Gintaras – Lietuvos auksas
3 (60%) 2 votes

Gintaras – Lietuvos auksas

Turinys:

Turinys: 2

GINTARO MUZIEJAUS LOBIAI 4

Gintaro dirbiniai nuo seniausių laikų iki XX a. 5

Gintaro dirbiniai 1900 – 1918 m. 6

Gintaro dirbiniai 1932 – 1939 m. 6

Gintaro dirbiniai 1945 – 1961 m. 6

Gintaro dirbiniai 1962 – 1975 m. 7

Gintaro dirbiniai 1976 – 1990 m. 8

Gintaro dirbiniai 1991 – 2001 m. 8

GINTARO SUSIDARYMO APLINKA 11

SAKŲ IŠSISKYRIMO FIZIOLOGIJA 13

GINTARO FORMAVIMOSI ISTORIJA 13

1. Sakų susidarymas ant medžio 13

2. Sakų kitimas miško grunte 14

3. Gintaro sunešimas į antrines radimvietes 14

SAKŲ SUSIDARYMAS ANT MEDŽIO 14

SAKŲ KITIMAS MIŠKO GRUNTE 14

GINTARO SUNEŠIMAS Į GINTARO RADIMVIETES 15

GINTARO MIGRACIJA IR TELKINIŲ SUSIDARYMAS 15

GINTARO MORFOLOGIJA 16

Vidinės gintaro morfologinės atmainos 16

2. Požieviniai sakų lęšiai 17

3. Žievinis gintaras 17

Paviršinės gintaro morfologinės atmainos: 17

Gintaro varvekliai 17

Gintaro lašai 17

Kamieninis gintaras 18

INKLIUZAI. GINTARO AUGALIJA IR GYVŪNIJA 18

GINTARO AUGALIJA 19

Sporiniai augalai 20

Plikasėkliai augalai 20

Gaubtasėkliai augalai 20

Gintaro mikroorganizmai 20

GINTARO GYVŪNIJA 21

Gintaro nariuotakojų fauna: 21

Voragyviai 21

Vorai 21

Šimtakojai 21

Pirminiabesparniai vabzdžiai 22

Poduros 22

Dviuodegiai 22

Šeriauodegiai 22

Sparnuotieji vabzdžiai 22

Lašalai 22

Žirgeliai 22

Tarakonai 22

Maldininkai 22

Termitai 22

Ankstyvės 22

Tiesiasparniai 23

Auslindos 23

Embijos 23

Šiengraužiai 23

Lygiasparniai 23

Blakės 23

Tripsai 23

Vabalai 23

Vėduokliasparniai 23

Blusos 23

Kabasparnės 23

Kupriukai 23

Tinklasparniai 23

Skorpionmusės 24

Apsiuvos 24

Drugiai 24

Plėviasparniai 24

Dvisparniai 24

KITI INKLIUZAI 24

GINTARO GYDOMOJI GALIA 24

GINTARO PANAUDOJIMAS MEDICINOJE 25

KĄ SAKO APIE GINTARO ATSIRADIMĄ MOKSLININKAI? 26

KĄ SAKO APIE SAVO ISTORIJĄ PATS GINTARAS? 29

GINTARO SAVYBĖS, JO GROŽIS IR VERTĖ 29

GINTARAS IR KITI FOSILINIAI SAKAI, PAGRINDINĖS RADIMVIETĖS 30

GINTARO KELIAI 32

LIETUVA IR GINTARAS 34

GINTARO GAVYBA 40

GINTARO APDIRBIMO TRADICIJOS 41

GINTARO PRAMONĖ LIETUVOJE 43

KAIP APDIRBAMAS GINTARAS? 45

Gintaro kilmės aiškinimas 46

Interviu su gintaro galerijos ir parduotuvės darbuotojomis: 48

Gintaro galerijos „Inkliuzas“ (įsikūrusio Vilniaus g. 146, Šiauliai) darbuotoja Rita Lukošūnaite. 48

Tautodailininkų sąjungos narė Ona Lažinskienė ir parduotuvės „Devyni broliai“ darbuotoja ( Tilžės g. 151, Šiauliai) 49

