Ekselio programa
5 (100%) 1 vote

Ekselio programa

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ

KOLEGIJA

VERSLO FAKULTETAS

MS EXCEL. Bendra apžvalga.

Referatas

Darbą atliko 1TA studentė R. Klevinskienė

Darbą tikrino destytoja L. Dreižienė

Klaipėda, 2005Turinys

1. Įžanga 3p

2. Įrankių juosta 4p

3. Laukelių pažymėjimas 4p

4. Excel lentelės 5p

5. Naujų stulpelių ir eilučių įvedimas 6p

6. Formatų įpatybės ir papildomi formatai 7p

7. Automatinis duomenų įvedimas 8p

8. Uždavinių sprendimo tvarka skaičiuoklėse 10p

9. Funkcijos 12p

10. Klaidos 15p

11. Grafikų kūrimas 16p

12. Sąrašas (List) 18p

13. Duomenų filtravimas 19p

14. Duomenų rūšiavimas 19p

15. Sukinio (pivot) kūrimas 20p

16. Excel Visual Basic makro savybės 20p

17. Duomenų patikrinimas 21p

18. Išvados 23pMicrosoft Excel

Kaip žinome, mūsų gyvenimas neįsivaizduojamas be skaičių. Daugybė žmonių kiekvieną laiko ir t.t. Taip pat egzistuoja galimybė greitai analizuoti duomenis, gauti atsakymą į klausimą: dieną daro finansinius, mokslinius bei šiaip įvairios paskirties skaičiavimus. Tačiau neužtenka galima tvarkyti paprastas bet kokios apskaitos duomenų bazes, pvz: pinigų, medžiagos, prekių,“Kokią savaitės dieną gauname didžiausia pelną?” ir pateikti rezultatus trimatės diagramos padaryti apskaičiavimą, labai svarbu jį sutvarkyti, išsaugoti ir pateikti jį kaip patikimą dokumentą. Tam ir skirta Microsoft kompanijos programa Excel. Praktiškai visus finansinius dokumentus ir buhalterines formas labai patogu kurti ir apdoroti Excel pagalba. Be to, šios programos pagalba pavidalu. Programa MsExcel tikrai turi daug privalumų, todėl kiekvienam besimokančiam dirbti su kompiuteriu, tikrai verta susipažinti su ja ir išmokti darbo su lentelėmis pagrindų. Microsoft Office Excel 2003 suteikia galimybę duomenis paversti svarbia informacija ir naudotis jos įrankiais analizuojant bei dalinantis pasiektais rezultatais. Excel 2003 gali padėti geriau dirbti komandoje ir labiau apsaugoti bei kontroliuoti prieigą prie atliekamo darbo. Be to, jūs galite dirbti su pramoninio standarto XML duomenimis ir lengviau dalyvauti verslo procesuose.

Skaičiavimų specifikacijos. Skaičių tikslumas – 15 skaitmenų. Formulės turinio ilgis – 1024simboliai. Argumentai funkcijoje – 30. Vienos į kitą įdėtų funkcijų lygiai – 7. Prieinamų darbalaukio funkcijų skaičius 329. Anksčiausiai skaičiavimuose leistina data – 1900.01.01.,vėliausia – 9999.12.31. Unikalūs elementai lauke 32500, puslapio laukai – 256, duomenų laukai – 256.

Microsoft Office programa Microsoft Excel yra labai patogi lentelių kūrimui,tačiau tai anaiptol nėra vienintelis jos privalumas.Šios programos pagalba labai sėkmingai galima kurti langus primenančius Microsoft Word programos langus. Meniu juostoje pasirenkamų komandų sąrašas skirtas pagrindinėms darbo funkcijoms atlikti:

• File – darbo su lentelėmis ir jų failais komandos;

• Edit – redagavimo komandos;

• View – ekrano vaizdo komandos;

• Insert – duomenų įterpimo komandos;

• Format – formatavimo komandos;

• Tools – darbo aplinkos konfigūravimo komandos;

• Data – darbo su duomenų baze komandos;

• Window – veiksmai su langais;

• Help – aiškinamoji informacija (žinynas).

