Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai
5 (100%) 1 vote

Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai

Turinysįvadas 3

1. Pajamų mokesčio tarifai 4

2. Pajamų pripažinimas 7

3. Pajamų priskyrimas klasėms 8

4. Pajamų grąžinimas gyventojams 11

išvados 14

Literatūra 15

uždaviniai 16

PRIEDAI:

1 priedas. Sausio mėnesio mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų

deklaracija.

2 priedas. Atsiskaitymų kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

deklaracija.

3 priedas. Metinė pelno mokesčio deklaracija.

4 priedas. Juridinio asmnes neklinojamojo turto mokesčio metinė

deklaracija.

5 preidas. PVM deklaracija.

įvadas

Gyventojų pajamų mokestis – tai mokestis, kurį moka gyventojai,

gavę tam tikras pajamas. Gyventojų pajamų mokestis turi keletą ypatumų.

Tai:

✓ Pajamų mokesčio tarifai;

✓ Pajamų pripažinimas;

✓ Pajamų priskyrimas klasėms;

✓ Pajamų grąžinimas gyventojams.

Darbo tikslas – aptarti gyventojų pajamų mokesčio ypatumus.

Darbo uždaviniai:

1. Išskirti pajamų mokesčio tarifus;

2. Atskleisti kaip pripažįstamos pajamos;

3. Paaiškinti kaip pajamos priskiriamos klasėms;

4. Išaiškinti pajamų grąžinimą gyventojams.Darbo metodai:

1. Gyvetojų pajamų mokesčio įstatymo apžvalga;

2. Periodinės literatūros analizė.

1. Pajamų mokesčio tarifai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyti 33 ir 15 procentų

pajamų mokesčio tarifai, taip pat fiksuoto dydžio mokestis pajamoms,

gautoms iš gyventojų individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą

(anksčiau vadinto patentu).

Pajamų mokesčio 15 procentų tarifas taikomas šioms pajamoms

(Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, 2002, p. 9 -10):

1. pajamoms iš paskirstytojo pelno, jei jos gaunamos iš

Lietuvos vieneto arba iš vienetų, įregistruotų ar kitaip

organizuotų užsienio valstybėse arba zonose, įtrauktose į

finansų ministro pagal Pelno mokesčio įstatymo 39 straipsnio

nuostatas tvirtinamą sąrašą, ir palūkanoms;

2. sportininkų pajamoms, gautoms iš sporto veiklos, įskaitant

pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia

veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui

ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu;

3. atlikėjų pajamoms, gautoms iš atlikėjo veiklos, įskaitant

pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia

veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai atlikėjui ar

trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu;

4. honorarui;

5. gautoms pagal autorinę sutartį pajamoms iš kūrybos

(įskaitant gautas vykdant tokio pobūdžio individualią

veiklą, jeigu gyventojo sprendimu iš šių pajamų neatimti

šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyti leidžiami

atskaitymai);

6. pajamoms, gautoms iš turto nuomos (įskaitant gautas vykdant

tokio pobūdžio individualią veiklą, jeigu gyventojo

sprendimu iš šių pajamų neatimti šio Įstatymo 18 straipsnyje

nustatyti leidžiami atskaitymai);

7. pajamoms, gautoms iš šios dalies 3–7 punktuose nenurodytos

individualios veiklos, jeigu gyventojo sprendimu iš šių

pajamų neatimti šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyti

leidžiami atskaitymai;

8. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio

perleidimo nuosavybėn pajamoms;

9. pensijų išmokų, gautų bet kuriuo Lietuvos Respublikos

papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme (toliau –

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas) numatytu

būdu, daliai, lygiai sumokėtoms pensijų įmokoms, įskaitant

ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas į pensijų fondą,

jei pensijų fondo dalyvis pagal Papildomo savanoriško

pensijų kaupimo įstatymą yra įgijęs teisę į pensijų

išmokas;

10. išmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta,

kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam

įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo

terminui, daliai, lygiai sumokėtoms pagal šią sutartį

įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas,

jeigu sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų

arba jeigu išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs

pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų

kaupimo įstatymo nuostatas;

11. grąžinamoms gyventojo sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms

pagal nutrauktą gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta,

kad draudimo išmoka
išmokama ne tik įvykus draudiminiam

įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo

terminui, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus

10 metų nuo sutarties sudarymo dienos arba jeigu įmokos

grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus

pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo

nuostatas;

12. grąžinamoms gyventojo sumokėtoms pensijų įmokoms į pensijų

fondą, įsteigtą pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo

įstatymą, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus

į kitą pensijų fondą, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne

anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties

sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui,

kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo

savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.