Sraipsnis iš laikraščio „Šiaulių naujienos“ 50

Informacinis pranešimas apie gintaro skulptūrų muziejaus atidarymą 51

Literatūros ir tiklalapių sąrašas: 52GINTARO MUZIEJAUS LOBIAI

L. Vaičiulytė

Gintaras – stebuklingas gamtos kūrinys, savo grožiu ir paslaptingumu dar gilioje senovėje viliojęs žmogų. Gintaras ir Baltija, gintaras ir Lietuva, gintaras ir Palanga… Tai prasmės, kurios neatskiriamos. Gintaras – tai kartu ir mūsų protėvių baltų, visos lietuvių tautos kultūros dalis. Jis apdainuotas dainose, išgarsintas Antikos poetų bei mokslininkų, apipintas legendomis. Laikas eina, o jis vis traukia ir domina. Gintaras savyje yra užkonservavęs ir išsaugojęs prieš 37-45 mln. metų egzistavusios smulkiosios faunos ir floros pavyzdžius. Jie – ne tik traukia muziejaus lankytojų dėmesį, bet yra ir mokslininkų tyrinėjimų objektas.

Geresnės vietos, kaip Palanga, gintaro muziejui turbūt nebuvo galima surasti. Čia, Baltijos pakrantėse, gimė nuostabi legenda apie Jūratę ir Kastytį, čia nuo neatmenamų laikų gyventojai rinko jūros išmetamą gintarą ir, pasigaminę iš jo papuošalus, save ir savo artimuosius džiugindavo.

Palangos gintaro muziejus gyvuoja jau trisdešimt šešerius metus. Per tą laiką jį aplankė jau beveik aštuoni milijonai lankytojų.

Muziejus įkurtas grafo F. Tiškevičiaus rūmuose, kurie pastatyti 1897 metais pagal architekto F. Švechteno projektą. Gintarą gaubiančią paslaptį lankytojai pajunta vos įžengę į devynioliktą amžių menantį rūmų vestibiulį.

Dar praėjusio amžiaus pabaigoje grafų Tiškevičių giminėje buvo keletas žmonių, kurie domėjosi gintaro istorija, buvo sukaupę archeologinio gintaro kolekciją (dalį jos dabar galima pamatyti Palangos gintaro muziejaus ekspozicijoje). Tai akmens amžiaus dirbiniai, kelių tūkstančių metų senumo, atspindintys to meto žmonių meninius polinkius ir pasaulėžiūrą.

Muziejaus krikštatėviai yra buvęs ilgametis Valstybinio Dailės muziejaus direktorius P. Gudynas, jo pavaduotojas, dabartinis Dailės Muziejaus direktorius R. Budrys bei V. Gudelis, V. Katinas, S. Pinkus, A. Tautavičius, J. Bubnys.

1963 m. Tiškevičiaus rūmai po savo stogu buvo priglaudę tik kuklią ekspoziciją, kurią sudarė 478 eksponatai. Dabar ekspozicijoje rodoma beveik 5 000 natūralaus gintaro gabalų ir dirbinių. 1986 m. ekspozicija iš pagrindų pertvarkyta. Beje, visi iki šiol padaryti Palangos gintaro muziejaus ekspozicijos pakeitimai atliekami vadovaujant LDM direktoriui Romualdui Budriui.

V. Katino parengtas ir dizainerio R. Martinkaus meniškai padarytas stendas “Fosiliniai sakai Žemės evoliucijoje” yra įvadas į parodą, kur sukaupta gausi mokslinė medžiaga apie gintaro susidarymą, inkliuzus, unikumus. Čia pasakojama, kada žemės evoliucijos eigoje atsirado gintaras, kada išnyko dinozaurai, pasirodė žmogus. Inkliuzų salėse galima pamatyti ir tokių retenybių kaip roplio išnara, uodų
spiečius viename gintaro gabalėlyje, šimtakojų, bičių, skruzdėlių karo, vorų medžioklės scenų. Inkliuzuose keliasdešimties milijonų metų užkonservuota ir nemažai kitų, smulkesnių ir stambesnių, vabzdžių ir augalų. Tai tarytum užšaldyti praeities gyvenimo momentai, išlikę beveik nepakitę iki mūsų dienų.

