Geras darbas
5 (100%) 1 vote

Geras darbas

TURINYS

1. Įvadas 3

2. Prekės tyrimas 4

2.1 Prekės grupė 4

2.2 Prekių klasifikacija 4

2.3 Kainų fiksavimas ir analizė 6

3. Vartotojų tyrimas 7

3.1 Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas 7

3.2 Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas 8

3.3 Tyrimo duomenų analizė 9

4. Rinkos tyrimas 25

4.1 Rinkos paklausos įvertinimas 25

4.2 Pozicionavimas rinkoje 26

4.3 Pardavimų prognozė 27

5. Konkurentų tyrimas 27

5.1 Esamų ir potencialių konkurentų analizė 27

5.2 Silpnų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė 28

6. Išvados ir pasiūlymai 29

7. Informacijos šaltiniai 30

8. Priedai 31

ĮVADAS

Marketingo tyrimas yra vienas iš svarbiausių verslo aplinkos ir jos kilimo tendencijų pažinimo bei informacijos apie ją gavimo šaltinių.

Šis marketingo tyrimas yra apie „Žemaitijos pieno“ produkcijos paklausą Žemaitijoje ir Kauno mieste.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ar skiriasi „Žemaitijos pieno“ paklausa Žemaitijoje ir Kauno mieste. Galbūt paklausa vienoda, o jei skiriasi, tai kokie veiksniai įtakoja pasirinkimą ir kas lemia tai, kad vartotojai renkasi kitų gamintojų pieno produkciją, o ne „Žemaitijos pieno“.

Hipotezė – ar „Žemaitijos pieno“ produkcija turi paklausą? Jei sumažintų kainas pieno produktams ar padidėtų pardavimai?

Mano tyrimas yra esamos rinkos įvertinimas, jos dydžio įvertinimas. Kaip pasidalino rinka tarp „Žemaitijos pieno“ ir konkuruojančių prekiautojų. Pirkėjų norų ir reikmių pažinimas ir tenkinimas. Kokias kainas moka pirkėjai. UAB „Žemaitijos pieno“ stipriųjų ir silpnųjų veiklos rinkoje įvertinimas, potencialios rinkos įvertinimas. Turimos rinkos perspektyvų tyrimas. Būsimų pardavimų apimties ir jų pasikeitimų raidos numatymas atsižvelgiant į vartotojų įpročius, jų poreikius ir norus.

Šis tyrimas padės sužinoti, kaip vartotojai vertina prekę ir jos gamintoją, t.y. „Žemaitijos pieną“, kaip reiktų siekti pirkėjų palankumo, kokiais būdais ir priemonėmis tai pasiekti.

AB “Žemaitijos pienas” vienintelė iš trijų didžiausių Lietuvos pieno sektoriaus įmonių, kuri dirba pelningai. Ji specializuojasi pieno produktų gamyboje.

Įmonė pradėjo savo veiklą 1924 metais. Keletą dešimtmečių ji buvo žinoma kaip Telšių sūrinė.

1993 metais liepos 23 dieną įmonė įregistruota kaip akcinė bendrovė “Žemaitijos pienas”.

AB „Žemaitijos pienas“ gamina labai platų asortimentą pieno gaminių – pieną, varškę, sūrį, sviestą, kefyrą, ledus, grietinę, t.y. viską ką galima pagaminti iš natūralaus pieno.

Daugelis Lietuvos gyventojų žino, kad AB „Žemaitijos pienas“ gamina skanius, šviežius ir natūralius pieno produktus. Bet ar tikrai taip yra išsiaiškinti padės šis marketingo tyrimas.

2. PREKĖS TYRIMAS

2.1. Prekės grupė

AB „Žemaitijos pieno“ produkcija yra kasdieninio naudojimo prekės, kurias perka vartotojai savo įprastiniams poreikiams tenkinti, tačiau nėra linkę eikvoti daug laiko jų paieškai ir pirkimui. AB „Žemaitijos pienas“ gamina pieno produktus, kurie perkami palyginti dažnai. Pieno produktai yra vienkartinio vartojimo prekės, kurios suvartojamos per vieną kartą. Galima teigti, kad pieno produkcija yra pirmo būtinumo prekė, tačiau kai kurie žmonės gali apsieiti ir be pieno produkcijos gaminių.

Pieno produktai tai maistas, būtinas kiekvienam žmogui, nes jame yra labai daug vertingų maisto medžiagų. Bendrovė produktus gamina iš nenugriebto pieno, kad kokybė būtų gera.

