Europos sąjugos pagrindinių teisių chartija
5 (100%) 1 vote

Europos sąjugos pagrindinių teisių chartija

Turinys

Įvadas 3

Žmogaus teisių reglamentavimas Europos Sąjungoje 4

ES pagrindinių teisių chartijos svarbumas 4

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos struktūra ir joje išdėstytos žmogaus teisės 5

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos statusas 7

Išvados 10

Literatūra 11

Įvadas

Europą kankina nerimo, pesimizmo ir tarpusavio kaltinimų šmėkla. Buvo paskubėta skelbti apie Europos Konstituciją įteisinančios sutarties “mirtį, nes birželio 16-17 dienomis priimtas sprendimas pratęsti ratifikavimo terminą (2006 metų lapkričio mėnuo) davė Europos Sąjungai “laiko pamąstyti”. Viltis, kad Konstituciją įteisinantį sutartis bus pasirašyta, vis dar lieka.

Taigi Europos Sąjungos Konstitucijos priėmimo klausimas vis dar yra aktualus ir vis dar tebesitęsia ginčiai dėl Konstitucijos sudedamųjų dalių. Vienas iš jų – ar antroji Konstitucijos dalis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – turi būti įtraukta į Konstituciją ar į atskirą dokumentą. Kaip matome, nagrinėjamoji tema yra gana aktuali ir svarbu suprasti kas gi vis dėl to yra Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Taigi šio darbo pagrindiniai uždaviniai ir būtų tokie:

 Aptarti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos priėmimą

 Išanalizuoti jos struktūrą

 Išaiškinti chartijos vietą Europos Sąjungos Konstitucijoje

Kad darbo tema būtų geriau suprantama darbą pradėjau aprašydama žmogaus teisių reglamentavimą Europos Sąjungoje, toliau aptariau, kada ir kaip buvo priimta ES Pagrindinių teisių chartija, aprašiau jos struktūrą bei pagrindines nuostatas, o darbo pabaigoje išnagrinėjau dabartinį chartijos statusą ir jos įtraukimą į Europos Sąjungos Konstitucinį sutartį. Kalbėdama apie Pagrindinių teisių chartijos vietą ES Konstitucijoje pateikiau skirtingas nuomone šiuo klausimu bei išanalizavau jas.

Kadangi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos vis dar yra aktualus ir labai diskutuotinas medžiagą darbo rašymui ieškojau internete. Taip pat peržvelgiau ir periodinę teisinę literatūrą, nemažai informacijos radau ir ES integracijos studijų centro išleistoje knygoje Konventas, Konstitucija ir Europos Sąjungos ateitis

Žmogaus teisių reglamentavimas Europos Sąjungoje

Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija – vienas iš reikšmingiausių žmogaus teises reglamentuojančių dokumentų – buvo priimta amžių sandūroje, 2000 m. pabaigoje. Tai pirmasis tokio pobūdžio žmogaus teises reglamentuojantis dokumentas Europos Sąjungoje. Anksčiau tik kai kurios žmogaus teisės buvo aptinkamo steigiamosiose sutartyse.

Beveik pusę amžiaus dabartinė Europos Sąjunga buvo suprantama, kaip ekonominė bendrija, o žmogaus teisių plėtra buvo tapusi pagrindinių Europos tarybos tikslu. Didelių diskusijų kilo sprendžiant Europos Tarybos žmogaus teises reglamentuojančių dokumentų ir chartijos santykį. Nemažai politikų manė, kad Žmogau teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (Europos žmogaus teisių konvencija), Socialinė chartija ir kai kurios kitos konvencijos – pakankama Europos žmogaus teisių erdvė, kadangi visos Europos Sąjungos narės yra tuo pat metu ir Europos tarybos narės. Tačiau vis dėl to, ES institucijų ir jos narių manymu, žmogaus teisių trūko vis besiplečiančioje Europos Sąjungos teisės erdvėje. ES politinė raida ėjo Europos konstitucinės sutarties link, modernioje visuomenėje jokia konstitucinė sutartis neįmanoma be žmogaus teisių katalogo.

Taigi 2000 m. gruodžio mėnesį Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba (tai yra visų valstybių narių vyriausybės) ir Europos Komisija iškilmingai paskelbė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Tokio dokumento priėmimas ir buvo pirmasis žingsnis Europos konstitucinės sutarties link.

ES pagrindinių teisių chartijos svarbumas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija skiriasi nuo daugelio tarptautinių žmogaus teises deklaruojančių dokumentų, nes joje grįžtama prie visų teisių, tiek pilietinių politinių, tiek socialinių kultūrinių svarbumo ir nedalumo koncepcijos, kuri buvo skelbiama 1948 m. JTO Visuotinėj žmogaus teisių deklaracijoje. Vėliau tarptautiniuose dokumentuose šios teisės išskyrė.

Chartija yra vertinga ir tuo, kad joje žmogaus tesės yra formuluojamos 20 amžiaus pabaigos dvasia, daugelį teisių formuojant atsispindi šių teisių raida ir naujas jų aktualumas. Pavyzdžiu, teisė į asmens neliečiamybę ( 3 straipsnis) suvokiama, kaip asmens teisė į fizinę ir psichinę neliečiamybę, pagarba asmeniui medicinos ir biologijos srityje, žmogaus reprodukcinio klonavimo draudimas ir kt. Ryškus žmogaus teisių turinio išplėtimas ir įtvirtinant lygiateisiškumo principą.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pagrindinės teisės yra iš naujo klasifikuojamos, nesilaikant politinių pilietinių teisių atskirumo nuo socialinių kultūrinių.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos struktūra ir joje išdėstytos žmogaus teisės

Chartija susideda iš preambulės ir 54 straipsnių, kurie išdėstyti VII skyriuose. Preambulėje, kaip ir anksčiau sukurtuose dokumentuose, dėl žmogaus teisių, skelbiama vertybės ir principai, kurių siekimas ir yra Chartijos sukūrimo priežastys: taikios, bendromis vertybėmis pagrįstos ateities
kūrimas; pagrindinių teisių apsaugos stiprinimas ir kt.

Preambulėje taip pat išskirta, kad Chartija nėra „uždaras“ dokumentas. Pabrėžiama, kad Chartija dar kartą patvirtina teises, kurios kyla iš Europos žmogaus teisių konvencijos, Europos Tarybos Socialinių chartijų, Europos žmogaus teisių Teismo precedentų teisės. Ryšys su kitais dokumentais, o ypač Europos žmogaus teisių konvencija, išreikštas ir VII skyriuje. 52 straipsnyje net numatyta šiokia tokia Konvencijos viršenybė prieš Chartiją, tačiau tai nėra absoliuti nuostata.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 839 žodžiai iš 2635 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.