokti save ir pasaulį, savo ir kitų kraštų istorijos tėkmę bei dabarties tendencijas ir jų perspektyvas- reikmes. Mokymosi principo – mokytis visiems, visą laiką ir visur įgyvendinimas yra problematiškas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, nes tai yra susiję su galingų informacinių tinklo mašinų, kompiuterinių tinklų, jų navigacinių sistemų, daugialypės informacijos, tekančios šiais tinklais, panaudojimu mokymo(si) procese. Todėl mokymas(is) naudojant naujas informacijos ir komunikacijos technologijas įgalina gauti, pateikti, kaupti, perduoti informaciją nepriklausomai nuo laiko ir erdvės t.y. įgyvendina informacinės visuomenės poreikį mokytis visiems, visada, visur.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 869 žodžiai iš 2703 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.