Finansų valdymo esmė tikslai finansiniai sprendimai
5 (100%) 1 vote

Finansų valdymo esmė tikslai finansiniai sprendimai

ĮVADAS

Pastaruoju metu ekonominių tyrimų objektu vis dažniau tampa priemonės, kuriomis ištekliai sukaupiami ir paskirstomi visuomenėje. Kartu vis daugiau dėmesio skiriama veiksnių ir gaminių rinkoms, t.y. vyksmui ir aplinkai, kuri veikia įmonę.

Rinkos ekonomika pasižymi individų gebėjimu kaupti turtą. Šis turtas panaudojamas arba investuojamas. Jei turtas skiriamas vartojimui, tenka pasikliauti gaminių rinkomis. Jeigu turtas reinvestuojamas, tai jau finansų rinkų veiklos sfera. Tada svarbiausia tampa geriausio reinvestuojamų išteklių paskirstymo problema. Paprastai reinvestuojama į realius projektus, kuriuos vykdo veikiančios įmonės. Investuotojai, pasinaudodami finansų rinkomis, investuoja savo lėšas į tokias įmones, kuriose tos lėšos gali būti panaudotos pelningai.

Finansai yra ekonominė kategorija. Tačiau, norint gilau suprasti daugelio ekonominių kategorijų esmę, būtina įvertinti ne tik joms būdingus ekonominius ypatumus, bet ir atskleisti jų formavimosi prielaidas bei pokyčius, įtakojusius šių kategorijų reiškimosi mastą, būdus, formas. Todėl ir finansai turėtų būti nagrinėjami ne tik kaip ekonominė, bet ir kaip istorinė kategorija.

FINANSŲ ESMĖ IR KILMĖ

Žodis finansai yra kildinamas iš lotynų kalbos žodžio, kuris tapo tarptautiniu žodžiu ir reiškia piniginę prievolę, baudą arba pajamas. Ši sąvoka įvairiais laikais turėjo įvairias prasmes. Vėlesniais amžiais ši prasmė siaurėja ir finansai ima reikšti tik valstybei daromus ir iš jos gaunamus mokėjimus. Dabartinė šio žodžio prasmė apima platesnę sąvoką, bet žodžio reikšmė neapibūdina ekonominės kategorijos esmės. Finansų esmės nagrinėjimas prasidėjo su finansų mokslo atsiradimu, o kaip mokslo šaka ji atsiskyrė XVII – XVIII a. Finansų mokslas yra gamtos, visuomenės mąstymo reiškinių nagrinėjimas, jų apibendrinimas ir išvadų modeliavimas. Jis eina kartu su praktika ir ją aplenkia. Tokiu būdu finansų mokslas atsirado iš praktinių visuomenės poreikių ir tapo jos atrama. Finansų mokslas ne iš karto ėmėsi finansų esmės nagrinėjimo, o pasitenkino pačio mokslo turinio atskleidimu ir apibendrinimu. Finansų mokslas traktuojamas kaip ūkio pajamų ir išlaidų mokslas.

Finansų mokslas – ekonominio mokslo šaka, tirianti finansinius sąntykius. Jis analizuoja priklausomybę nuo ekonomikos formavimosi raidos, nuo politinės santvarkos, bei atskleidžia bendrus ir atskirus jos dėsnius.

A. Smitas pirmasis pradėjo analizuoti finansus. Finansų negalima sutapatinti su pinigų sąvoka, bet finansai visada turi piniginę išraišką. Pinigai gali būti naudojami įvairiems tikslams. Mainuose pinigai yra tik pakaitas, kaip vertės ekvivalentas. Poreikiams patenkinti turi būti realūs šaltiniai, iš kurių sudaromi tam tikri piniginiai fondai. Pinigai yra ne patys finansai, o tam tikras jų judėjimas.

Finansai – tai visuma ekonominių ir piniginių santykių, susijusių su nacionalinio ir bendro vidaus produkto paskirstymo ir perskirstymo ekonominis įrankis, kaip piniginių išteklių sudarymo ir panaudojimo proceso kontrolės priemonė, o pinigai yra prekės mainų priemonė. Todėl, kalbant apie finansus, jų esmę, nagrinėjamos ne pačios piniginės lėšos, bet tik piniginiai santykiai.

