Europos komisija valdininkų grupės ir rangai
5 (100%) 1 vote

Europos komisija valdininkų grupės ir rangai

TURINYS:

1. Įvadas 3

2. Istorinė apžvalga 4

3. Europos Komisijos organizacinė struktūra ir funkcijos 5

4. Komisijos nariai 6

5. Valdininkų grupės ir rangai 8

6. Išvados 14

7. Literatūros sąrašas 15

ĮVADAS:

Komisija –

1. „Komisijos nariai“, t. y. šiai institucijai vadovauti ir jos sprendimams priimti valstybių narių ir Parlamento paskirtų dvidešimt penkių vyrų ir moterų grupė.

2. pati institucija ir jos darbuotojai.

Europos Komisija (viena iš 5 pagrindinių Europos Sąjungos institucijų) – politiniu atžvilgiu nepriklausoma institucija, atstovaujanti visos Europos Sąjungos interesams ir juos palaikanti. Tvirtinama, kad tokių valdžios institucijų, kokia yra Europos Komisija, arba bent panašių į ją daugiau nėra jokioje kitoje tarptautinėje organizacijoje ar kokioje nors atskiroje pasaulio valstybėje. Tai yra Europos Sąjungos institucijų sistemos varomoji jėga: ji siūlo teisės aktus, politikos kryptis ir veiksmų programas, yra atsakinga už Parlamento ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą.

Būtent dėl šių priežasčių pasirinkau šią instituciją, kad galėčiau iš arčiau apžvelgti jos struktūrą bei valdininkų grupių ir rangų sistemą. Ji suviliojo mane savo unikalumu. Norėčiau susipažinti su šia organizacija, jos darbuotojų sąlygomis, jų atranka, kad ateityje galėčiau priartinti savo siekį – įsidarbinimą valstybinėje institucijoje kaip ši.

Savo darbe bandysiu pateikti Europos Komisijos darbo ypatumus, supažindinti su pačiu terminu „komisija“, atskleisti šios organizacijos atsiradimo aplinkybes, komisijos narių darbą, jų atranką, valdininkų paaukštinimą pareigose, jų atlyginimą bei visą valdininkų grupių ir rangų sistemą. Šis darbas galėtų būti labai aktualus ir reikalingas visiems, kas nori iš arčiau pasižiūrėti į Europos Komisijos darbą, kas nori daugiau sužinoti apie žmones dirbančius joje, o ypač tiems, kas pats kartais pagalvoja apie darbą tokioje organizacijoje.

1. Istorinė apžvalga

Dabartinės Europos Komisijos pirmtaku yra laikoma Europos anglies ir plieno bendrijos (EAPB) Vyriausioji valdyba. Pirmasis jos pirmininkas Jeanas Monetas (1952-1955) suformavo efektyvią administracinę struktūrą, kurios paskirtis buvo spręsti naujai atsiradusias funkcines problemas. 1958 m. pasirašius Romos sutartį, buvo įsteigta Europos Ekonominės Bendrijos (EEB) Komisija, kurios pirmuoju pirmininku tapo Valteris Hallsteinas (1958-1967). Po EEB Komisijos įsteigimo buvo aiškiai atskirtos jos ir Tarybos (šiuo metu – Europos Sąjungos Taryba) funkcijos. Pastarosios tikslai buvo EEB valstybių narių interesų atstovavimas, o Komisija tapo pačios Bendrijos interesų gynėja. Pagrindines Komisijos funkcijas apibrėžė Romos sutarties 155 straipsnis:

1) Komisijai buvo suteikta sprendimų priėmimo iniciatyvos teisė, t.y. Taryba galėjo priimti sprendimą tik po Komisijos pasiūlymo;

2) Komisija įgijo legislatyvinę funkciją. Ji galėjo priiminėti privalomus sprendimus bei atstovauti Bendrijai tarptautinėje arenoje;

3) Komisija tapo pagrindiniu organu, įgyvendinančiu EEB teisės normas bei prižiūrinčiu nacionalinių įstatymų harmonizacijos procesą.

1967 m. liepos 1 d. įsigaliojus Sujungimo sutarčiai, buvo galutinai suformuota vieninga Europos Bendrijų Komisija, sujungianti EAPB Vyriausiąją valdybą, EEB Komisiją bei Euratomo Komisiją. Nuo 1993m. įsigaliojus ES sutarčiai vis dažniau vartojamas pavadinimas “Europos Komisija”.