2.2. Prekių klasifikacija

AB “Žemaitijos pienas” gamina daug ir įvairios pieno produkcijos. Jos gaminių asortimentas yra labai didelis ir įvairus, ir gali patenkinti įvairius žmonių poreikius, norus bei skonius. Kadangi iš pieno gamina daug ir įvairios produkcijos, reiktų AB “Žemaitijos pieno” gaminius produktus klasifikuoti. AB “Žemaitijos pieno” produktus galima klasifikuoti pagal dvi kategorijas:

Pirmasis klasifikavimas parodytas 1 lentelėje. Čia pieno produktai yra klasifikuojami pagal produkcijos rūšis: pienas, sviestas, kefyras, varškė, grietinė ir t.t.

Antrąjį klasifikavimą, kurį yra sukūręs AB “Žemaitijos pienas”, pateikiu 1 priede. Čia visa produkcija yra klasifikuojama pagal grupes. Jų yra šešios. Tai: lankų, gimtinės, vasaros, žalmargės, ŽP, Bio grupės. Šios grupės skiriasi riebumu, kitomis sudedamosiomis savybėmis. Kiekvieno grupėje yra įvairių pieno gaminių. Kiekvienoje grupėje yra grietinė, sviestas, pienas, kefyras ir t.t. Todėl yra labai platus asortimentas.

1 lentelė. “Žemaitijos pieno” produkcijos klasifikavimas.

2.3. Kainų fiksavimas ir analizė

Kaina yra prekės vertė išreikšta pinigais, todėl labai svarbu, kad kaina atitiktų produkcijos kokybę. Kainos yra galutinės, už kurią vartotojas parduotuvėse perka “Žemaitijos pieno” produkciją bei kitų gamintojų.

Įmonės sprendimus, nustatant, sąlygoja daugelis vidinių ir išorinių veiksnių.(2 lentelė.)

Kaina gali būti gamintojų, už kurią parduoda prekę, ir paskutinė kaina, kurią apmoka vartotojas. Įmonė įvertinusi paklausą, kaštus ir konkurentų prekių kainas, pasirenka vieną iš galimų kainos nustatymų metodų. Dažniausiai naudojami
šie kainos nustatymo metodai:

– Orentuoti į gamybos kaštus;

– Orentuoti į paklausą;

– Orentuoti į konkurentus.

AB “Žemaitijos pienas” gaminių kainos įvairiuose parduotuvėse, prekybos centruose bei jos firminėse parduotuvėse labai nesiskiria. Firminės parduotuvės užsideda 5% antkainį parduodant prekę. Prekybos centrai bei kitos parduotuvės prie gamintojo kainos uždeda truputį didesnį antkainį – maždaug 6%. Žemiau pateikiu AB „Žemaitijos pieno“ kai kurių produktų kainas, kurios yra galutinės prekybos centruose: Hyper Maxima, Maxima, Media, Aibė. Visuose prekybos centruose kainos yra panašios, nes čia svarbi konkurencija, todėl didelių antkainių nededa.

Kainas „Žemaitijos pieno“ produkcijos pateikiu paimdama vidurkį.

Sveriamas sūris “Rambynas”– 11,88 Lt

Sveriamas sūris “Picarela” – 12,98 Lt

Sveriamas sūris “Žementalis” – 15,72 Lt

Sūris – 13,49 Lt

Sūris PIK NIK – 3,59 Lt (pakuotės)

Varškės sūris – 5,30 Lt

Varškė (pakelis) – apie 2 Lt

Pienas butelyje – 2,35 Lt ,

Pienas pakeliuose 1 l – nuo 1,60 iki 2,30 Lt

Jogurtas 0,5 l – 0,69 Lt

Sviestas – 1,93 Lt, 2,44 Lt

Grietinė – 1,51 Lt (mažas indelis)

Kefyras – 2,04 Lt

Čia tik kai kurios kainos, bet jos visur vienodo dydžio. Lyginant AB „Žemaitijos pieno“ gaminių grupių kainas, jos labai nesiskiria, išlieka tos pačios, tik truputi svyruoja.

Panagrinėjus kitų gamintojų- konkurentų pieno produktų kainas iškart pastebima, kad AB „Žemaitijos pieno“ produktų kainos nėra pačios aukščiausios, bet nėra ir žemiausios. Brangesni yra AB „Pieno žvaigždžių“ gaminiai. Kainų skirtumas pastebimas. Pigesni pieno produktai yra AB „Kelmės pieninės“, AB „Panevėžio pieno“, AB „Rokiškio sūrio“. Tačiau pažvelgus į lentynas parduotuvėse, matoma, kad dauguma žmonių renkasi brangesnę, bet kokybiškesnę produkciją.

Kadangi kaina sprendžia vartotojų pasirinkimą, labai svarbu, kad ji atitiktų jų poreikius ir galimybes.

