Investicijų vertinimo procesas
5 (100%) 1 vote

Investicijų vertinimo procesas

Investicijų vertinimo procesas – 10 stambių britų ir olandų kompanijų patirtis

1. Įvadas

1.1 Įžanga

Patikimų projekto įvertinimo būdų ieškoma kelis dešimtmečius. Šis klausimas nėra esminis vien tik akademikams ar vadybininkams, jis tampa vis svarbesniu ir kompanijos investuotojams bei akcininkams. Investicijų analizavimo priemonių netrūksta. Egzistuoja daugybė priemonių nustatyti projekto pelningumo apimčiai [2,34]. Vis dėlto, kai kurie iš šių metodų nesugeba prisitaikyti prie esamų verslo aplinkos pokyčių, ypač ten, kur akcininko svarba didėja [43]. Be to, nuolatinis tradicinių metodų taikymas atskleidžia jų itin ribotas galimybes nurodyti pagrindines investavimo įvertinimo problemas [2,24,26,27].

Mokslininkai siūlo investicijų vadyboje taikyti įvairius metodus [4,18,28]. Be to, kai kurie tyrėjai siūlo Real Option būdą [10,13], o kiti – vertės vadybos įrankius [33,39]. Vis dėlto, dauguma šių būdų yra kritikuojami. Discounted cash flow (DCF) (kompensuojama grynųjų pinigų cirkuliacija) metodas yra kritikuojamas dėl jo netinkamumo įvertinti tokius projektus, kaip tyrimų ir plėtros, bei informacijos ir komunikacijos technologijų, kurie verčia vadovus rinktis tokius projektus remiantis intuicija, patirtim ar praktiniais metodais. Be to, DCF metodas neatsižvelgia į įgyvendinimo laiką, kai aplinkoje dominuoja neapibrėžtumai. Priedo, palyginus su Real Option metodu, DCF pasižymi neišbaigtumu ir gali vesti prie sprendimų žlugdančių firmą [11]. Kita vertus, Real Option metodas yra painus, reikalauja sudėtingų apskaičiavimų ir daugybės papildomų duomenų. Panašiai kritikuojamos kai kurie vertės vadybos įrankiai, tokie kaip ekonominis pridėtinės vertės, dėl nesugebėjimo išmatuoti kompanijos akcininko kuriamą vertę [16].

Pasirinkimas iš daugybės esančių investavimo vertinimo metodų priklauso ne tik nuo projekto tipo, bet ir nuo ūkio šakos, kurioje kompanija dirba. Pavyzdžiui, mažmeninės prekybos sritis, ypatingai prekybos centrų projektai, naudoja pajamų kapitalizavimą – modelį, pagal kurį tam tikra pajamų dalis verčiama kapitalu pagal tam tikrą normą [8,15]. Kompanijos, kurios specializuojasi tyrimų ir plėtros, bei informacijos ir komunikacijos technologijų srityse, dažniau naudoja ne standartinius kiekybinius, kokybinius modelius. Dėl to, tinkamo įvertinimo pasirinkimas yra sudėtinga užduotis šiandienos projektų vadybininkams, reikalaujanti kritinės analizės ir įvairių modelių palyginimo.

1.2 Tyrimo objektai

Šio tyrimo tikslas yra atlikti giluminę biudžeto sudarymo, apimančio investavimo vertinimą ir skirstymą, analizę. Ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, kaip kompanijos atlieka investicijų vertinimą, tolesnius veiksmus, ir projekto sėkmingumo vertinimą. Straipsnyje stengiamasi apžvelgti projektų vadybos proceso visumą. Tyrimu siekiama atskleisti atotrūkį tarp investicijų vertinimo teorijos bei praktikos, taip pat peržvelgti naujųjų vertės vadybos modelių taikymą.

Straipsnio sandara tokia: antrajame paragrafe aptariamos metodologijos problemos, trečiajame – biudžeto skirstymo praktika. Straipsnis baigiamas ketvirtuoju paragrafu – aptarimu.

2. Metodologija

2.1 Įžanga

Šiame tyrime naudojama socialinio tyrimo metodika. Socialinio tyrimo metodas yra vienas iš būdų įžvelgti verslo tyrimo problemąir turi daug privalumų prieš apklausą ir kitus metodus [5,23]. Atrankai naudojamas teorinis metodas. Kadangi tyrimo imties tūris priklauso nuo laiko, pritaikomumo ir resursų prieinamumo, nėra idealaus tyrimų (imties tūrio) skaičiaus, visgi optimaliu laikomas skaičius nuo 2 iki 12 [14,37,44]. Pagal tai pasirinkta 10 kompanijų iš Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės (po 5 iš kiekvienos šalies). Pasirinktos kompanijos dirba 7 ūkio šakose (1-a lentelė).