Be pagrindinio meniu, MS Excel yra kontekstinis meniu, iškviečiamas spaudžiant dešinį pelės klavišą. Koks kontekstinio meniu komandų sąrašas pateikiamas, priklauso nuo to, kurioje programos lango vietoje ir kurioje aplinkoje jis iškviestas.

Meniu komandas vykdyti galima pele ir klavitūra.

Įrankių juosta

View/Toolbars – įrankių juostos pildymui ar nuėmimui. Chart – diagramų įrankių juostos mygtukai. Sukurti individualių įrankių juostą – View/Toolbars. Spausti New. Surinkti vardą ir spustelėti New ir t.t. Close – užbaigti komandą.

Norint failo atidarymo komandą vykdyti klavitūra, reikia:

• Paspausti klavišą ; ↓↑ klavivišais <→>, <←> Žymiklį nustatyti ties meniu File;

• Paspauskite ;

• Klavišais <↑>, < ↓> žymiklį nustatykite ties komanda Open;

• Paspauskite .

Šią komandą galime vykdyti spaudžiant klavišų derinį, t.y. + .

Laukelių pažymėjimas

Norint pažymėti vieną laukelį, spragtelim ant jo pele. Norint pažymėti sritį, pažymime pirmąjį ir, nuspaudę kairįjį pelės klavišą, traukiame pelę per kitus laukelius. Norint pažymėtivisą stulpelį, spragtelim pele stulpelio antraštę. Eilutę – eilutės antraštę. Visos lentelės pažymėjimas – spragtelim pele eilučių ir stulpelių susikirtimo vietą.

Vienas pagrindinių Excel programos valdymo įrankių yra pelė, kuria galime: 1) žymėti; 2) kopijuoti; 3) didinti ir mažinti eilutes bei stulpelius; 4) pernešti arba kopijuoti.

Kopijuoti galime:

1) pasinaudojus COPY ir PASTE klavišais;

2) pažymėjus ir tampant ląsteles;

3) formatą galima kopijuoti paspaudus FORMAT PAINTER klavišą.Excel lentelės

Lentelės. Paleidus Excel matomas darbo lapas (worksheet) dar vadinamas skaičiuoklės lentele (sheet), kuriame rašomi, saugomi, apdorojami duomenys. Lentelės (worksheet), padalintos į eilutes (rows) ir stulpelius (columns). Stulpeliai yra pažymėti raidėmis (A, B, C ir t.t.) ir eilutės sunumeruotos (1, 2, 3 ir t.t.). Kiekvienoje lentelėje yra 256 stulpeliai ir 65535 eilutės. Kiekviena stulpelio ir eilutės sankirta yra celė (cell) – darbo bazinis vienetas, kuriame rašomi
duomenys.

Lentelių yra: darbo (worksheet), grafikų (chartsheet). Aktyviosios lentelės auselė balta, kitų pilkos.

Judėjimas viduje. Lentelėje galima judėti 3 būdais: pelės pagalba, naudojant vertikalią ir horizontalią peržiūros juostą ir klaviatūrą:

1. pelę spustelėjus bet kur ar panaudojus pelės ratuką;

2. klavišais:

• PAGE UP (galima peršokti per vieną ekraną aukštyn);

• PAGE DOWN (galima peršokti per vieną ekraną žemyn);

• CTRL+HOME (galite peršokti į savo dokumento langelį A1, kuris yra kiekvienos lentelės viršutiniame kairiajame kampe);

• CTRL+END (galite peršokti į paskutinį savo darbinio lapo langelį);

• ↓ (savo lentelėje galite peršokti per vieną eilutę žemyn);

• ↑ (savo lentelėje galite peršokti per vieną eilutę aukštyn);

• → (savo lentelėje galite peršokti per vieną stulpelį į dešinę);

• ← (savo lentelėje galite peršokti per vieną stulpelį į kairę);