3. VARTOTOJŲ TYRIMAS

3.1. Duomenų rinkimo metodo pagrįstumas

Pirminės informacijos rinkimo sistema leidžia atlikti specialius marketingo tyrimus. Jų tikslas – gauti papildomus duomenis, susijusius su konkrečios marketingo problemos sprendimais.

Šiam tyrimui aš naudojau pirminės informacijos rinkimo metodą – apklausą. Ši apklausa leido išsiaiškinti, kam teikia pirmenybę pieno produkcijos vartotojai. Apklausą vykdžiau raštu pateikiant anketą vartotojams. Tai susistemintas informacijos rinkimas iš respondentų. Masinėje apklausoje dalyvavo įvairios grupės, kurių veikla nesusijusi su analizuojamu objektu – AB „Žemaitijos pienu“, jie yra tik AB „Žemaitijos pieno“ produkcijos vartotojai.

Anketa yra labai patogus ir plačiai naudojamas pirminių duomenų rinkimo būdas. Kad respondentų atsakymai būtų patikimesni ir šiam tyrimui būtų gauti kuo tikslesni rezultatai, sudariau anketą, kurioje buvo kruopščiai suformuluoti, neutralūs ir vienareikšmiai klausimai, nes man buvo svarbu, kad apklausiamasis kuo mažiau iškraipytų atsakymus. Anketavimas buvo dar tuo patogus, kad nereikėjo gaišti laiko su kiekvienu respondentu kaip būna apklausinėjant žodžiu tiesiogiai su juo kalbant, ar skambinant telefonu. Anketas, tiek Kauno mieste, tiek Žemaitijoje buvo išdalintos ir po kurio laiko surinktos.

Respondentai buvo atrenkami atsitiktiniu būdu, kad atsakymų, nuomonių būtų kuo įvairesnių. Amžių parinkau labai įvairų, bet senyvo amžiaus moterys atsisakydavo užpildyti anketas. Vyrai buvo visai skeptiškai nusiteikę, tik kai kurie jaunesnio amžiaus vyrai buvo nusiteikę geranoriškai ir sutikdavo padėti.

Ši raštiška apklausa yra tuo gera, kad užtikrinamas respondentų anonimiškumas, išdalintas anketas pasiimdavau kitą dieną, todėl nedariau jokios įtakos jų atsakymams.

Bet teko susidurti ir su trūkumais:

Kadangi nebuvo tiesioginės sąveikos su apklausėju, ir nors klausimai buvo aiškūs, paprasti, lengvai suprantami, tačiau kai kurie respondentai nesuprasdavo ko iš jų norima. Nors šitokių atvejų pasitaikė labai mažai. Man labai svarbu buvo, kad būtų ribotas skaičius anketos klausimų, nes kitaip žmonės galėjo atsisakyti užpildyti anketas. Labai respondentai nenorėjo pildyti atvirų klausimų.

Šiam tyrimui panaudojau ir antrinę informaciją, kuri jau buvo surinkta kitų tyrimo specialistų. Buvo panaudoti antrinės informacijos išoriniai šaltiniai kaip internetas. AB “Žemaitijos pienas” turi internetinį puslapį, kuriame pateikia istorija, informacija apie produktus, naujienas. Dar naudojausi įvairiomis duomenų bazėmis.

3.2. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas

Kadangi AB “Žemaitijos pieno” produkcija yra galutinė, ji skirta iš karto vartoti, tai respondentai – galutiniai produkcijos vartotojai.

Vartotojų elgesys priklauso nuo faktorių, dažniausiai tiesiogiai susijusių su jo asmenybe. Vartotojai savo poreikius grupuoja pagal svarbumą.

Vartotojams renkantis prekę labai svarbu yra prekės kaina, gaminio kokybė, išorė, įpakavimas, be to kiekvienas vartotojas turi savo įpročius ir skonį. Visi šie veiksniai lemia produktų pasirinkimą. AB “Žemaitijos pieno “ produkcijos pasirinkimą iš visų kitų gamintojų teikiamo asortimento lemia taip pat tie patys veiksniai. Jei renkasi vieną ar kitą prekę tai reiškia, kad tam
yra teikiama pirmenybė.

Yra pastebėta, kad vartojimo prekių rinkoje yra atsižvelgiama į kokybinius prekės rodiklius, ir vartotojas teikia pirmenybę didesnį prestižą turinčiam gaminiui.

Taigi, kiekvienas vartotojas turi susidaręs tam tikrą požiūrį apie tam tikrą gamintoją ir apie jo gaminamus produktus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1491 žodžiai iš 4926 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.