Lentelė 1Klasifikacija pagal ūkio šaką

Ūkio šaka Kiekis Ūkio šaka Kiekis

Bankininkystė ir finansaiChemijos pramonėMažm. prekyba 222 TelekomunikacijosEnergetikaNaftos/dujų pramonėPoligrafija, leidyba 1111

Kiekviena kompanija analizuojama individualiai, savo šakoje ir valstybės mastu. Linijinės analizės ataskaitoje pateikti iškelti klausimai iš kurių susideda tiriama problema. Kad padidinti tyrimo pagrįstumą, tyrimo ataskaitų juodraščiai yra pakomentuoti ir patobulinti pačių dalyvaujančių kompanijų ir nepriklausomų analitikų. Duomenys surinkti per interviu ir iš archyvų. Kadangi reikiama informacija įvertinama iš anksto, vienu iš būdu surinkti duomenis yra struktūruotas interviu. Pagal sudarytą struktūrą, pagrindiniai diskusijos klausimai yra nusiunčiami kompanijoms iš anksto. Be interviu metu gautų duomenų, renkami ir finansiniai duomenys iš Henley vadybos koledžo Jungtinėje Karalystėje ir Roterdamo Verslo ir Ekonomikos Instituto. Su rinka susijusiai informacijai naudojama DataStream („duomenų srauto”) technika.

2.2 Tiriamų objektų charakteristika

Tiriamos kompanijos yra vienos didžiausių savo šalyse. Daugiau nei 80% kompanijų yra įvertintos 10 milijardų JAV dolerių, vidutinė apyvarta – 13 milijardų JAV dolerių. Be to, pusės tiriamų kompanijų metinis biudžetas viršija 1 milijardą JAV dolerių ir jos sudaro biudžetų projektus, trunkančius ilgiau nei 4 metus.

Tyrimui naudos davė diskusijos su pirmojo (40%) ir antrojo (30%),lygio vadybininkais,
kurios padidina tyrimo duomenų pagrįstumą [1]. Be to, 70% šių vadybininkų yra baigę su vadyba, finansais ar projektais susijusių specialybių magistratūrą. Laikoma, kad didelė turinčių aukštąjį išsilavinimą dalyvių dalis didina tyrimo duomenų patikimumą. Interviuojamieji priklauso labiausiai patyrusių darbuotojų grupėms ir dirba kompanijoje daugiau kaip 8 metus, bei turi nemažiau kaip 2 metus patirties dirbant su projektais.

3. Duomenų analizė ir rezultatai

3.1 Investicinių sprendimų priėmimas

Viena didžiausių projektų vadybos užduočių yra pasirinkti yra pasirinkti projektą (projektus), kuris yra maksimaliai efektyvus kompanijos tikslams pasiekti. Atrinktose kompanijose projektų inicijavimas yra decentralizuotas ir prasideda organizacijos hierarchijos apačioje. Ginčytina, ar toks mechanizmas skatina organizacijos vadybininkus daryti naudingiausius pasirinkimus. Šiose kompanijose projektų inicijavimas ir vykdymas tęsiasi visus metus. Kiekvienoje kompanijoje vienu metu vykdomas daugiau nei vienas projektas. Kiekvienoje kompanijoje projektų sprendimų priėmimo procesas skiriasi. Kiekvienoje kompanijoje atsakomybė ir įgaliojimai už projektus skiriami arba aukštesnei organizacijos pakopai, arba padalinami tarp žemesnio lygio vadybininkų. Tokio dalinimo priemonės grindžiamos arba lėšų kiekiu, kurio reikia projektui, arba jo trukme. Kai kuriais atvejais, išdirbis arba kompetencijos lygis taip pat naudojami skirstant atsakomybę.

Septynios iš 10 kompanijų sprendimų priėmimo įgaliojimą ir atsakomybę skirsto pagal projekto dydį lėšų atžvilgiu. Rezultatas gaunamas panašus kaip [19] ir [35]. Kai kuriais atvejais, suformuojamikomitetai atsižvelgiant į projekto specializaciją, pavyzdžiui, vertinti Informacijos ir komunikacijos technologijų bei Tyrimų ir plėtros projektus.

3.2 Kompanijos tikslų įvertinimas

Sritys, kuriuose bus investuojama, pasirenkamos atsižvelgiant į kompanijos tikslus ir strategiją. Visose tiriamose kompanijose, projektų atitikimas tikslams įvertinamas iš anksto. Vis dėlto, naudojami būdai šiam įvertinumui kompanijose skiriasi. Kai kurios kompanijos naudoja nekompensuojamos lėšų apyvartos metodus, tokius kaip EVA ir įvarius sąskaitybos būdus. Tik dvi kompanijos naudoja metodą, kuriame įtraukiama pinigų vertė laiko atžvilgiu, tokius kaip esama grynoji esama vertė (NPV), garantuota pastovių akcijų vertė (WEV) ir bendras indėlis į vertę (NCV).

Kitos kompanijos naudoja rinkos informacijos matavimo priemones, tokias kaip akcijų vertės pakilimas ir pilnosios akcininkų pajamos (TRS).

Vertinimo procese kompanijos naudoja vieną ar kelias minėtų modelių kategorijas. Kai naudojamos kelios, dažniausiai (60% atvejų) ne DCF metodai derinami su kitais metodais. Po to naudojami DCF ir su rinka susiję būdai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1069 žodžiai iš 3547 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.