• CTRL+↑↓→← (galite peršokti aukštyn/žemyn arba į dešinę/į kairę per vieną gretimą eilutę ar stulpelį su duomenimis);

3. NAME dėžutėje įrašius adreso eilę (range);

4. su slankjuostėmis: vertikalioje peržiūros juostos spragtelėję virš ar po šliaužte, galite pasislinkti per vieną ekraną aukščiau ar žemiau. Horizontalioje peržiūros juostoje spragtelėję šliaužtės kairėje ar dešinėje, galite pasislinkti per vieną ekraną į kairę arba į dešinę;

5. iš Edit meniu go to ir įrašant ląstelės adresą CTRL+G.

Perėjimas į kitą.

1) sužadinus ląstelės etiketę;

2) klavišais CTRL+PAGE DOWN ir CTRL+PAGE UP;

3) iš Tools meniu Options→General;

4) iš Insert meniu arba SHIFT+F11, pereiname į naują lentelę;

5) Insert chart arba F11, pereiname į naują grafiko lentelę;

6) Module iš Macro visual basik, moduliui;

7) Dialog iš Macro, dialogu;

8) visa tai dar galima padaryti paspaudus lentelių etikečių kontekstinį meniu.

Įvardijimas. Lenteles galime pervadinti:

1. du sykius spustelėjus lentelės etiketę;

2. iš lentelės kontekstinio meniu Rename;

3. iš Format →sheets→Rename;

Perkėlimas. Lenteles perkeliame:

1. etiketės kontekstinis meniu M;ove or copy;

2. paėmus pele ir perkeliant lentelių juostoje;

3. iš Edit meniu Move or copy sheets;

Kopijavimas. Lentelę galima nukopijuoti:

1. etiketės kontekstinis meniu Move or copy ir creat a copy;

2. iš Edit meniu Move or copy ir creat a copy;

3. pele nešti etiketę laikant paspaudus CTRL;

NEVALYKITE NARVELIŲ TARPO KLAVIŠU! Šis duomenų trinimo būdas – pats blogiausias: nors narvelis ekrane pateikiamas tuščias, įvestas tarpo simbolis suteikia narveliui teksto formatą, jo koordinatės nebegali būti naudojamos matematinėse formulėse. Šiuo atveju narveliuose, kuriuose įrašytos formulės, pateikiama klaidos reikšmė #VALUE!. Jei vis dėlto taip atsitiko, tuščius narvelius dar kartą išvalykite Edit→Clear (Contents) komanda arba DELETE klavišu.

Naujų stulpelių ir eilečių įvedimas

Norint įterpti naujų eilučių, pažymime eilutę, prieš kurią norime įterpti naują, INSERT/ROWS. Jei norime įterpti naujų stulpelių, pažymime stulpelį, prieš kurį norime įterpti naują, INSERT/COLUMNS. Jei norime įterpti naują laukelį, pažymime tą laukelį, prieš kurį įterpsime naują, INSERT/CELLS. Pasinaudoję lentele, įterpti laukelį galime prastumiant jau egzistuojančius dešinėn (Shift cells right), žemyn (Shift cells down), įterpti visą eilutę (Entire row), visą stulpelį (Entire column).

Įterpti galima kontekstinio meniu pagalba. Jei kontekstinį meniu išskleisime ant stulpelio ar eilutės antraštės ir pasiriksime INSERT komandą, bus įterptas stulpelis ar eilutė.

Įterpus naują eilutę arba laukelį, pasirodo formatavimo intelektualioji žymė, ant kurios spragtelėjus galima pasirinkti:

• Išlaikyti tokias formatavimo savybes, kokios yra aukščiau (Format Same As Above), žemiau (Format Same As Below); panaikinti formatavimo savybes (Clear Formatting);

• Išlaikyti tokias formatavimo savybes, kokios yra kairėje (Format Same As Left), dešinėje (Format Same As Right); panaikinti formatavimo savybes.

