Kaltinimas baudžiamajame procese
5 (100%) 1 vote

Kaltinimas baudžiamajame procese

TURINYS

I. ĮVADAS. 3

II. DĖSTOMOJI DALIS:

II.1. Teisminio proceso subjektų, palaikančių kaltinimą, teises ir pareigos. 5

II.1.1. Prokuroro teisės ir pareigos 5

II.1.2. Nukentėjusiojo teises ir pareigos 8

III.IŠVADOS. 10

IV.LITERATŪRA. 11

I. ĮVADAS

Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, išsamiai atskleisti nusikalstomas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstomą veiką padaręs asmuo teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

Proceso tvarką nustato Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas, galiojantis proceso veiksmų atlikimo metu. Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias taisykles negu šis Kodeksas, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.

Baudžiamojo proceso stadijos apima savanorišką baudžiamosios bylos tyrimą ir nagrinėjimo dalis. Išnagrinėjus bylą ir išsprendus baudžiamajam procesui budinga uždavinį, surašomas tam tikras procesinis dokumentas, lementis tolesnį baudžiamojo proceso vyksmą.

Baudžiamasis procesas vyksta Baudžiamuoju įstatymu nustatyta procesinė forma. Įstatyme yra įtvirtintos taisyklės, kurios įpareigoja priimti procese sprendimus ir atlikti procesinius veiksmus, laikantis tam tikros tvarkos, sąlygų bei nuoseklumo, laikantis procesinės formos atliekant ikiteisminius veiksmus, tiek priimant sprendimą.

Kadangi Baudžiamojo proceso paskirtis yra išsamiai atskleisti nusikalstomas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, yra išskiriamos šios procesinės funkcijos:

1) Nusikaltimų tyrimas, kurį vykdo ikiteisminio tyrimo įstaigos, kurios išvardytos 165 str. nBPK., t.p. prokuroras.

2) Kaltinimas, kurį pateikia Valstybinis kaltintojas- prokuroras ir privatus kaltintojas- nukentejusisis.

3) Gynyba, kurį vykdo pats įtariamasis, kaltinamasis, taip pat jo gynėjas. Tai veika nukreipta, kad būtu paneigtas kaltinimas arba atskleistos ir išaiškintos kaltinamąją atsakomybę švelninančios aplinkybės.

4) Teisminis bylos nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas. Šią funkcija atlieka teismas. Tik jis gali nusikaltimą padariusio asmens pripažinti kaltu ir paskirti jam bausmę arba jį išteisinti.

Kadangi mano rašto darbo tema „Kaltinimas kaip savarankiška baudžiamojo proceso funkcija“, pagrindinis mano uždavinys yra aptarti subjektu, palaikančiu kaltinimą teismo procese veiklą. Išnagrinėti jų teises ir pareigas.

II. DĖSTOMOJI DALIS

II.1. Teisminio proceso subjektų, palaikančių kaltinimą, teises ir pareigos.

II.1.1. Prokuroro teisės ir pareigos

„Prokuroras yra Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir jam pavaldūs prokurorai, dalyvaujantys baudžiamajame procese pagal savo kompetenciją“. Sutikimai su Lietuvos BPK Generalinis prokuroras tiek betarpiškai, tiek per kitus jam pavaldžius prokurorus, kontroliuoja Lietuvos įstatymų laikymosi.

Prokuroro statusą baudžiamajame procese reguliuoja BPK normos, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statutas.

Prokuroras privalo laiku imtis įstatymo numatytų priemonių pašalinti bet kokiems įstatymo pažeidimams, kad ir kas juos būtų padaręs.

Savo įgaliojimus baudžiamajame procese prokuroras vykdo nepriklausomai nuo jokių organų ir pareigūnų, klausydamas tik įstatymo ir vadovaudamasis Generalinio prokuroro nurodymais. Prokurorinė kontrolė vykdoma visose baudžiamojo proceso stadijose. Todėl prokuroro funkcijos baudžiamajame procese yra labai svarbios, Jos reglamentuoja baudžiamojo proceso kodekso straipsnių dispozicijos.

Svarbios yra šios prokuroro funkcijos:

1) kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmus, duoda jiems privalomus nurodymus, panaikina neteisėtus ar nepagristus jų nutarimus;

kontroliuoja nuosprendžių vykdymą

dalyvauja nagrinėjant baudžiamąsias bylas teisiamuosiuose posėdžiuose ir teikia išvadas klausimais, kylančiais teisminio nagrinėjimo metų;

2) baudžiamojo proceso įstatymo numatyta tvarka palaiko valstybinį kaltinimą;

prokuroras, teisme palaikantis valstybinį kaltinimą, pareiškia civilinį ieškinį arba palaiko pareikštą ieškinį, jeigu to reikalauja valstybinių ar visuomeninių interesų arba atskirų piliečių ir teisėtų interesų apsauga;

naudodamasis BPK normomis pašalina baudžiamųjų bylų tyrimo ir nagrinėjimo procese išaiškintus įstatymo pažeidimus;

3) pateikia išvadas bylų procese dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių;

1) nusikaltimą padariusių asmenų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn;

Veikdamas, prokuroras vadovaujasi teisėtumo principu. Jis privalo Panaikinti kiekvieną neteisėtą ar nepagrįstą Ikiteisminio tyrimo pareigūnų nuosprendį.

Parengtinio tyrimo metu prokuroras privalo užtikrinti, kad būtų išaiškintas kiekvienas nusikaltimas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kiekvienas nusikaltimą padaręs asmuo, kartu pašalinti galimybę patraukti atsakomybėn nekaltus asmenis.

Tik su prokuroro sankcija (ir teismo nutartimi) asmeniui gali būti taikomos procesines prievartos
priemones.

„Teisminio nagrinėjimo metu pagrindinis prokuroro uždavinys yra dalyvauti tiriant įrodymus, duoti išvadas klausimais, kylančiais nagrinėjant bylą teisme, pateikti teismui savo samprotavimus dėl baudžiamojo įstatymo taikymo ir dėl bausmės skyrimo teisiamajam ir principingai palaikyti valstybinį kaltinimą“.“.

„Valstybinis kaltinimas yra labai svarbi procesinės prokuroro veiklos teisme dalis. Šia veikla siekiama įrodyti patraukto baudžiamojon atsakomybėn asmens kaltę, o prireikus- ir nekaltumą. Palaikyti valstybinį kaltinimą teisme yra išimtinė prokuroro (jo pavaduotojo, padėjėjo) kompetencija“.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 762 žodžiai iš 1458 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.