Faktoringas privalumai ir trukumai
5 (100%) 1 vote

Faktoringas privalumai ir trukumai

ĮVADAS 3

1. FAKTORINGO SĄVOKA. RŪŠYS. 4

2. FAKTORINGO PROCESAS. 5

Schema Nr. 1. Faktoringo procesas 6

3. FAKTORINGO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TERMINAI. 7

4. FAKTORINGO SUTARTIES SUDARYMAS 9

5. RIZIKA, SUSIJUSI SU MOKĖJIMO REIKALAVIMŲ APMOKĖJIMU. 9

6. FAKTORINGO PRIVALUMAI 10

Lentelė Nr. 1. Vidutinė mokėjimų įvykdymo trukmė Europos šalyse 12

7. FAKTORINGO VARTOTOJAI 13

IŠVADOS 14

LITERATŪROS SĄRAŠAS 15

ĮVADAS

Viena iš naujesnių ir vis didesnį populiarumą įgaunančių kreditavimo formų yra faktoringas, todėl šiame darbe bus aptarta faktoringo esmė, rūšys, faktoringo pagrindiniai bruožai.

Istorikai teigia, kad tokio tipo operacijos buvo vykdomos net prieš 4000 metų ir nedaug tepasikeitė iki šiol. Amerikoje faktoringas pirmiausia buvo naudojamas kolonijoms finansuoti. To meto išlikę įrašai teigia, jog pirmieji anglų kolonizatoriai atsikėlę į Ameriką 1620 m. buvo smarkiai įsiskolinę ir todėl pasirašė susitarimą su Anglijos finansininkais, kurie buvo vadinami “agentais ir faktoriais”. Šie finansininkai Anglijoje nupirkdavo kolonistams reikalingų medžiagų, įrengimų ir kt. prekių, o kolonistai jiems atsilygindavo vėliau tiekdami į Angliją vilną, žuvį, mišką. Šie tekstilės fabrikai paskirdavo savo agentus (factors), kad pastarieji parduotų fabrikų produkciją Amerikoje, gautų pinigus už parduotą produkciją ir persiųstų pinigus atgal. Ilgainiui šių agentų ryšiai tapo tampresni labiau su Amerikos klientais, negu su savo darbdaviais Anglijoje. Agentų pelnas, kurį gaudavo iš komisinių mokesčių, tapo gerokai mažesnis už tą pelną, kurį gaudavo iš klientų Amerikoje inkasuojant, draudžiant kreditus ir atliekant kitas operacijas. Kai agentų pelnai tapo pakankamai dideli, tada jau jie patys galėjo finansuoti anglų-amerikiečių prekybą, sumokant anglų tiekėjams už eksportą.

Faktoringo operacijos atsirado vystantis komerciniam kreditui, kurį suteikia pardavėjas pirkėjui, atidėdamas mokėjimo terminą už parduotas prekes. Palaipsniui į šiuos santykius tarp pirkėjo – pardavėjo įsiterpė tarpininkai- faktoringo įmonės.

Faktoringas yra finansavimo forma, leidžianti patenkinti tiek stambių, tiek ir smulkių įmonių augančius apyvartinių lėšų poreikius. Daugeliu atveju įmonės, norėdamos pritraukti naujus ir išlaikyti senus pirkėjus, suteikia vis palankesnes apmokėjimo sąlygas, teikdamos nuolaidas, apmokėjimo atidėjimus ir pan. Tai reiškia, kad klientai už gautas prekes ar suteiktas paslaugas atsiskaito ne iš karto, todėl įmonės dažnai susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. Tai ypač aktualu, jeigu įmonė siekia didinti gamybos ir pardavimų apimtis bei įsiskverbti į naujas rinkas, todėl faktoringo paslauga turi pranašumą tame, kad nereikia įkeisti turto, faktoringo sutartimi prisiimami įsipareigojimai pardavėjo balanse neatsispindi, iš karto gavęs pinigus už parduotas prekes, pardavėjas turi galimybę geriau tvarkyti savo išteklius: pirkti reikiamą kiekį žaliavų ar atsargų ir pan., pardavėjo veiklos plėtra palaikoma apyvarta, dėl to nebūtinas papildomas išorinis finansavimas.