Norint panaikinti eilutę, stulpelį ar laukelį, EDIT/DELETE. Atsidaro dialogo langas, kuriame nurodome, ką trinti: ištrynus laukelį, į jo vietą įterpti laukelį iš kairės (Shift cells left), iš apačios (Shift cells up), ištrinti visą eilutę (Entire row), ištrinti visą stulpelį (Entire column).

Lentelės išsaugojimas. FILE/SAVE. Pasirenkame kaupiklį ir katalogą, kuriame įrašysime (Save in). Suteikiame failui pavadinimą, Excel sukurtas failas turės plėtinį xls (Save as type). Jei dažnai reikia dirbti su keliais tais pačiais failais, kurie yra skirtinguose kaupikliuose ar kataloguose, kad kiekvieną kartą nereikėtų jų ieškoti, kai norite atidaryti, galime pirmą kartą visus atidaryti ir išsaugoti kaip darbo lauką FILE/SAVE WORKSPACE (failo plėtinys xlw).

Eksportavimas kitu formatu. SAVE AS/SAVE AS TYPE nurodome, kokiu formatu išsaugosime.

Formatų įpatybės ir papildomi formatai

General (bendrasis) formatas. Jei celei suteiktas numatytasis bendrasis skaičių formatas, joje rodomas sveikasis (789), realusis (7,89) arba eksponentinis (7,89E+08) skaičius, jei surinktas skaičius netelpa celėje. Šis formatas leidžia rodyti iki 11 ženklų, įskaitant dešimtainį kablelį ir simbolius “E” bei “+”.

Number
grupės formatais galima rodyti sveikuosius bei realiuosius skaičius ir skaičius su tūkstančių skyrikliais.

Currency (valiutos) formatai naudojami pinigų reikšmėms vaizduoti. Šios formatų grupės parametrai panašūs į skaičių grupės parametrus, tik vietoje tūkstančių skyriklio jungiklio, matysite valiutos simbolių (Symbol) atveriamąjį sąrašą– jame ir pažymėkite None (nieko), Lt, $ ar kitos valiutos žymenį. Reikšmės su valiutos žymeniu lygiuojamos stulpelyje pagal realaus skaičiaus kablelį su reikšmėmis be valiutos ženklo.

Accounting (apskaitos) formatų grupė skiriama apskaitos specialistų reikmėms. Juos naudojant patogu kurti bendruosius apskaitos principus atitinkančius dokumentus. Lietuviškuose apskaitos formatuose neigiamų skaičių minusas rodomas pačiame kairiajame celės krašte, vietoje nulio dedamas minuso ženklas, reikšmės su valiutos žymeniu lygiuojamos stulpelyje pagal realaus skaičiaus kablelį su reikšmėmis be šio žymens ir paliekami papildomi minuso ženklo pločio tarpeliai iš abiejų celės kraštų.

Percentage (procentų) formatai. Nurodžius šį formatą, skaičius padauginamas iš 100, o jo dešinėje pusėje įrašomas procentų ženklas (%). Papildomai galima nurodyti trupmeninių pozicijų, 0,2345 bus rodomas kaip 23%, o jei nurodėte 1 trupmeninę poziciją– kaip 23,5%.

Fraction (paprastųjų trupmenų) formatai skaičiams suteikia paprastųjų trupmenų pavidalą. Pirmieji trys formatai nustato vieno, dviejų ir trijų skaitmenų – skaitiklius ir vardiklius. Pavyzdžiui, skaičiui 123,456 suteikę vieno skaitmens trupmenos formatą, matysime 123 ½, o trijų skaitmenų trupmenos formatą– 123 57/125.

Scientific (eksponentinių skaičių) formatas skirtas rodyti labai didelius ir labai mažus skaičius. Pavyzdžiui, dviejų trupmeninių pozicijų eksponentinių skaičių formatas skaičiui 123456789 suteikia pavidalą 1,23E+08, o skaičiui 0,000000007– pavidalą 7,00E-09. Šio formato raidė E žymi eksponentinę ir yra žodžiu “skaičiaus 10, pakelto n-tuoju laipsniu”, sinonimas. Laipsnio rodiklis n rašomas už E raidės. Jei jis su pliuso ženklu, priekyje esantis skaičius dauginamas iš skaičiaus 10, pakelto n-tuoju laipsniu, o jei su minuso ženklu – dalijamas.