Terminas “finansai” dažniausiai yra vartojamas plačiąja prasme apibūdinti finansinių – kreditinių santykių sferą, finansų rinkas.

Siaurąja prasme finansai – tai lėšų, priklausančiai įmonei ar valstybei visuma.

Plačiąja prasme finansai – įmonių, organizacijų ar valstybės lėšų sudarymo, paskirstymo ir panaudojimo sistema.

Finansai yra tvarkomi pagal norminius aktus, nutarimus ir įstatymus. Finansų veikimo sfera gali būti įvairi priklausomai nuo to, kieno ir kokius poreikius ji atspindi. Todėl bet kurios šalies finansų sistemoje skiriamos atskiros finansų grandys. Finansų plėtra dažnai pereina už šalies ribų, t.y.kuriasi naujos tarptautinės finansinės sistemos. Panaudojant finansus sudaromi centralizuoti ir decentralizuoti piniginių lėšų fondai.

Finansų funkcijos atskleidžia finansų esmę. Jos priklauso nuo valstybės atliekamų funkcijų, nuo aptarnaujamo gamybos pobūdžio.

Finansų paskirtis realizuojama dvejomis vykdomomis funkcijomis:

· Paskirstomoji funkcija

· Perskirstomoji funkcija

Finansų paskirstomoji funkcija – tai pirminio paskirstymo funkcija, kurios objektas sukurto visuminio produkto vertė. Pirminiu paskirstymu yra paskirstoma ūkio subjektų sukurta pridėtinė vertė sukuriant piniginius (finansinius) fondus.

Piniginiai fondai – tai nuo pridėtinės vertės atskirta arba išskirta tam tikra piniginių lėšų dalis į piniginį fondą, suteikiant jam tikslinę paskirtį ir sąntykinai savarankišką funkcionavimą.

Pirminis paskirstymas vyksta per valstybės įstatymais nustatytą laiką, taikant paskirstymo metodą – atskaitymus į piniginius detaliai nekonkretizuojant tikslinio panaudojimo.

Antriniu paskirstymu (perskirstomoji funkcija) valstybė sudaro centrinį (nacionalinį biudžetą) ir nebiudžetinius fondus finansinės sistemos sferose, t.y tarp materialinių ir nematerialinių gamybos ekonomikos šakų, šalies teritorijų, nuosavybės formų, atskirų grupių ir gyventojų. Tokiu būdu kiekvienas ūkio subjektas gauna jam priklausančią visuminio produkto vertę pagal tikslinę
paskitį, kurios panaudojimas konkretizuojamas.Finansinių išteklių antrinis paskirstymas reikalingas, nes ekonomikai būdingas netolygus vystymasis dėl kintančių visuomenės poreikių. Šį procesą subalansuoti siekiama valstybės reguliavimu, stengiantis sukurti tokias finansinių išteklų paskirstymo proporcijas, kurios skatintų valstybės finansų didėjimą ir verslo plėtrą.

FINANSŲ VALDYMO ESMĖ IR FUNKCIJOS

Finansų valdymas yra suprantamas kaip finansinių sprendimų procesas. Todėl, finansų valdymas yra susietas su konkrečia įmone (organizacija) ir konkrečiu vadovu. Tai verslo finansai. Tačiau konkrečios įmonės finansų tvarkytojas negali būti atsietas nuo finansų rinkų. Jo sprendimus nulemia ne tik vidinė (įmonės),bet ir išorinė (rinkų) informacija. Finansų rinkose pasireiškia finansų valdymo rezultatai. Tačiau finansų rinkos veikia pagal savus dėsningumus nepriklausomai nuo įmonėsfinansų tvarkytojų. Todėl terminas “finansai” neturėtų būti suprantamas pernelyg siaurai.

Charles Jones sąvoką “ finansai” paaiškina trimis sudedamaisiais: finansų valdymas, investavimas, pinigų ir nuosavybės rinkos. Tai reiškia, kad finansų valdymas yra ekonomikos principų pritaikymas konkrečiai įmonei ( tai tyrimai, kaip turėtų pasiskirstyti gamybos ištekliai tarp jų vartotojų ). Taigi, finansų valdymas yra susijęs su įmonių ribotų finansinių išteklių paskirstymu pagal finansinius sprendimus.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 948 žodžiai iš 3054 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.