Salėje, skirtoje gintaro unikumams, gintaro kruopelės ir gabalėliai “išauga” iki kelių kilogramų masės gabalų, ant kurių matyti atsispaudę medžių žievės raštai.

Pirmajame aukšte eksponuojami gintaro dirbiniai: nuo pačių pirmųjų iki šiuolaikinių. Čia ir garsiosios, paslaptingai dingusios R. Klebso kolekcijos kopijos, ir akmens amžiaus gintaro dirbiniai, įrankiai, papuošalai, ir vėlesnio laikotarpio gintarinės įkapės, ir Romos imperijos monetos, į mūsų kraštus patekę senovėje mainais į gintarą. Kūrybiško tarybinio laikotarpio gintaro meistrų dirbinių simboliu galėtų būti gintarinis traktoriukas, kurio net vikšrai gintariniai.

Kūrybiškumu ir darbų atlikimo tobulumu žavi F. Daukanto, H. Taleikio kūriniai. Muziejuje galima supažindinti ir su dailininkų bei tautodailininkų E. Augaitytės, A. Vertulienės, L. Šulgaitės, K. Simanonio, P. Martinausko, I. ir F. Pakutinskų, V. Butvilo, D. Varkalio, R. Andriekutės, Z. ir R. Strikaičių, A. Jonušo, D. Baravykienės, N. Žoludevo, P. Balčiaus ir daugelio kitų darbais.

Muziejuje dažnai keičiamos autorinės gintaro meistrų kūrybos parodos atskleidžia ir mados, ir formų, ir spalvų įvairovę.

Nors gintaras ir senesnis už žmoniją, tačiau jis ir kūriniai iš jo nėra amžini. Bet gal pamatytas ir “užsikonservavęs” mūsų atmintyje, jis taps spindinčiu ir šiltu, prisiminimų inkliuzu…

Gintaro dirbiniai nuo seniausių laikų iki XX a.

Gintaro dirbiniai nuo seno labiausiai plėtojami tuose kraštuose, kuriuose yra žaliavos. Kadangi daugiausia gintaro randama Baltijos jūros pakrantėse, dagiausia gintaro dirbinių įvairiais laikotarpiais gaminta Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Ankstyviausi gintaro dirbiniai Lietuvos pajūrio teritorijoje (Šventoji, Juodkrantė, Nida, Pervalka, Klaipėda) aptinkami iš neolito laikotarpio (4-2 tūkst. m. pr. Kr.). Tai gintariniai įvairaus pavidalo kabučiai su skyle viename gale, vamzdeliniai ir kitokie karoliai, skirtingos formos sagutės su V raidės formos skylute, ornamentuoti skridiniai, apvarų skirstikliai, grandys su didelėmis skylutėmis, žmonių ir gyvūnų figūrėlės, manoma, tarnavusios kaip amuletai. Dirbinių paviršius puoštas taškeliais, brūkšneliais, dalijančiais dirbinį į segmentus (spėjama, atspindėjo pasaulio sampratą). Šventosios akmens amžiaus gyvenvietėje aptikta gintaro dirbtuvė. Viduriniajame neolite gintaras jau buvo mainomas į kitas prekes su Rytų Europos gyventojais. Iš žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus gintaro dirbinių randama menkiau. Pirmaisiais mūsų eros amžiais dideli gintaro kiekiai buvo gabenami į Romos imperiją, kurioje veikė gintaro dirbtuvės (Apulija, Masilija).

Gausesni gintaro dirbinių kiekiai aptinkami kapavietėse, datuojamose V-XII a. Nemaži jo kiekiai kalba, kad šis mineralas buvo labai populiarus ir mūsų protėvių vartotas įvairiems tikslams: gydymo, magijos, puošimuisi. Gintaras buvo derinamas su stiklo ir emalio karoliukais. Juo puoštos žalvario įvijos, iš jo vėrė karolius, darė skritulius, dedamus po moterų nuometais, apeiginius dirbinius (miniatiūrines šukas, audimo įrankius), apeiginius reikmenis.