Komisijos pagrindinė buveinė yra Briuselis (Belgija), bet ji turi įstaigų ir Liuksemburge, atstovybes visose ES valstybėse narėse ir delegacijas daugelio pasaulio valstybių sostinėse.2. Europos Komisijos organizacinė struktūra ir funkcijos

Europos Komisija vykdo keturias svarbiausias funkcijas:

1. siūlo teisės aktus Parlamentui ir Tarybai priimti;

2. administruoja ir vykdo ES politiką ir biudžetą;

3. įgyvendina ES teisę (kartu su Teisingumo Teismu);

4. atstovauja ES tarptautinėje arenoje, pavyzdžiui, vesdama derybas dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis.

2.1 Naujų teisės aktų siūlymas

Pagal Sutartį Komisija turi „teisės aktų leidimo iniciatyvos teisę“. Kitais žodžiais sakant, Komisija viena yra atsakinga už naujų ES teisės aktų pasiūlymų, kuriuos ji teikia Parlamentui ir Tarybai, rengimą. Šiais pasiūlymais turi būti siekiama ginti Sąjungos ir jos piliečių, o ne konkrečių valstybių narių ar pramonės šakų interesus.

Prieš teikdama pasiūlymus Komisija turi gerai suvokti Europoje atsirandančias naujas situacijas bei problemas ir apsvarstyti, ar ES teisės aktai labiausiai tinka joms tvarkyti ir spręsti.

Komisija tik tuomet siūlo imtis veiksmų ES lygmeniu, kai mano, kad problemos negalima veiksmingiau išspręsti valstybių narių, regionų ar vietos lygmeniu. Šis principas tvarkyti reikalus kuo žemiausiu lygmeniu yra vadinamas „subsidiarumo principu“.

Tačiau jei Komisija prieina prie išvados, kad ES teisės aktas yra reikalingas, ji pasiūlo jo projektą, kuris, jos manymu, padės veiksmingai išspręsti problemą ir patenkins kuo plačiausius interesus. Konkrečiais siaurų sričių klausimais Komisija konsultuojasi su ekspertais – įvairių jos komitetų ir darbo grupių nariais.

2.2 ES politikos ir biudžeto vykdymas

Kaip ES vykdomosios valdžios institucija, Komisija yra atsakinga už ES biudžeto, Parlamento ir
Tarybos patvirtintų politikos krypčių bei programų tvarkymą ir vykdymą. Didžioji darbo ir išlaidų dalis iš tikrųjų tenka valstybių narių ir vietos valdžios institucijoms, bet Komisija yra atsakinga už to darbo ir išlaidų priežiūrą.

Labai įvairios yra Komisijos administruojamos ES programos, jas visas sunku ir išvardyti – nuo „Interreg“ ir „Urban“ programų (skirtų įvairių valstybių regionų partnerysčių kūrimui ir sunykusių miestų rajonų regeneravimui) iki studentų mainams Europoje skirtos „Erasmus“ programos.

2.3 ES teisės įgyvendinimas

Komisija veikia kaip „Sutarčių sergėtoja“. Tai reiškia, kad Komisija kartu su Teisingumo Teismu yra atsakinga už tinkamo ES teisės taikymo visose valstybės narėse užtikrinimą.

Nustačiusi, kad kuri nors ES valstybė narė netaiko kurio nors ES teisės akto ir dėl to nesilaiko teisinių įsipareigojimų, Komisija imasi priemonių tai padėčiai ištaisyti.

2.4 Atstovavimas ES tarptautinėje arenoje

Europos Komisija vaidina svarbų vaidmenį kaip ES interesų atstovė tarptautinėje arenoje. Per ją 25 valstybių narių tarptautiniuose forumuose, tokiuose kaip Pasaulio prekybos organizacija, gali kalbėti vienu balsu.

Komisija taip pat yra atsakinga už derybų dėl tarptautinių susitarimų vedimą ES vardu. Vienas iš pavyzdžių – Kotonu (Cotonou) susitarimas, nustatantis ES ir besivystančių Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių svarbios pagalbos ir prekybos partnerystės sąlygas.

Komisijos nariai

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 975 žodžiai iš 3203 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.