Indeliai
5 (100%) 1 vote

Indeliai

TURINYS

Įvadas. 3

Indėliai. 4

Terminuotieji indėliai. 4

Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys. 5

Paskolos. 7

Paskolų rūšys skirtinguose bankuose 7

Saugus būsto kreditas „Vilniaus banke“: 7

Paskolos ir lizingas „Hansabanke“ 8

Paskolų rūšys banke „Snoras“ 9

Išvados. 11

1 Priedas. Terminuotųjų indėlių palūkanos skirtinguose bankuose 12

2 Priedas. Kitų rūšių indėlių palūkanos skirtinguose bankuose 15

Įvadas.

Kalbant apie paskolas, indėlius bei palūkanas, būtina paminėti pinigus, nes tai ir yra šių transakcijų fizinė vertė. Pinigai yra mainų priemonė, apskaitos vienetas, vertės matas ir kaupimo priemonė. Kitas svarbus objektas mano tiriamoje temoje yra bankai. Jie vykdo pinigų pasiūlos didinimą ir mažinimą. Teoriškai, tai gali daryti tik valstybės reguliuojamas centrinis bankas (spausdinti naujas kupiūras), tačiau visi bankai praktikoje pasiūlą reguliuoja kitaip. Jie tai daro priimdami vienų pilliečių indėlius ir duodami paskolas kitiems.

Indėliai yra saugus ir patogus būdas taupyti ar investuoti laisvas lėšas. Indėlių palūkanų normos priklauso nuo indėlio termino. Paskola yra banko skolinamas reikiamas pinigų kiekis fiziniams ir juridiniams asmenims tam tikram fiksuotam laikotarpiui. Paskolos turėjimo metu klientas moka nustatytą palūkanų normą bankui pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Pasibaigus paskolos turėjimo terminui, klientas gražina pinigus bankui. Abiem atvejais (tiek indėlių, tiek paskolų) yra minimos palūkanos. Tai yra nedarbinių pinigų įplaukų norma. Tik pirmuoju atveju banko kliento, o antruoju-banko įplaukų norma. Šiame darbe bus analizuojami indėliai ir paskolos bei palūkanos abiem šiais atvejais.

Indėliai.

Terminuotieji indėliai.

Tiriami bankai atskleidė, kad Lietuvoje fiskalinė politika vystosi ir yra tobulinama. Tarp šių bankų radau nemažai panašumų, tačiau esti ir skirtumų. Kiekvienas bankas indėlius skirsto į tam tikras rūšis. Pagrindinė, kurią galima rasti kiekviename banke, yra terminuotųjų indėlių rūšis. Terminuotųjų indėlių sąlygos taip pat panašios visuose bankuose – saugus būdas laikyti savo lėšas pasirinktą laikotarpį ir už tai gauti iš anksto žinomas palūkanas.

Indėlio sutartis gali būti sudaroma kliento pasirinktam terminui. Tačiau jo ribos kiekviename banke yra skirtingos: – „Vilniaus banke“ – nuo 30dienų iki 5 metų;

– „NORD/LB“ – nuo 7 dienų iki 2 metų;

– „Hansabankas“ -nuo 1 mėnesio iki 5 metų;

– „Sampo“ – tam tikrų ribų nenustato.

Taip pat kiekvienas bankas turi tam tikras sąlygas, susijusias su terminais. Pavyzdžiui, „Vilniaus banke“ indėlio terminą galima pratęsti, o pats indėlis gali būti įmokamas per tris darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Tokios pačios taktikos laikosi ir „NORD/LB“, o „Sampo“ bei „Hansabankas“ siūlo galimybę pratęsiant sutartį, ją pratęsti ne tik pradiniam indėliui, bet ir prie jo priskaičiuotoms palūkanoms. Palūkanos už indėlį visuose bankuose, išskyrus „Hansabanką“ (jame palūkanos mokamos tik terminui pasibaigus), išmokamos kiekvieną mėnesį arba indėlio terminui pasibaigus. Tai pasirenka klientas sudarydamas sutartį su banku. Palūkanos gali būti pervedamos į kliento sąskaitą, arba atiduodamos grynaisiais pinigais bankų filialuose. Terminuotojo indėlio sutartį galima nutraukti nepasibaigus terminui, jei apie tai pranešama bankui prieš penkias kalendorines dienas. Tokiu atveju indėlis grąžinamas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokamas grynaisiais pinigais, išskaičiavus anksčiau išmokėtas palūkanas. Bankas „NORD/LB“ siūlo dar vieną papildomą sąlygą: terminuotąjį indėlį gali turėti ir tvarkyti keli asmenys. Tai patogu šeimai arba kai pats žmogus negali tvarkyti indėlio (pvz., ligonis). Sutartyje bendrasavininkiai gali pasirinkti, ar indėliu galės pasinaudoti atvykę kartu, ar atskirai. Antruoju atveju naudotis daug patogiau ir pigiau nei rūpintis įgaliojimu.

Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys.

Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys tarpusavyje yra visos skirtingos. Jas panagrinėsiu pagal bankus. Pirmasis- „Vilniaus bankas“ – skiria dar tris indėlių rūšis:

1) Terminuotas kaupiamasis indėlis. Šis indėlis naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio, ir kitą laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos ir jau prieš tai priskaičiuotų palūkanų. Indėlio sutartyje nurodoma, kad palūkanos būtų pridedamos prie indėlio kas mėnesį, ar, terminui pasibaigus, pasirinkti, ar sutartis pratęsiama automatiškai ar ne. Jei sutartis automatiškai nepratęsiama, palūkanos gali būti pridedamos kas mėnesį. Jei sutartis pratęsiama automatiškai, galimi abu variantai: palūkanos gali būti pridedamos kas mėnesį arba terminui pasibaigus. Terminuoto kaupiamojo indėlio sutartį galima nutraukti nepasibaigus terminui. Tokiu atveju indėlis grąžinamas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokamas grynaisiais pinigais, išskaičiavus anksčiau išmokėtas palūkanas. Sudarant terminuotojo ar terminuotojo kaupiamojo indėlio sutartį, indėlio terminas nurodomas dienomis. Palūkanų norma priklauso nuo indėlio dienų skaičiaus.