Gausesni gintaro dirbinių kiekiai aptinkami kapavietėse, datuojamose 5-12 a. Nemaži jo kiekiai kalba, kad šis mineralas buvo labai populiarus ir mūsų protėvių vartotas įvairiems tikslams: gydymo, magijos, puošimuisi. Gintaras buvo derinamas su stiklo ir emalio karoliukais. Juo puoštos žalvario įvijos, iš jo vėrė karolius, darė skritulius, dedamus po moterų nuometais, apeiginius dirbinius (miniatiūrines šukas, audimo įrankius), apeiginius reikmenis. XIV a. Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos miestuose pradėjo kurtis gintaro apdirbimo cechai. XIII-XIV a. gintaro dirbinių gamybą stabdė karai su kryžiuočiais. XIV-XVIII a. greta savos gamybos gintaro dirbinių vyravo atvežtiniai gintaru dekoruoti baldai, veidrodžiai, dėželės, indai, kulto reikmenys (kryželiai, rožiniai, krucifiksai, altorėliai). Gintaras buvo naudojamas juvelyrikoje. XIX a. Palangoje susiklostė vietinė gintaro pramonė.

Lietuvos dailės muziejaus filiale – Palangos gintaro muziejuje, įsteigtame 1963 m., stengtasi atspindėti visus gintaro panaudojimo atvejus lietuvio buityje. Demonstruojamas gintaro susidarymas ir apdorojimas. Atskira ekspozicijos tema – gintaro dirbiniai. Prie istorinių eksponatų priskiriamas XV a. žiedas su gintaru, aptiktas netoli Kelmės, XVI a. – nešiojamas gintaro altorėlis su krucifiksu (buvęs Tytuvėnų vienuolyne), XVII a. – Kauno auksakalio P. Kilijono dirbiniai su gintaru. Muziejuje galima pamatyti ir Lietuvos gintaro dirbtuvių produkciją, pagamintą XX a. I pusėje Palangos ir kitose pajūrio gintaro apdirbimo įmonėlėse. Tai karoliai, segės, sąsagos, rožiniai, dėžutės, kandikliai ir kt. Paskutinėje salėje – XX a. II pusės profesionalų (Liucija Šulgaitė, Feliksas Daukantas, Kazimieras Simanonis, Birutė ir Eugenijus Mikulevičiai, Nikolajus Žoludevas, kt.) ir liaudies meistrų sukurti papuošalai (Horstas Taleikis,
Varkalis, Vilhelmina Kurklietienė, Irena ir Feliksas Pakutinskai, Regina Andriekutė, Jonas Linkaitis, Alfredas Jonušas, Joana Martinkienė, Dionizas Varkalis, kt.).

Gintaro dirbiniai 1900 – 1918 m.

Iki Pirmojo pasaulinio karo gintaro gamyba Europoje buvo pasiskirsčiusi taip: Vokietijoje gaminta 33 % visos pasaulinės produkcijos, Rusijoje – 30 %, Austrijoje – 24 %, Prancūcijoje – 4 %, Turkijoje – 2 %, kitose šalyse – 7 % visų dirbinių. Lietuvos, kaip Rusijos imperijos sudėtinės dalies, gintaro produkcija buvo įskaičiuojama į Rusijos gamybos apimtį. Pirmąją vietą Rusijos imperijoje užėmė Palangos meistrai, per metus apdorodavę 20 tūkst. kg gintaro žaliavos. Palangoje iki Pirmojo pasaulinio karo iš viso darbavosi nuo 300 iki 500 gintaro meistrų. Didesnės dirbtuvės priklausė grafui Tiškevičiui, kurio žemėse kūrėsi visas miestelis. Palangos gintaro meistrų dirbiniai turėjo didelę paklausą tarptautinėje rinkoje ir sėkmingai konkuravo su vokiečių gintaro dirbiniais.Gintaro dirbiniai 1932 – 1939 m.