Text (teksto) formatas. Suteikus teksto formatą celei, kurioje įrašytas skaičius, jis traktuojamas kaip tekstas ir pritraukiamas prie kairiojo celės krašto. Tačiau tokios tekstu paverstos skaitmeninės konstantos vis tiek atpažįstamos ir gali būti panaudotos formulėse. Jei teksto formatą suteiksite celei, kurioje įrašyta formulė, ji bus paversta paprastu tekstu ir parodyta celėje.

Special (specialieji) formatai įterpia brūkšnelius, skliaustus ir nereikšminius nulius į septynženklius telefono numerius, devynženklius asmens kodus ar keturženklius pašto indeksus.

Custom (vartotojo) formatai. Kai Number kortelėje pasirenkate šią grupę, jos dešinėje pusėje pateikiamas 36 formatų šablonų sąrašas. Tik šios formatų grupės kortelėje pateikiamas Type laukas, leidžiantis vartotojui kurti individualius formatus.

Automatinis duomenų įvedimas

Vienodų duomenų įvedimas. Įrašinėdami vienodus duomenis, galime pasinaudoti Excel galimybe įvesti duomenis į keletą laukelių vienu metu. Tai galime padaryti keliais būdais. Pažymime laukelį, kurio duomenis kopijuosime ir už kampo tempiame prispaudus pelę. Arba: pažymime laukelius, surenkame duomenis ir paspaudžiame Ctrl+Enter.

Duomenų sekų įvedimas. Jeigu reikia įvesti skaičius didėjimo tvarka, pirmuosius surenkame, pažymime, kai pažymėto laukelio kampe pelės žymė taps + ženklu, pelę vedame per tiek laukelių, kiek norime užpildyti.

Tiesinis ir eksponentinis sekų užpildymas. Tiesinis duomenų įvedimo būdas, kai prie paskutinės laukelio reikšmės pridedamas arba atimamas žingsnis. Eksponentinis užpildymo būdas, kai laukelio vertė dauginama iš žingsnio. Jei pildome vienu iš šių metodų, įvedame skaičių į vieną laukelį, jį pažymime. EDIT/FILL/SERIES. Nurodome, kur įvesime duomenis: į stulpelius ar eilutes (Rows, Columns). Nurodome pildymo žingsnį (Step value), nurodome galutinę reikšmę (Stop value), pasirenkame duomenų pildymo tipą: tiesinis (Linear) ar eksponentinis (Growth). Paspaudus OK duomenys bus įvesti.

Datos įvedimas. Esamos dienos datą į laukelį galime įvesti, paspaudę klavišų derinį Ctrl+;. Jei norime įvesti datą sekas į laukelius, įvedame pradinę datą, pažymime ją ir laukelių sritį, kurią norime užpildyti datomis. EDIT/FILL/SERIES, nurodome, ką reikia keisti: dienas, savaites, mėnesius ar metus ir OK.

Sąrašų sudarymas. Lietuviški pilni ir sutrumpinti mėnesių ir savaičių pavadinimai įdiegiami Excel įdiegimo metu. Kitus sąrašus sudaryti galime patys. Esamus sąrašus rasime TOOLS/OPTIONS/CUSTOM LISTS/NEW LIST. Žymeklis atsidurs LIST ENTRIES, ten įvedame duomenis ir paspaudžiame ADD. Sąrašą galime sudaryti ir kitaip. Įrašome duomenis į lentelę, juos pažymime, TOOLS/OPTIONS/CUSTOM LISTS/IMPORT. Dabar Excel lentelėje įvedus žodį ir pele perbraukus per kitus laukelius, automatiškai bus įvesti kiti sąraše esantys žodžiai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2283 žodžiai iš 7507 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.