Poleozojaus ir mezozojaus tektogenezės organinė pasaulio revoliucija

Paleozojus ir Mezozojaus laikotarpiai, beje, ilgiausiai trukę ir daugiausia permainų Žemės paviršiuje atnešę laikotarpiai, kurių metu vyko intensyvūs tektoniniai judesiai, įtakoję įvairių reljefo darinių atsiradimą. Savo darbe smulkiau apžvelgsiu paleozojaus ir mezozojaus laikotarpių tektogenezę, bei organinio pasaulio vystymąsi. Paleozojus dar išskiriamas į ankstyvąjį ir vėlyvąjį paleozojų. ANKSTYVASIS PALEOZOJUS Ankstyvasis paleozojus … Daugiau…

Efuzinis magmatizmas vulkanizmas

Efuzinis magnetizmas, arba vukanizmas, yra vienas iš geologinių procesų, suvaidinusių svarbiausia vaidmenį Žemės plutos susidarymo istorijoje. Nė viena Žemės plutos pėda nesusidarė be vulkanizmo pagalbos. Vulkanai – tai angos Žemės plutoje, pro kurias nuolatos arba periodiškai į Žemės paviršių išmetami įvairūs vulkanų išsiveržimo produktai. Iš Žemės gelmių kylantis kanalas paviršiuje … Daugiau…

Pasaulio kalbos

Įvadas Pasaulyje yra per 3000 kalbų,kurios pagal kilmę grupuojamos į daugelį kalbų šeimų. Kiekviena šeima apima iš vienos kalbos vadinama prokalbe,kilusios ir dėl skirtingos raidos nutolusias kalbas. Didžiausia iš šeimų-indoeuropiečių kalbos.16-19 a.(europiečių kolonizacijos laikais)jos išplito visuose žemynuose. Indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro keliolika jos šalių,iš kurių dabar didžiausia yra indoiranėnų kalbos. … Daugiau…

Atmosferos struktūra ir oro sudėtis

Atmosferos struktūra ir oro sudėtis Atmosferos struktūra ir oro sudėtis, atskirų jo komponentų (deguonies, azoto, anglies monoksido, ozono) įvertinimas, kitimų priežastys ir įtaka sveikatai. Padidinto ir sumažinto atmosferos slėgio įtaka sveikatai ir poveikio profilaktika. Pagreičio ir dinaminio nesvarumo sukeliami sutrikimai, jų profilaktika. Oras Atmosferos struktūra ir oro sudėtis, atskirų jo … Daugiau…

Geochemija bilietas

Kurso tikslas ir uždaviniai Kurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje, jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus. Kurso uždaviniai: įsisavinti: Cheminių elementų pasiskirstymą įvairiose geosferose (atmosferoje, hidrosferoje, litosferoje, biosferoje); Cheminių elementų sklaidą ir koncentraciją magminio, hidroterminio, pneumatolitinio, metamorfinio, sedimentacijos procesų ir epigenetinių pokyčių metu; Atskirų cheminių elementų ir jų … Daugiau…

Kompleksinė arheozojaus charakteristika

Turinys Įvadas 2 1. Žemės formavimasis ir vystymasis prekambryje 3 1.1 Archėjaus uolienos 3 1.2 Atmosferos formavimasis ir jos raida archėjuje 4 1.3 Hidrosferos formavimasis ir jos raida archėjuje 5 1.4 Gyvybės atsiradimas ir biosferos evoliucija archėjuje 5 Literatūros sąrašas 7 Įvadas Archeozojus (nuo 5 mlrd. metų iki 2,5 mlrd. metų). Seniausia Žemės istorijos era. Prieš 4 … Daugiau…

Danija

Yra šalis, kuri atrodo niekuo – nei upių ilgumu, nei kalvų aukštumu, nei ežerų gilumu, nei kalbos skambumu – nepranoksta Lietuvos. Ji nėra didesnė plotu, nėra daug gausesnė gyventojų skaičiumi. Jos atstumas iki Šiaurės poliarinio rato vos ne toks pat kaip ir iš Lietuvos. Tačiau Danijoje yra nemažai dalykų, kurie … Daugiau…

Kalnų susidarymas gyvenimas ir mirtis

Žemės sandaraŽemės ir Saulės sistemos atsiradimas nuo senų laiku domina žmoniją. Tai sudėtingas ir labai svarbus gamtos pažinimo klausimas. Tyrinėjant žemėje vykstančius seisminius reiškinius, Žemės masę ir tankį, buvo nustatyta, kad žemę sudaro branduolys ir koncentriškos geosferos. Žemėje skiriamos šios geosferos: atmosfera, hidrosfera, biosfera, litosfera, mantija ir branduolys. Kalnai yra … Daugiau…

Kuršių marios

Kuršių marios Prieš kelis tūkstančius metų Baltija, supylusi Kuršių nerijos smėlio gūbrį, atskyrė įlanką nuo likusios jūros. Susidarė Kuršių marios.Jos gana didelės, net 1584 km2. Tačiau Lietuvai priklauso tik pusė (413 km2). Kita pusė priklauso Rusijos Kaliningrado sričiai.Kuršių marios didelės, plačios, bet palyginti negilios, apie 2 m gylio. Tik vakariniu … Daugiau…

Lenkija

Lenkija-mūsų pietvakarių kaimynė,su kuria turime 110km ilgio sieną.Lenkijos dalies gamta ir kraštovaizdis panašus į Lietuvos.Lenkijos plotas- 312 680 km2.Joje gyvena 37,9 mln.(121žm./km2) Kalba lenku kalba.Didžioji dalis-katalikai.Gamta.Šalies fiziniame žemėlapyje aiškiai vyrauja žalia spalva,žyminti Lenkijos žemumą.Vidutinio krašto aukštis-173 m aukščiau jūros lygio (Europos vidutinis aukštis yra apie 320 m.Iš lėktuvo nesunku pastebėti,kad … Daugiau…

Efuzinis magmatismas

Turinys 1. Įvadas 2 2. Magmatizmas 3 2.1 Efuzinis magmatizmas (Vulkanizmas) 3 3. Magminės efuzinės uolienos 3 3.1. Efuzinių uolienų klasifikacija 4 4. Vulkanizmo charakteristika 4 4.1. Vulkaninės stadijos 5 4.2. Naudinga vulkanų veikla 6 5. Geoterminė energija ir jos panaudojimas Lietuvoje 7 6. Išvados 8 7. Naudota literatūra 9 1 ĮVADAS Žmonių gyvenimas Žemėje nesudaro nė tūkstantosios gyvybės egzistavimo … Daugiau…

Prancūzija

PLOTAS 551 500 km GYVENTOJAI 58.317 mln. (106 žm./km ) VALDYMO FORMA Prezidentinė respublika KALBA Prancūzų TIKYBA Katalikų PINIGINIS VIENETAS FrankasSOSTINĖ Paryžius (8.72 mln. gyv.) KITI DIDIEJI MIESTAI Lionas, Marselis, Tulūza, Nica, Bordo, Nantas, Strasbulas GYVENTOJŲ ŪKINĖ VEIKLA Žemės ūkis 2% Pramonė 27% Aptarnavimo sfera 71% PAJAMOS VIDUTINIŠKAI VIENAM GYVENTOJUI … Daugiau…