Pirmojo pasaulinio karo metu nukentėjo gintaro apdirbimo dirbtuvės Palangoje. Dalis meistrų emigravo į Vokietiją ir Karaliaučių. Po karo šio miesto gintaro apdirbimo verslas nepasiekė ikikarinio lygio meniškumo ir kokybės požiūriu. Plėtotę stabdė Vokietijos gintaro žaliavos eksploatavimo monopolis. Nuo Vokietijos priklausė importuojamos žaliavos kaina ir apimtis (Lietuvoje randamo gintaro nepakako). Gintaro dirbtuvės veikė ne tik labiausiai šią dirbinių sritį plėtojusioje Palangoje, bet ir Klaipėdoje bei Kretingoje. Pavieniai meistrai dirbo ir kitose Lietuvos vietovėse. Didesnės dirbtuvės buvo Klaipėdoje veikusi Tanerio ir Fridmano (dirbo 20-30 meistrų) įmonė, Palangoje – dirbtuvė “S. Gutmano įpėd. E. ir L. Gutmanai” (10-15 meistrų) bei brolių M. ir G. Kanų (10-20 meistrų). Mažesnėse dirbtuvėlėse darbuodavosi po 5-10 žmonių. Jei dirbdavo mažiau nei 4 meistrai, tokia dirbtuvė nebuvo laikoma gintaro, bet amato dirbtuve ir į gintaro gamybos apskaitą neįeidavo. Reiškia, gintaro apdirbimu tarpukario Lietuvoje užsiėmė didelis skaičius žmonių.

Gintaro dirbtuvėse tarpukario laikotarpyje daryti papuošalai (segės, karoliai, apyrankės), rankogalių segtukai, kandikliai, plunksnakočiai, rašalinės, juo inkrustuodavo metalinius papuošalus, medines dėžutes, baldus ir kitokius dirbinius. Papuošalų formos daugiausia buvo klasikinės, neįmantrios – įvairaus dydžio ir ilgio apskritų karolių vėriniai, šlifuoto gintaro segės, nugludintų, plokštelių apyrankės. Gintaro papuošalai Lietuvoje buvo paklausūs – kiekviena lietuvė privalėjo turėti gintarinių puošmenų, nors kainos nebuvo žemos. Šalies viduje buvo realizuojama 60-70 % savos produkcijos. Po 1929 m. pasaulinės ekonomikos krizės Lietuva gamino ir į užsienį išveždavo mažiau gintaro dirbinių.

Gintaro dirbiniai 1945 – 1961 m.

5-6-ajame dešimtmečiais gintaro dirbiniai užėmė svarbią vietą tarp kitų dailiųjų dirbinių. Dėmesį gintarui rodo 1948 m. J. Dagio apginta disertacija “Baltijos pajūrio gintaras ir jo eksploatacija” ir 1957 m. pasirodžiusi J. Bubnio knyga “Gintaras”. Pirmaisiais pokario metais gintaro dirbinius gamino Kauno “Gintaro” artelė, o nuo 1946 m. Klaipėdos “Dailės” kombinatas ir jam priklausę Palangos ir Plungės gintaro apdirbimo cechai. Pagrindinio gintaro dirbinių centro – Klaipėdos “Dailės” kombinato produkcijos asortimentas buvo gana platus (iki 60 rūšių gaminių), tačiau dirbiniai nepasižymėjo aukštu meniniu lygiu. Daugiausia gaminta tekintų ir šlifuotų karolių bei įvairių segių (dažnai natūralistinių augalų formos), gyvūnų pavidalo suvenyrų. Gintarą šlifavo kampuotomis formomis kaip brangakmenį, o gabalėliai su įdomia vidine tekstūra arba inkliuzais buvo laikomi neatitinkančiais standartų.