2)
Kaupiamasis indėlis. Kaupiamojo indėlio paskirtis atitinka jo pavadinimą – sąskaitoje patogu kaupti ją papildant ir taip sutaupyti lėšų bet kokiam pirkiniui – butui, automobiliui, baldams, buities įrangai ir kt. Sąskaitą galima papildyti pervedant pinigus pervedimu arba grynaisiais pinigais. Kaupiamojo indėlio palūkanos priklauso nuo indėlio sumos. Nustatytos palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą banko darbo dieną po indėlio lėšų įskaitymo į sąskaitą ir skaičiuojamos iki priešpaskutinės indėlio išmokėjimo ar nurašymo iš sąskaitos kitais pagrindais dienos.

3) Vienos nakties indėlis. Sudaroma galimybė gauti palūkanas už trumpalaikį indėlį. Jei kliento lėšos viršija 300 000 litų arba ekvivalentą užsienio valiuta, šalių sutarimu jos gali būti deponuojamos vienai nakčiai ir grąžinamos į kliento sąskaitą kitą dieną kartu su priskaičiuotomis palūkanomis. Šis indėlis turi savas taisykles:

-Indėlio paėmimo laikas — nuo 12.30 val. iki 13.00 val.

-Indėlio grąžinimo laikas — 8.00 val. kitą banko darbo dieną po indėlio priėmimo.Bankas „Sampo“ taip pat turi dar tris indėlių rūšis be terminuotųjų indėlių. Tai:

1) Likvidūs terminuotieji indėliai. Sutartis pasirašoma tik tam tikram terminui: nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių. Taip pat ji galima tik tam tikrai sumai pinigų: minimali indėlio suma fiziniams asmenims – 40 000 Lt, ūkio subjektams – 100 000 Lt arba ekvivalentas užsienio valiuta. Kaip ir terminuoto indėlio atveju, taip ir šiuo, palūkanos už indėlį išmokamos kiekvieną mėnesį arba terminui pasibaigus. Esminis skirtumas, skiriantis šia indėlių rūšį nuo kitų yra tas, kad nutraukiant likvidaus terminuotojo indėlio sutartį, palūkanos neprarandamos. Bankas sumoka palūkanas, atsižvelgdamas į išlaikytą terminą pagal tuo metu banke galiojančią palūkanų normą.

2) Kaupiamieji indėliai. Jie labai panašūs i „Vilniaus banke“ siūlomus kaupiamuosius indėlius. Tačiau „Sampo“ banke palūkanos kiekvieną mėnesį mokamos į tą pačią kaupiamojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį skaičiuojamos nuo padidėjusios sumos, o „Vilniaus banke“ indėlio sumą didina pats klientas įnešdamas savus pinigus.

3) Atvirieji indėliai. Minimalus šios sutarties galiojimo terminas yra 6 mėnesiai. Kaip ir kaupiamųjų indėlių atveju, kiekvieną mėnesį palūkanos už šį indėlį pervedamos į tą pačią atvirojo indėlio sąskaitą ir kitą mėnesį skaičiuojamos nuo padidėjusios sumos. Tačiau šiuo atveju, suteikiama galimybė klientui pačiam pildyti sąskaitą be apribojimų, o taip pat ir kartą per tris mėnesius iš atvirojo indėlio sąskaitos paimti 30% sąskaitos sumos, esančios išmokėjimo dieną.

O „Hansabankas“ siūlo plačiausią pasirinkimą indėliams. Bankas be terminuotųjų indėlių yra sukūręs dar keturias jų rūšis:

1) Terminuotasis periodinis indėlis. Tai šio banko siūlomas geras būdas investuoti pinigus ir gauti nuolatinėms pajamoms, nes sukauptos palūkanos kas mėnesį pervedamos į kliento nurodytą sąskaitą. Kuo ilgesniam laikui padedamas indėlis, tuo didesnė palūkanų norma taikoma. Nustatyta palūkanų norma nesikeičia visą terminą. Indėlio laikymo trukmė gali būti nuo 1 mėnesio iki 5 metų. Jei indėlio terminas nuo 1 iki 24 mėnesių, galima pasirinkti trukmę dienos tikslumu, jeigu ne, tuomet taikomi kiti terminai – 3, 4 arba 5 metai. Galima nurodyti, kad bankas automatiškai pratęstų indėlį tam pačiam terminui su pratęsimo metu banke galiosiančiomis palūkanomis. Pavedime pratęsti indėlio sutartį taip pat galima nurodyti minimalią palūkanų normą, kuriai esant klientas norėtų pratęsti indėlio sutartį bei automatinio pratęsimo pabaigos datą. Jei indėlio suma viršija 100 tūkstančių litų arba atitinkamą sumą JAV doleriais bei eurais, gali būti mokamos sutartinės palūkanos. Prireikus galima nutraukti indėlio sutartį iki termino pabaigos ir atsiimti indėlio sąskaitoje esančią sumą, tačiau tuo atveju nemokamos palūkanos už visą indėlio terminą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1433 žodžiai iš 4610 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.