Darbe naudota medžiaga yra gauta iš literatūrinių šaltinių taip pat Internet’o, kuriame rasta informacija – tai Lietuvos bankų patirtis faktoringo paslaugos srityje.

1. FAKTORINGO SĄVOKA. RŪŠYS.

Faktoringas (angl. tarpininkas, agentas) – tai tokia operacija kai bankas ar speciali kompanija perka iš tiekėjo piniginius reikalavimus dažniausiai už mažesnę negu jų balansinė vertė kainą ir juos inkasuoja.

Faktoringo kompanija gauna pelną iš skirtumo tarp pinigų, gaunamų iš supirktųjų skolų ir tikrosios tų skolų vertės.

Galima išskirti tris praktikoje taikomas faktoringo paslaugų rūšis:

1.Faktoringas su regreso teise. Tiekėjas atsako už pirkėjo neapmokėtas sąskaitas t.y. jis įsipareigoja jas apmokėti arba perpirkti iš faktoriaus. Tokiu būdu faktorius panaikina finansinę riziką.

2.Faktoringas be regreso teisės. Pardavėjas, parduodamas faktoringo kompanijai skolinius reikalavimus, neįsipareigoja padengti galimus jos nuostolius, jei reikalavimai suėjus terminui nebus apmokėti. Taigi visą riziką prisiima faktorius. Tačiau tai nereiškia, kad tokiomis sąlygomis faktoringo kompanija superka visus jai siūlomus skolinius reikalavimus. Ji turi teisę atmesti nepatikimus, žemo kreditingumo tiekėjo klientus, be to komisinis mokestis vykdant faktoringą be regreso teisės yra didesnis, taigi operacija yra brangesnė.

3.Eksporto faktoringas. Faktoringo paslaugos gali būti teikiamos pardavėjui atliekančiam ir eksporto operacijas. Eksportuotojas turi pateikti faktoriui visas importuotojui išrašytas sąskaitas ir faktoringo kompanija imasi administruoti įsiskolinimus eksportuotojui, inkasuoja sąskaitas-faktūras, siunčia įspėjimus vėluojantiems skolininkams. Faktorius gautus mokėjimus nustatytu laiku perveda eksportuotojui. Todėl eksportuojanti įmonė turi vieną debitorių, kuris greitai ir laiku sumoka sąskaitas. Kaip ir vidaus faktoringo atveju, faktorius savo klientą apdraudžia nuo nemokumo rizikos. Taip pat faktorius gali eksportuotoją apdrausti ir nuo valiutų keitimo rizikos, jeigu sąskaitos-faktūros išrašytos užsienio valiuta. Valiutų keitimo kursas bus nustatytas tuo metu, kai eksportuotojas faktoriui pateiks sąskaitas-faktūras. Tada
eksportuotojas nedelsiant sužinos, kokią pinigų sumą jis gaus savo nacionaline valiuta, kai tik importuotojas sumokės sąskaitas-faktūras, nepriklausomai nuo to, kas vyks ateityje su valiuta, kuri nurodyta sąskaitoje-faktūroje.

Faktoringas gali būti vykdomas tiek šalies viduje, tiek užsienio prekyboje, t.y. tarptautinis faktoringas.

Tarptautinis faktoringas dažniausiai vykdomas, kooperuojantis įvairių šalių faktoringo institutams. Pasauliniu mastu veikia 3 tarptautinės faktoringo kooperacijos:

1. Factors Chain International (FCI), įkurta 1968 m. Tai stipriausia tarptautinė faktoringo organizacija;

2. International Factors Group (IFG), kurią 60-aisiais metais įsteigė Bostono Nacionalinis bankas (FNBB);

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 830 žodžiai iš 2762 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.