Keliant gintaro apdirbimo meninį lygį, reikšmingas skulptoriaus ir dizainerio Felikso Daukanto (1915-1995) vaidmuo. Jis pirmas prabilo apie natūralių gintaro savybių – vaiskumo, besimainančių atspalvių, daugiasluoksniškumo išryškinimą dirbiniuose ir daug nuveikė sugrąžinant gintaro dirbiniams būdingą specifiką. Dailininkas darė ir odos bei metalo dirbinius, tačiau 6-ajame dešimtmetyje reikšmingiausi yra jo sukurti gintaro darbai. Siekdamas atitrūkti nuo stereotipų šioje srityje, F. Daukantas pradėjo negatyvinę gintaro raižybą – įrėždavo įvairius motyvus ir netgi peizažus iš kitos gintaro gabalėlio pusės. Šis kūrybos etapas, prieštaraujantis dailininko propaguojamam natūralumo išsaugojimui, atvedė jį prie kito principo – gintaro gabalėlio pateikimo kaip unikalaus meno kūrinio. Atrinkęs ypatinga tekstūra ir spalva pasižyminčius gabalėlius ir juos kiek pašlifavęs, Felikso Daukantas tvirtindavo gintarą ant specialaus medinio stovelio. Ilgainiui tokiu pačiu atrankos būdu sukūrė ir miniatiūrinių gintaro skulptūrėlių.

Didžiausią Felikso Daukanto 6-ojo dešimtmečio kūrybos dalį sudaro unikalūs arba serijinei gamybai skirti papuošalai, padaryti iš gintaro, derinto su metalu, daugiausia sidabru. Gintaro gabalėliai, naudoti papuošalams, buvo minimaliai apdorojami. Segės, karoliai, auskarai buvo gaminami iš netaisyklingos formos gintarų, akcentuojant jų natūralią formą, vidinius sluoksnius, skaidrumą arba neperšviečiamumą (masyvių formų
komplektas iš šviesaus nepermatomo gintaro, 1958).

1957 m. visa Lietuvos gintaro gamyba buvo sukoncentruota vienoje vietoje – Klaipėdos “Dailės” kombinate. Jo gintaro ceche buvo suburtas profesionalų kolektyvas: Eugenijus Mikulevičius, Genovaitė Blažytė-Guntienė, Birutė Jociūtė-Mikulevičienė, Vacė Kojalavičiūtė-Užpalienė. Pradėta gaminti daugiau gintaro dirbinių, paįvairėjo jų asortimentas. Daugiausia tuo laikotarpiu sukurta gintaro papuošalų. Ypač išpopuliarėjo grandinėlės su gintaro kabučiais (Liucijos Šulgaitės kaklo papuošalas, 1959; E. Mikulevičiaus medalionas, 1960). Gintaras derintas su metaliniais papuošalais, atliktais kalimo, spaudimo, liejimo arba filigrano technika (Tiju Enės Vaivadienės komplektas “Dabartis”, 1958). Plito gintaro inkrustacijos, nedidelio formato gintaro mozaikos. Jas iš šlifuotų gintaro plokštelių arba rupios faktūros didesnių gabalėlių 1959 m. pradėjo kurti G. Blažytė-Guntienė. Ilgainiui išpopuliarėjo peizažų, figūrinių scenų ir net portretų dėstymas medinės plokštės paviršiuje. Greta meniškų tokios rūšies darbų vis daugiau pasitaikydavo paviršutiniškų, saloniškų. Vėliau gintaro paveikslų, mozaikų ir inkrustacijų atsisakyta.

6-asis dešimtmetis buvo reikšmingas žingsnis sugrąžinant gintaro dirbiniams suniveliuotą specifiką, ieškant naujų šio pusbrangio mineralo pritaikymo būdų dailiuosiuose dirbiniuose, suteikiant papuošalui dailininko individualaus stiliaus bruožų. Lietuvos gintaro meistrų ieškojimai buvo teigiamai įvertinti 6-ojo dešimtmečio pabaigos sąjunginėje spaudoje (Жукова М. Украшения из янтаря // Декоративное искусство СССР, 1959, № 6, с. 26). Geriausi lietuvių dailininkų gintariniai papuošalai buvo eksponuoti 1959 m. lietuvių liaudies meno ir taikomosios dailės parodoje Lenkijoje.

Gintaro dirbiniai 1962 – 1975 m.