Kad būtų lengviau suprasti kas yra apmokestinama 15 procentų

tarifu galima pažiūrėti į 1.1. lentelę.

1.1. lentelė

Pajamų rūšys, kurioms taikomas 15 % pajamų mokesčio tarifas ( Apie

mokesčius – paprastai, 2003, p. 20)

|Nr. |Pajamų rūšys |6 str. 2 dalies punkto |

| | |numeris |

|1. |Pajamos iš paskirstytojo pelno, palūkanos |1 |

|2. |Jūrininkų pajamo iš ne Lietuvos, ES šalių |2 |

| |laivų | |

|3. |Sportininkų ir atlikėjų pajamos |3,4 |

|4. |Honorarai, pajamos iš autorinių darbų (jei |5,6 |

| |neatimami leidžiami atskaitymai) | |

|5. |Turto nuomos pajamos, kai neatimami leidžiami|7 |

| |atskaitymai | |

|6. |Individualios veiklos pajamos, kai neatimami |8 |

| |leidžiami atskaitymai | |

|7. |Turto, nenaudojamo individualioja veikloje, |9 |

| |pardavimo pajamos | |

|8. |Pensijų ir gyvybės draudimo išmokos bei |10-13 |

| |grąžinamos išmokos | |

Visoms kitoms čia nenurodytoms pajamoms taikomas 33 procentų

pajamų mokesčio tarifas, o už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi

turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto

dydžio pajamų mokestis.

1.2. lentelėje patekiami pajamų apmokestinimo pavyzdžiai, kaip

skirtingi pajamų mokesčio tarifai taikomi skirtingoms pajamų rūšims.

1.2. lentelė

Pajamų mokesčio tarifų taikymo pavyzdžiai (Apie mokesčius – paprastai,

2003, p. 21)

|Nr.|Pajamų rūšys |Pajamų mokesčio tarifas, % |

|1. |Dividendai |15 |

|2. |Laimėto prizo kaina (kai prizo vertė didesnė|33 |

| |kaip 580 litų) | |

|3. |Palūkanos už suteiktą paskolą |15 |

|4. |Nuomos pajamos |15 |

|5. |Iš darbdavio gauta dovana |33 |

|6. |Pjaamos (pelnas), gautos pardavus turtą |15 |

|7. |Individualios veiklos pajamos, apskaičiuotos|33 |

| |įvertinus patirtas išlaidas | |

|8. |Individualios veiklos, kuriai įsigytas |Fiksuoto dydžio mokestis |

| |verslo liudijimas, pajamos | |

|9. |Premija už metinius veiklos rezultatus |33 |

|10.|Darbo užmokestis, gautas nepagrindinėje |33 |

| |darbovietėje | |

|11.|Autorinis atlyginimas |15 |

|12.|Pristatomajame renginyje gauta dovana (vertė|33 |

| |didesnė kaip 250 litų) | |

|13.|Dienpinigiai, viršijantys normą |33 |

|14.|Individualios įmonės savininkui išmokėta |15 |

| |pelno po apmokestinimo suma 9didesnė kaip | |

| |6960 litų) | |

|15.|Pajamos, gautos pardavus individualios |33 |

| |veiklos ilgalaikį turtą (iš pajamų atimta | |

| |turto likutinė vertė) | |

Pastabos:

1. Iš darbdavio gautų dovanų pajamos apmokestinamos 33 % pajamų

mokesčiu, neatsižvelgiant į dovanų vertę (nuo pirmojo
lentelės punktas).

2. Ne iš darbdavio gautos nepiniginės dovanos laikomos gyvebtojų

pajamomis, jei jų vertė viršija 250 litų ( 12 lentelės punktas).

3. Individualių įmonių savininkų (ūkinių bendrijų narių) gauta pajamų iš

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 994 žodžiai iš 3310 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.