Aptariamojo laikotarpio gintaro dirbiniams kelią grindė 6-ojo dešimtmečio Felikso Daukanto teorinė ir kūrybinė veikla, jo propaguota natūralaus gintaro pateikimo teorija. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, gintaro papuošalai buvo gana menkai išplėtota sritis. Tačiau lietuviškos puošmenos patyrė stiprias modernėjimo apraiškas, kurios sklido, visų pirma, iš estų juvelyrikos mokyklos. Nuo 6-ojo dešimtmečio pabaigos dailiojo metalo apdirbimo lietuviai mokėsi Estijos dailės institute Taline. Estijos juvelyrika tuo metu orientavosi į Skandinavų dizainą, mėgusį taupių, dizaineriškų formų, nesunkiai pagaminamus, dažnai iš unifikuotų detalių surenkamus dirbinius.

Felikso Daukanto (1915-1995) gintaro papuošalai lengvi, minimalistiniai (kaklo papuošalas iš sidabro vielytės su kabančiu gintaru, 1966; kaklo papuošalai, 1968, 1973). Juvelyrinį dirbinį dailininkas traktavo kaip dizainerišką, funkcionalų daiktą, kuriame dominavo pats gintaras, o metalas buvo tik papildoma medžiaga, paryškinanti jo grožį. Dailininkas gintarui pritaikė specifinį šlifavimo būdą. Gintarą apdorodavo minimaliai, palikdavo nenugludintas vietas, kiaurymes, matinio paviršiaus lopinėlius. Kartais jį įrėmindavo, bet dažnai palikdavo natūraliai kabantį (medalionas su trimis gintaro gabalėliais, 1970). Apdorodamas mineralo gabalėlį, stengdavosi jam suteikti pačios gamtos būdingas formas – aptakaus ovalo, lašo, apskritimo pavidalą. Panašiu būdu gintaro papuošalus kūrė Liucija Šulgaitė (kaklo papuošalas, 1968), Janina Griciūnaitė (medalionas, 1986). Daugelio kitų juvelyrų (Petro Balčiaus, Liudos Vaineikytės, Albinos Vertulienės) puošmenos įmantresnių formų, labiau detalizuotos.

Tolesnę gintaro papuošalų raidą paveikė Estijos dailės instituto Dailiojo metalo katedros absolvento Kazimiero Simanonio (g. 1937), grįžusio į Lietuvą 1965 m., kūryba. Jo papuošalo samprata skyrėsi nuo Felikso Daukanto, akcentavusio minimalizmą, asketizmą, demokratines tendencijas ir metalo detalių unifikavimo galimybes. Kazimieras Simanonis traktavo gintaro papuošalą kaip prabangos, reprezentacijos objektą, kuris dėvimas ne kasdien, o ypatingomis progomis. Dailininkas papuošaluose atgaivino raižymą, inkrustavimą, filigraną, apvirinto sidabro techniką, itin tikusią prie netaisyklingos formos mineralo. Vėliau sidabro virinimo techniką išbandė kiti gintaro papuošalų kūrėjai (L. Šulgaitė, Birutė Mikulevičienė, Petras Balčius, Feliksas Pakutinskas). Kazimieras Simanonis ieškojo įkvėpimo gamtos formose. Jo papuošalai asimetriški, skirtingų faktūrų, dinamiški, ekspresyvūs (medalionai, 1970). Puošybiškumo ir reprezentacijos tendencijos dar labiau buvo išplėtotos kitame juvelyrikos raidos etape. Lietuvių juvelyrų papuošalai buvo eksponuojami tarptautinėse parodose “Expo’68” Monrealyje, tarptautinėje pramonės ir prekybos parodoje Londone 1968 m., “Expo’70” Osakoje. Mildos Eitmonaitės lieto ir kalstyto metalo papuošalai su gintaru 1971 m. Jablanece (Jugoslavija) vykusioje juvelyrikos bienalėje pelnė diplomą. Tuo metu tai buvo pirmasis aukštas lietuviškų papuošalų įvertinimas. Palangos gintaro muziejuje sukomplektuotos lietuviškų gintaro dirbinių parodos 1971-1974 m. apkeliavo Čekoslovakiją, Vokietiją, Prancūziją, Vengriją, Austriją, Suomiją, Švediją, Daniją, Italiją.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2936 žodžiai iš 9243 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.